Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Analiza fundamentalna bada wskaźniki makroekonomiczne, które mają ogromny wpływ na rynek walutowy i nie tylko. Aby dokładnie przewidzieć ruch trendu, należy zawsze obserwować te czynniki. Dlatego też wielu inwestorów (i w tym ja) twierdzi, że analiza fundamentalna jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadku inwestycji krótkoterminowych i handlu opcjami binarnymi.

Proszę zauważyć, że pewnie zdarzyło się Państwu otworzyć pozycję dla jakiejś pary walutowej. na początku wszystko szło dobrze, a potem po prostu przez 20 sekund kurs zaczynał zmieniać kierunek i poruszać się z szaloną prędkością w kierunku przeciwnym. Takie sytuacje wywołane są poprzez wydarzenia kalendarza ekonomicznego.

Dlatego też radzę Państwu, że gdy siadacie do komputera i otworzycie już konto handlowe rozpoczynając handel – sprawdźcie przede wszystkim kalendarz wiadomości ekonomicznych. Proszę prześledzić, czy w najbliższym czasie nie są oczekiwane jakieś ważne dane (z dwoma lub trzema bykami) z państwa którego waluta wchodzi w skład pary, którą chcecie handlować. Proszę nie handlować pół godziny przed publikacją danych i pół godziny po ich ogłoszeniu. Żadna z Państwa strategii handlu parami walutowymi nie będzie działać (wyjątek stanowić tu będzie strategia wiadomości kalendarza ekonomicznego i związane z nim wejścia spekulacyjne w kierunku prognoz).

Specjalnie dla Państwa został zaimportowany na naszą stronę kalendarz wydarzeń ekonomicznych. Możecie Państwo śledzić tutaj te najważniejsze, prosto z naszego serwisu w trybie online.

Aktualizowany na bieżąco Kalendarz Ekonomiczny obsługiwany jest przez Investing.com Polska.

Zajmując się analizą fundamentalną powinni Państwo śledzić tylko najważniejsze wiadomości ze świata gospodarki i finansów. Codziennie wychodzą różne dane statystyczne rynku, które natychmiastowo wpływają na kurs tej lub innej pary walutowej. Jak już wspomniałam dane te mogą posiadać (i posiadają) różne poziomy ważności. Najważniejsze z nich oznaczone są trzema bykami.

экономический календарь

W ciągu wielu lat mojej osobistej praktyki zarówno w analizie jak i handlu zauważyłam, że wiadomości w sposób różny wpływają na rynek. Niektóre poważnie pobudzają świat gospodarki, a niektóre zostają niewidoczne. Państwo mogą zapoznać się ze świetną strategią handlu według wiadomości kalendarza ekonomicznego. Dla wszystkich ważnych wydarzeń tygodnia wykonuję osobiste prognozy. Wszystko to znajdziecie Państwo w dziale Wiadomości.
Ogólnie cykl czynników fundamentalnych można podzielić na dwie kategorie:

- krótkie – od kilku minut do doby
- długotrwałe – wywierające wpływ na gospodarkę państw i rynki walutowe przez kilka tygodni, miesięcy a nawet lat. Wpływają one na gospodarkę światową i gospodarkę niektórych krajów w wymiarze globalnym.

Przeprowadzając analizę fundamentalną, powinni Państwo w pierwszej kolejności zwracać uwagę na te wiadomości, które mają prognozę od wiodących światowych analityków i finansistów. Trend z reguły zmienia się już w pierwszej sekundzie po pojawieniu się wiadomości. Kierunek ruch zależy od tego czy ogłoszone wyniki zgadzają się faktyczne z prognozą czy też nie. Zmiana ceny pary walutowej trwa określony okres czasu, który zależny jest od siły wydarzenia (zwykle od kilku minut do kilkunastu godzin, choć czasami również kilka tygodni), po czym kurs powraca do swoich poziomów sprzed wydarzenia.

Znając wpływ danego wydarzenia na rynki finansowe możemy zatem dość dokładnie przewidzieć ruchy rynkowe, reakcje giełd i określić wstępnie czasy wygaśnięcia zawieranych transakcji.

