Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Handel surowcami to jeden z najlepszych oraz najbardziej popularnych sposobów na zysk poprzez globalną wymianę dóbr. Surowce to doskonały sposób na dywersyfikację Twojego portfolio i korzyści wynikające ze zmian w trendach makroekonomicznych. Aby zostać traderem generującym zyski poprzez handel surowcami, powinieneś zrozumieć czym są surowce, oraz jakie relacje zachodzą między nimi, a także jakie narzędzia są do Twojej dyspozycji. W artykule tym dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz, aby zacząć inwestować w surowce.

Gotowy? Do dzieła!

commodity trading 1

Jak handlować surowcami w 3 prostych krokach

Krok 1: Otwórz specjalne Konto Tradera

Korzystając z jednego z polecanych przez nas brokerów, otwórz darmowe konto tradera. Ważną częścią Twojego procesu rejestracyjnego będzie wypełnienie Twoich danych personalnych.

Krok 2: Wpłać środki

Gdy Twoje konto zostało zatwierdzone, możesz przelać na nie środki. W tym celu skorzystasz z metody płatności, jaką wykorzystuje dany broker.

Krok 3:  Wersja Demo oraz Live Trading

Zacznij handlować, korzystając z konta demo. Wersja demo pozwala ci handlować w czasie rzeczywistym, jednocześnie ucząc cię złotych zasad handlu, a także zrozumienia trudnego żargonu giełdowego.

Krok 1: Otwórz konto do handlu surowcami

Dopiero po utworzeniu Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i przyjęciu ustawy o Modernizacji Kontraktów Terminowych na Towary w 2000 r., zaczęto handlować surowcami online. Przed tym wydarzeniem, wymiany lub zakupu surowców dokonać można było tylko i wyłącznie w Chicago Mercantile Exchange (CME), oraz kilku innych miejscach, w których transakcji należało dokonywać osobiście. Od tego czasu handel surowcami dynamicznie się zmienia. Nie jest już postrzegany oraz dostępny tylko dla elitarnej grupy inwestorów. Wraz z pojawieniem się handlu online, stał się on na wyciągnięcie ręki także dla sprzedawców detalicznych.

W dzisiejszych czasach, wiele platform handlowych online oferuje możliwość handlu surowcami. Czego więc szukasz, rejestrując się w internetowym brokerze handlującym surowcami? Na początek upewnij się, czy broker zarejestrowany jest w CFTC. Rozważ też, jakie opłaty pobiera broker, jakimi surowcami możesz handlować, jakie platformy do handlowania są dostępne w obrębie brokera, minimalną kwotę depozytu oraz łatwość użytkownia.

Aby pomóc Ci zarejestrować się u odpowiedniego brokera przeanalizowaliśmy branżę handlu surowcami online, i poleciliśmy Ci trzy najlepsze platformy handlowe.

Krok 2: Naucz się handlować surowcami

commodity trading 4

Czym są surowce?

Określeniem „surowce” nazywamy nieprzetworzone materiały, a także podstawowe dobra używane w handlu oraz przemyśle do tworzenia bardziej skomplikowanych produktów i usług.

Surowce to tzw. dobra zamienne. Oznacza to, że podlegają one standaryzacji oraz wymianie, na przykład: dwie tony pszenicy kosztować będzie tyle same prawie w każdym miejscu na świecie.

Jedną z charakterystycznych cech surowców jest to, iż produkowane są one w wielkich ilościach, i w takich też ilościach są kupowane oraz sprzedawane, co gwarantuje płynność w łańcuchu dostaw na rynek.

Istnieją cztery główne typy surowców:

 • Energia: należą do nich: ropa, elektryczność, gaz ziemny, węgiel, benzyna i etanol. Surowce energetyczne mają ogromne znaczenie przy produkcji oraz dystrybucji innych dóbr, a także wpływają na cenę innych surowców.
 • Rolnictwo: wszystkie rośliny uprawne (pszenica, kukurydza, soja, jęczmień...), uprawy przemysłowe (bawełna, guma, drewno), żywy inwentarz (bydło, drób, nierogacizna...).
 • Metale: metale szlachetne (złoto, srebro, platyna, palladium) oraz metale bazowe (żelazo, stal, aluminium, nikiel, cynk, cyna...).
 • Środowisko: jest to najnowsza kategoria surowców. Zalicza się do niej: emisję dwutlenku węgla, certyfikaty dotyczące energii odnawialnej oraz oszczędzania energii.

