Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

 Warunki korzystania z serwisu

1. Informacje wstępne

1.1. Przed korzystaniem z materiałów i używaniem serwisu BinarOption.com jak również jej lokalnych wersji językowych (BinarOption.pl) niezbędne i bardzo ważne jest dokładne zapoznanie się ze wszystkimi warunkami regulaminu.

1.2. Korzystając z usług i materiałów zawartych w serwisie BinarOption.com użytkownik potwierdza, że przeczytał całość dokumentu, zrozumiał wszystkie postanowienia niniejszego dokumentu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

1.3 Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik nie zgadza się z którymkolwiek z warunków określonych w regulaminie serwisu BinarOption prosimy nie korzystać z tej strony.

2. Odpowiedzialność i stan wiedzy

2.1. Użytkownik korzystający z serwisu BinarOption ma świadomość, że handel opcjami binarnymi i transakcjami rynku Forex niesie za sobą możliwość utraty częściowej lub całkowitej środków kapitału inwestycyjnego.

2.2. Wszystkie proponowane przez serwis BinarOption materiały i usługi są dostępne tylko i wyłącznie dla osób posiadających wystarczającą wiedzę i doświadczenie w kwestiach finansowych niezbędnych do oceny ryzyka finansowego.

2.3. Serwis BinarOption nie jest zobowiązany do sprawdzenia poziomu wiedzy i doświadczenia jego użytkowników.

2.4. BinarOption nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z tytułu braku doświadczenia lub braku wiedzy użytkowników.

2.5. Serwis BinarOption nie jest odpowiedzialny za dokładność informacji prezentowanych na stronie i nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez użytkownika w oparciu o te informacje.

2.6. W celu uzyskania pełnej satysfakcji z handlu wszystkie informacje pozyskane przez użytkowników serwisu powinny być dokładnie sprawdzone i weryfikowane przy użyciu niezależnych źródeł wiedzy.

2.7. Serwis BinarOption nie powinien być interpretowany a także wykorzystywany jako doradztwo finansowe. Informacje zawarte w artykułach, wiadomościach e-mail, wiadomościach Skype lub wysyłanych przez komunikatory Chat nie powinny być stosowane jako jakakolwiek forma doradztwa finansowego. Serwis BinarOption nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zignorowanie przez użytkownika tej informacji. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia samodzielnej analizy sytuacji i wyrobienia sobie własnego poglądu przed podjęciem jakichkolwiek działań mogących mieć wpływ na jego środki inwestycyjne.

2.8. Serwis nie bierze odpowiedzialności w żadnej formie za straty, szkody, koszty, roszczenia, twierdzenia, procesy poniesione przez użytkownika powstałe w wyniku wykorzystania informacji zawartych na stronie BinarOption jak również przesłanych drogą poczty internetowej e-mail, wiadomości Skype lub wysyłanych przez komunikatory Chat.

3. Prawa serwisu

3.1. BinarOption ma możliwość (bez uprzedzenia) modyfikacji warunków odnoszących się do zasad korzystania z usług serwisu oraz wysokości opłat za te usługi.

3.2. W razie wystąpienia powodów aby uważać, iż użytkownik nadużył lub w jakikolwiek sposób manipulował usługami lub materiałami serwisu, BinarOption zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do podjęcia wszelkich działań jakie uzna za konieczne.

3.3. BinarOption zastrzega sobie prawo do zamknięcia serwisu na skutek wydarzeń będących poza jego władzą lub na skutek zdarzeń monetarnych, gospodarczych, militarnych i politycznych, kiedy dalsza działalność maiłaby negatywny wpływ na interesy właścicieli serwisu lub jego użytkowników.

3.4. BinarOption nie może być definiowany jako pośrednik w handlu dlatego też użytkownik zawierając kontrakty handlowe wykonuje je własne ryzyko. BinarOption nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub zobowiązania wynikające z działań użytkowników, ponieważ nie ma nic wspólnego z ich kontami bankowymi jak również dostarczycielami usług handlu opcji binarnych i transakcji Forex.

4. Płatności i zwrot pieniędzy

4.1. Po uiszczeniu opłaty za jedną z usług oferowaną przez serwis BinarOption użytkownik po czasie 60 minut (1h) otrzyma poświadczenie płatności oraz indywidualny login i hasło dostępu do systemu.

4.2. Zwrot pieniędzy za usługi świadczone przez serwis BinarOption możliwy jest uiszczeniu opłaty ale przed pierwszym logowaniem do systemu. Pierwsze wejście użytkownika do systemu przy użyciu otrzymanego loginu i hasła uważane jest za moment rozpoczęcia korzystania w usługi w pełnym zakresie i dlatego też zwrot pieniędzy po tym czasie nie będzie możliwy.