Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Rynek Forex to rynek o szybkim tempie, otwarty 24 godziny na dobę, z dobrze zdefiniowanymi okresami zmienności, które stwarzają możliwości handlowe.

pl forex trading 6

Handel na rynku Forex, znany również jako giełda forex czy też handel walutami, to sztuka handlu walutami globalnymi. Handel na rynku Forex jest wirtualny i jest prowadzony przez różne podmioty, które łączą się, tworząc globalny rynek Forex.

Gracze ci tworzą największy i najbardziej płynny rynek globalny, którego dzienne wolumeny transakcji przekraczają 5 bilionów dolarów.

Jak więc możesz zdobyć udział w tym bilionowym przemyśle? Czego potrzebujesz, aby zacząć handlować walutami online? W tym przewodniku szczegółowo opisujemy cztery kroki, które musisz wykonać, aby rozpocząć handel, a także przeglądamy niektórych z najlepszych brokerów, u których możesz rozważyć rejestrację.

Na światowym rynku walutowym, waluty są zwykle notowane w parach. Cena, po której handlowana jest każda para, zwykle nie pozostaje stała, ale zmienia się bardzo szybko w ciągu kilku sekund. Innymi słowy, kursy wymiany, po których wymienia się pary walutowe, zmieniają się zgodnie z siłami popytu i podaży. Takie waluty, których kursy są ustalane przez siły rynkowe, znane są jako „waluty zmienne”. Na globalnym internetowym rynku Forex można handlować tylko walutami zmiennymi. Waluty, których kursy są stałe, lub które podlegają systemowi „zarządzanego obrotu”, w którym nadal występuje jakaś forma ingerencji rządu, nie mogą być przedmiotem obrotu na internetowym rynku Forex.

Jedynym celem jakiejkolwiek działalności handlowej w dowolnym miejscu na świecie jest możliwość sprzedaży produktu lub aktywa po wyższej cenie, niż został on kupiony. Handel można również przeprowadzić, sprzedając aktywa za wysoką cenę i kupując je ponownie po niższej cenie, zachowując w ten sposób aktywa, a także uzyskując pewien zysk z transakcji.

Te dwa scenariusze handlu również są aktualne w handlu walutami. Handel walutami przeprowadza się, wykorzystując do tego dwie waluty: trzeba jednej waluty, aby kupić inną lub sprzedać jedną walutę, aby uzyskać inną. Tak czy inaczej, handel musi się odbyć po cenie referencyjnej: czyli cenie, na którą zgadza się sprzedający, jak i kupujący. Jest ona znana jako kurs wymiany.

Krok 1: Wybierz platformę do handlu

logo robotabi recommendet - Forex Robot Abi

autocrypto bot logo 225 110 - Crypto Robot Autocrypto-Bot

Krok 2: Naucz Się Rynku Forex i FX

Czym jest trading forex?

Możesz handlować na rynku Forex na kilka różnych sposobów. Możesz kupować i sprzedawać waluty współbieżnie, lub kupować i sprzedawać je jednocześnie.
W przeszłości transakcje forex były dokonywane za pośrednictwem brokerów, ale w przypadku handlu online można korzystać z instrumentów pochodnych, takich jak handel kontraktami CFD.

W przypadku produktów lewarowanych, takich jak kontrakty CFD, możesz otwierać i zamykać pozycje handlowe, ale nie przejmujesz własności aktywów, tak jak w przypadku kryptowalut. Po prostu zajmujesz pozycję na tym aktywie i odniesiesz zyski w oparciu o wzrost lub spadek wartości tego aktywa.

Jak rynek FX jest ustrukturyzowany?

Rynek Forex online nie ma jednej, centralnej lokalizacji. Giełdy zwykle mają fizyczny adres.

Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych znajduje się na Wall Street, podczas gdy rynki towarowe działają w Chicago Mercantile Exchange znajdującej się pod mniej znanym adresem Cermak Rd. Rynek Forex nie ma jednak centralnej lokalizacji.

Rynek Forex jest raczej wirtualny oraz globalny. Łączność jest utrzymywana przez Internet, a to łączy wszystkich uczestników rynku Forex online.

Kim są więc uczestnicy rynku Forex?

 1. Banki Centralne.
 2. Inwestorzy instytucjonalni, tacy jak fundusze hedgingowe, brokerzy, duże banki, brokerzy detaliczni.
 3. Brokerzy detaliczni.

Niektóre banki centralne czasami pojawiają się na rynku walutowym, aby kupić lub sprzedać duże ilości własnych walut w zamian za inne waluty, próbując sztucznie zmienić kursy swoich walut.

Proces ten znany jest również jako interwencja walutowa.