Jak działają surowce

W zależności od kategorii każdy surowiec ma kilka konkretnych czynników, które wpływają na jego zapotrzebowanie oraz cenę.

Najważniejszymi czynnikami dyktującymi ceny surowców są:

 • Podaż

Jak każdy inny zasób dostępny na rynku, ceny surowców nierozerwalnie związane są z zaopatrzeniem dostępnym w danym momencie.

Jeśli chcesz handlować towarami rolnymi, musisz pamiętać o czynnikach takich jak: zmiany klimatyczne wpływające na ilość upraw, politykę globalną czy problemy związane z pracownikami. Na przykład strajk francuskich winiarzy może wpłynąć na ceny wina na całym świecie.

 • Popyt

Drugą stroną medalu handlu surowcami jest globalny popyt na dane towary. W przypadku surowców, rozważyć musisz które gospodarki bardziej zależą od nieprzetworzonych materiałów, a także w jakim kraju są produkowane.

Dobrym przykładem są Chiny, kraj gęsto zaludniony który gwałtownie staje się coraz bogatszy. Spowolnienie chińskiej gospodarki wpłynęłoby na ceny surowców na całym świecie, szczególnie na ceny surowców w krajach które eksportują surowe materiały do Chin. Jednym z takich krajów jest na przykład Australia.

 • Pogoda

Pogoda to ogromna siła, która determinuje popyt i podaż wielu surowców.

Fale gorąca powodują powszechne używanie klimatyzacji, a to z kolei wymaga zwiększonej energii elektrycznej. Huragany mają znaczący wpływ na wydobycie ropy, czy też na transport surowców. Zbyt wiele, lub zbyt mało deszczu nie sprzyja rolnictwu.

W kwestii pogody lepiej trzymaj rękę na pulsie, jeśli chcesz przynosić zyski!

 • Dolar amerykański

Dolar amerykański był światową rezerwą walutową od kilku dekad, więc jego wyniki zawsze mają wpływ na ceny surowców.

Silny dolar przekłada się na niższe ceny towarów, ponieważ kraje produkujące surowce sprzedają je za niższe ceny. Natomiast słaby dolar prowadzi do wyższych cen surowców.

 • Zastępowanie surowców

Kiedy jest to możliwe, najwięksi gracze na rynku będą próbowali używać najtańszego dostępnego surowca.

Wprawdzie nie możesz użyć cynku zamiast złota, ale już srebro w tej roli sprawdzi się dobrze! Wzrost cen za soję może spowodować, że farmerzy zaczną używać kukurydzy, aby nakarmić swoje bydło. Jeśli planujesz inwestować w surowce, musisz pamiętać o tej zasadzie.

Krok 3: Strategie handlowe w handlu surowcami

commodity trading 2

Istnieje wiele strategii handlu surowcami, ale jeśli dopiero zaczynasz, powinieneś skupić się na tych dwóch:

Analiza Fundamentalna

Traderzy używają analizy fundamentalnej, aby zidentyfikować jakie czynniki wpływają na popyt i podaż.

Tak jak już wspomniano wyżej, na surowce wpływają dziesiątki różnych czynników. Dlatego tak ważna jest właśnie analiza fundamentalna.

Fundamenty wpływające na surowce to przede wszystkim poziom produkcji. Zapasy oraz produkcja to dwa, świetne narzędzia fundamentalne.

Dane makroekonomiczne, takie jak wzrost GDP, poziom bezrobocia czy stopy procentowe dostarczają pewnych danych do analizy fundamentalnej.

Analiza techniczna

Niektórzy traderzy wierzą, że analiza fundamentalna nie ma znaczenia. Skupiają się oni na analizowaniu wykresów cen, aby zidentyfikować w nich prawidłowości, i przewidzieć spadki lub wzrosty cen w przyszłości.

Istnieje wiele literatury na temat analizy technicznej, więc jeśli jesteś zupełnie zielony, poszukiwanie informacji powinieneś zacząć właśnie tutaj.

