Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Chcemy podzielić się z Państwem bardzo ważną informacją: jak korzystać z wykresów online w handlu opcjami binarnymi. Czas poświęcony na napisanie tego artykułu był naprawdę długi i wymagał szczególnego wytężenia uwagi.  Ale i ważność tematyki jest wielka - wykresy dla opcji binarnych mogą być wykorzystane przez absolutnie wszystkich handlowców i absolutnie wszystkie podmioty i mogą w sposób znaczący ułatwić nam życie. Co będziemy omawiać w tym materiale?

1) Dlaczego potrzebne są nam szczegółowe analizy techniczne wykresów opcji binarnych?

2) Na jakie parametry powinniśmy zwracać uwagę w pierwszej kolejności?

3) Jak korzystać z możliwości graficznych wykresów online, aby przekształcić je w źródło dochodów?

W procesie wyjaśniania zawiłości tematu, będziemy brać pod uwagę rzeczywiste i faktyczne funkcjonowanie wykresów online opcji binarnych >>> których właściciele serwisu używają podczas normalnej, codziennej pracy – co stanowić będzie pewnego rodzaju potwierdzenie wiarygodności przekazywanych treści.

Dlaczego potrzebujemy wykresów online?

Obrót opcjami binarnymi jak już dawno pewnie Państwo zauważyliście z poprzednich artykułów - nie jest loterią, ale zespołem ruchów cenowych dokonywanych na podstawie dokładnych obliczeń. Możliwe jest dokładnie przewidzenie kierunku, w którym cena składnika aktywów będzie się przemieszczać jak również czas trwania trendu – niestety te jakże przydatne umiejętności będą dostępne tylko dla tych inwestorów, którzy są/będą zorientowani w sytuacji na rynku finansowym i doskonale zdają sobie sprawę z tego, jakie czynniki mają wpływ na zaistnienie i przebieg opisywanej sytuacji.

Czym jest zatem wykres online transakcji binarnych? To jest czytelny i stale zmienny (online) system internetowy, w którym wyświetlane są dane odnośnie przebiegów dla różnych aktywów takich jak: surowce, pary walutowe forex, akcje oraz indeksy giełdowe. Pracując, czy też wzbogacając swoją pracę z wykresami o odpowiednie wskaźniki (indykatory) można dokonać naprawdę wiarygodnej prognozy mającej na celu określenie wzrostu lub spadku cen aktywów w określonym przedziale czasowym.

Handlowcy, którzy posiadający pewne doświadczeniem inwestycyjne, mogą polecać przydatność narzędzi i prognoz dostępnych na swoich platformach brokerskich. Oczywiście prognozy takie są jak najbardziej możliwe do wykonania. Dostępne są tam np. harmonogramy całodniowe, które niejednokrotnie są przydatne. Jednakże z tytułu szkoleniowego charakteru naszego serwisu poczuwamy się do obowiązku poinformowania Państwa, iż narzędzia platform zawierają jedynie podstawowe parametry i często pozostają w stosunku do rynku „w tyle” przez kilka sekund a tak poważne opóźnienia to dla binarnych poważny błąd. Wykresy przebiegów aktywów mają zastosowanie nie tylko dla opcji dwuskładnikowych par walutowych, ale także na przykład dla obrotu transakcjami rynku Forex. W tym drugim przypadku wykresy online są nie mniej użyteczne.

Na rynku opcji binarnych jak również na rynku Forex kilka, kilkanaście sekund może zdecydować o opłacalności lub stracie zainwestowanych środków finansowych. Wykresy online pozwalają nam na otrzymywanie informacji troszkę wcześniej niż dojdzie ona do brokerów – a wiedza to potęga! Może to wykonać dla nas bardzo dobrą pracę, jeśli sytuacja na rynku transakcji binarnych ostro zawróci o 180 stopni. Te kilka sekund pozwoli nam sprzedać lub zamknąć opcję zanim dane doją do platformy, przez co nie stracimy środków naszego depozytu.

Wykresy online jak również wskaźniki są proste, choć spotkaliśmy się z opiniami – „zależy kto je tłumaczy – takie małe, niezwykle przyjemne słowa pochwały słyszeliśmy niejednokrotnie...nie powiemy....miłe...dzienks!). Nawet początkujący traderzy transakcji binarnych w sposób wirtualny będą mogli dowiedzieć się w jakich sytuacjach nabywać lub sprzedawać aktywa. Analiza danych i ścisły monitoring indykatorów umożliwia zaistnienie dodatniego przepływu pieniężnego z zawartych transakcji, nawet bez zbytnio dużego doświadczenia. Ci, którzy podjęli decyzję o trudzie nauki podstaw analiz technicznych na podstawie wykresów graficznych szybko zdali sobie lub zdadzą sobie sprawę z tego, że nie jest tak trudne – a korzyści wypływające z posiadanej wiedzy są ogromne.

