Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Witamy ponownie Państwa! Dziś wzięliśmy się za... a dokładniej postanowiliśmy się zabrać za tematykę analiz. Analiza... Czym jest, jak się do niej zabrać i jak stosować...

Na początku należy wyjaśnić, iż analiza na rynku walutowym czy też towarowym jest tym samym czym dobrze znana nam analiza medyczna. Ich zadaniem jest określenie ilościowe i jakościowe udziału czegoś, co może mieć wpływ na pozostałą pracę całości analizowanego systemu. Analizy medyczne mówią nam o zawartości szeregu czynników i ich wpływu na organizm ludzki a analizy techniczne jak również fundamentalne informują nas o wpływie uzyskanych wyników na kierunki oraz czas trwania trendów aktywów na rynku. Tak więc w obu przypadkach analizy są elementami niezwykle ważnymi.

Analiza techniczna strategia

Jak pewnie już Państwo zdążyliście się zorientować z treści poprzednich artykułów gra na opcjach binarnych i rynku forex nie powinna być pojmowana jako zjawisko losowe - loteria. Jeżeli chcemy odnieść sukces finansowy zamiast stracić pieniądze należy podjąć trud nauki analizy technicznej oraz analizy fundamentalnej. Nie można stać się dobrym inwestorem bez umiejętności czytania liczb, wyników, prognoz, odczytu wykresów i logicznego łączenia tych wszystkich czynników w jedną, zwartą całość, tak samo jak nie można zostać dobrym lekarzem bez umiejętności odczytu wyników analiz medycznych. W obu przypadkach braki takie doprowadzą do tragedii.

W trosce o Państwa zdrowie autorzy artykułu zajmą się obecnie analizami technicznymi i fundamentalnymi z obszaru rynku Forex i opcji binarnych, ponieważ na analizach medycznych kompletnie się nie znają. No to zaczynamy.

Analiza techniczna jest niczym innym jak badaniem danych dostarczonych przez wykresy przebiegów aktywów rynkowych. Na podstawie śledzenia zmian przebiegów, można chwycić bardzo wiele cennych informacji, które pomogą nam w podejmowaniu bezbłędnych decyzji odnośnie inwestycji finansowych. Obserwacja poziomów wartości aktywów i ich zmienności pomoże nam w przyszłości na opracowanie własnej, indywidualnej strategii, maksymalizującej naszą dochodowość a więc najbardziej opłacalnej.

Czym jest rynek? W dość dużym uproszczeniu można powiedzieć, że jest to połączenie różnorodnych danych. A na jakie zatem dane należy zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? No oczywiście na te, które są bezpośrednio związane z ceną aktywu, w który chcemy zainwestować nasze pieniądze! Jeżeli zamierzamy zainwestować w dolara amerykańskiego musimy obserwować jego zmienność w stosunku do innych walut. Obserwacja w tym samym czasie wykresu zmienności przebiegu rubla rosyjskiego w stosunku do środków płatniczych Indii jest zadaniem jak najbardziej kształcącym aczkolwiek zupełnie nieprzydatnym. Analiza polega na śledzeniu zmian poziomów cen aktywu w pewnym okresie czasu, w którym jesteśmy w stanie określić kierunek trendu. Oczywiście, na wykresie dostrzeżemy także inne zawarte tam informacje, które powinniśmy wziąć pod uwagę( takich jak na przykład wolumen obrotu), ale kwestie związane z poziomem wartości oraz kierunkiem trendu zawsze pozostaną kluczem. Wszakże wiarygodne dane zależą od popytu i podaży - kluczowa koncepcja ekonomii, od której nie możemy się odwrócić.

Trading Online obejmuje dostęp do dużej a wręcz bardzo dużej ilości informacji. Aby więc wyciągnąć na ich podstawie jasne, konstruktywne wnioski należy przeprowadzić poprawną i skuteczną analizę techniczną w czym pomagają nam wskaźniki (indykatory ang. Indicators) . Zadaniem indykatorów jest określenie i pomoc w przewidzeniu przyszłego trendu (kierunku) obserwowanego aktywu na podstawie głównego składnika analizy technicznej opcji binarnych: ruchu aktywów i zmiany wartości poziomów. Tym samym analiza techniczna ma pomóc nam przy wyborze koloru dobrze znanych nam przycisków W GÓRĘ (CALL) lub W DÓŁ (PUT).

