Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

W tym artykule wyjaśnię Państwu szczegółowo w jaki sposób korzystać z danych mojej tabeli korelacji  walut w handlu opcjami binarnymi. Samą tabelę z danymi z wartościami współczynników (z której można korzystać online) znajdziecie Państwo w tymże artykule nieco niżej. Na początku jednak należy wyjaśnić czym jest korelacja i w jaki sposób można ją stosować do wygenerowania zysków na opcjach binarnych.

Czym jest korelacja?

Korelacja (z łaciny correlatio, co znaczy «zależność, wzajemny związek») – pewien związek statystyczny między dwoma lub większą liczbą zmiennych losowych, kiedy to zmiana jednej wartości systematycznie towarzyszy zmianie innej.

Funkcję miernika przypadkowych współzależności przybiera współczynnik korelacji, nazywany też koeficjentem korelacji. Korelacja pomiędzy kilkoma parami walutowymi wskazuje na istnienie pewnej zależności statystycznej. Często prosta analiza korelacji może powodować fałszywe, intuicyjne wnioski o istnieniu pewnej relacji statystycznych. Aby zredukować ewentualnie powstałe w ten sposób błędy do minimum, konieczne jest obliczenie współczynników korelacji i podjęcie decyzji o otwarciu transakcji na podstawie ich wartości.

Współzależność pomiędzy kilkoma zjawiskami jest szeroko stosowana w ekonomii, statystyce, matematyce i oczywiście tradingu. Zależność statystyczna nie zawsze daje 100% gwarancji otrzymania pozytywnych wyników, a związek przyczynowo-skutkowy nie zawsze jest tak oczywisty. Na przykład, badając przestępczość na określonym obszarze można obserwować wysoką korelację pomiędzy poziomem przestępczości a liczbą policji w dzielnicy. Co więcej, koeficjent korelacji będzie dodatni. Jednak nie oznacza to, że wzrost liczby policji spowoduje wzrost liczby przestępstw i podążając tą myślą – całkowite wyelimonowanie przestępstw poprzez zamknięcie posterunków służb porządkowych. Na wyniki oddziałują czynniki zewnętrzne, co oznacza, że nie można wykonać prognozy.

Współczynnik korelacji par walutowych może posiadać wartość zarówno dodatnią jak i ujemną. Jego wartości mieszczą się w przedziale od <-1 do 1> i obliczane są z zastosowaniem następującej formuły.

correlation formula

Przy wykorzystaniu tej formuły, analiz par walutowych i metodzie opracowania otrzymanych danych statystycznych można wykonać pomiar bliskości zależności różnych sytuacji. Związek bazujący na współczynniku korelacji może być bardzo mocny. Na przykład, czy możemy stwierdzać, że człowiek pracujący w szkodliwych warunkach o dużym zapyleniu, emisji gazów itd. będzie z czasem charakteryzował się lepszym stanem zdrowia? Lub czy wydłużenie czasu pracy robotnika zmniejszy jego obciążenie organizmu? W tym przypadku współczynnik korelacji będzie zbliżał się do wartości ujemnej <–1>. Zależność będzie dobra, lecz odwrotnie proporcjonalna.

Sytuacje, dane i zjawiska mogą być ze sobą nie połączone. Na przykład wpływ corocznego urlopu dyrektora fabryki na południowym wybrzeżu Francji na długość życia jego pracowników. W tym przypadku koeficjent korelacji wynosi zero <0>.

Jeżeli natomiast dyrektor nie pojedzie z rodziną na południe, a zaoszczędzone pieniądze przeznaczy na poprawę warunków pracy w swoim przedsiębiorstwie, na przykład zakupi drogie filtry dla oczyszczania powietrza wnętrz, zacznie wydawać pracownikom soki, wprowadzi darmowy lunch oparty na zdrowej żywności i zmniejszy czas pracy, to niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ na zdrowie pracowników. W tym przykładzie widzimy, że współczynnik korelacji będzie zbliżał się wartości dodatniej <1>.