Bank Japonii i Szwajcarski Bank Narodowy w różnym czasie podejmowały działania równoznaczne z interwencjami walutowymi. Nie są to regularne wydarzenia i zdarzają się tylko raz na jakiś czas. Sekwencyjna interwencja banku centralnego może zająć nawet kilka lat.

Poniższy obrazek przedstawia hierarchię rynku Forex.

pl forex trading 1

Jednak interwencje banku centralnego są ważne, ponieważ ich działania mogą bardzo szybko zmienić dynamikę popytu i podaży walut. Najczęściej, banki centralne będą wpływać na stopy procentowe w wyniku działań polityki pieniężnej.

Kiedy banki centralne interweniują na rynku walutowym, dokonują dużych transakcji z największymi bankami, które są dostarczycielami płynności na rynku międzybankowym.
Kolejny poziom uczestnictwa w rynku pochodzi od inwestorów instytucjonalnych.

Stanowią oni 90% dziennego wolumenu transakcji na rynku. Badanie Banku Rozrachunków Międzynarodowych przeprowadzone co trzy lata w 2016 r. szacuje dzienny obrót na rynku Forex na 5,1 biliona dolarów.

To daje nam wyobrażenie o tym, ile dziennego wolumenu pochodzi z banków, funduszy hedgingowych, brokerów i animatorów rynku, którzy tworzą inwestorzy instytucjonalni. Inwestorzy instytucjonalni zapewniają większość płynności rynkowej na rynku walutowym.

Na dole drabiny znajdują się handlarze detaliczni.

Są to indywidualni inwestorzy, którzy otwierają konta z kilkoma setkami lub tysiącami dolarów u brokera detalicznego. Stanowią one 10% wolumenu rynku.
Ze względu na bardzo mały składnik płynności, jaki wnoszą, nie mogą bezpośrednio uczestniczyć w rynku międzybankowym. Dlatego polegają na animatorach rynku, aby generować ceny i transakcje handlowe z fragmentów płynności, które animatorzy rynku nabyli na rynku międzybankowym.

Co odróżnia Forex od innych rynków finansowych?

 • Rynek Forex działa 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu od 22:00 GMT w niedzielę do 22:00 GMT w piątek. W okresie letnim godziny handlu otwierają się i zamykają godzinę wcześniej.
 • Rynek Forex ma największe dzienne obroty. Przy dziennym wolumenie 5,1 biliona dolarów sprawia to, że rynek Forex jest najbardziej płynny na świecie. Taka płynność zapewnia, że transakcje są realizowane w ciągu kilku sekund.
 • Handel na rynku Forex obejmuje parowanie walut. Dlatego waluty są zawsze sprzedawane w parach.
 • W przypadku par walutowych waluta wymieniona po lewej stronie jest określana jako waluta bazowa, podczas gdy waluta po prawej stronie to waluta kwotowana lub waluta kontr. Dlatego w EUR/USD dolar amerykański jest walutą przeciwną.
 • Kurs wymiany wyświetlany dla pary walutowej jest zawsze kwotą waluty kwotowanej, za którą można kupić 1 jednostkę waluty bazowej. Jeśli EUR/USD wynosi 1,2782, oznacza to, że kupno 1 euro zajmie 1,2782 USD.
 • Rynek forex jest rynkiem wirtualnym. Możesz połączyć się z tym rynkiem za pomocą komputera podłączonego do Internetu lub urządzenia przenośnego, zalogować się na platformę transakcyjną udostępnianą przez brokerów Forex.
 • Transakcje na rynku Forex nie wygasają. Mogą pozostać otwarte tak długo, jak chce inwestor, jeśli cele cenowe Take Profit/Stop Loss dla transakcji nie zostały osiągnięte.
 • Pozycje z dnia na dzień będą obciążone odsetkami. Pozycje długie na parach walutowych, w których waluta bazowa ma wyższe oprocentowanie niż waluta przeciwna, otrzymają różnicę stóp procentowych, podczas gdy pozycje krótkie na parach walutowych, w których waluta bazowa ma niższe oprocentowanie, będą obciążone różnicą stóp procentowych. Ta różnica w stopach procentowych jest również znana jako swap na rolowanie.

Krok 3: Rozumiesz kluczowe aspekty analizy rynku i handlu?

Oto kilka elementów handlu na rynku Forex. Ważne jest, aby zrozumieć te elementy, ponieważ odgrywają one kluczową rolę w zdolności tradera do skutecznego handlu na tym rynku.

Oto kilka elementów handlu na rynku Forex. Ważne jest, aby zrozumieć te elementy, ponieważ dzięki nim, zdobyć można korzyści na rynku.

