Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

W tym przewodniku dostarczymy Ci najistotniejszych informacji na temat handlu kukurydzą. Opiszemy, jak działa rynek kukurydzy, jacy są najlepsi brokerzy oferujący handel kukurydzą, a także jak zacząć.

Kukurydza jest jednym z najcenniejszych surowców na naszej planecie, używanym do karmienia zwierząt, do spożycia przez ludzi, do produkcji etanolu i wielu, wielu innych. W rzeczywistości, kukurydza jest najczęściej produkowaną rośliną uprawną na świecie, a niektórzy mogą powiedzieć, że jest to najważniejsza uprawa na świecie. Kukurydza reprezentuje najbardziej podstawową potrzebę człowieka; zapotrzebowanie na żywność, a co za tym idzie zboża, które zawsze pozostaną produktem pierwszej potrzeby, zwłaszcza w czasach niepewności i klęsk żywiołowych.

Poza oczywistymi korzyściami ze spożywania kukurydzy, towarem można handlować na giełdach kontraktów terminowych i jest on wykorzystywany przez daytraderów jako narzędzie spekulacyjne. Na kukurydzę duży wpływ ma sezonowość, zbiory, produkcja i konsumpcja, ekstremalne warunki pogodowe, takie jak susze, geopolityka, przyszłe nasadzenia i przechowywanie.

W tym przewodniku dostarczymy Ci najistotniejszych informacji na temat handlu kukurydzą. Opiszemy, jak działa rynek kukurydzy, jacy są najlepsi brokerzy oferujący handel kukurydzą i jak zacząć.

Jak handlować kukurydzą w 4 szybkich krokach

corn trading 4

Kukurydza jest przedmiotem obrotu na całym świecie, jednak handel kontraktami terminowymi na kukurydzę powstał w Stanach Zjednoczonych. W rzeczywistości pierwszy kontrakt na Chicago Board of Trade (CBOT) został zapisany 13 marca 1851 roku i był kontraktem na kukurydzę.

Chociaż tradycyjnym sposobem handlu kukurydzą jest handel kontraktami terminowymi, ewolucja rynków finansowych stworzyła nowe i skuteczne sposoby handlu kukurydzą. Podczas gdy handel kukurydzą na giełdach kontraktów terminowych wymaga długiego procesu tworzenia konta i wysokich prowizji, handel kukurydzą na internetowych platformach CFD jest najlepszym sposobem na uzyskanie dostępu do rynku. Aby rozpocząć, po prostu wykonaj poniższe czynności.

Krok 1: Otwórz Konto Handlowe

Znalezienie brokera, który łączy Cię z rynkiem futures jest wykonalne, ale wymaga skomplikowanego procesu weryfikacji, w którym będziesz musiał złożyć wiele dokumentów i pobrać platformę handlową obsługiwaną przez brokera. Znalezienie brokera, który obsługuje kontrakty futures na kukurydzę, jest pracą samą w sobie, a opłaty pobierane przez brokera są dość wysokie (minimum 1,95 USD).

Ale oto inny sposób na handel kukurydzą. Jeśli nie jesteś rolnikiem ani producentem, który ma potrzebę fizycznego zakupu kukurydzy, możesz rozważyć spekulowanie cenami kukurydzy za pośrednictwem rynku CFD. Rynek CFD jest w zasadzie rynkiem instrumentów pochodnych, na którym broker łączy Cię z innymi uczestnikami w celu spekulowania ceną papieru wartościowego bez jego posiadania. Rynek CFD jest uważany za nieco bardziej ryzykowny niż tradycyjny handel, głównie ze względu na dźwignię oferowaną przez brokerów CFD. Jeśli jednak znajdziesz odpowiednie saldo dźwigni i po prostu spróbujesz spekulować na cenie kukurydzy, to jest to świetny sposób na wejść na rynek.

W chwili pisania tego tekstu nie wszyscy brokerzy CFD oferują handel kukurydzą, ale wymieniliśmy dwóch brokerów z najwyższymi regulacjami, którzy oferują kontrakty terminowe CFD na kukurydzę.

Krok 2: Naucz się, jak działa rynek kukurydzy

corn trading 5

Czym jest kukurydza?

Kukurydza jest niezwykle cennym towarem w życiu codziennym i jest wykorzystywana przede wszystkim w produktach spożywczych, etanolu, biopaliwach i paszach dla zwierząt gospodarskich. Zboże zostało po raz pierwszy uprawiane w Meksyku około 10 000 lat temu i do dziś z różnych powodów pozostaje ważnym ziarnem.