Aktualnie w społeczności traderów prowadzona jest wielka debata, który z modeli handlowych jest lepszy. Jednak większość traderów po prostu używa ich obu.

Sposoby handlowania surowcami

Istnieje wiele sposobów handlowania surowcami. Oto najważniejsze z nich:

commodity trading picture 1

 • Zakup osobisty

Możesz nabyć każdy rodzaj surowca i go magazynować, aczkolwiek magazynowanie jest nierealne, jeżeli jesteś sprzedawcą detalicznym. Nabywanie ogromnych ilości towarów wymaga dużej powierzchni magazynowej, ubezpieczenia, a także odpowiedniego zarządzania.

Sposobem na osobisty zakup określonego surowca jest kupienie sztabek złota, ale i to wymaga składowania w miejscu, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony.

 • Futures

Futures to kontrakty zawierane na giełdzie, które gwarantują sprzedanie danego towaru w danej cenie, oraz określonym czasie. Kontrakty te przeważnie dotyczą ogromnych ilości surowców, oraz mają duże marginesy błędu.

Futures zarezerwowane są dla profesjonalnych traderów, aczkolwiek inwestorzy detaliczny także mogą uzyskać do nich dostęp poprzez Commodity CFD.

commodity trading picture 2

 • Umowa opcyjna

W przypadku umowy opcyjnej, trader kupuje prawo nabycia lub sprzedaży danego surowca po określonej cenie w danym przedziale czasowym. Umowy opcyjne są opłacane po cenie premium, a ich aktywem bazowym są kontrakty Futures na towary, a nie sam towar fizyczny.

 • ETF

Podobnie jak inne fundusze notowane na giełdzie, ETF-y oparte na towarach to fundusze inwestycyjne, które śledzą wyniki kontraktów terminowych lub grupy akcji.

ETF-y stały się popularną inwestycją, częściowo dlatego, iż nie inwestują w papiery wartościowe, w związku z czym nie są regulowane jako firmy inwestycyjne.

Niektóre ETF-y umożliwiają działanie nazywane „koszykiem dóbr i usług”, dzięki czemu redukują ryzyko inwestowania tylko w jeden surowiec.

 • Akcje

Jest to najbardziej tradycyjny sposób inwestowania w surowce. Polega on na skupowaniu akcji danej firmy, mając nadzieję na uzyskanie profitu wraz z jej rozwojem. Może to być jakakolwiek firma, od gospodarstwa rolniczego po rafinerię ropy naftowej.

 • Kontrakt różnicy kursowej (CFD)

Kontrakt różnicy kursowej, czyli „Contract For Difference”, to kontrakt w którym zysk czerpany jest z różnicy pomiędzy ceną wejścia w transakcję, a ceną wyjścia z transakcji.

Bardzo popularne są kontrakty różnicy cenowej na ropę, ponieważ umożliwiają każdemu inwestorowi spekulację na temat ceny przy małych kontraktach. Kontrakty różnicy cenowej są przeważnie wolne od prowizji, ponieważ nie ma prawa własności aktywów bazowych.

Sposób działania kontraktów CFD polega na tym, że inwestor pożycza trochę pieniędzy, aby zwiększyć ekspozycję na dany składnik aktywów, w nadziei, że cena zmieni się na jego korzyść i będzie mógł wyjść z transakcji, osiągając zysk ze spreadu.

Wzór na obliczenie całkowitej wartości kontraktu CFD jest następujący. Poniższy przykład NIE jest zaleceniem handlowym. Przeprowadź sój własny research, zanim zainwestujesz pieniądze!

Załóżmy, że cena metrycznej tony pszenicy wynosi 200 USD. Standardowa liczba ton metrycznych w kontrakcie to 100, a chcesz kupić 10 kontraktów CFD z 5% marżą, ponieważ masz pewność, że cena wzrośnie.

Stan Twojego konta powinien wynosić 10,000 USD, aby móc w ogóle przeprowadzić tą transakcję. Umożliwi Ci to przejęcie kontroli nad pszenicą wartą 100,000 USD (10 kontraktów po 100 beczek każdy).