Analiza Fundamentalna

Kursy walutowe par Forex są w całości zdeterminowane przez siły popytu i podaży. Siły te można obserwować jako harmonogram wydarzeń makro i mikroekonomicznych, znany jako kalendarz wiadomości gospodarczych (znany również jako kalendarz wiadomości Forex). Żaden inny rynek nie ma takiego harmonogramu. Kalendarz wiadomości Forex to kompendium komunikatów prasowych na temat zmiennych ekonomicznych lub wydarzeń politycznych, które ostatecznie wpłyną na nastroje głównych uczestników rynku, aby kupić lub sprzedać walutę w zamian za inną. Analiza tych komunikatów prasowych w celu ustalenia, czy kupić lub sprzedać walutę, jest znana jako analiza fundamentalna.

W kalendarzu ekonomicznym są różne podstawowe informacje prasowe. Są one podzielone na wydarzenia informacyjne o małym, średnim i dużym wpływie. Istnieje wiele wersji kalendarza wiadomości gospodarczych online, a kalendarz ten znajdziesz również na platformie MT4. Zazwyczaj wpływ komunikatu prasowego może być oznaczony kolorami lub może być przypisany gwiazdkom w zależności od poziomu wpływu na rynek.

 • Wiadomości o niskim wpływie mają zielony kolor, jedną do dwóch gwiazdek i generalnie nie powodują zmian w parach walutowych.
 • Wiadomościom o średnim wpływie przypisywany jest bursztynowy kolor, trzy gwiazdki i zazwyczaj poruszają się one w minimalnym stopniu. Zwykle te ruchy nie wystarczą, aby stworzyć możliwości handlowe.
 • Wydarzeniom informacyjnym o dużym wpływie przypisywany jest czerwony kolor, cztery do pięciu gwiazdek i zwykle powodują one wystarczającą zmienność, aby spowodować znaczące ruchy w parach walutowych. Wiadomości o dużym wpływie to zbywalne wiadomości, które są najczęściej obserwowane przez uczestników rynku.

pl forex trading 2

Jakie są najważniejsze wydarzenia informacyjne i dlaczego wpływają one na nastroje uczestników rynku?

 • Decyzje dotyczące stóp procentowych
 • Produkt krajowy brutto (PKB)
 • Dane dotyczące zatrudnienia
 • Dane produkcyjne
 • Dane o inflacji: Indeks cen producentów i indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (PPI i CPI)

Ze względu na różnice w warunkach gospodarczych w różnych krajach, w których waluty są przedmiotem obrotu, niektóre z wyżej wymienionych komunikatów prasowych o dużym wpływie mogą być ważniejsze w jednym kraju, a mniej ważne w innym.

Co więcej, niektóre komunikaty prasowe mają wpływ tylko na więcej niż jedną walutę. Na przykład dane o PKB i produkcji z Chin mają tendencję do wpływania na dolara australijskiego, ponieważ australijska gospodarka jest uzależniona od dużego eksportu surowców do chińskiego przemysłu.

Należy również zauważyć, że to, co może mieć niski lub średni wpływ na jedną walutę, w rzeczywistości może mieć duży wpływ na inną walutę. Dlatego najlepiej jest przeszukać Kalendarz Ekonomiczny, aby zobaczyć, które wiadomości o dużym znaczeniu są wymienione dla danej pary walutowej.

Analiza Techniczna

Informacje o cenach par walutowych są wyświetlane na wykresach. Waluty można zatem analizować za pomocą analizy technicznej. Analiza techniczna obejmuje wykorzystanie formacji, świeczników, formacji fal i wskaźników, a wszystko to w celu prognozowania przyszłych działań cenowych i dokonywania terminowych transakcji.

Wymagania Dźwigni/Marginesu

Aby upewnić się, że inwestorzy mogą sobie pozwolić na tworzenie transakcji na rynku Forex przy znacznie mniejszej ilości pieniędzy, wprowadzono koncepcję dźwigni. Dźwignia finansowa to mechanizm, który pozwala inwestorom na wykonywanie transakcji o wartości wyższej niż ich kapitał. W przypadku dźwigni Forex, inwestor wnosi niewielką część wymaganego kapitału w celu zabezpieczenia transakcji. Nazywa się to marginesem. Resztę kapitału zapewnia broker.

Dźwignia na rynku Forex rozciąga się od 1:2 i jest ograniczona do 1:20 dla nieletnich walutowych i 1:30 dla głównych walutowych na platformach transakcyjnych platform brytyjskich i europejskich. Australijscy brokerzy nadal oferują limit dźwigni wynoszący 1:500. Brokerzy w innych częściach świata oferują różne limity dźwigni, z których najpopularniejszy to 1:500.