Analiza techniczna wykresow gieldowych

Prawdziwi traderzy nigdy nie dokonują żadnych inwestycji w opcje binarne tak po prostu na chybił - trafił. Podnoszą oni swój poziom wiedzy inwestycyjnej i budują własną strategię w oparciu o stosunkowo skromny – ale niezwykle znaczący – zestaw indykatorów służący im do analiz technicznych. Jednocześnie chcemy Państwa uspokoić, że do przeprowadzenia całkowicie poprawnej analizy technicznej przebiegu aktywów nie jest potrzebny dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku ekonomicznym! Pewnie większość takich absolwentów nie zajmująca się handlem online – nie potrafiłaby tego zrobić.

analiza technicna

Rys. 1. Wykres online dla pary walutowej EUR/USD wraz z indykatorami analizy technicznej

Poznali Państwo podstawowe wskaźniki dla opcji binarnych? Jeżeli tak to zasadniczo jesteście już gotowi do rozpoczęcia handlu. Jednak jeśli jest to Państwa jedyny artykuł z zakresu tej tematyki - śmiemy twierdzić, że po przeczytaniu tylko tego jednego materiału nie wszystko jeszcze wiecie. Dobrzy traderzy jak również ci, którzy planują się nimi stać nieustannie poświęcają czas na naukę, czytanie książek, artykułów tematycznych i oglądanie materiałów edukacyjnych z analizy technicznej prowadzonych przez ekspertów. Znajomość języka angielskiego jest tutaj bardzo przydatna, ponieważ najwięcej materiałów odnośnie opcji binarnych jest właśnie w tym języku.

Analiza techniczna rynkow finansowych

Należy tu jednocześnie wspomnieć o kilku aspektach opcji binarnych, dla których analiza techniczna jest niezbędna do określenia sytuacji na rynku:

- Zmiany na rynku. Koszt bazowy wybranego aktywu ustala się nie tylko w bezpośredniej zależności od czynników ekonomicznych. Konieczne jest również rozważenie warunków socjalnych i sytuacji politycznej w kraju, i innych, niekiedy dość nieoczekiwanych czynników. Jednakże ekspert w dziedzinie analizy technicznej nie musi się martwić. Analizuje samą cenę przebiegu aktywu – rzeczywisty fakt jego wzrostu, a nie powodów, dla których cena aktywu może wzrosnąć lub spaść. Dlatego, aby osiągnąć sukces tak ważne jest, aby nauczyć się przewidzieć i zrozumieć na dość wczesnym etapie, co to jest trend, zawrócenie trendu (tzw. U-turn) itd. Używając indykatorów dla opcji binarnych można z dość dużą dokładnością przewidzieć zwroty trendów a to właśnie na nich najczęściej zarabiamy.

- Trend. Jest definiowany jako trwały, określony w czasie (w tym przypadku) ruch aktywów. Poprzez analizę techniczną określamy trend wzrostowy (stale rosnące ceny), trend spadkowy (cena stale spada) i boczny (cena waha się w wąskim przedziale, raz wzrasta, a następnie maleje, ale nie jej poziomy nie zmieniają się poważnie. Eksperci uczą się uchwycić trend - co oznacza zrozumienie, który z trendów jest obecnie aktywny, aby zgodnie z tym dokonać odpowiednich prognoz. Jak rozpoznać kierunek? Dowiecie się Państwo z artykułu Indykatory opcji binarnych – przeczytajcie, aby szybko opanować tę umiejętność!

