Witają Państwa autorzy serwisu BinarOption.pl

Jeżeli trafiliście Państwo do tej części naszego serwisu – oznacza to, że wybraliście drogę rozwoju I wzrostu poziomu wiedzy! Czego Wam gratulujemy i z czego bardzo się cieszymy.

Anna I Paweł

economic Calendar

Czym jest usługa VIP Chat PRO

VIP Chat PRO jest usługą mającą na celu ustalenie strategii inwestycyjnych dla ważnych wydarzeń ekonomicznych. Zawiera ona informacje mające pomóc Państwu w decyzjach dotyczących handlu Forex/CFD zgodnie ze Strategią Wydarzeń Kalendarza Ekonomicznego. Mamy nadzieję, że zakres wiedzy dotyczący wspomnianej strategii opisanej w dziale Strategie jest już Państwu znany, co w sposób znaczący ułatwi zrozumienie zasad I filozofii usługi VIP Chat PRO.

Każdy dzień roboczy tygodnia zawiera dużą ilość informacji ekonomicznych dotyczących stanu gospodarki poszczególnych państw świata. Informacje te mają decydujący wpływ na stan ich gospodarki, gospodarka wpływa na stan państwa oraz na siłę czy też wartość jego waluty. Jeżeli na skutek pozytywnych danych waluta kraju dotyczącego publikacji umocni się – jej cena w stosunku do innych walut wzrośnie. I odwrotnie. Gorsze dane wpływają dynamicznie na spadek wartości jego waluty a tym samym cena jaką pozostałe kraje muszą zapłacić swoimi środkami finansowymi będzie niższa. Stąd biorą się główne ruchy dotyczące zmiany poziomów kursów par walutowych stanowiących podstawę handlu CFD I aktywami rynku forex – z czego się bardzo cieszymy, ponieważ właśnie te zmiany są podstawą naszych zarobków!

Czy wszystkie wydarzenia mają wpływ na wartość waluty krajów publikacji danych ekonomicznych? Nie wszystkie! Dlatego też analitycy określili sposób oznaczeń ważności wydarzeń ilością znaków w postaci głów byków. Im większa ilość Byków (maksymalnie 3) tym ważniejsze dla danego Państwa wydarzenie ekonomiczne I związany z nim wpływ na wartość jego waluty.

No tak. To wszystko jest już jasne I dalszy opis nie jest konieczny – wszystko już wiemy?

Tak byłoby najlepiej, gdyż tak niezwykle prosta zasada w krótkim okresie czasu w sposób znaczący zwiększyłaby liczbę multimilionerów na świecie…

Rzeczywistość jednak nie jest tak cudowna I prosta. Każde wydarzenie ma swoje miejsce, czas I odpowiednią siłę (wpływ). Wydarzenia ważne oznaczone 3 Bykami mają wpływ na ruch cenowy par walutowych na określony czas. Jedne wpływają na umocnienie walut bazowych przez okres 2 minut, inne na 15-60 minut (po czym wartość poziomu powraca do stanu z przed publikacji). Kolejne powodują zmianę wartości prze cały dzień a te strategiczne, najważniejsze powodują zmianę wartości prze okres nawet kilku miesięcy! Takim przykładem niech będzie ostatnia podwyżka stóp procentowych w USA. FED zdecydował się miesiąc temu (grudzień 2016) na podniesienie wartości stóp procentowych, tym samym Dolar Amerykański bardzo się umocnił, ponieważ stał się atrakcyjną dla inwestorów zagranicznych walutą. Wspomnę tylko, że nadal się umacnia…

A inne wydarzenia? Wskaźniki inflacji CPI, sprzedaż detaliczna, stopa bezrobocia, indeks nastrojów ekonomicznych, ilość nowych miejsc pracy w sektorach pozarolniczych? Te wydarzenia mają wpływ na siłę waluty USA? Pewnie tak – ale jaki I na jak długo? Jeżeli wyniki będą pozytywne to otworzenie opcji na wzrost na 1 godzinę przyniesie mi zysk czy stratę?

Same Stany Zjednoczone mają co najmniej kilkanaście bardzo ważnych wydarzeń ekonomicznych w każdym miesiącu… Ale na świecie jest jeszcze kilkanaście innych ciekawych, mocnych ekonomicznie państw a każde z nich ma swoje wydarzenia w ilości od kilku do kilkudziesięciu…

Zapamiętanie ich wszystkich jest według nas trudne a wręcz niemożliwe - nie mówiąc już o skojarzeniu czasu reakcji I różnicy poziomów kursów dla każdego, poszczególnego wydarzenia.