Przypuśćmy, że cena wzrośnie do 210 USD. Teraz, kontrolujesz pszenicę o wartości 105,000 USD, i wychodzisz z transakcji. Zyskujesz 5,000 USD. Pamiętaj jednak, że jeżeli cena spadnie, możesz stracić pieniądze, a w najgorszym przypadku Twoje konto może ulec upłynnieniu.

Jeśli chcesz skorzystać z dostawcy kontraktów CFD, rekomendujemy rzucić okiem na IroTradex.

Plusy i minusy handlu surowcami

Plusy

 • Surowce pomagają zdywersyfikować Twoje portfolio
 • Dobre perspektywy rozwoju
 • Wiele opcji inwestowania
 • Wyższa zmienność niż w przypadku akcji i obligacji
 • Łatwa opcja sprzedania poprzez pochodne

Minusy

 • Musisz rozważyć dziesiątki czynników, jakie wpływają na cenę surowców
 • Wzrost technologiczny cały czas wpływa na surowce

Dlaczego powinieneś rozważyć handel surowcami

commodity trading 3

Trzy główne czynniki które sprawiają, że warto zacząć inwestować w surowce to: dywersyfikacja portfolio, zabezpieczenie przed inflacją oraz wzrost liczby ludności.

i) Dywersyfikacja Portfolio

Większość inwestorów ma portfolio wypełnione akcjami i obligacjami. Dodanie do niego surowców sprawia, iż portfel staje się bardziej odporny na makroekonomiczne wahania.

ii) Zabezpieczenie Przed Inflacją

Widzieliśmy, jak banki centralne na całym świecie utrzymywały politykę niskich stóp procentowych w ciągu ostatnich kilku dekad. To utrzymuje inflację na niskim poziomie, tworząc bańki w aktywach, takich jak akcje.

Wcześniej czy później, świat wkroczy w porę inflacji, a to z kolei sprawi, iż ceny akcji pójdą w górę.

Rozwój nowych potęg geopolitycznych, takich jak Chiny, UE i Indie, oraz wielobiegunowy świat może osłabić obecny system hegemonii dolara amerykańskiego. Słabszy dolar najprawdopodobniej spowoduje wzrost cen większości surowców.

iii) Populacja na Ziemi

Jeśli dwa poprzednie podpunkty Cię nie przekonały, sprawdź przewidywaną przez ONZ populację na świecie.

Nawet według najbardziej konserwatywnych szacunków do 2050 r. Będziemy mieć około 9 miliardów ludzi. Podniesie to ceny upraw, bydła i roślin tekstylnych.

Kraje rozwijające się są coraz bogatsze, przez co ich ludność zacznie konsumować dobra na poziomie krajów obecnie bogatych.

Kolejnym ważnym punktem, jaki należy rozważyć, jest stopień urbanizacji w krajach wysoko rozwiniętych. W momencie, gdy miliony ludzi opuszcza wsie, aby zacząć życie w wielkich miastach, zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie niewyobrażalne.

FAQ

Co robią traderzy surowców?

Trader surowców to osoba indywidualna lub firma, która skupia się na inwestowaniu w dobra fizyczne, takie jak: ropa czy produkty rolne. Codzienne kupowanie i sprzedawanie często zależy od oczekiwanych trendów gospodarczych lub możliwości arbitrażu na rynkach towarowych.

Jakie znaczenie ma handel surowcami?

Handel surowcami jest bardzo podobny do handlu akcjami, z tą różnicą, że tu trader operuje na nieprzetworzonych surowcach.

Jak dużo zarabia trader surowców?

Zgodnie z raportem opublikowanym przez HC Insider w 2013 roku, trader surowców z 3-letnim stażem zarabia średnio 100,000 USD aż do 150,000 USD, natomiast trader z 5-letnim stażem średnio otrzymuje od 200,000 USD do 350,000 USD.

Czy handel surowcami to duże ryzyko?

Surowce to ryzykowne zasoby. Tak jak w każdym typie handlu, tak i w tym powinieneś rozważyć potencjalne ryzyko, zanim zaczniesz inwestować ciężko zarobioną gotówkę. Jest to szczególnie ważne podczas handlu na rynkach kontraktów terminowych na towary, gdzie dźwignia zapewniana przez marżę sprawia, że ​​ryzyko cenowe jest zagrożeniem, na którym koncentruje się większość ludzi.