Jak korzystać z wykresów

No to pierwszy krok wykonany! Zdecydowaliśmy się na korzystanie z wykresów online! Co dalej? Aby narzędzie było użyteczne należy go zrozumieć i nad nim zapanować. Pierwsze kroki to zrozumienie menu i nauka poruszania się po nim. Poniższy rysunek przedstawia najważniejsze opcje menu.

Wybór aktywu

Używanie a raczej praca z wykresami na żywo umożliwia nam obserwację i analizę każdego aktywu opcji binarnych. Aby ułatwić sobie pracę i metodykę wyszukiwania należy wpisać w oknie nazwy pierwsze kilka znaków dotyczących nazwy poszukiwanego aktywu. W chwilę po pojawieniu się w oknie nazwy znaków program wyświetla całą dostępną listę powiązaną z wpisaną kombinacją. Wystarczy kliknięciem wybrać interesującą nas pozycję, aby przejść do interesującego nas wykresu. Możemy także ograniczyć wybory programu poprzez zaznaczenie typu aktywu, który poszukujemy (domyślnie jest to ALL – wszystkie typy) - Stock, Futures, Forex, CFD, Bitcoin, Indeks, Economy, AllExchanges.

живой график бинарных

Przedział czasowy

Okres czasu – to nic innego jak okres budowy jednej świecy. Jest to jakby monitorowanie zmienności przebiegu diagramu w odpowiednim okresie czasu (próbkowania). Niezwykle ważna rzecz. Krótsze interwały czasowe służą do podejmowania decyzji dla opcji krótszych i odpowiednio dłuższe służą nam do pozycji średnio lub długoterminowych. Ustawienia możemy zmieniać w zakresie od jednej minuty do jednego miesiąca. Przedział czasowy jest regulowany w odpowiedniej zakładce menu. Do wyboru mamy szybkie przełączanie za pośrednictwem gotowych przycisków (cyfry bez liter oznaczają minuty 1, 3, 5, 10, 15;  cyfry z literami oznaczają godziny (H), dni (D) lub miesiące (M) . Osobiście korzystamy z wyboru swobodnego zaznaczonego na poniższym rysunku czerwonymi prostokątami i czerwoną strzałką. Po wciśnięciu pokazanej w czerwonym prostokącie strzałki mamy do wyboru całą paletę dostępnych interwałów czasowych.

живой график опционов

Jakie przedziały wybrać? Gdy mamy do czynienia z opcjami krótkoterminowymi – wybieramy minutę, jest to bardzo wygodne. W opcjach średnioterminowych (okres wygaśnięcia - tydzień) najbardziej optymalny wybór to - od 4 godzin do jednego dnia. Dla opcji długoterminowych (okres wygaśnięcia -  miesiąc i dłużej), można ustawić przedział na 1, 2, 5 dni, a także jeden tydzień dla znacznie dłuższych okresów wygaśnięcia.

Indykatory czyli wskaźniki

Wybór wskaźników technicznych jest bardzo bogaty – a wspomniana bogatość charakteryzuje się ilością kilkudziesięciu sztuk. Wszystko dostępne po wciśnięciu przycisku z nazwą Indicators. Znajdźcie Państwo odpowiedni przycisk w menu, otwórzcie listę i szukajcie odpowiednich indykatorów. Po dokonaniu  wyboru wskaźnik jest natychmiast wyświetlany na bieżącym przebiegu online. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wybrać na raz kilka wskaźników. To pierwszy krok do stworzenia swojego własnego, niepowtarzalnego systemu handlowego, który jest najbardziej odpowiadający dla Państwa!

живой график с индикаторами

Każdy z nas ma swój własny a więc ulubiony sposób pracy! A to już jest bardzo fajne!

Ustawione przez Państwa wskaźniki i ustawienia nie ulegną zmianie po wyjściu z programu – zostaną zapamiętane. Ponowne uruchomienie aplikacji przywróci wybrane przez Państwa wcześniej instrumenty. Forma graficzna wykresów także może być modyfikowana. Każdy użytkownik może swobodnie wybrać kolor i grubość linii, a także inne, poszczególne cechy wyświetlanej grafiki. Aby to zrobić, należy skorzystać z menu ustawień konfiguracyjnych wyświetlacza (pokazany symbol gwiazdki - na rysunku oznaczony Format). Ponadto wskaźnik może być usunięty (kliknięcie na krzyżyku) lub tymczasowo ukryty "oko".

график опционов

Porównanie aktywów „Compare”

Możliwe jest jednoczesne monitorowanie kilku aktywów na jednym przebiegu – na przykład przebieg pary walutowej GBP/USD i związanego z nim ściśle indeksu FTSE 100. Takie zestawienia mogą pomóc dokonać dokładniejszych prognoz przebiegu przyszłych trendów, wejść korekcyjnych itd. W menu należy wybrać przycisk Compare w postaci „wagi” i wcisnąć opcję dodania aktywu AddSymbol. W ten sposób można na przykład zapoznać się z przebiegiem dwóch par walutowych: EUR/USD i EUR/RUB (Euro-Dolar i Euro-Rubel).