Czy zdarzyło się Państwu zauważyć, że obserwowana para walutowa zaczęła rosnąć przez kilka ładnych godzin nie wykazując praktycznie żadnych chęci do spadku pomimo mówiących o nim wskaźników analizy technicznej? To także część analizy fundamentalnej związanej z umocnieniem lub osłabieniem waluty zależnej od prognozy wyników przewidywanych przez analityków. Na tej właśnie podstawie tworzone są wejścia spekulacyjne przed wydarzeniem.
Co jeszcze obejmuje analiza fundamentalna a tym samym jakie czynniki mają wpływ na rynki walutowe. Wiemy już o kalendarzu wskaźników ekonomicznych. Analiza ich jest dość łatwa, należy znać tylko kilka podstawowych pojęć, umieć czytać liczby (i to w odpowiednim kierunku inaczej przed wydarzeniem a inaczej po ogłoszeniu wyników). Ten zakres wiedzy związany jest bezpośrednio ze Strategią Wydarzeń Ekonomicznych, z którą Państwo powinni się szybciutko zapoznać, jeżeli nie uczynili tego już wcześniej.

Ale czy jakieś inne czynniki mogą mieć wpływ na rynki finansowe i związany z nimi kierunek trendu par walutowych? Teraz gdy o tym myślę, wydaje się, że krócej byłoby wymienić czynniki nie mające wpływu na ruchy par walutowych.

Ale spróbujmy to jakoś wymienić, w jakiś sposób przybliżyć Państwu te zależności.

Ogólnie każde jedno wydarzenie ekonomiczne, polityczne a nawet losowe może mieć wpływ na rynki finansowe. Szczególnie mocno wpływają na nie wydarzenia polityczne takie jak: wybory (prezydenckie, parlamentarne itd.), referenda (np. ostatni BREXIT Wielkiej Brytanii), duże demonstracje polityczne skierowane przeciwko rządom państw, zamieszki na tle politycznym czy rasowym, akty terrorystyczne, zamachy stanów, próby obalenia rządów, ważne przemówienia osób decyzyjnych (prezydenci państw o silnej gospodarce, dyrektorzy głównych banków światowych, premierzy itd.).

Krótki przykład może przykłady:

- Wybory prezydenckie w USA. Po ogłoszeniu wyników i zaprzysiężeniu Donalda Trumpa na fotel prezydenta Stanów Zjednoczonych dolar amerykański zaczął swój rajd w dół, który trwa do dzisiaj i związany jest kierunkiem działań polityczno-gospodarczych prezydenta elekta.

- Wielka Brytania. Referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej i jego wynik – BREXIT. Osłabienie funta brytyjskiego na bardzo długi okres czasu – kilka miesięcy. W tym czasie jakiekolwiek wydarzenie ekonomiczne a Anglii powodowało jeszcze wieksze starty dla waluty brytyjskiej. Mieliśmy wrażenie wraz z kolegami analitykami, że niedługo walutę Wielkiej Brytanii (z reguły bardzo silną) będą rozdawać na bazarach w paczkach po 100 banknotów.

- Przemówienie premier Wielkiej Brytanii pani May (kwiecień 2017) w związku z rozpisaniem wcześniejszych wyborów parlamentarnych mających na celu wzmocnienie rządu i pracami nad ostateczną wersją warunków traktatu wyjściowego ze struktur unijnych. Tego samego dnia ogłoszenie dyrektora Deutsche Banku o zaprzestaniu obniżania kursu funta brytyjskiego.

Efekt? Funt w ciągu jednego dnia odrobił starty kilkumiesięczne i osiągnął ponownie poziom z września 2016 roku. W ciągu 12 godzin.

Jak Państwo widzicie analiza fundamentalna jest ważna i niestety dość skomplikowana. Jednak nauka łączenia faktów i analiza danych makroekonomicznych zwróci się Państwu więcej niż stukrotnie. Czytajcie artykuły pisane przez wiodących analityków rynkowych, oglądajcie wiadomości ekonomiczne (zamiast 1025-go odcinka telenoweli).

Postaram się, aby wspólnie z moim partnerem biznesowym wkrótce po zgromadzeniu odpowiednich materiałów napisać kilka artykułów dotyczących tej jakże ważnej tematyki.