- Cykliczne nawroty. Tak, jak w przypadku historii, która lubi się powtarzać, tak samo w przypadku rynku mamy do czynienia z okresowymi powtórzeniami układów wykresów dla aktywów. Wiele scenariuszy przebiegów ma "nawyk" do powrotów w bardzo podobnych odstępach czasowych. Śledzenie takich cykli jest również dobrym wskaźnikiem analizy technicznej.

Analiza techniczna może obejmować nie tylko pracę ze wskaźnikami opcji binarnych. Istnieje również jeszcze jedna, szczególna w swoim rodzaju - analiza formacji graficznych. Przebiegi świecowe często tworzą geometryczne kształty, którego dają wiele ciekawych i ważnych informacji dla kogoś, kto je potrafi rozumieć. Tak też, "rosnący trójkąt" to wyraźny sygnał trendu wzrostowego, a nie spadkowego. Prostokąt oznacza trend boczny nie wykazujący dużych wahań w rozpatrywanym, z reguły dłuższym okresie czasu.
Kształty te są nazywane są formacjami lub wzorami. Mogą one nie zawsze przypominać wielokątów. Analitycy specjalizujący się w analizie technicznej rozróżniają także takie formacje jak: głowa z ramionami, podwójny szczyt, podwójne dno, diament i inne. Rysunek 2 przedstawia formację podwójnego dna, na rysunku 3 mogą Państwo zaobserwować przeciwną do poprzedniej formację podwójnego szczytu. Rysunek 4 zaś pokazuje wręcz klasyczny układ formacji głowy z ramionami.

analiza technicna

Rys. 2. Przykład formacji podwójnego dna na przykładzie przebiegu pary walutowej EUR/USD.

analiza technicna

Rys. 3. Przykład formacji podwójnego szczytu na przykładzie przebiegu pary walutowej EUR/USD

analiza technicna

Rys. 4. Przykład formacji głowy z ramionami na przykładzie przebiegu pary walutowej USD/JPY

Jak widać, w celu podjęcia decyzji o licytacji pozycji inwestycyjnej należy wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, które mogą i mają wpływ na kierunek trendu aktywów indykatory formacje graficzne. A ponieważ nie istnieje jeden wspólny, wspaniały sygnał zapewniający nam 100% słuszność podjętej decyzji, należy analizować ich kilka w jednym czasie. Całe cykle wskaźników i układów graficznych naprzemiennie. Praca ze wskaźnikami wymaga wytrwałości i przeznaczona jest dla osób lubiących analizować i wykazują się zdolnością logicznego myślenia w celu poszukiwania najlepszych pozycji inwestycyjnych. Opanowanie podstaw analizy technicznej, umożliwi Państwu w sposób znaczący ograniczyć ryzyko i przyczyni się oczywiście do zwiększenia kapitału inwestycyjnego. 

Jednak nie chcemy, aby Państwo myśleli, że analiza techniczna to jakieś cudowne, uniwersalne narzędzie o właściwościach nadprzyrodzonych, ze 100% gwarancją szybkiego wzbogacenia się. Żaden inwestor nie jest w stanie zamknąć wszystkich transakcji na plusie tak samo jak żaden z inwestorów czy analityków nie zna super pewnego sekretu gwarantującego sukces – taki nie istnieje. Wiedza dotycząca analiz technicznych w sposób znaczący ogranicza ryzyko i powiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia transakcji - ale nie gwarantuje tego w 100%. Dlatego nie bądź zdziwiony, że niektóre pozycje wykonane zgodnie z wynikami analizy technicznej przyniosą czasem stratę. Najważniejsze jest to, że tak wykonane analizy aktywów zagwarantują Państwu bardzo wysoki profit, co pozwoli zamknąć każdy dzień w sumie na plus. Poznajcie Państwo podstawy analiz opcji binarnych, zapoznanie się z formacjami i sygnałami wejść w pozycje. Staniecie się bardziej doświadczonymi handlowcami i pomimo tego, że nie uzyskacie absolutnej gwarancji 100% sukcesu, osiągniecie na opcjach binarnych stały i stabilny dochód!

Zespół BinarOptionPL
Anna i Paweł

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?

Dodaj komentarz