Te przykłady pokazują, że za pomocą korelacji można obliczyć i odnieść jedno zdarzenie do drugiego. Jednak obliczenie współczynnika korelacji możliwe jest tylko dla zjawisk porównywalnych. Korelacja jest możliwa w przypadku, kiedy między obiektami istnieje współzależność.

Jak działa korelacja walut w opcjach binarnych?

Na początku należy wspomnieć, że tylko niewielka liczba inwestorów prywatnych korzysta z zasad korelacji par w swojej działalności inwestycyjnej. Najprawdopodobniej jest to powiązane ze słabą znajomością i niechęcią do zrozumienia tematu. Profesjonalny trader, świadomy dywersyfikacji swoich transakcji z tabeli korelacji walut będzie korzystał przed otwarciem każdej nowej opcji. Za pomocą tego prostego elementu, absolutnie każdy inwestor może znacznie poprawić swoje wyniki.

Osobiście, w swojej pracy z opcjami binarnymi handluję głównie parami walutowymi. Za każdym razem, kiedy mam otwartą transakcję i w tym samym czasie chce otworzyć równolegle jeszcze jedną, zawsze obserwuję korelację innych par walutowych poza tymi, które już mam w swoim koszyku inwestycyjnym. Dla przykładu otworzyłam opcje na wzrost dla pary walutowej EUR/USD, ale chwilę później zaczęłam obserwować parę EUR/CHF i zobaczyłam na postawie analizy technicznej, że EUR/CHF można otworzyć na spadek. W tabeli korelacji zobaczyłam, że para EUR/USD powiązana jest z EUR/CHF współczynnikiem 0,76 (wartość z zakresu 0,76 do 1,0 uważany jest za dobrą, wprost proporcjonalną korelację). Więc istnieje duże prawdopodobieństwo, że EUR/USD i EUR/CHF będą zachowywały się podobnie (wzrost) zatem nie ma sensu otwieranie drugiej opcji – ryzyko jest zbyt duże.

Innym razem miałam w planach otworzenie pozycji dla pary EUR/CHF na wzrost, wtedy zauważyłam, że dla pary EUR/USD również możemy obserwować trend wzrostowy. W tabeli korelacji walut zobaczyłam, że te pary mają wysokie, dodatnie związki korelacyjne, co daje nam odpowiednio dodatkową wskazówkę potwierdzającą poprawność przeprowadzonej prognozy trendu.

Tak więc, analizując kilka par walutowych z wysokimi wartościami korelacji, można zwiększyć swoje szanse na wygraną!

Teraz dla lepszego zrozumienia zagadnienia i utrwalenia wiadomości przyjrzyjmy się kolejnym przykładom.

Obserwując sygnały analizy technicznej na wykresie na żywo naszego serwisu, najlepiej wybrać jest odcinek 1 godzinny budowania świec (Time Interval 1h).

technical resume

Obserwujcie Państwo parę walutową EUR/USD. Kiedy analiza techniczna (dostępna w Narzędziach Tradera) wskaże sygnał Mocne Kup lub Mocne Sprzedaj otwierajcie opcję dla pary posiadającej najlepszą korelację z czasem wygaśnięcia od 45 minut do 1 godziny 45 minut, w zależności od tego, co oferuje wasz broker. Pamiętać należy o wartościach współczynnika korelacji, za dobrą ich wartość uważa się wynik z przedziału <,76 do 1> (waluta bazowa na tym samym miejscu np. EUR/USD i EUR/GBP) oraz <-1 do -0.76> (dla par walutowych o różnych pozycjach waluty mającej podlegać inwestycjom np. dla dolara amerykańskiego USD/JPY i AUD/USD). W tabeli korelacji poszukujcie pary walutowej z najwyższym stopniem korelacji. Jeśli korelacja będzie dodatnia, to otwierajcie jedną opcję z kierunkiem sygnału, jeśli ujemna – otwierajcie jedną opcję w stronę przeciwną do  sygnału. Zatem chcemy, aby Państwo nauczyli się w praktyce stosować tą w sumie mało skomplikowaną metodę, dzięki której możecie zarabiać pieniądze.

