Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Handel aktywami typu kontrakt na różnicę cenową (CFD) jest obecnie popularną funkcją na wielu platformach handlowych Forex. CFD to kontrakt pochodny oparty na różnicach w cenie aktywów bazowych w czasie.

Kupujący CFD ma nadzieję na zysk, jeśli cena, w której kończy się kontrakt, jest wyższa niż cena, po której kupił kontrakt.

Sprzedawca kontraktu CFD ma nadzieję na zyski, jeśli cena, po której aktywa CFD są sprzedawane, jest wyższa niż cena, po której kończy się kontrakt. We wszystkich transakcjach CFD nie jest przeprowadzana fizyczna wymiana aktywów między sprzedawcą a kupującym.

Krok 1: Otwórz konto do handlu kontraktami CFD

logo robotabi recommendet - Forex Robot Abi

autocrypto bot logo 225 110 - Crypto Robot Autocrypto-Bot

irotradex logo 225 110 - IroTradex

goldflame logo 225 110 - Gold Flame

lexatrade logo 225 110 - LexaTrade

Krok 2: Zrozum kluczowe aspekty handlu kontraktami CFD

Aby handlować kontraktami CFD, trader musi posiadać wiedzę na temat analizy technicznej i fundamentalnej. Dostęp do kanałów informacyjnych i narzędzi badania rynku ma kluczowe znaczenie w odniesieniu sukcesu. Kontraktami CFD można handlować w ciągu dnia lub na zasadzie swing trading. Ze względu na to, że kontrakty CFD wygasają, handel pozycjami (tj. utrzymywanie pozycji otwartych przez miesiące lub nawet lata) nie jest zalecany. Oto wyjaśnienie czynników, które trader musi wziąć pod uwagę, aby handlować kontraktami CFD.

 • Analiza fundamentalna

Każda kategoria kontraktów CFD ma swoje własne, specyficzne podstawy. Dlatego wiadomość, która wpłynie na przykład na ceny ropy naftowej, to nie ta sama wiadomość, która wpłynie na ruch akcji takich jak Baidu czy Apple. Dlatego wymagane jest zrozumienie podstaw każdej kategorii CFD.

CFD trading fundamentals 1

Wiadomości, które zwykle powodują ruchy cen akcji, obejmują: raporty o zyskach, wprowadzenie nowych produktów, korzystne wiadomości, takie jak zatwierdzenie leków, terapii i badań klinicznych (akcje firm biotechnologicznych), negatywne wiadomości, takie jak wycofanie produktów, powołanie / wyjście / śmierć właścicieli firm, itp. Należy również zwrócić uwagę, że niektóre informacje systemowe, które mają wpływ na całe sektory lub giełdy, mogą wpływać na ceny kontraktów CFD na akcje notowanych w całym sektorze.

W przypadku kontraktów CFD opartych na rolnictwie czynniki podaży i popytu są kluczowymi czynnikami wpływającymi na cenę. Każdy czynnik, który powoduje wzrost lub zmniejszenie podaży lub popytu, wpłynie na cenę danego surowca. Czynniki takie jak ekstremalne zjawiska pogodowe (huragany, cyklony itp.), susza, klęski żywiołowe (np. powodzie), wybuch choroby lub wojna domowa mogą potencjalnie zmniejszyć podaż towarów rolnych, a tym samym spowodować wzrost cen na świecie. Wybrzeże Kości Słoniowej to największy na świecie producent kakao. Kiedy w 2011 r. trwały w tym kraju powyborcze spory, podaż kakao ucierpiała, a ceny kakao gwałtownie wzrosły na rynku międzynarodowym.

Na ceny kontraktów CFD na metal wpływają również siły popytu i podaży. Czynniki takie jak zmniejszona produkcja i zmniejszony wzrost gospodarczy spowodują zmniejszenie popytu na surowce, takie jak miedź, srebro i platyna, wykorzystywane w przemysłowych procesach produkcyjnych. Spowolnienie wzrostu w Chinach kilka lat temu spowodowało załamanie cen miedzi w wyniku zmniejszonego popytu. Widzieliśmy również wzrost cen złota i platyny na rynku międzynarodowym, kiedy przedłużający się strajk górników w RPA uderzył w główne obszary wydobywcze tych metali.