Kukurydza rośnie w różnych klimatach i obszarach na całym świecie, a sezonowość jej zbiorów jest jednym z najważniejszych czynników determinujących wahania jej cen. Głównymi krajami produkującymi kukurydzę są Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Argentyna, Ukraina i Indie. Kraje najczęściej konsumujące to: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk, Japonia i Indie.

W jaki sposób działa rynek kukurydzy?

W przeciwieństwie do innych skomplikowanych papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje i waluty, które mogą być trudne do zrozumienia, towary są łatwe do zrozumienia. I jak każdy inny instrument, głównym czynnikiem wpływającym na cenę kukurydzy jest popyt i podaż.

Chicago Mercantile Exchange (CME) to giełda referencyjna, która oferuje kontrakty na kukurydzę na następujące miesiące: marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień. Inne ważne giełdy oferujące kontrakty terminowe na kukurydzę to Tokyo Commodity Exchange (Tocom) i Euronext. Kontrakty futures na kukurydzę są zwykle wyceniane w buszelach i mają wartość tickową 12,5 USD (każdy tik 0,25 o wartości 12,5) i wielkość kontraktu wynoszącą 5000 buszli.

Na cenę kukurydzy wpływają czynniki skorelowane i nieskorelowane. Należą do nich produkcja i konsumpcja kukurydzy, produkcja i konsumpcja etanolu, kursy walut (głównie dolara amerykańskiego), które mają wpływ na import i eksport, ceny ropy, warunki pogodowe, globalny wzrost gospodarczy, ilość magazynów znajdujących się w każdym kraju oraz polityka Chin.

Jeśli zdecydujesz się rozpocząć handel kukurydzą, istnieją pewne „niezbędne” strony internetowe, raporty i informacje, które będziesz musiał sprawdzać codziennie. Co więcej, będziesz musiał znać dokładny dzień, w którym publikowany jest raport USDA, oraz wzorce sezonowości kukurydzy. Oto niektóre z głównych raportów, stron internetowych i narzędzi, których należy przestrzegać:

 • Raporty USDA
 • Miesięczna podaż i popyt USDA
 • Ziarna paszowe: Tabele roczników
 • Powierzchnia uprawy kukurydzy w USA
 • Warunki uprawy kukurydzy w USA
 • Najważniejsze informacje o pogodzie w rolnictwie w USA – USDA
 • Pozycje spekulacyjne netto CFTC na kukurydzę
 • CFTC Zaangażowanie handlowców Długi/Krótki Raport – Corn
 • Niekomercyjne pozycje netto CFTC na kukurydzę
 • Indeks zmienności kukurydzy CBOE/CBOT (CIV)

Należy zauważyć, że cena kukurydzy jest dość stała, głównie z powodu popytu rządów i konsumentów przemysłowych. Patrząc na 59-letni wykres kukurydzy, można zauważyć, że ceny kukurydzy wahają się od 1 do 4 USD, oprócz wzrostu cen podczas suszy w 2011 roku.

corn trading 1

Krok 3: Wybierz strategię handlu kukurydzą

W odróżnieniu od innych zbywalnych towarów, kukurydza i inne zboża nie są towarem z głównego nurtu, którego cenę można znaleźć na portalach finansowych i w aktualnościach. Prowadzi to do braku przewodników i artykułów na temat kukurydzy lub znalezienia skutecznych strategii handlowych i uzyskania dostępu do wiadomości związanych z kukurydzą. Oto kilka podstawowych strategii i narzędzi, które pomogą Ci zacząć.

Analiza Techniczna

Analiza techniczna jest najskuteczniejszym narzędziem wykorzystywanym przez traderów do analizy konkretnego rynku. To samo dotyczy kukurydzy. Niektóre z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej dla handlu kukurydzą to średnia ruchoma (MA), wskaźnik siły względnej (RSI), MACD, stochastyka, linie trendu i zniesienie Fibonacciego.

Analiza Fundamentalna – Wiadomości rynkowe i dane ekonomiczne

Jak wspomniano wcześniej, nie znajdziesz wiadomości związanych ze zbożami na każdej stronie i platformie medialnej. Ziarna są trochę „nudnym” towarem, co może być przeciwieństwem finansowych papierów wartościowych, takich jak na przykład Bitcoin. Jednak będziesz musiał zwracać szczególną uwagę na ważne wiadomości dotyczące kukurydzy. Niektóre najlepsze strony z wiadomościami o ziarnach to World Grain, Agweb i Grain.com. Co więcej, będziesz musiał postępować zgodnie z raportami USDA i CME i zwracać uwagę na wszelkie zmiany w produkcji i konsumpcji kukurydzy/etanolu.

