Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Żeby osiągnąć sukces w handlu opcjami binarnymi, trzeba dokładnie przewidzieć kierunek ruchu aktywów oraz jego przyczyny. Oczywiście, wszyscy traderzy starają się opracować najbardziej skuteczną dla siebie strategię handlu, wykorzystując liczne, istniejące narzędzia analizy technicznej jak też tworząc własne algorytmy. Na początku zaczynający swoją przygodę inwestorzy charakteryzują się tendencją do korzystania z gotowych narzędzi – dlatego odwiedzającym naszą stronę podajemy szczegółowo informacje na temat najlepszych strategii opcji binarnych. Tematem niniejszego materiału będzie strategia Fibonacciego, która naprawdę działa i która jest do opanowania przez każdego tradera. Wymaga troszkę treningu...

Dlaczego warto korzystać z tej strategii handlowej?

Wykorzystanie poziomów Fibonacciego pomaga traderom specjalizującym się w rynku Foreks lub opcji binarnych, identyfikować lokalne poziomy wsparcia i oporu. Dzięki nim można określić, gdzie najprawdopodobniej zmieni się cena aktywu lub odbędzie się krótkookresowa korekcja. Umiejętne stosowanie tej strategii pozwoli Państwu rozpocząć handel w sposób przemyślany, co odczuwalnie zwiększy Wasze zyski.

Z pojęciem „liczb Fibonacciego” po raz pierwszy zapoznajemy się w szkołach, ale należy przyznać się, że wielu z nas nie pamięta o ich istnieniu i nie wie, czym one są. Dlatego konieczny jest mały wgląd w historię matematyki.

Pseudonim Fibonacciego nosił słynny włoski matematyk, znany również jako Leonardo Pizański żyjący w XIII wieku. Jego najsłynniejsze osiągnięcie - odkrycie ciągu liczb. Wygląda on właśnie tak:

0,1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597,....

Strategia poziomów Fibonacciego

Ciąg jest dość prosty: każda kolejna liczba zaczynając od trzeciej jest sumą dwóch poprzednich a jego ogólną postać możemy zapisać wzorek ogólnym:

Strategia poziomów Fibonacciego

gdzie, n należy do liczb naturalnych i k0=1 i k1=1

Kolejną, niezwykle interesującą cechą ciągu jest stała wartość ilorazu kolejnej liczby ciągu <n+1> i liczby ją poprzedzającej <n>. Nosi ona nazwę Phi i ma wartość 1,61803399........... Liczba Phi nie ma okresu.

Strategia poziomów Fibonacciego

Ze względu na zachowanie takiej właśnie stałej proporcji kolejnych licz Phi nazywana jest złotym podziałem lub złotym środkiem.

Oczywiście zależność ta jest wyrażona także wartością stałą w drugą stronę przy ilorazie liczby <n> ciągu i kolejnej za nią występującej <n+1> - co wyraża zamieszczona jedna z kolejnych formuł matematycznych 1/Phi= 0,6180338134......

Wielkości geometryczne, czasowe itd. używane przez nas a oparte na liczbach i zależnościach ciągu Fibonacciego są dla nas naturalne i łatwo akceptowalne, gdyż wynikają z obserwacji otaczającego nas świata. Powodem tego jest to, iż nasz świat w wielu przypadkach jest stworzony przy wykorzystaniu jego zasad! W przyrodzie wiele roślin ma cechy opisywanych liczb takich jak: liczba pędów roślin, ilość płatków kwiatów, ilość spirali na łuskach ananasa, kształt muszli i skorupy ślimaka (spirala Fibonacciego) itp.

W budownictwie często używany podział - układ i wielkość pomieszczeń, wysokości itd. Już starożytni Egipcjanie szeroko stosowali zależności geometryczne liczb ciągu do np. budowy piramid. Podobnych zastosowań można doszukać się także w muzyce i literaturze. Leonard da Vinci wykorzystywał go w swojej twórczości malarskiej.

Dlatego też już ponad 1600 lat przed naszą erą liczby te nazywane były „boskimi” stanowiąc klucz budowy świata.

Osoby, których temat zależności i odzwierciedlenia w świecie ciągu zainteresował zachęcamy do wyszukania informacji na własną rękę. Paleta jest niemalże cała – od przyrody do wizyt na Ziemi obcych z kosmosu włącznie.