Ruchy walut są bardzo małe, zwykle rzędu 4 lub 5 miejsc po przecinku. Tak więc zmiana wartości pary walutowej jest zwykle rzędu 1 pipsa, czyli 0,0001 punktu. Gdyby para walutowa zmieniła wartość o 25 pipsów, byłby to ruch tylko o 0,0025 punktu, co jest bardzo małe.

Aby zwiększyć wartość pieniężną zmiany kursu walutowego, należy przeprowadzić duże wolumeny handlu. Na rynku Forex wielkość transakcji mierzona jest w lotach, przy czym standardowy lot odpowiada 100.000 USD. Jeśli miałbyś użyć 100 000 USD do handlu zmianą 25 pipsów, równałoby się to zmianie 100 000 X 0,0025 = 250 USD. Pytanie brzmi: ilu handlowców detalicznych może sobie pozwolić na 100 000 USD, aby handlować typową pozycją na rynku Forex? Niewielu może sobie na to pozwolić.

Wymóg depozytu zabezpieczającego = koszt wolumenu transakcji/dźwigni

Korzystając z naszego poprzedniego przykładu, dźwignia 1:30 będzie oznaczać, że transakcja wymaga jedynie 100 000/30 lub 3 333 USD do handlu standardowym lotem. W przypadku minilotu, który stanowi 1/10 standardowego lota, wymóg wynosi tylko 333 USD. Nawet przy dźwigni, pełna wartość zysku lub straty z transakcji jest rozliczana na koncie tradera.

Spread

Transakcje na rynku Forex na detalicznych platformach transakcyjnych nie mają prowizji. Zamiast tego, każda transakcja jest obciążana spreadem po otwarciu pozycji, co jest różnicą między ceną kupna a ceną sprzedaży waluty. Za transakcje na rynku Forex na instytucjonalnych platformach transakcyjnych lub na platformach ECN/non-dealing desk pobierane są zarówno spready, jak i prowizje. Prowizje są zwykle pobierane według stawki ryczałtowej za standardowego lota zarówno przy wejściu, jak i wyjściu z transakcji.

Ceny

Kursy walut są podawane w parach. Oferta cenowa ma cenę po lewej stronie, zwaną ceną Bid, oraz cenę po prawej, znaną jako cena Ask lub Offer. Długie transakcje są realizowane po cenie wywoławczej, a krótkie transakcje są realizowane po cenie kupna.

pl forex trading 3

Jeśli GBP/USD jest kwotowany na poziomie 1.30220/1,30231, cena kupna znajduje się po lewej stronie (1,30220), a cena wywoławcza po prawej (1,30231).

Wolumen Obrotu

Wolumeny pozycji Forex są mierzone w lotach. Lot standardowy jest wart 100 000 $. Jest to standardowe odniesienie do określania wielkości pozycji na rynku forex. 1 partię można podzielić na mini-loty (0,1 do 0,99 partii) i mikro-loty (0,01 do 0,099 partii).

Wartość za Pip

PIP oznacza procentowy punkt procentowy. Jest to najmniejsza jednostka miary zmiany kursów walutowych dla pary walutowej. Wartość pieniężna standardowego lota pary walutowej wynosi 10 USD za pips. Jak to się oblicza?

• 1 pip = 0.0001 punktów.
• 1 Standard Lot = 100,000 jednostek waluty.
• Wartość pip = 100,000 X 0.0001 = 10 jednostel.

Stosując te same obliczenia, 1 minilot jest wart 1 pips, a 1 mikrolot jest wart 10 centów za pips.

Jak Działą Handel na Rynku Forex

pl forex trading 5

Jak zdefiniowano powyżej, handel na rynku Forex polega na kupnie lub sprzedaży jednej waluty za inną w celu uzyskania korzyści ze zmiany początkowego kursu, po którym wymieniono dwie waluty. To jest powód, dla którego waluty są sprzedawane w parach. Zyski na rynku Forex mogą wynikać z ruchów cen w obu kierunkach. Jeśli kupujesz, zyskujesz, gdy ceny idą w górę. Jeśli sprzedajesz swój zysk, gdy kursy walut spadają. Tak działają oba scenariusze handlowe.

Czerpanie korzyści ze wzrostu kursów walut

Inwestor Forex czerpie korzyści ze wzrostu kursu wymiany, jeśli kupi walutę bazową (tj. walutę, która jest wymieniona po lewej stronie w parze walutowej).

Innymi słowy, jeśli inwestor kupuje GBP/USD lub zajmuje pozycję długą na GBP/USD, zysk zostanie osiągnięty, jeśli kurs, po którym nastąpiła transakcja, wzrośnie, a transakcja zostanie zamknięta po nowej cenie.

