Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

W tym przewodniku skupimy się na tym, aby pomóc Ci rozpocząć handel srebrem. Zawarliśmy w nim podstawowe informacje na temat rynków srebra, najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel srebrem i zapewniają dobre strategie handlu srebrem.

Pod względem właściwości, srebro jest mieszanką złota i miedzi. Ten szlachetny metal ma szeroki zakres zastosowań przemysłowych, ale jest również wykorzystywany jako bezpieczny zasób chroniący przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Spośród wszystkich metali szlachetnych, srebro jest najlepszym przewodnikiem termicznym i elektrycznym, dzięki czemu jest cennym surowcem w zastosowaniach elektrycznych, lustrach, powłokach szklanych, medycynie, fotografii, reaktorach jądrowych i wielu innych.

Srebro jest również bardzo rzadkim metalem szlachetnym, choć nie jest tak rzadkim jak złoto, co jest głównym powodem, dla którego jest uważane za bezpieczny zasób. W rzeczywistości system monetarny Silver Standard, w którym waluty fiducjarne były wspierane przez stałą wagę srebra, był oficjalnie używany do września 1935 roku.

Ponieważ srebro jest jednym z najważniejszych surowców na świecie, towar ten został dodany do giełd kontraktów terminowych, a pierwsza transakcja srebrem miała miejsce 5 lipca 1933 roku. Historycznie, srebro jest bardziej niestabilne i nieprzewidywalne niż złoto i inne metale szlachetne, co oznacza, że dobry wybór dla traderów, którzy dobrze prosperują na niestabilnym rynku.

Handel srebrem 1

W tym przewodniku skupimy się na tym, jak pomóc Ci rozpocząć handel srebrem. Zawarliśmy podstawowe informacje na temat rynków srebra, najlepszych brokerów CFD, którzy oferują handel srebrem i zapewniają strategie handlu srebrem.

Jak handlować srebrem w 3 krokach

Wykonaj te trzy proste kroki, aby rozpocząć handel srebrem w najprostszy i najszybszy sposób.

Krok 1: Otwórz konto handlowe

Handel srebrem 2

Handel srebrem może odbywać się na kilka sposobów. Pierwszy sposób obejmuje rynek fizyczny, na którym konsumenci mogą kupować srebrne sztabki w postaci monet i sztabek od górników i sprzedawców detalicznych. Drugim sposobem jest kupno i sprzedaż srebra na rynku terminowym, choć wymaga to dużej początkowej inwestycji i długiego procesu weryfikacji. Najbardziej zalecanym sposobem handlu srebrem jest kontrakt na różnice cenowe (CFD), który pozwala inwestorom spekulować na ruchach cen srebra bez fizycznego posiadania towaru. Mówiąc prościej, kontrakt CFD jest umową między dwiema stronami na rynku instrumentów pochodnych w celu spekulacji ceną określonego aktywa.

Handel CFD odbywa się na marży za pośrednictwem internetowych platform transakcyjnych. Brokerzy pozwalają zacząć od niskiego depozytu początkowego i handlować szeroką gamą produktów.

logo robotabi recommendet - Forex Robot Abi

autocrypto bot logo 225 110 - Crypto Robot Autocrypto-Bot

irotradex logo 225 110 - IroTradex

Krok 2: Dowiedz się, jak działa rynek srebra

Czym jest srebro?

Srebro jest towarem z kategorii metali szlachetnych, który po raz pierwszy odkryto w Azji przed 4000 lat p.n.e. Srebro od wieków jest istotną częścią naszego codziennego życia i nawet dzisiaj jest jednym z najczęściej używanych metali szlachetnych w wielu gałęziach przemysłu. W przeciwieństwie do większości metali szlachetnych, srebro jest podobne do złota, ponieważ jest uważane za bezpieczne aktywo i walutę opartą na towarach.