Strategia poziomów Fibonacciego

Kolejnymi niezwykle ważnymi elementami ciągu Fibonacciego są wielkości:

Iloraz liczby ciągu <n> i drugiej po niej występującej <n+2>:

Strategia poziomów Fibonacciego

Iloraz liczby ciągu <n> i liczby kolejnej <n+1>:

Strategia poziomów Fibonacciego

Iloraz drugiej liczby ciągu <n+2> i liczby ciągu <n>:

Strategia poziomów Fibonacciego

Jeżeli opisane wcześniej formuły matematyczne wyrazić w procentach (x100), będą one stanowiły poziomy Fibonacciego – powszechnie używane narzędzie handlowe w tradingu, mogące także mieć zastosowanie do dokładnego śledzenia wahań kursów w określonym interwale czasowym, a zatem przewidywania kierunków trendów na rynku.

W tym przypadku liczby te przyjmą wartości:

23,6; 38,2; 50; 61,8; 100

Strategia poziomów Fibonacciego

Jakie informacje możemy uzyskać stosując tę strategię?

1) Poziomy korekcji cen aktywów.
2) Kierunek (trend) do jakiego zmierza cena rozpatrywanego instrumentu;
3) Poziomy wsparcia i poziomy oporu

Poziom oporu i poziom wsparcia

Zwróćmy uwagę na korektę cen (w stosunku do niej często używamy terminu „kickback”). U traderów (najczęściej niedoświadczonych) sytuacja pojawienia się zawrotu trendu może wywoływać oszołomienie, a czasem prawdziwą panikę. Dlatego też osoby takie najczęściej sprzedają pozycje, wstrzymują handel, zamiast wykorzystać zaistniałą sytuację na swoją korzyść. Nauka pracy ze zjawiskiem zwrotu trendu (kickbacku) jest bardzo ważnym elementem, dlatego że pojawia się stosunkowo często i nie można go ignorować i nie łapać wspaniałych, realnych szans na sukces. Szybka orientacja w powstającej sytuacji handlowej, może pozwolić inwestorowi sporo zarobić na wahaniach kursów. Jednak w tym celu niezbędne jest stosowanie skutecznego narzędzia wspomagającego przede wszystkim w postaci poziomów Fibonacciego.

Użycie strategii Fibonacciego: zalecenia

Wiedza odnośnie tego narzędzia to zbyt mało. Należy nauczyć się jego efektywnego stosowania a do tego niezbędne jest rozumienie sytuacji, w których strategia sprawdza się najlepiej. Oto kilka rekomendacji na podstawie sytuacji wynikających z naszej praktyki.

- Konieczne jest skupienie swojej uwagi na „poważnych”, popularnych aktywach: na przykład, parze walutowej EUR/USD. Im bardziej aktywnie używany przez inwestorów instrument, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania zysku;

- Odstęp czasowy (Timeframe) należy ustawić w zależności od tendencji rynkowych, ale naszym zdaniem, optymalnym dla pracy z poziomami będzie wykres dzienny.

Jak poprawnie handlować wykorzystując poziomy Fibonacciego?

U podstaw tej strategii leżą obserwacje negatywnych zwrotów kursów w konkretnych granicach cen. Pozwalają one na stworzenie dość prawidłowych i sprecyzowanych prognoz, nie gorszych od tych, które stwarzamy przy stosowaniu najbardziej autorytatywnych strategii opcji binarnych. Częstotliwość ruchu wstecznego wynosi 61,8%. Jak wyznaczyć poziom wsparcia czy oporu? Jeśli na jednym z poziomów cena aktyw będzie przemieszczać się w przeciwnym kierunku, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzać, że jest to poziom wsparcia/oporu.

Korekty na punktach linii oporu i wsparcia stanowią podstawę otwarcia Państwa pozycji inwestycyjnych. Pamiętajcie, że trend jest najlepszym przyjacielem tradera i otwierajcie opcje zgodnie z jego kierunkiem. Narzędzie wspomagające pracę tradera pracującego z tą strategią stanowi siatka składająca się ze wskaźnika poziomu Fibonacciego i wykresu głównego wybranego aktywu. Za pomocą wspomnianej siatki można ustalić, w jakim punkcie rozpocznie się nowa linia trendu. Konieczne jest śledzenie trzech obszarów cenowych: 38,2%, 50% i 61,8%. Ważnym elementem są realizowane tam korekty trendu, wyznaczające jego kierunek.