Aktywa energetyczne, takie jak ropa naftowa i gaz ziemny, podlegają również czynnikom środowiskowym, sytuacji politycznej i gospodarczej w krajach o największej produkcji (np. na Bliskim Wschodzie) oraz raportowi US Crude Inventory. Coroczne spotkania ministrów ds. Ropy naftowej z Organizacji Krajów Eksporterów Ropy Naftowej (OPEC) oraz oświadczenia tego organu w sprawie kwot produkcyjnych dla państw członkowskich to dwa główne czynniki wpływające na ceny ropy.

 • Analiza Techniczna

Ceny kontraktów CFD nadają się do analizy technicznej. Analiza techniczna polega na wykorzystaniu informacji z wykresów cen do przewidywania przyszłych zachowań i zmian cen aktywów finansowych. Ze względu na fakt, że każdy składnik aktywów sklasyfikowany jako CFD można wykreślić na wykresie, który przedstawia cenę na osi Y i czas na osi X, można zastosować różne metody analizy technicznej.

Analiza techniczna obejmuje użycie różnych narzędzi, takich jak narzędzia zniesienia, narzędzia liniowe, formacje wykresów, świece i wskaźniki (trend, momentum i wolumen). Kluczowe znaczenie dla korzystania z analizy technicznej mają również informacje o tym, co handlowcy kupują lub sprzedają w określonych kontraktach CFD oraz wolumeny tychże akcji lub surowców, w jakich kupują te kontrakty. Informacje te pochodzą z raportów Commitment of Traders (COT). Można je także znaleźć w narzędziu „głębokość rynku”, które to można znaleźć na niektórych platformach transakcyjnych, takich jak najnowsza wersja platform MT4 i MT5.

Opiszemy użycie niektórych z tych narzędzi na przykładach handlu kontraktami CFD, które zostaną opisane w dalszej części tego artykułu.

 • Margines/Dźwignia

Kontrakty CFD to produkty lewarowane. Oznacza to, że inwestorzy mogą pożyczyć kapitał handlowy od brokerów w określonych kwotach. W Wielkiej Brytanii i UE organy regulacyjne określiły dźwignię finansową, którą można zapewnić traderom na następujących poziomach:

CFD trading fundamentals 2

1:2 dla kontraktów CFD na kryptowaluty
1:5 dla kontraktów CFD na akcje
1:10 w przypadku kontraktów CFD na towary inne niż złoto i inne niż główne indeksy giełdowe
1:20 dla mniejszościowych par walutowych, złota i wskaźników

Profesjonalni handlowcy na platformach w UE i Wielkiej Brytanii nie mają ograniczeń dotyczących dźwigni finansowej i nie jest niczym niezwykłym, że w przypadku handlu kontraktami CFD zapewniona jest dźwignia finansowa 1: 300.

W Australii w handlu kontraktami CFD dozwolona jest dźwignia finansowa do 1: 500. Jednak ta sama dźwignia będzie oscylować między 1:50 a 1: 500 dla różnych kategorii CFD. Na przykład AvaTrade ma oddział w Australii, który oferuje następujące dźwignie:

Należy zauważyć, że kilku brokerów z UE i Wielkiej Brytanii ma międzynarodowe oddziały, które są wykorzystywane do zapewniania wyższych warunków dźwigni finansowej klientom międzynarodowym. W zależności od tego, z której części świata działasz, brokerzy ci mogą zaoferować bardziej elastyczne dźwignie w celów handlu kontraktami CFD.

 • Zasady zawarte w umowie

Każdy broker dostarcza swoją własną specyfikację kontraktu. Zawiera ona listę kontraktów CFD dostępnych do handlu, minimalne i maksymalne wolumeny, którymi można handlować, dźwignię finansową, poziom stop out, opłaty za spread, prowizje itp.