Korelacja dolara amerykańskiego i ropy naftowej

Artykuł nie byłby kompletny, gdy nie nie wspomnieć o jeszcze jednej zależności, znanej prawie wszystkim osobom, nawet dość dalekim od tradingu. Pomiędzy kursem walutowym dolara amerykańskiego i czarnego złota istnieje korelacja odwrotna. Im silniejszy dolar, tym mniejszy koszt ropy naftowej.

Gospodarka Stanów Zjednoczonych (i nie tylko) jest uzależniona od ropy naftowej. Zapotrzebowanie przemysłowe na ten surowiec jest ogromne. Stany Zjednoczone są jednym ze światowych liderów w produkcji ropy naftowej. Jednak wydobycie zasobów krajowych nie pokrywa w całości zapotrzebowania wewnętrznego kraju. Dlatego Ameryka jest zmuszona importować rocznie 8 mld baryłek ropy naftowej. Jest to imponująca cyfra nawet dla takiego kraju jak USA. Im większy popyt na ropę USA, tym wyższa jej cena na rynkach finansowych.

Wyższy koszt ropy przekłada się większy koszt produkowanych towarów. Wzrost cen towarów ma negatywny wpływ na krajową walutę USA. Na domiar złego kraje arabskie sprzedają ten surowiec za Euro, co dodatkowo zmusza do wymiany USD / EUR. Wszystko to razem wzięte powoduje, że na rynku pojawia się nadmierna ilość dolarów i w efekcie zaczynają one tracić na wartości.

Zobaczcie Państwo, co dzieje się w momencie światowego kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku. W tej chwili mamy tanią ropę naftową na poziomie 49 $ za baryłkę i drogi dolar amerykański w kantorach (63 rosyjskich rubli za 1 dolar i odpowiednio ok. 4PLN/1USD). Dlatego, jeżeli w analizie technicznej para EUR/USD z ustawieniami w przedziale 12 godzin jest zalecana jako MOCNE KUP lub MOCNE SPRZEDAJ, wy możecie otwierać opcje dla ropy Brent na czas od 45 minut do 1 godziny 15 minut w tę stronę, którą poleca analiza techniczna.

Zaproponowane zależności handlu opcjami binarnymi można stosować również i na rynku Forex. Każdy sygnał z analizy technicznej można filtrować w Wykresie na Żywo za pomocą dodatkowych wskaźników. Jeśli nie chcecie zajmować się analizą rynku osobiście, możecie powierzyć to nam. W naszym zamkniętym czacie sygnałów handlujemy w każdy dzień powszedni. W czacie możecie Państwo kopiować u swojego brokera nasze sygnały online. Regulamin podłączenia do czatu >>>

Jak widać, w korelacji nie ma nic skomplikowanego. Poprzez wykorzystanie w handlu korelacji walutowej, ryzyko zostaje zdywersyfikowane i zwiększa się liczba zyskownych transakcji. Wiedza finansowa oznacza wasze zyski. Cieszę się na myśl, iż po przeczytaniu i analizie tego artykułu do końca, stosując proste reguły i moje tabele online będziecie mogli Państwo zarabiać jeszcze więcej.

↓↓↓Tabela korelacji walut, jedno-godzinowa (online + automatyczna aktualizacja)↓↓↓

 

AUD/JPY AUD/USD EUR/CHF EUR/GBP EUR/JPY GBP/CHF GBP/JPY GBP/USD NZD/USD USD/CAD USD/CHF USD/JPY
EUR/USD 0.75 0.76 0.35 0.32 0.55 -0.30 0.32 0.63 0.94 -0.87 -0.80 -0.47
13:33:59 13:32:11

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?

Dodaj komentarz