Standard srebra, który był używany przez rządy do 1935 roku, był systemem monetarnym, w którym narodowa waluta fiducjarna była wspierana przez srebro, aby zapewnić siłę nabywczą walut emitowanych przez rząd. Obecnie srebro jest jednym z najbardziej znanych i zbywalnych aktywów na świecie.

W przeciwieństwie do złota, ceny srebra są bardziej podatne na rozwój przemysłu, ponieważ towar ten jest powszechnie wykorzystywany w zastosowaniach medycznych i przemysłowych. Na srebro wpływa kilka czynników, w tym wysoki popyt, zakłócenia podaży, niepewność gospodarcza, napięcia geopolityczne, wzrost gospodarczy, rozwój rynków wschodzących i nastroje rynkowe.

Jak działa rynek srebra

Handel srebrem 3

Srebro jest towarem globalnym i jest przedmiotem handlu na całym świecie. Chociaż srebro jest używane jako surowiec przemysłowy, jest ono również przedmiotem obrotu jako inwestycja, a oprócz fizycznego zakupu srebra i utrzymywania go, istnieją inne sposoby wejścia na rynek srebra, które są bardziej odpowiednie do handlu dziennego, umożliwiając traderom wykorzystanie ich pozycji i wykonać dużą liczbę transakcji. Kontrakty terminowe na srebro są przedmiotem obrotu na tych giełdach:

Comex Silver, Chicago Mercantile Exchange – Jest to główny rynek kontraktów terminowych na srebro. Giełda oferuje trzy klasyfikację kontraktów terminowych na srebro: 5000, 2500 i 1000 uncji trojańskich srebra.

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) – TOCOM oferuje kontrakty terminowe na srebro o wartości 321,51 uncji trojańskich.

Londyńska Giełda Metali (LME) – LME łączy kontrakty spot i futures z dostawą, którymi można handlować elektronicznie od 01.00 do 20.00 (czasu londyńskiego).

Multi-towarowa giełda (MCX) – Multi-towarowa giełda Indii oferuje elektronicznie handlowane kontrakty terminowe na srebro i opcje.

Srebro jest głównie wydobywane w Ameryce Łacińskiej i konsumowane we wszystkich częściach świata, dlatego daytraderzy muszą śledzić każdą istotną informację, która może wpłynąć na popyt i podaż srebra. Oto niektóre z głównych czynników, które wpływają na ceny srebra:

 • Globalny wzrost gospodarczy/recesja
 • Inflacja/deflacja
 • Napięcia geopolityczne
 • Gospodarka Meksyku
 • Srebrna sezonowość
 • Globalne i regionalne dane dotyczące produkcji przemysłowej
 • Raport CFTC dotyczący zaangażowania handlowców
 • Srebrne pozycje spekulacyjne netto CFTC

Krok 3: Wybierz strategię handlu srebrem

Handel srebrem 4

Srebro jest zmiennym aktywem zbywalnym ze względu na wysoki wolumen obrotu i płynność. W ciągu ostatnich kilku lat towar ten ma rozpoznawalne powtarzające się wzory na wykresach z sezonowym procesem popytu, który wpływa na ceny srebra. Jak każdy inny towar, równowaga techniczna i fundamentalna jest kluczem do posiadania zyskownego rachunku.

Analiza Techniczna

Wielu daytraderów skupia się na analizie technicznej, ponieważ uważa ją za najlepszą analizę, jaką można przeprowadzić. Ważne jest, aby pamiętać, że na rynek srebra (jak i na każdy inny rynek) nie mogą stale wpływać tylko wiadomości rynkowe i wydarzenia polityczne, dlatego też analiza techniczna może pomóc w wyborze właściwych transakcji.

Chociaż każdy trader ma inne podejście i zestaw narzędzi, istnieje kilka najważniejszych wskaźników technicznych, którymi należy się kierować. Zniesienia Fibonacciego są użytecznym narzędziem do daytradingu, w szczególności w przypadku handlu surowcami. Innym wskaźnikiem używanym do handlu srebrem jest wskaźnik względnej siły (RSI), który identyfikuje nadmierne zapotrzebowanie i nadpodaż papierów wartościowych. Inne popularne wskaźniki analizy technicznej obejmują średnią ruchomą (MA), MACD i wstęgi Bollingera.