Dla tradera bardzo ważne jest zapoznanie się ze specyfikacją kontraktów przed rozpoczęciem handlu kontraktami CFD z brokerem. Dzieje się tak, ponieważ zawiera ona wszystkie warunki handlowe, koszty i inne opłaty pobierane przez brokera.

Krok 3: Wybierz strategię handlową i zacznij handlować!

CFD trading fundamentals 6

W tej sekcji przedstawimy kilka przykładów handlu CFD, zaczerpniętych z różnych klas aktywów.

Kontrakty CFD są zasadniczo przedmiotem obrotu w dwóch kierunkach. W przypadku kupujących zyski są osiągane, jeśli transakcja kończy się po cenie wyższej niż cena wejścia. W przypadku sprzedających zyski są osiągane, gdy transakcja kończy się po cenie niższej niż cena wejścia.

Podstawowe tendencje kontraktów CFD są następujące:

 • Badanie rynku, które przygląda się czynnikom makro obecnych w grze, oraz wiadomości na temat samego instrumentu CFD, sektorze, w którym jest on notowany lub kategorii, do której należy na swoim rynku.
 • Analizowanie wykresów pod kątem aspektów technicznych, takich jak bieżący trend i innych ustawień, które podążają za trendem.
 • Przeprowadzanie prawidłowego wejścia w transakcję wraz z odpowiednim rodzajem zamówienia.
 • Ustawienie wyjścia z transakcji.
 • Używanie odpowiedniego zabezpieczenia.
 • Zarządzanie ryzykiem.

Oto odpowiednia strategia handlowa, której użyjemy do zademonstrowania handlu kontraktami CFD.

Handel kontraktami CFD przy użyciu Pivot Range

Niektóre rynki CFD nie są rynkami działającymi całą dobę. Akcje i indeksy są przedmiotem obrotu tylko przez kilka godzin dziennie. Możesz więc faktycznie handlować nimi w ciągu dnia. Akcje amerykańskie należą do najpopularniejszych aktywów CFD i znajdziesz je na wielu platformach, między innymi MT4 i MT5. Przykłady przedstawiono na poniższym wykresie:

CFD trading fundamentals 3

Jaką więc strategię można wykorzystać do handlu akcjami lub aktywami indeksowymi?

Strategia Pivot Range może być wykorzystywana do handlu kontraktami CFD na akcje i kontraktami CFD na indeksy i przynosi największe zyski, gdy nie ingeruje w nią raport o zyskach. Jak handluje się za pomocą tej strategii? 

Ta strategia zależy od zastosowania niestandardowego wskaźnika znanego jako wskaźnik zakresu dziennego obrotu (daily range pivot indicator). Wskaźnik ten służy do badania stanu rynku poprzez wykrywanie „zakresu obrotu”; koncepcja opisana przez Marka Fishera w książce „The Logical Trader”. Zakres ten oblicza się w następujący sposób:

 1. Oblicz dzienną liczbę obrotu, dodając ceny najwyższe, najniższe i zamknięcia z poprzedniego dnia i podziel sumę przez 3.
 2. Dodaj cenę wysoką i niską, a następnie podziel sumę przez 2.
 3. Odejmij (b) od dziennej liczby obrotu, co daje różnicę obrotu.
 4. Zakres obrotu to liczba obrotu +/– różnica obrotu.

Zakładając, że cena akcji XYZ miała maksimum 50, minimum 40 i zamknięcie 46, jaki jest zakres obrotu?

 • Dzienny obrót wynosi:  (50 + 40 + 48)/3 = 46
 • (MAX + MIN)/2 = (50 + 40)/2 = 45
 • Różnica obrotu to 46 – 45 = 1
 • Zakres obrotu to 46 + 1, lub 46 – 1, co daje zakres od 45 do 47.