 • Na przykład, jeśli trader Kobe uważa, że kurs wymiany GBP/USD wzrośnie, będzie musiał kupić lub zająć pozycję długą na GBP/USD. Kupuje 2500 funtów brytyjskich po kursie 1,3000. W związku z tym wyda 3250 USD, aby nabyć 2500 GBP.
 • W świecie handlu na rynku Forex, ta transakcja byłaby długa na GBP/USD na poziomie 1,3000.
 • W ciągu kilku godzin kurs wzrasta z 1,3000 do 1,3120. Aby uzyskać zysk, Kobe zamyka transakcję, sprzedając swoje 2500 funtów brytyjskich po nowym kursie, otrzymując z powrotem 3280 USD.
 • Zysk Kobe wyniósłby 3280 – 3250 USD, czyli 30 USD.

W prawdziwym świecie Forex transakcje są lewarowane. Jeśli Kobe zdecyduje się użyć dźwigni 1:10 dla tej transakcji, oznacza to, że potrzebowałby tylko jednej dziesiątej całkowitego kosztu transakcji (2500 USD). Dlatego koszt dla Kobe wyniósłby 1/100 z 2500 USD, czyli 250 USD. Tak więc Kobe musiałby tylko wpłacić 250 USD marży na transakcję.

Zysk na spadku kursów walut

Inwestor może również zyskać, jeśli kursy walut spadną. Aby to zrobić, przedsiębiorca musiałby sprzedać lub „zająć pozycję krótką” w walucie, której wartość według niego zmniejszy się. Zilustrujmy to na przykładzie innej transakcji Kobe.

pl forex trading 4

• Tym razem Kobe czuje, że dolar amerykański słabnie w stosunku do jena japońskiego i postanawia sprzedać 13.000 S za jena po kursie 100 jenów za 1 dolara amerykańskiego. Dostaje w tej transakcji 1,3 miliona jenów.

• W ciągu 2 dni kurs wymiany wynosi teraz 98,20 jena do dolara amerykańskiego. Kobe postanawia użyć swojego jena do ponownego zdobycia dolara amerykańskiego. Otrzyma 13 238 dolarów w zamian przy użyciu nowego kursu wymiany.

• Zysk Kobe wyniesie 13 238 USD – 13 000 USD = 238 USD.

W ten sposób zarabia się pieniądze na rynku Forex. Możesz kupić niedowartościowaną walutę i zyskać na niej, gdy wzrośnie jej wartość, lub sprzedać przewartościowaną walutę i zyskać, gdy ponownie ją nabędziesz po niedowartościowanej cenie.

Praktyczny handel Forex na platformie Forex będzie musiał uwzględniać następujące elementy:

 1. Spread jest wypłacany brokerowi za parę walutową będącą przedmiotem transakcji. Różne pary walutowe mają różne spready.
 2. Inwestor będzie musiał wybierać spośród różnych przepisów dotyczących dźwigni.
 3. Inwestor musi stosować odpowiednią wielkość transakcji, a wielkość transakcji musi być zgodna z zasadami zarządzania ryzykiem.

Typy Brokerów Forex

Na rynku Forex istnieją dwie kategorie brokerów.

a) Market Makers/Dealing Desk (DD):

Działają w modelu dealing desk. Model ten generuje ceny i oferuje realizację transakcji z działu dealing desk. To tutaj odbywa się większość detalicznych transakcji na rynku Forex. Animatorzy rynku wypełniają lukę płynności między handlowcami detalicznymi a rynkiem międzybankowym. Brokerzy ci oferują popularne platformy transakcyjne MT4 i MT5, a także inne platformy, które obsługują detaliczną część rynku.

b) Non-Dealing Desk (NDD):

Jest to model brokerski w stylu instytucjonalnym, w którym wyceną i wykonaniem transakcji zajmują się dostawcy płynności na międzybankowym rynku walutowym. Nie ma interwencji działu dealingu. Potrzeby płynności oznaczają, że tylko inwestorzy, którzy mają dużo pieniędzy do stracenia, mogą otwierać konta u brokerów NDD. Brokerzy ci oferują złożone platformy transakcyjne, z których większość ma charakter własnościowy i ma dodatkowe funkcje, które wykraczają poza sam handel.