Słowniczek

Opłata za używanie platformy - Opłata za używanie platformy (platform fee) odnosi się za opłatę, jaką ponosi trader aby używać danej platformy, oraz uzyskać dostęp do jej wszystkich możliwości. Może być to opłata jednorazowa, lub też opłata w formie subskrypcji, którą uiszcza się co miesiąc. Niektórzy dostawcy platform handlowych będą pobierać opłatę tylko  od przeprowadzonej transakcji.

Opłata za transakcję - Opłata za transakcję pobierana jest przez niektórych brokerów przy przeprowadzaniu transakcji. Zdarza się, że brokerzy oferują zniżki przy dużej ilości transakcji.  

Margines - Margines to inaczej pieniądze, jakie trzeba mieć na koncie aby móc przeprowadzać transakcje używając dźwigni.

Social trading - Social trading to forma handlu, która pozwala na interakcję oraz wymianę pomysłów, a także na wymianę sygnałów handlowych i ustawień pomiędzy różnymi klasami traderów.

Copy trading - Copy trading, znany także pod nazwą mirror trading, to forma handlu polegająca na skopiowaniu ustawień od innego tradera. W większości przypadków z takiej strategii korzystają początkujący traderzy, którzy kopiują ustawienia od bardziej zaawansowanych kolegów. Jeśli kopiujący uzyska profit, przeważnie dzieli się nim z profesjonalnym traderem, oddając mu 20% zysku.

Instrumenty finansowe - W idealnym świecie, instrumenty finansowe odnoszą się do dowodów własności surowców wynikających z umów pomiędzy dwoma stronami. Na rynkach pieniężnych, instrumenty finansowe określają elementy takie jak akcje, obligacje, Forex czy crypto CFD-y, a także inne obligacje pomiędzy różnymi stronami.

Indeks - Indeks jest wskaźnikiem, który śledzi i mierzy wyniki papieru wartościowego, takiego jak akcja lub obligacja.

Surowce - Surowcem określa się nieprzetworzony materiał, który używany jest przy okazji produkcji i wytwarzania innych produktów, lub też produktów rolnych. Najbardziej popularne surowce, którymi handluje się na giełgdzie to: energia, ropa, kukurydza i kawa oraz metale szlachetne takie jak złoto czy srebro.

ETF-y - ETF to fundusz, którym można handlować na giełdzie. Fundusz jest koszykiem zawierającym wiele papierów wartościowych, takich jak akcje, obligacje, a nawet surowce. Fundusze ETF umożliwiają handel bez konieczności kupowania każdego papieru wartościowego indywidualnie.

Kontrakt różnicy kursowej (CFD) - Kontrakty CFD są formą handlu kontraktowego, który obejmuje spekulacje na temat wyników określonej transakcji na rynku. Kontrakty CFD zasadniczo pozwolą Ci spekulować na przyszłej wartości papierów wartościowych, takich jak akcje, waluty i surowce bez posiadania bazowych papierów wartościowych.

Minimalna kwota inwestycji - Minimalna kwota inwestycji to inaczej najmniejsza kwota, jaką musisz wpłacić na swoje konto na platformie handlowej lub u brokera. Różni brokerzy wymagają różnych kwot od swoich klientów, które wpłaca się w momencie rejestracji lub otwarcia transakcji.

Dzienny limit obrotu - Dzienny limit obrotu to najniższa i najwyższa kwota, w jakich papier wartościowy może się wahać podczas jednej sesji handlowej na giełdzie, na której jest przedmiotem obrotu. Po osiągnięciu limitu handel tym konkretnym papierem wartościowym zostaje zawieszony do następnej sesji giełdowej. Dzienne limity handlowe są nakładane przez giełdy w celu ochrony inwestorów przed ekstremalnymi wahaniami cen.

Day traderzy - Day traderzy to określenie na osoby, które otwierają i zamykają transakcje w ciągu jednego dnia. Jest to popularne określenie, które stosuje się w odniesieniu do osób handlujących na rynku Forex, które to otwierają transakcję i zamykają ją w ciągu kolejnych kilku godzin lub nawet minut.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?