Korzystając z dziennego zakresu obrotu, możemy wykryć nastroje dotyczące kupna lub sprzedaży na następny dzień, porównując zamknięcie z poprzedniego dnia z obliczonym zakresem obrotu. Wskaźnik zakresu obrotu będzie rysował linie, które wyznaczają granice zakresu obrotu na wykresach.

Wskaźnik zakresu obrotu jest stosowany tylko do wykresu 1-godzinnego. Jeśli cena zamknięcia z poprzedniego dnia znajduje się powyżej zakresu obrotu, jest to uważane za optymistyczne nastawienie. Jeśli poprzednie zamknięcie znajduje się poniżej zakresu obrotu, jest to uważane za pesymistyczne nastawienie. Po zdefiniowaniu granic zakresu obrotu za pomocą wskaźnika, następnym krokiem jest obserwacja zachowania akcji cenowej w odniesieniu do zakresu obrotu.

Handel na pozycjach długich

Jeśli istnieje zwyżkowe odchylenie (tj. zamknięcie z poprzedniego dnia jest powyżej zakresu obrotu), poczekaj, aż cena spadnie, aby osiągnąć górną granicę zakresu obrotu. Oczekuje się, że zakres obrotu będzie działał jako wsparcie cenowe. Jeśli cena odbija się od górnej granicy zakresu obrotu, zajmij pozycję długą na następnym otwarciu. Ten scenariusz jest wyświetlany na tym wykresie godzinowym dla aktywów S&P 500 CFD (US500).

CFD trading fundamentals 4

Jak widać, akcja cenowa z 5 czerwca 2019 roku zamknęła się powyżej zakresu obrotu dla tego dnia. To zamknięcie było również wyższe niż zakres wahań z 6 czerwca, co dało rynkowi zwyżkowe nastawienie. Cena spadła i została odrzucona na górnej granicy przedziału obrotu, co stanowi podstawę dla długiej transakcji. Pozycja długa jest wprowadzana w momencie otwarcia następnej świecy, przy czym stop loss jest ustawiony poniżej zakresu obrotu, a cel zysku jest ustawiony powyżej zakresu obrotu w punkcie, który odpowiada co najmniej dwukrotności celu stop loss lub historyczne maksimum świecy.

Handel na pozycji krótkiej

Jeśli istnieje spadkowe nastawienie (tj. zamknięcie z poprzedniego dnia znajduje się poniżej zakresu obrotu), poczekaj, aż cena wzrośnie, aby osiągnąć dolną granicę zakresu obrotu. Oczekuje się, że w tym przypadku zakres obrotu będzie działał jako opór cenowy. Jeśli cena zostanie odrzucona przy dolnej granicy zakresu obrotu, skróć zasób na następnym otwarciu. Może się też rozegrać inny scenariusz. Jeśli poprzednie zamknięcie znajduje się powyżej zakresu obrotu (zwyżkowe nastawienie), ale cena jest w stanie przejść przez zakres obrotu i kończy się poniżej niego, unieważnia to nastawienie zwyżkowe i przekształca się w spadkowe. Jest to podobne do sytuacji, w której cena przełamuje wsparcie, zamieniając ten poziom na nowy opór. Pozwól cenie cofnąć się do zwyżkowego zakresu obrotu i skróć zasób, gdy cena dotknie dolnej granicy zakresu obrotu. Zobacz poniższą tabelę dotyczącą tej konfiguracji.

CFD trading fundamentals 5

Trader Benjie uprawia dzienny handel kontraktem CFD na ropę WTI. Korzystając z konfiguracji opisanej powyżej dla krótkiej transakcji, decyduje się zainicjować krótką transakcję po 58,58, czyli cenie, po której kończy się cofnięcie do zakresu obrotu. Decyduje się na krótką pozycję 1000 kontraktów CFD po tej cenie. Korzystając z dźwigni finansowej 1:100, korzystając z australijskiego brokera CFD, będzie on musiał przeznaczyć na transakcję jedynie marżę w wysokości 1% całkowitego kosztu kontraktu. Koszt kontraktu na ropę naftową wynosi 1000 x 58,58, czyli 58 580 USD. 1% tej kwoty to 585,80 USD.