Często nowi traderzy w gąszczu informacji kalendarza ekonomicznego nie wiedzą na jakie wydarzenia warto jest zwrócić uwagę, a nawet po dostrzeżeniu symbolu trzech byków co z nimi zrobić, jak na nich i czy w ogóle na nich handlować? Pomoże Państwu w tych decyzjach moja Strategia wydarzeń Ekonomicznych (wspomniana już wcześniej) i bezpośrednio z nią związana tygodniowa, wykonana dla każdego dnia tygodnia osobno, analiza kalendarza ekonomicznego dostępna w dziale Wiadomości. Znajdą tam Państwo całą listę wydarzeń na które warto zwrócić uwagę w pierwszej kolejności. Pełny opis strategii (wejścia spekulacyjne, strategi gry w chwili wyników i wejścia korekcyjne) dla każdego ważnego wydarzenia ekonomicznego dostępny jest w zamkniętym serwisie VIP Chat PRO.

A teraz szczegółowo przedstawię najbardziej znaczące i mające duży wpływ na rynki finansowe wiadomości makroekonomiczne. To jest takie na które należy zwracać uwagę w pierwszej kolejności.

Indeks cen konsumpcyjnych CPI (Consumer Price Index)

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) odzwierciedla zmiany cen towarów i usług z perspektywy klienta. Jest to kluczowy sposób pomiaru zmian w trendach konsumpcyjnych i poziomu inflacji.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Produkcja przemysłowa (Manufacturing Production / Industrial Production)

Przemysłowy wskaźnik zmiana ogólnej wielkości produkcjnej fabryk, kopalń i narzędzi produkcyjnych. Dobry wskaźnik siły gospodarki w sektorze przemysłowym. Jest on także wyznacznikiem wiodącym zatrudnienia w przemyśle wytwórczym, średnich zarobków i dochodów osobistych.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Produkt krajowy brutto PKB (GDP)

Produkt krajowy brutto (PKB) - jest wspólną miarą aktywności gospodarczej i jest kluczowym wskaźnikiem stanu gospodarczego państwa. Kwartalne zmiany procentowe PKB pokazują tempo zmian (wzrostu lub spadku) gospodarki jako całości.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Bilans handlowy (Trade Balance)

Bilans handlowy jest miarą różnicy w ilości eksportowanych i importowanych towarów (eksport minus import). Jest to największy bilans składników finansowych kraju. Eksport towarów i usług może dać wyobrażenie o stopniu rozwoju gospodarczego danego kraju wpływając tym smaym na siłę jego waluty. Import jest wyznacznikiem popytu krajowego. Eksport oznacza kupno towarów przez odbiorców zagranicznych a tym samym sprowadza się do konieczności zakupu waluty kraju eksportera, co ma znaczący wpływ na wartość jego narodowej waluty.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Wskaźni PPI, Bazowy wskaźnik PPI (PPI, Core PPI)

Indeks cen producentów (PPI) jest wskaźnikiem inflacji, który mierzy średnią zmianę cen dla sprzedaży towarów i usług otrzymywanych przez producentów krajowych. Indeks mierzy zmiany cen z punktu widzenia sprzedawców. Wskaźnik PPI obejmuje trzy obszary produkcji: przemysł, surowce i przetwarzanie. Gdy producenci płacą więcej za towary i usługi, koszty w sposób automatyczny przenoszone są na konsumentów, więc PPI jest uważany za wiodący wskaźnik poziomu inflacji konsumenckiej.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Wskaźnik PMI – Indeks aktywności gospodarczej - ma trzy postacie:

Wskaźnik PMI dla przemysłu (Manufacturing PMI)
Wskaźnik PMI dla usług (Services PMI)
Wskaźnik PMI dla sektora budowlanego (Construction PMI)

Indeks aktywności gospodarczej w jednym z wymienionych wyżej sektorów kraju. Wskaźnik wyprzedzający stan gospodarki kraju. Niezależnie od rodzaju indeks aktywności gospodarczej mierzy poziom aktywności nabywczej menedżerów w każdym z sektorów. Każdy odczyt powyżej 50 (ale lepiej powyżej 55-58) wskazuje ekspansję i jest dobrą zapowiedzią świadczącą o rozwoju, wyniki poniżej 50 świadczą o niskim poziomie rozwoju danego sektora, natomiast 40-45 to już oznaka wyraźna kryzysu.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano (powyżej 50) uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Pozwolenia na budowę (Building Permits)