Rodzina Zbóż – Pszenica, Soja i Kukurydza

Zboża to rodzina roślin, które obejmują pszenicę, kukurydzę, żyto, soję, ryż, owies, jęczmień itp. Najbardziej godne uwagi zboża to pszenica i soja. Soja i kukurydza są zwykle poddawane rotacji i stale ze sobą konkurują. Niemniej jednak będziesz musiał podążać za trzema towarami razem i jeśli to możliwe, znaleźć wszelkie anomalie cenowe. Trzy górne ziarna często poruszają się w tym samym kierunku, ale czasami jedno z ziaren wykonuje pierwszy/ostatni ruch, co może być świetną strategią handlową.

Sezonowość/Platacje Kukurydzy

Podobnie jak w przypadku innych towarów, sezonowość odgrywa ważną rolę w wahaniach cen kukurydzy. Jak widać na poniższym obrazku, ceny kukurydzy zwykle rosną w okresie od kwietnia do października, a spadają w okresie od października do marca. Wielu traderów rok po roku stosuje wzorce sezonowości w tych samych transakcjach.

corn trading 2

Plantacja kukurydzy prowadzona jest w płodozmianie z innymi uprawami, w szczególności z soją. Dlatego na początku sezonu sadzenia (kwiecień lub początek maja) rolnicy muszą decydować o wielkości plonu, który chcą uprawiać.

Stosunek Kukurydzy do Soi

Stosunek kukurydzy do soi (spread) jest bardzo ważny nie tylko dla rolników w Stanach Zjednoczonych, ale także dla daytraderów, którzy szukają udanych transakcji. Mówiąc najprościej, stosunek kukurydzy do soi jest narzędziem używanym przez rolników do podjęcia tej decyzji dotyczącej plantacji.

corn trading 3

Jeśli stosunek spadnie poniżej 2,2 do 1, ceny kukurydzy są historycznie drogie i dlatego oczekuje się, że spadną. Gdy stosunek wzrośnie powyżej 2,4 do 1, ceny soi są historycznie drogie i oczekuje się, że zrównoważą się z cenami kukurydzy.

Zakończenie

Daytrading kukurydzy to różny biznes niż inne, szeroko pojęte towary, takie jak złoto, ropa naftowa i gaz ziemny. Będziesz musiał kopać, aby znaleźć wiarygodne źródła danych i zrozumieć podstawy kukurydzy, takie jak sezonowość, plantacje i czas zbiorów. Kukurydza jest świetnym towarem do skalpowania i handlu spreadami (kontrakt kukurydza-kukurydza, kukurydza-pszenica i kukurydza-soja) i często porusza się w wolnym tempie, chociaż w niestabilne dni możesz poprosić o sekundę spokoju. Raport USDA, który jest publikow any w cyklu miesięcznym i kwartalnym, dostarcza wielu informacji na temat aktualnego stanu produkcji i dostaw kukurydzy w Stanach Zjednoczonych i na świecie.
Ale w końcu kukurydza i inne zboża najlepiej nadają się dla tych, którzy mają cierpliwość i dyscyplinę, aby stale prowadzić dobre badania i tworzyć długoterminową strategię handlową, niezależnie od tego, czy jest to skalpowanie, jednodniowa czy długoterminowa metoda handlu pozycjami handlowymi.

FAQ

corn trading 6

Jakie są godziny handlu kontraktami futures na kukurydzę?

Główną giełdą futures, na której handluje się kontraktami futures na kukurydzę, jest Chicago Mercantile Exchange (CME). Godziny handlu kukurydzą są następujące: niedziela – piątek, 19:00 – 7:45 i czasu centralnego oraz poniedziałek – piątek, 8:30 – 13:20 czasu centralnego.

Jaki jest symbol na giełdzie na kukurydzę?

Symbol giełdowy dla kontraktu futures na kukurydzę to ZC. Symbol giełdowy dla kontraktu futures na mini-kukurydzę to XC.

Jakie czynniki wpływają na cenę kukurydzy?

Cena kukurydzy zależy od podaży i popytu. Główne czynniki wpływające na cenę kukurydzy to sezonowość, warunki pogodowe, zakłócenia w magazynowaniu i transporcie, produkcja i konsumpcja, ceny ropy naftowej oraz globalny status ekonomiczny.

Jaki kapitał potrzebuję, aby handlować kukurydzą?

Jeśli zdecydujesz się rozpocząć handel kukurydzą na rynku CFD, nie musisz inwestować dużego kapitału. Ze względu na dźwignię oferowaną przez tych brokerów możesz zdeponować stosunkowo niewielką kwotę 250 USD.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?