Stop Loss: Zakres obrotu jest ostateczną barierą używaną przy ustawianiu stop loss. Gdy cena przejdzie na drugą stronę przedziału wahań, zmienia się nastrój na rynku. Dlatego stop loss dla tej transakcji jest ustawiony powyżej zakresu obrotu, który jest na poziomie cenowym 59,30 USD. Cena ta jest powyżej najwyższego maksimum ze świec w górnej części zakresu obrotu.

Take Profit: Docelowe zyski powinny być co najmniej 2 lub 3 razy większe od ustawionego Stop Loss. Konieczne jest jednak wykorzystanie poprzedniego dołka przy ustalaniu docelowego zysku dla krótkiej transakcji. Poprzedni najniższy poziom odnotowano 19 czerwca na poziomie 55,90 i jest to obszar, który zostanie wykorzystany jako docelowy zysk dla handlu.

Stosunek ryzyka do zysku: Jaki jest stosunek ryzyka do zysku na podstawie ustawień transakcji (ceny wejścia i wyjścia, w tym Stop Loss)?

 • Cena wejścia: 58.58
 • Stop loss jest ustawiony na kwotę 59.30. Jest to równe 72 pips (59.30 – 58.58)
 • Take Profit ustawiony jest na 55.90. Jest to równe 268 pips (58.58 – 55.90)
 • Stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:3.7, co jest prawidłową wartością w tym przyadku.

Jakie są plusy i minusy handlowania kontraktami CFD?

Plusy:

 • Może być używany jako zabezpieczenie Twoich zasobów na rynkach pieniężnych, akcji i towarów
 • Handel kontraktami CFD umożliwia inwestorowi czerpanie korzyści z rosnących i spadających rynków poprzez przeprowadzanie długiej lub krótkiej sprzedaży
 • Realizacja zleceń na najbardziej zaawansowanych technologicznie platformach transakcyjnych CFD jest natychmiastowa, podczas gdy rozliczenie tradycyjnych maklerów może zająć kilka dni
 • Większość platform CFD utrzymuje najniższe opłaty i prowizje handlowe
 • Umożliwia posiadanie ułamkowych udziałów i akcji niektórych z najbardziej wartościowych firm i towarów na świecie

Wady:

 • Niewłaściwe użycie dźwigni może spowodować, że w przypadku dużych spadków na rynku stracisz więcej niż zainwestowałeś
 • Większość platform transakcyjnych CFD pobiera opłaty za każdą lewarowaną pozycję, która pozostaje otwarta przez noc
 • Nigdy nie będziesz posiadać fizycznych akcji lub towarów stanowiących podstawę kontraktów CFD.

Uwaga: handel kontraktami CFD otworzył rynki pieniędzy, akcji i towarów dla praktycznie każdego, kto ma kilka dolarów i dostęp do Internetu. Jednak handel kontraktami CFD to coś więcej niż tylko dźwignie i prostota. To sztuka, która wymaga zachowania delikatnej równowagi między maksymalizacją zysków a unikaniem ryzyka.

Jakimi aktywami można handlować za pomocą kontraktów CFD?

CFD trading fundamentals 7

Obecnie kontrakty CFD są przedmiotem obrotu za pomocą różnych klas aktywów. Klasy te to:

 • Surowce (metale, zasoby rolnicze i energetyczne)
 • Fundusze ETF
 • Obligacje

Rzeczywiście, istnieją dziesiątki tysięcy kontraktów CFD, ponieważ przedstawione powyżej kategorie aktywów obejmują aktywa, które można znaleźć na całym świecie. W poniższym paragrafie omówiono różne rodzaje aktywów, które rozróżnia się na podstawie ich indywidualnych cech oraz rynków bazowych, na których są przedmiotem obrotu. Każda klasa aktywów ma swoje szczególne właściwości, które odróżniają ją od innych. Wszystkie te aktywa handlowe CFD zostały pokrótce opisane poniżej.