Liczba wydanych pozwoleń na budowę pokazują liczbę nowych dokumentów uprawniających inwestorów do rozpoczęcia budowy wydawanych przez rząd. Zezwolenia takie są wiodącym wskaźnikiem na rynku nieruchomości.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Decyzja w sprawie stóp procentowych (Interest Ratest Decision)

Jeden z najważniejszych o ile nie najważniejszy wskaźnik makroekonomiczny. Wysokość stóp procentowych ogłoszona przez bank centralny danego państwa zależy głównie od perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji. Głównym celem banku centralnego jest zapewnienie stabilności cen. Wysokie stopy procentowe przyciągają obcokrajowców poszukujących najlepszych form zwrotu kapitału z tytułu lokat terminowych "bez ryzyka", co w sposób znaczący zwiększa popyt na walutę danego kraju.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Zmiana zatrudnienia (Employment Change)

Kolejny doskonały wskaźnik makroekonomiczny. Zmiana zatrudnienia mierzy zmiany w liczbie osób zatrudnionych w kraju w danym miesiącu. Tendencja wzrostu wskazuje siłę na rynku pracy i ma pozytywny wpływ na wydatki konsumentów, a tym samym na wzrost gospodarczy państwa.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Zmiana bezrobocia / Stopa bezrobocia (Unemployment Change/ Unemployment Rate)

Stopa bezrobocia mierzy odsetek całkowitej siły roboczej, który jest bezrobotny, ale aktywnie poszukujący zatrudnienia i pragnący pracować w kraju. Wysoki odsetek wskazuje na słabość rynku pracy. Niski odsetek jest pozytywnym wskaźnikiem dla rynku pracy w kraju i powinny być traktowane jako pozytywny czynnik zwyżkowy.

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (NFP Nonfarm Payrolls)

Bardzo silne wydarzenie. Zmiana liczby zatrudnienia poza rolnictwem w kraju mierzy zmiany w liczbie zatrudnionych w ciągu ostatniego miesiąca w sektorze pozarolniczym ( w miastach). Tendencja wzrostu wskazuje siłę rynku pracy i ma pozytywny wpływ na wydatki konsumentów, a tym samym na wzrost gospodarczy.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Indeks Ekonomiczny ZEW / Indeks ZEW (ZEW Economic Sentiment)

Wskaźnik koniunktury gospodarczej kraju (ZEW) determinuje nastroje inwestorów instytucjonalnych. Wyniki powyżej zera wskazują optymizm, mniejsze od zera świadczą o nastrojach pesymistycznych. Jest wiodącym wskaźnikiem koniunktury gospodarczej. Badania te pochodzą z sondażu ponad 350 inwestorów instytucjonalnych i analityków.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Indeks sprzedaży detalicznej (Retail Sales)

Indeks sprzedaży detalicznej jest miesięcznym pomiar wszystkich towarów sprzedawanych przez detalistów w oparciu o próbkowanie w sklepach różnych typów i wielkości w kraju. Jest to ważny wskaźnik wydatków konsumpcyjnych, a także odnosi się do zaufania konsumentów i traktowany jest jako wskaźnik tempa rozwoju gospodarczego.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Średnie wynagrodzenie z uwzględnieniem premii (Average Earnings Index + Bonus)

Średnia płaca, biorąc pod uwagę jej części składowe określa zmiany przeciętnego wynagrodzenia z uwzgledniniem premii. Wskaźnik ten stanowi dobry wyznacznik poziomu zamożności osobistej w danym miesiącu. Ma decydujący wpływ na popyt konsumpcyjny.

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Zadeklarowani wstępnie bezrobotni / Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych (Initial Jobless Claims / Continuing Jobless Claims)

Zmiana liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych mierzy zmiany liczby bezrobotnych w kraju w danym miesiącu. Tendencja wzrostu wskazuje na słabość rynku pracy i ma negatywny wpływ na wydatki konsumentów, a tym samym na wzrost gospodarczy.

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Klimat konsumpcyjny GIK w Niemczech (GdK Climate)

Niemiecki indeks klimatu biznesowego mierzy nastroje biznesu i warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Dane pochodzą z badania około 7 000 firm.

Wskaźniki niższe niż oczekiwano uważany jest za pozytywny i skutkuje kierunkiem zwyżkowym call

Wskaźniki wyższe niż oczekiwano uważane są za negatywne i skutkują kierunkiem zniżkowym - rynek niedźwiedzi put

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?

Dodaj komentarz