Czego potrzebujesz, aby zacząć handlować

pl forex trading 8

Aby handlować na rynku Forex, potrzebujesz:

 • Dostęp do rynków Forex można uzyskać za pomocą platformy transakcyjnej udostępnionej przez brokera.
 • Rejestrujesz konto i weryfikujesz swoją tożsamość, przesyłając międzynarodowy paszport lub prawo jazdy w zależności od kraju, w którym mieszkasz, a często także rachunek za media lub wyciąg bankowy.
 • Musisz mieć finansowane konto handlowe. Będziesz potrzebował kapitału handlowego, aby zapewnić depozyt zabezpieczający na prowadzenie transakcji na rynku Forex. Wymaga to dostępu do metody płatności, która jest akceptowalna przez twojego brokera.
 • Musisz mieć pewien poziom szkolenia, aby zrozumieć, jak handlować na rynku forex. Wielu brokerów oferuje teraz kursy wprowadzające do handlu na rynku Forex dla początkujących.
 • Musisz mieć zabezpieczony podłączony terminal w postaci komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu komórkowego, aby kupować i sprzedawać waluty na platformie.

Jakie są plusy i minusy?

Plusy

 • Rynek Forex jest rynkiem 24-godzinnym z dobrze zdefiniowanymi okresami zmienności, które stwarzają możliwości handlowe.
 • Rynek Forex jest bardzo płynny, co oznacza, że w każdej chwili nie brakuje kupujących i sprzedających.
 • Na rynku Forex można handlować za pomocą zautomatyzowanych systemów transakcyjnych.
 • Gwałtowne i szerokie ruchy walutowe zapewniają wiele możliwości handlu dziennego.
 • Transakcje informacyjne mają harmonogram. Dlatego transakcje informacyjne można zaplanować z wyprzedzeniem.
 • Rynek Forex jest rynkiem wirtualnym. Możesz połączyć się z tym rynkiem z dowolnego miejsca na świecie za pomocą urządzenia podłączonego do Internetu.
 • Transakcje na rynku Forex nie wygasają, więc nie ma obaw o nagłą likwidację pozycji po wygaśnięciu kontraktu (jak ma to miejsce na rynkach towarowych).
 • Istnieją różne sposoby handlu na rynku Forex. Możesz handlować kontraktami spot, opcjami forward i forex.

Wady

 • Rynek Forex jest bardzo ryzykowny i łatwo jest stracić pieniądze, jeśli trader nie wie, co robi.
 • Wielu handlowców detalicznych nie jest w stanie pozwolić sobie na handel z bardziej przejrzystymi modelami ECN.
 • Model pośrednictwa animatora rynku Forex przedstawia istotne konflikty interesów.
 • Prawdziwe opanowanie rynku Forex wymaga czasu.
 • Czy opłaca się handlować na rynku Forex?
 • Jest to bardzo trudne pytanie.

Światowy rynek Forex handluje 5 bilionami dolarów dziennie. Przy takim wolumenie, bez wątpienia są zwycięzcy i przegrani. Tak więc odpowiedź na pytanie brzmi: tak, jest to opłacalne. Prawdziwe pytanie brzmi natomiast, jak na nim handlować, aby zarabiać pieniądze. Jeśli chcesz spróbować handlu na rynku Forex, możesz najpierw wziąć pod uwagę symulatory handlu Forex.

5 wskazówek handle Forex

Oto 5 wskazówek, jak skutecznie handlować na rynku Forex:

 1. Dokonuj mądrych i przemyślanych inwestycji. Zalecamy upewnienie się, że masz dobrą podstawową wiedzę o tym, jak działa rynek Forex, a jeśli czegoś nie znasz, nie handluj tym. Postaraj się przeprowadzić odpowiednią ilość badań przed zawarciem transakcji i nie spiesz się.
 2. Zdywersyfikuj swoje portfolio. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Ważne jest, aby dywersyfikować, aby maksymalnie zminimalizować straty.
 3. Opracuj strategię handlową. Istnieje wiele strategii handlowych. Upewnij się, że szukasz i trzymasz się tego, który Twoim zdaniem najbardziej Ci odpowiada.
 4. Używaj stop-loss. Rozumiemy przez to, że powinieneś mieć ustaloną cenę zamknięcia swojej transakcji. Dzięki temu nie stracisz więcej, niż się spodziewasz.
 5. Upewnij się, że masz najlepsze sygnały Forex, które wspierają Twoje transakcje. Pomogą Ci one śledzić transakcje, dzięki czemu nie przegapisz okazji do kupna lub sprzedaży i zaalarmują Cię, gdy zostanie podjęta decyzja.

Akronimy walut

pl forex trading 7

Każda waluta może być skrócona za pomocą 3 liter, zgodnie z normą ISO 4217.

Ten standard wybiera dwie pierwsze litery akronimu waluty z kraju pochodzenia i pierwszą literę z nazwy waluty. Istnieje kilka wyjątków (takich jak MXN, czyli peso meksykańskie. Tutaj MX pochodzi z Meksyku, ale nazwa waluty jest reprezentowana przez N).

Oto lista walut i ich trzyliterowe akronimy oraz symbole.