Akcje

Akcjami spółek można handlować za pomocą kontraktów CFD. Oznacza to, że przedsiębiorca może kupić kontrakt, który ma na celu przewidzenie ceny danej akcji bez jej faktycznego posiadania. Akcje stanowią największą klasę CFD ze względu na ich ogromną liczbę na giełdach krajowych na całym świecie.

Indeksy

Indeks jest ważoną miarą dziennych wyników danej giełdy. Nazwa indeksu daje wyobrażenie o liczbie akcji wykorzystywanych przy wykonywaniu pomiaru wagowego. Popularne indeksy giełdowe to S&P 500, Dow Jones (DJ30), Nasdaq (NDX100), Xetra DAX i FTSE 100. Zmieniające się wartości akcji wykorzystywanych do ważenia będą miały wpływ na wartość indeksu, powodując jego wzrost lub spadek. Inwestorzy indeksujący są zobowiązani do monitorowania wyników spółek notowanych na giełdzie, ponieważ będą one miały silniejszy wpływ na wyniki rynkowe danego indeksu.

Obligacje

Obligacje to instrumenty dłużne emitowane przez rządy lub przedsiębiorstwa w zamian za pożyczone środki. Są również znane pod nazwą „bony skarbowe”. Ceny obligacji mają odwrotną zależność do długoterminowych stóp procentowych (rentowności obligacji), a także mają odwrotną zależność do indeksów giełdowych. Popularne na rynku kontrakty CFD na obligacje to te, które obejmują zarówno amerykańskie obligacje skarbowe, jak i niemieckie obligacje rządowe.

ETF

Fundusze giełdowe (ETF) to złożone zbiory aktywów finansowych pochodzących z kilku klas aktywów. Są przedmiotem obrotu tak jak i akcje, i zapewniają ekspozycję na kilka rynków jednocześnie. Kilku brokerów oferuje fundusze ETF jako kontrakty CFD, dzięki czemu handlowcy mogą handlować kontraktami w oparciu o ich ceny i nie muszą sami kupować funduszy ETF.

Różni brokerzy określą, jakie rodzaje aktywów handlowych CFD będą oferowane ich klientom. Zazwyczaj brokerzy uzyskują dostęp do transakcji handlowych klientów z przeszłości, zanim będą oni mogli handlować niektórymi aktywami handlowymi CFD.

Surowce

Towary można sklasyfikować jako towary twarde lub miękkie. Na wielu platformach transakcyjnych rozróżnia się je w następujący sposób:

 1. Surowce energetyczne: ropa naftowa, gaz ziemny, olej opałowy
 2. Surowce rolnicze: kukurydza, kawa, bawełna, kakao, cukier, pszenica itp.
 3. Metale: złoto, srebro, miedź, platyna, pallad itp.

Surowce są zwykle używane jako surowce nieprzetworzone w wielu gałęziach przemysłu i charakteryzują się bardzo dużymi wahaniami cen. Mogą być również wysoce niestabilne.

Zasoby Elektroniczne

Handel kryptowalutami to dopiero pojawiająca się na rynku klasa kontraktów CFD, która obejmuje niektóre z najlepszych na świecie kryptowalut, takich jak Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Stellar Lumens, NEO, Monero, Bitcoin Cash i Dash. Kryptowaluty są niezwykle niestabilne i aby móc handlować nimi jako kontraktami CFD, inwestor CFD będzie potrzebował dobrze skapitalizowanego konta. Para BTC/USD ma najwyższe spready i największy wymóg depozytu zabezpieczającego ze wszystkich kontraktów CFD na kryptowaluty. Inne pary kryptowalut mają spready, które nie są zbyt wysokie i nie wymagają dużego depozytu zabezpieczającego.

Jaka jest charakterystyka handlu kontraktami CFD?