Trudnością, którą napotykają inwestorzy rynku pracujący z wykresami Fibonacciego jest to, iż mogą opierać się w swojej pracy tylko i wyłącznie na liczbach. Żeby wyznaczyć charakterystyki poziomów trendu należy zrozumieć jak dalece jest on stabilnym. Należy brać pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć wpływ na zawrócenie i zmianę kierunków poszczególnych instrumentów finansowych.

Poziomy Fibonacciego: budowa

Jak poprawnie wyznaczać poziomy Fibonacciego? To naprawdę nie jest skomplikowane. Otwieramy wykres na żywo w programie Tradingview wybieramy „Fib Retracement” – ciekawostką jest, że do nazwy indykatora «Fib» jego twórcy skrócili trudne i zbyt długie nazwisko Fibonacciego. Następnie czekamy, aż dla interesującego nas aktywa pojawi się wyraźny trend.

Kiedy trend zawraca i przemieszcza się w przeciwnym kierunku (około 20-25%), wytyczamy linię pomiędzy skrajnymi punktami minionego trendu. Kiedy na wykresie pojawi się wskaźnik Fibonacciego, to będzie znaczyło, że można zacząć pracę bezpośrednio z rozpatrywanym wykresem, analizując poziomy wsparcia i oporu, oraz otwierając transakcje po natrafieniu na punkty zwrotu i przebicia.

Pamiętajcie, że siatka sama w sobie jest nie wskaźnikiem a jedynie narzędziem, które trzeba ustawić na wykresie na własną rękę. Dlatego doradzam stosować wspomagające narzędzia – w tym kalkulator Fibonacciego i wskaźnik Punkty Pivota pomagające w zdiagnozowaniu punków Pivota.

Zalecenia – część dalsza. Co wybierać w rzeczywistości?

Typ wykresu jaki należy ustawić to Bars lub świece japońskie (normalne świece). Praca z tymi dwoma typami jest najbardziej efektywna dla analizy kierunku przemieszczeń ceny aktywów i poszukiwań punktów zwrotu. Również siła lub osłabienie trendu na takich wykresach są najbardziej widoczne.

Nie będzie złym rozwiązaniem korzystanie z dodatkowych wskaźników, najlepiej – oscylatorów. Najczęściej stosowany jest oscylator stochastyczny Stochastic RSI lecz równie często inwestorzy korzystają z RSI (Realative Strength Index) i CCI (Commodity Chanel Index). Wartość tych wskaźników polega między innym na tym, że z ich pomocą może być określana dywergencja, którą należy uznać za jeden z najsilniejszych sygnałów transakcyjnych.

Okres budowy pojedynczej świecy (Timeframe) dla pracy z opcjami powinien wynosić powyżej 15 minut. Handel jest także możliwy przy stosowaniu mniejszego Timeframe-u. Nie powoduje to obniżenia skuteczności wykresów Fibonacciego. Ale w takim przypadku mocno wzrasta wpływ „szumu zmienności przebiegu aktywu” na rynku, dlatego zawieranie skutecznych transakcji będzie nieco utrudnione.

Terminy opcji są wprost proporcjonalne do Timeframu, przekraczając go w 3,4 lub nawet pięciokrotnie (5x). Na 15-minutowym Timeframe-ie wykresu termin wygaśnięcia opcji powinien wynosić co najmniej 45 a maksymalnie – 75 minut.

Kiedy warto handlować NA WZROST?

1) Trend wzrostowy, siatka „naciągnięta” od dołu do góry;
2) Cena spada aż do poziomu Fib, ale wybicie w górę nie odbywa się;
3) Oscylator wskazuje na dywergencje lub znajduje się w strefie oversold (20 procent i niżej)

Kiedy warto handlować NA SPADEK?

1) Trend spadkowy, siatka „naciągnięta” od góry do dołu;
2) Cena wzrasta aż do poziomu Fib, ale spadek jeszcze się nie zaczął;
3) Oscylator wskazuje na dywergencje lub znajduje się w strefie overbought (80 procent i wyżej)

Zrozumieliście Państwo zasady pracy z poziomami Fibonacciego? Gratulacje! Dobra robota! Jest to dla Was wspaniała strategia, która pomoże zacząć pewnie i skutecznie realizować karierę tradera w opcjach binarnych!

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?

Dodaj komentarz