Zauważ, że rynek srebra charakteryzuje się szybkimi ruchami i dużą zmiennością, jednak możesz chcieć znaleźć odpowiednią strategię handlową, aby odnieść na nim sukces.

Wzrost Ekonomiczny i Niepewność/Napięcia Geopolityczne

Srebro jest uważane za bezpieczną inwestycję w okresie niestabilności rynku. W związku z tym, ten metal szlachetny zachowuje się bardzo podobnie do złota i rośnie, gdy panuje niepewność gospodarcza. Z drugiej strony, srebro zachowuje się „neutralnie” w czasach wzrostu gospodarczego i stabilności. Oto niektóre z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, jakimi należy się kierować:

 • Decyzje dotyczące stóp procentowych
 • Indeks cen konsumpcyjnych (CPI)
 • PKB – wzrost gospodarczy (Meksyk, Chiny, Stany Zjednoczone itd.)
 • Stopa bezrobocia
 • Płace poza rolnictwem

Srebro Podąża za Ceną Złota

Ogólnie rzecz biorąc, ceny srebra zwykle podążają za ceną złota, co oznacza, że możesz znaleźć wiele okazji handlowych, wyszukując anomalie cenowe i małe różnice cenowe.

Spread Złoto-Srebro

Stosunek złota do srebra jest miarą używaną do obliczenia liczby uncji srebra w jednej uncji złota. Ponieważ srebro jest silnie skorelowane ze złotem, handlowcy używają spreadu złoto-srebro, aby przewidzieć przyszłe ruchy cen jednego z dwóch towarów. Co więcej, spread złoto-srebrne jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej płynnych spreadów, obok spreadu Brent/Crude i pszenicy/kukurydzy.

Handel srebrem 5

Zakończenie

Handlarze srebrem to w większości ludzie, którzy mają zdolność przewidywania trendów rynkowych i utrzymują pozycję handlową przez długi czas. Rynek srebra charakteryzuje się dużymi ruchami i dużą zmiennością, dlatego też rynek ten lepiej pasuje do traderów posiadających „duże pozycje”. Fakt, że srebro jest używane w przemyśle znacznie częściej niż złoto, ułatwia analizę. Handlowcy srebra często śledzą wiodące kraje eksportujące srebro, takie jak Meksyk, Chiny, Peru i Rosja, ale także upewniają się, że kraje importujące, takie jak Kanada, Japonia i Chiny, radzą sobie dobrze ekonomicznie.

Pod koniec dnia srebro jest aktywem wysoce spekulacyjnym, w szczególności do celów daytradingu, jednak musisz wszystko, co w Twojej mocy i kontroli, aby uzyskać niezbędne informacje i dane, aby wykryć skuteczną strategię handlową.

FAQ

Jaka jest najlepsza pora, aby handlować srebrem?

Większośc kontraktów CFD na srebro podążają za kontraktamu CME futures, a tymi handluje się między 11 a 22 czasu GMT.

Jaki jest symbol giełdowy na srebro?

Ticker na srebro to XAG. Ticker na kontrakt futures na srebro na Chicago Mercantile Exchange to (SI: CMX).

Jakie są główne czynniki wpływające na cenę srebra?

Głównymi czynnikami wpływającymi na cenę srebra są popyt i podaż, status ekonomiczny (wzrost/recesja), wydarzenia geopolityczne, produkcja przemysłowa, dolar amerykański, ceny złota i nowe technologie.

Ile pieniędzy potrzebuję na handel srebrem?

W przypadku handlu kontraktami CFD, będziesz mógł wpłacić stosunkowo niski depozyt początkowy. Na przykład niektórzy brokerzy wymagają, aby nowi inwestorzy wpłacili 250 USD, aby rozpocząć handel z dźwignią.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?