 • CFD to kontrakt między dealerem a traderem, którego celem jest wymiana różnicy w wartości instrumentu finansowego między momentem zawarcia transakcji a momentem wygaśnięcia kontraktu.
 • Jeżeli cena zamknięcia jest wyższa niż cena otwarcia, sprzedający zapłaci kupującemu różnicę, a jeśli cena wyjścia jest niższa niż cena wejścia, kupujący płaci różnicę sprzedającemu.
 • Istnieją różne klasy aktywów CFD, takie jak akcje, towary, indeksy, fundusze ETF, obligacje i kryptowaluty.
 • Handel CFD jest wysoce lewarowany. W Europie i Wielkiej Brytanii dźwignia na CFD jest ograniczona do nie więcej niż 1:10 dla stabilnych kontraktów CFD i 1: 5 dla niestabilnych kontraktów CFD (np. akcji). W Australii brokerzy nadal oferują transakcje CFD z wykorzystaniem dźwigni nawet 1:100.
 • Ceny instrumentów CFD notowane na platformach brokerskich odzwierciedlają rzeczywiste ceny aktywów bazowych.

Czynniki, jakie należy rozważyć przy handlu kontraktami CFD

CFD trading fundamentals 8

Przed przystąpieniem do handlu kontraktami CFD należy wziąć pod uwagę pewne czynniki. Są one opisane poniżej.

I. Zasady oraz bezpieczeństwo:

Czy Twój broker CFD podlega regulacjom? Regulacje dotyczące brokerów CFD dotyczą ochrony handlowców, bezpieczeństwa funduszy handlowców i zapewnienia przejrzystego środowiska handlowego. Jeśli nie są one dostarczane przez podmiot regulowany, możesz złożyć skargę na takiego brokera do organów regulacyjnych w celu interwencji. Regulatorzy na całym świecie interweniowali w przypadkach naruszenia przepisów przez brokerów. W przypadku braku regulacji poszkodowany przedsiębiorca nie ma instytucji, do której mógłby się zwrócić.

II. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego:

Wymogi dotyczące depozytu zabezpieczającego są funkcją dźwigni finansowej zapewnianej przez brokera CFD. Wpłynie to bezpośrednio na twoją zdolność do handlu niektórymi kontraktami CFD. Na przykład handel kontraktami CFD na platformie brokerskiej w Wielkiej Brytanii/UE wiąże się z bardziej rygorystycznymi limitami dźwigni niż u australijskiego brokera. Możesz być w stanie handlować kontraktami CFD na akcje z dźwignią 1: 100 na AvaTrade AU. Jakie są wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego w obu przypadkach? Załóżmy, że chcesz kupić 2000 sztuk akcji, a ich zakup będzie kosztował 10 000 USD. Dźwignia 1: 5 jest wymaganym depozytem zabezpieczającym w wysokości 20%, co oznacza, że ​​będziesz potrzebować 2000 USD, aby wykonać przedmiotową transakcję. Jeśli korzystasz z dźwigni finansowej 1: 100 u brokera AU, takiego jak AvaTrade, wymagany depozyt zabezpieczający wynosi 0,01%, co oznacza, że ​​będziesz potrzebować 100 USD, aby wykonać tę samą transakcję. Musisz więc zrozumieć, jakie są Twoje wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że Twoje konto handlowe jest dobrze skapitalizowane dla poziomów dźwigni.

III. Narzędzia tradingowe:

Ważne jest, aby mieć dostęp do odpowiednich narzędzi handlowych do handlu kontraktami CFD. Powinieneś na przykład mieć dostęp do raportu COT, dostęp do świetnych kanałów informacyjnych (takich jak Reuters i Bloomberg), natychmiastowych wiadomości, wiadomości na Twitterze, które zapewniają aktualne wiadomości i badania rynkowe ze źródeł takich jak Trading Central.