Dlatego też chcielibyśmy, aby Państwo mieli okazję skorzystania z naszej usługi VIP Chat PRO. Znajdą tam Państwo wszelkie dane niezbędne traderowi do wyboru odpowiedniego rodzaju handlu dla każdego z ważnych wydarzeń ekonomicznych na całym świecie!
Wszystko to po to aby Państwa depozyt ulegał ciągłemu powiększaniu!

Jak licytować I skąd biorą się te wszystkie informacje?!

Skąd właściciele BinarOption.pl wiedzą jak licytować podczas wydarzeń ekonomicznych? - Z baz danych.

Skąd są bazy? – Z naszych danych!

Dlaczego powstała baza danych? - Ponieważ zostaliśmy niejednokrotnie doświadczeni startami podczas tradingu.

Szczególnie tego ostatniego Państwu nie życzymy. Jeżeli na początku swojej kariery tradera ktoś z Państwa dozna znaczących porażek finansowych może to być jego pierwsza I ostatnia niestety przygoda z forex a tego chcemy! Naszym wspólnym celem Państwa I właścicieli serwisu jest zarabianie pieniędzy a nie ich strata!

Lata błędów I doświadczeń w tradingu wpłynęły na decyzję właścicieli BinarOption.pl odnośnie zbudowania bazy danych wydarzeń ekonomicznych. Dane uaktualniane są każdego dnia, co zajmuje nam ok. 3 godzin pracy dziennie. Dużo? Jak na jeden dzień – to dużo I nie dużo…. Można wytrzymać. Ale jeśli pomnożymy te 3 godziny prze liczbę dni roboczych w roku….. to wynik będzie bliski 1000 h/rok

A to już 40 pełnych dób – raczej dłuższe wakacje…

Macie Państwo możliwość skorzystania z tej wspaniałej okazji czerpania wiedzy dotyczącej strategii inwestycyjnych, ograniczenia poziomu ryzyka I powiększania kwoty swojego depozytu!

Aby nie być gołosłownym poniżej pozwalamy sobie przedstawić Państwu jeden z rekordów naszej bazy danych (obecnie jest ich kilkanaście tysięcy). Zapis dotyczy wydarzenia ekonomicznego z Kanady, mającego miejsce 23 grudnia 2016 roku. Jest to kolejny rekord tego typu wydarzenia w naszej bazie. Na podstawie kilku – kilkunastu wydarzeń tego typu właściciele ustalają strategię inwestycyjną. Według nas – dokładniej już nie można!

vip chap pro binaroptionpl.use only

Każde ważne wydarzenie ekonomiczne jest przez właścicieli serwisu omawiane I dla każdego z nich ustalana jest stosowna strategia inwestycyjna!

 

Skorzystajcie Państwo z tej wiedzy! Zostańcie profesjonalistami i zacznijcie zarabiać na wydarzeniach ekonomicznych!

 

Co dostarcza usługa VIP Chat PRO?

Usługa przekazywana jest poprzez okno komunikatora – Chat.

Zawiera strategie inwestycyjne w formie graficznej tabeli w której zawarte są następujące dane:

- Data I godzina wydarzenia
- Kraj wydarzenia
- Nazwa wydarzenia z określeniem poziomu jego ważności (liczba byków)
- Rodzaj par walutowych forex / nazwa towarów
- Zalecenia dotyczące czasu I kierunku wejść spekulacyjnych przed wydarzeniem
- Zalecenia dotyczące czasu I kierunku opcji w chwili publikacji wyników
- Zalecenia dotyczące czasu I kierunku wejść korekcyjnych po publikacji wyników

Tabele z danymi publikowane są w każdą niedzielę późnym wieczorem I zawierają strategie inwestycyjne na cały następny tydzień.

Jednocześnie pragniemy Państwa poinformować, iż wszelkie informacje zawarte w usłudze VIP Chat PRO tłumaczone są na język lokalnej wersji serwisu BinarOption. Ułatwi to Państwu w sposób znaczący wykorzystanie znajdujących się tam informacji do zawierania kontraktów handlowych. Zaznaczamy także, iż treści wszystkich wersji są jednakowe.

Postać graficzna tabeli jest niezwykle przejrzysta I komunikatywna, co dodatkowo ułatwi odczyt danych a każda wersja językowa serwisu BinarOption zawiera po wejściu do usługi VIP Chat PRO lokalną, stosowną instrukcję odnośnie korzystania z dostarczanych sygnałów.