Country/Currency

Acronym

Symbol

Australia Dollar

AUD

A$

Great Britain Pound

GBP

£

Euro

EUR

Japan Yen

JPY

¥

Switzerland Franc

CHF

SFr.

US Dollar

USD

$

China Yuan/Renminbi

CNY

¥

Mexico Peso

MXN

Mex$

New Zealand Dollar

NZD

NZ$

Poland Zloty

PLN

Russia Rouble

RUB

Singapore Dollar

SGD

S$

South Africa Rand

ZAR

R

South Korea Won

KRW

Sweden Krona

SEK

kr

Turkish New Lira

TRY

United Arab Emirates Dirham

AED

د.إ

Waluty: główne, drugorzędne i egzotyczne

Pary walutowe na rynku Forex dzielą się na waluty główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne waluty to najbardziej płynne waluty na rynku Forex. W porządku malejącym są to: 10 najlepszych par walutowych pod względem płynności i wolumenu obrotu na rynku Forex.

• US Dollar

• Euro

• Japanese Yen

• British Pound

• Australian Dollar

• Swiss Franc

• Canadian Dollar

• Renminbi (Chinese Yuan)

• Swedish Krona

Stanowiące ponad 80% wolumenu obrotu na rynku walutowym, główne pary walutowe to:

• EUR/USD

• USD/JPY

• GBP/USD

• AUD/USD

• USD/CHF

• NZD/USD

• USD/CAD

Drugorzędne pary walutowe (lub drugorzędne waluty FX) obejmują:

• EUR/GBP

• EUR/AUD

• GBP/JPY

• CHF/JPY

• NZD/JPY

• GBP/CAD

• EUR/JPY

• CAD/JPY

• EUR/CAD

• GBP/CHF

Egzotyczne pary walutowe są parami stosunkowo niepłynnymi i mają bardzo szerokie spready w wyniku ich braku płynności.

Egzotyczne pary walutowe zazwyczaj zawierają grupy walut: korony szwedzkie, duńskie i norweskie, rand południowoafrykański, peso meksykańskie i lira turecka.

• USD/SEK

• USD/NOK

• EUR/TRY

• USD/TRY

• USD/SEK

• USD/DKK

• USD/ZAR

• USD/HKD

• USD/SGD

• USD/MXN

Listy te w żadnym wypadku nie są wyczerpujące. Na swojej platformie Forex prawdopodobnie zobaczysz więcej drugorzędnych i egzotycznych par walutowych niż zostało wymienionych tutaj.

Najlepsze kursy Forex

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem dotyczącym handlu na rynku Forex, istnieje wiele kursów wideo tego właśnie dotyczących.

Dobry kurs handlu Forex powinien obejmować:

 • Najlepsza platforma transakcyjna Forex do wykorzystania i jak najlepiej ją wykorzystać
 • Podstawowe umiejętności tworzenia wykresów, w tym używanie wsparcia i oporu z poziomami zniesienia Fibonacciego
 • Jak znaleźć najlepszy punkt wejścia, stop-loss i poziomy take profit
 • Wyjaśnienie, co oznacza użycie dźwigni finansowej i jakie ryzyko się z tym wiąże
 • Jak skalować do pozycji
 • Zrozumienie różnych ram czasowych na wykresach i dokonywanie transakcji krótkoterminowych i długoterminowych.

5 książek o rynku Forex, które musisz przeczytać

Przygotowaliśmy krótką listę książek, które polecamy przeczytać, jeśli jesteś zainteresowany wejściem w branżę Forex.

 1. “Currency Forecasting” autorstwa Michaela Rosenberga
 2. “How to make a living trading foreign exchange” autorstwa Courtney Smith
 3. “Trading in the Zone” autorstwa Marka Douglasa
 4. “Reminiscences of a stock operator” autorstwa Edwin Lefevre
 5. “The Candlestick Course” autorstwa Steve’a Nison’a

FAQ

pl forex trading 9

Co to jest handel walutami?

Handel na rynku Forex to kupowanie i sprzedawanie walut w celu wygenerowania zysku z różnic kursowych, które występują między danymi walutami, ponieważ podlegają one kaprysom sił rynkowych.

Ile istnieje park Forex?

Liczba par Forex, które znajdziesz na platformie handlowej, różni się w zależności od brokera. Możemy jednak spokojnie stwierdzić, że na rynku Forex jest nie mniej niż 50 par walutowych.

Czy transakcje na rynku Forex wygasają, czy mogę utrzymać pozycję do momentu jej zamknięcia?

Transakcje na rynku Forex nie wygasają. Pozostaną otwarte tak długo, jak chcesz, pod warunkiem, że masz wystarczający depozyt zabezpieczający, aby utrzymać bieżącą pozycję i pod warunkiem, że twoja aktywna transakcja nie osiągnie stop loss lub take profit. Aktywne transakcje zostaną również przeniesione na koniec dnia handlowego do godziny 17:00 czasu EST.