Zakończenie

Popularność handlu kontraktami CFD wzrosła w ostatnich kilku latach, głównie z powodu powstania bardziej zaawansowanych technologicznie platform handlowych. To, plus elastyczność, niższe opłaty, dźwignie oraz wygoda czerpania korzyści zarówno z rosnących, jak i spadających rynków, zajmując pozycje długie lub krótkie na określonej akcji lub towarze. Jednak większość z tych korzyści - zwłaszcza wysokie lewarowanie i łatwość dostępu do rynków - jest jednocześnie największym upadkiem, ponieważ są one głównymi przyczynami overtradingu. Dlatego każdy inwestor CFD musi pamiętać, że odniesienie sukcesu w tym przypadku wymaga czegoś więcej niż tylko opanowania różnych technik analizy lub najlepszych punktów wejścia i wyjścia z handlu. Musi również obejmować opanowanie limitów handlowych w odniesieniu do wykorzystania dźwigni finansowej i liczby pozycji, które możesz skutecznie zrealizować za jednym zamachem.

FAQ

Czym jest kontrakt na różnicę cenową (CFD)?

Kontrakt na różnicę cenową (CFD) to umowa, która umożliwia przedsiębiorcy spekulacje na rosnących i spadających cenach szybko zmieniających się globalnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, indeksy, towary, kryptowaluty i obligacje.

Czy kontrakty CFD to to samo co Forex?

Handel kontraktami CFD obejmuje różne rodzaje kontraktów, które obejmują zestaw rynków, takich jak indeksy, energia, metale, kryptowaluty i akcje, ale handel na rynku Forex obejmuje tylko handel walutami.

Jak traderzy CFD zarabiają pieniądze?

Handel kontraktami CFD umożliwia inwestorowi zyski w obu kierunkach. Kupujący mogą czerpać zyski, gdy zajmują pozycje długie po niższych cenach i wychodzą z transakcji po wyższych cenach. Sprzedawcy zyskują, gdy zajmują krótkie pozycje aktywów CFD po wyższych cenach i zamykają swoje transakcje po niższych cenach.

Czy kontrakty CFD mają “datę ważności”?

Gotówkowe kontrakty CFD nie wygasają, ale kontrakty CFD oparte na kontraktach futures mają daty wygaśnięcia, które są podane w specyfikacji kontraktu. Zatem kontrakty CFD na akcje, indeksy i fundusze ETF nie mają dat wygaśnięcia, ale kontrakty CFD na towary, obligacje i kontrakty futures mają daty wygaśnięcia.

W jaki sposób mogę handlować kontraktami CFD?

Otwórz i wpłać pieniądze na konto u brokera. Zdecyduj, które aktywa CFD kupić lub sprzedać. Przejdź do platformy handlowej brokera. Wybierz wielkość transakcji, dodaj stop loss, jeśli chcesz. Jeśli uważasz, że cena wzrośnie, kliknij „kup”. Ale jeśli myślisz, że cena spadnie, kliknij „sprzedaj”. Monitoruj i zamykaj swoją transakcję we właściwym czasie.

W jaki sposób stanę się traderem odnoszącym sukcesy?

Kluczem do sukcesu w handlu kontraktami CFD jest przygotowanie, planowanie i dyscyplina. Oto kilka wskazówek: poświęć czas na naukę i zdobycie odpowiedniego wykształcenia. Znajdź odpowiednią platformę i renomowanego brokera. Miej plan handlowy, strategię i cel. Bądź cierpliwy, dywersyfikuj swoje portfolio i bądź otwarty na nową wiedzę.

Jak dużo zarabiają traderzy CFD?

Zyski z handlu kontraktami CFD zależą od wielkości konta, wielkości transakcji, strategii, zarządzania ryzykiem, dyscypliny i wielu innych czynników. Aby być realistą, możliwe jest zasilenie konta kwotą 5000 USD i zarobienie około 500 USD miesięcznie. Najlepsi handlowcy CFD mają tysiące kopiarek i zarabiają dodatkowe pieniądze na prowizjach.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?