Przy silnych wydarzeniach ekonomicznych właściciele serwisu bardzo często wykorzystują zestawienia par walutowych i odpowiadających im indeksów giełdowych, lub par walutowych i indeksów walut (szczególnie dla USA).

график бинарных опционов

график опционов

Opcje wyświetlania przebiegów

Tutaj wybór zależy od osobistych preferencji. Ktoś łatwiej może dostrzec informacje na wykresie w postaci linii lub świec, ktoś wybiera bardziej „egzotyczne” opcje: "Kółko i krzyżyk", "Heykan Ashi", "Kaji" i inne.

живой график для бинарных опционов

Właściciele serwisu zachęcają Państwa do nauki pracy na wykresach świecowych – powszechnie używanych przez wszystkich profesjonalnych traderów i analityków na całym świecie. Dla tych właśnie form graficznych tworzone są profesjonalne analizy, prognozy, materiały edukacyjne itd. Na początku jest to trudne (może trudniejsze od linii), ale po pewnym czasie będziecie Państwo (podobnie jak my....) postrzegać świat i otaczające Was wydarzenia w formie czerwonych i zielonych świeć )))). Lewe pionowe menu ikonowe to już czyta rozpusta graficzna. Tutaj znajdziecie Państwo narzędzia graficzne rysowania linii oporu i wsparcia, linie wejść pozycji, linie trendu, formacje geometryczne podstawowych analiz technicznych itd. Możemy to mierzyć zmienność ilościową różnic poziomów. Nauka zajmie Państwu troszkę czasu – ale wierzcie – to dobrze zainwestowany czas. Kompletne wyjaśnienie tego menu zajęłoby zbyt dużo czasu – jeśli będziecie Państwo mieli jakieś pytania – piszcie do nas!

технический анализ

Krótko mówiąc narzędzia dają całkowitą swobodę tym, którzy chcą tworzyć reprezentacje graficzne, chcę dzielić się nimi ze swoimi partnerami, współpracownikami czy uczniami. Pozwalają również na zadawanie pytań osobom posiadającym większą wiedzę inwestycyjną. Ciężko jest znaleźć minusy... A tych nie poszukujemy!

Posumowanie i kilka praktycznych wskazówek do pracy z wykresami online:

Wykres aktywów online - uniwersalne narzędzie o możliwościach tak dużych, że udzielenie jednej uniwersalnej wskazówki dotyczącej zasad stosowania jest wręcz niemożliwe. Każdy profesjonalny trader ma swoje unikalne metody ocen sytuacji rynkowych oraz kombinację używanych indykatorów stanowiących jego tajemnicę sukcesu. My pragniemy podzielić się z Państwem metodami, których sami używamy i które przynoszą nam więcej niż zadawalający dochód. Cały czas czujemy się nauczycielami, dlatego też pomoc innym sprawia nam zwyczajnie przyjemność!

- Typ wyświetlania danych świece „Candles”. Najbardziej praktyczny rodzaj reprezentacji danych o najbardziej przejrzystych zasadach;

- Okres budowania pojedynczej świecy (przedział czasowy) to1, 5, 15, 30 minut maksymalnie. Tu zauważalne są pewne różnice w ulubionym typie tradingu właścicieli serwisu BinarOption.pl. Ania woli opcje krótkie z szybkim wynikiem finansowym zawartych pozycji, Paweł jest zwolennikiem opcji dłuższych, o większym czasie trwania trendu. I to jest cudowne! Uzupełnianie wzajemne wiedzy. A Państwo macie za pośrednictwem naszych usług macie możliwość korzystania z obu typów pozycji inwestycyjnych!

- Funkcje graficzne (lewe menu) używane przez Annę raczej rzadko – dla Pawła stanowią jedną z podstaw działania. Nie są one konieczne do opcji krótkich (domena żeńskiej części serwisu BinarOption.pl) konieczne dla opcji z dłuższym czasem wygaśnięcia (bazy danych i intuicja inwestycyjna na podstawie liczb – domena Pawła). Wniosek: warto je poznać i nauczyć się ich stosowania aby stać się profesjonalistą jednak rzadko wykorzystywane do opcji Turbo lub z czasem wygaśnięcia 15-30 minut. Niezbędne do wymiany danych z innymi kolegami traderami;

- Wskaźniki (Indykatory). Stopień wykorzystania – maksymalnie duży. Nasza rada: używaj i pracuj ze wskaźnikami! Powiemy więcej! Nie pracuj bez nich! Każda informacja dostarczona dzięki ich wykorzystaniu zmniejsza stopień ryzyka Państwa transakcji. Mamy swoje ulubione indykatory (wspólne – tak się jakoś złożyło) i korzystamy z nich bez przerwy. Więcej informacji na temat doboru wskaźników technicznych znajdziecie Państwo w artykule na temat analizy technicznej i wskaźników w dziale Opcje binarne, wykresy i sygnały. Zawarte tam materiały pozwolą Państwu na poznanie się z częścią teoretyczną analizy technicznej jak również znajdziecie praktyczne porady.

 

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?

Dodaj komentarz