Czy mogę przeprowadzić analizę techniczną za pomocą platformy MT4?

Platforma MT4 jest pełna wykresów i wszelkiego rodzaju narzędzi, które są powszechnie używane do analizy technicznej. Niektórzy brokerzy MT4 oferują również swoim klientom dostęp do usługi analizy technicznej oferowanej przez Trading Central.

Jaki jest wymagany depozyt zabezpieczający do handlu na rynku Forex?

Na platformach Forex UE/Wielka Brytania możesz handlować głównymi parami Forex z dźwignią 1:30, a mniejszymi parami Forex z limitem dźwigni 1:20. Międzynarodowi brokerzy z siedzibą poza Wielką Brytanią i UE zapewniają dźwignię Forex, która może sięgać nawet 1:500.

Czy mogę używać mojego VPS Forex w moim brokerze MT4?

Platforma MT4 jest odpowiednia użytku z wirtualnym prywatnym serwerem Forex (VPS). Niektórzy brokerzy MT4 zapewniają również bezpłatny dostęp do VPS Forex dla traderów, którzy zasilili konta na żywo.

Co dzieje się z moimi pozycjami w dni ustawowo wolne od pracy lub święta państwowe obchodzone przez brokerów?

Wszystkie aktywne pozycje pozostaną otwarte i zostaną przeniesione na następny dzień handlowy.

Czy mogę handlować na rynku Forex przy pomocy mojego robota?

Możesz użyć robota Forex, aby handlować u brokerów, którzy oferują MT4 swoim klientom.

Jakie transakcje Forex są wykonywane na międzybankowym rynku walutowym?

Traderzy, którzy obsługują rachunki STP i ECN, banki inwestycyjne, inwestorzy o wysokiej wartości netto, fundusze hedgingowe i banki centralne, kupują i sprzedają waluty na rynku międzybankowym. Tutaj też znajdują się dostawcy płynności.

Jacy są najlepsi dostawcy płynności na rynku Forex?

Dostawcy płynności na rynku międzybankowym Forex to Credit Suisse, UBS, Goldman Sachs, Commerzbank, JP Morgan Morgan Stanley, Citibank, Bank of America, Nomura.

Czy możesz się wzbogacić, handlując na rynku Forex?

Technicznie rzecz biorąc, tak… możesz się wzbogacić, handlując dowolnym rodzajem aktywów. To, co musisz wziąć pod uwagę, to fakt, że handel nie jest prostym schematem. Aby nauczyć się handlować z zyskiem, wymagany jest czas oraz ciężka praca. Ponieważ poziom bezrobocia w wielu częściach świata osiąga alarmujące wskaźniki, wielu zwróciło uwagę na nowoczesne sposoby zarabiania na życie, a handel na rynku Forex znalazł się na szczycie listy ze względu na wysokie zyski i wystawny styl życia sprzedawany przez tzw. guru Forex. Jeśli zaczynasz handlować, aby po prostu szybko zarobić, powinieneś udać się do kasyna. W przypadku Forex, po prostu nie będziesz mieć przewagi na rynku, a szanse na utratę pieniędzy są przeciwko tobie. Z drugiej strony, jeśli podążysz właściwą ścieżką i skupisz się na prawdziwej nauce handlu i odczytywania rynków, z czasem możesz nawet zostać miliarderem.

Ile trwa rozpoczęcie handlu na rynku Forex?

To kolejne pytanie, w którym technicznie możesz zacząć handlować z małym kontem o wartości 250 USD u większości europejskich brokerów. Chociaż na papierze możesz sprawić, by stamtąd rosło i z czasem przekształcić je w gigantyczne konto siedmiocyfrowe, nie jest to tak proste, jak się wydaje i nawet przy najmniejszej transakcji wszystko będzie przeciwko tobie. Jest to gra liczbowa, w której wiesz, że Twoja przewaga przyniesie rezultaty w 70% przypadków, a dzięki wysokiemu współczynnikowi zysku masz pewność, że będziesz w stanie zarabiać pieniądze. Prawdziwą odpowiedzią jest to, ile pieniędzy, a to będzie zależeć od rozmiaru i wielkości konta. Średnio zdrowe konto Forex powinno wynosić co najmniej 5000 USD, co pozwala na grę i pracę dla Ciebie. Pamiętaj, że możesz nauczyć się podstaw z handlu na rynku Forex bez konieczności posiadania rachunku na żywo, możesz łatwo nauczyć się podstaw z wersji demo i powoli zacząć stosować wszystko w praktyce.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?