Zasady korzystania z usługi VIP Chat PRO

- Usługa VIP Chat Pro jest odpłatna

- Tygodniowy dostęp do startegii VIP PRO

- Po dokonaniu płatności użytkownicy otrzymają drogą mailową indywidualny kod dostępu do usługi oraz nazwę użytkownika ważny

Użytkownik przed dokonaniem płatności i rozpoczęciem korzystania z usługi zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu serwisu BinarOption.pl. Jeżeli z jakichkolwiek powodów Nie zgadzacie się Państwo z zapisami w nim zawartymi – prosimy o nie korzystanie z usługi VIP Chat PRO.

vip chat pro

 

Kupując dostęp do usługi płacisz tylko 100 PLN – dołączasz do zespołu profesjonalnych traderów (Tygodniowy dostęp do startegii VIP PRO 12.02 - 16.02.2018)

 

 

Po dokonaniu płatności prosimy o powiadomienie na jeden z naszych adresów mail.

W razie jakichkolwiek pytań lub niejasności prosimy piszcie do nas! Z pewnością odpowiemy!

Anna:
e-mail: binaroptioncom@yandex.ru
skype: binaroptionanna

Paweł:
e-mail: pawelbinaroptionpl@wp.pl
skype: pawelbinaroptionpl

Dodaj komentarz

Komentarze  

+1 # jacek 2017-05-06 21:17
czy kupując dostęp do instrukcji VIT chat PRO będę otrzymywał wiadomośći takie jak
12.30 GMT Zmiana zatrudnienia (Apr) Kanada (3 byki). W kalendarzu można zauważyć, że eksperci oczekują zmniejszenia wskaźników z aktualnych 19,4K do 10,0K. W takim przypadku kurs pary walutowej GBP/CAD wzrośnie call. Piątek 12.30 GMT Zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych (Apr) Stany Zjednoczone (3 byki) - NON-FARM. W kalendarzu można zauważyć, że eksperci oczekują zmniejszenia zwiekszenia z aktualnych 98K do 185K. W takim przypadku kurs pary walutowej USD/JPY wzrośnie call.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
+2 # Anna 2017-05-07 09:54
Witam!

Wiadomości usługi VIP PRO są odmienne od tych z podstawowego VIP. Bazują one na tych samych wydarzeniach, ale nie tylko (są rozszerzone).
Przede wszystkim określamy w nich siłę wydarzenia w skali 1-10 co świadczy o poziomie ilościowym postawionych pieniędzy a na podstawie wyników poprzednich kilku – kilkunastu wyników i reakcji rynku na nie - ustalamy najlepszy czas wygaśnięcia opcji dla danego wydarzenia. Dodatkowo planujemy na podstawie analizy fundamentalnej wejścia spekulacyjne z określeniem czasu, jak również badamy i podajemy wejścia korekcyjne – jeżeli takie zauważymy.
Opisujemy również czas zjawiska slide-u, a jeżeli wydarzenie jest mocne, lecz niebezpieczne (np. częsta reakcja odwrotna rynku) – również to określamy i opisujemy.
Niżej dwa przykłady naszych strategii.
W razie dalszych pytań proszę o kontakt z Pawłem –
Paweł w głównej mierze jest odpowiedzialny za bazy naszego serwisu i tworzone strategie.

Krótki przykład:

USA
05 - 04 - 2017
12:15 3 byki ADP Nonfarm Employment Change (Mar) 187K 298K
Mocne wydarzenie przed NFP!

Przed wynikami
Forex pair: USD/JPY, USDCHF::
Możemy otworzyć na godzinę przed wydarzeniem opcję na osłabienie USD - USD/JPY 11:15 – 12:15 PUT. Nie graj wysoko!

Publikacja wyników
Forex pair: USD/JPY, USDCHF:
Zalecenie:
Jeżeli wyniki będą koloru zielonego 2, 3, 5 minutowa opcja na wzrost CALL
Jeżeli wyniki będą koloru czerwonego 2, 3, 5 minutowa opcja na spadek PUT
Jeżeli wyniki będą koloru czarnego nie otwieraj pozycji!

Po wynikach
Forex pair: USD/JPY, USDCHF:
Zalecenie:
Nie otwieraj wejścia korekcyjnego! Będzie bardzo ciężko znaleźć punkt wejściowy!
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować

2banner forex en 160600

Форекс каталог