Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Witajcie Drodzy Sprzedawcy! Dziś ja, Anna, chcę porozmawiać o cechach handlu CFD. Rynek Forex jest znany przede wszystkim jako platforma do pracy z parami walutowymi. W kontekście decentralizacji uczestnicy mają możliwość wyboru dowolnych aktywów, które mogą zwiększyć ich dochody.

Ta funkcja pozwala zarabiać na różnicy wartości instrumentów finansowych, które są reprezentowane na dużych witrynach. Minimalny próg wejścia w takich przypadkach jest ograniczony. Powiem o tym dzisiaj.

Koncepcja kontraktów różnicowych (CFD)

Jeszcze trzysta lat temu ceny na produkty rolne zaczęły się kształtować ze względu na zamówienie aukcyjne. Transakcje w przypadku równego popytu i podaży miały być zawierane na specjalnych platformach - giełdach. Obecnie zasada ta ma zastosowanie do różnych instrumentów finansowych: obligacji, surowców, towarów, akcji.

Szczególną pozycję zajmuje rynek Forex. Jest zdecentralizowany i wyklucza możliwość manipulacji walutami światowymi. Wszelkie waluty na rynku międzynarodowym są wymieniane po cenach bezpłatnych, a obecny kurs walutowy określa podaż i popyt.

W zeszłym stuleciu pojawił się nowy rodzaj instrumentów. Pochodziły one z aktywów sprzedawanych na giełdzie. Wraz z pojawieniem się kontraktów terminowych i opcji binarnych pojawiła się możliwość zaoszczędzenia na podatkach, obniżenia kosztów prowizji i dźwigni. Dźwignia finansowa, która nazywa się leverage, daje możliwość handlowania aktywami finansowymi za zaledwie  1/10 kosztów. Wysokość zysku lub straty w tym przypadku wyniesie 100%.

Kontrakt różnicowy jest oznaczony na rynku jako CFD lub Contract For Difference. Jest to porozumienie między stronami. Zgodnie z nim przekazywana jest różnica między aktualną ceną aktywów a jej wartością w momencie rozwiązania umowy.

Ta umowa jest pochodną. Procent jest naliczany od pakietu akcji lub innego aktywa bazowego. Pakiet jest równy jednemu lotu, który można podzielić na mniejsze części aż do 0,01 lota.

Ten rodzaj handlu jest bardzo popularny w Europie i USA. Wartość udziałów firm zachodnich to dziesiątki i setki dolarów. Opcje binarne i kontrakty terminowe mogą kosztować tyle samo, ile używany samochód. Jeśli inwestor nie jest w stanie dokonać dużych inwestycji, wyjściem będzie zakup jednego papieru wartościowego na 5% rzeczywistej wartości.

Zatem kontrakt CFD jest ofertą pozagiełdową. Broker udostępnia listę dostępnych aktywów, których cenę przyjmuje się jako zero. Kiedy trader zawiera umowę na różnicę, płaci depozyt w wysokości 2% lub 5% ceny instrumentu finansowego. Jeżeli pozycja jest zamykana z dodatnim wynikiem, uczestnik rynku osiąga zysk, a jeśli nie - strata jest odpisywana z depozytu.

Typy kontraktów różnicowych CFD

Aktywa pozagiełdowe, do których przypisane są również umowy CFD, mogą zostać wpisane na dowolny z aktywów bazowych. Cechy obliczeń powinny być jasne dla obu stron transakcji.

1 cfd main 7670 210 150

Kontrakty CFD na akcje emitowane przez znane firmy są szczególnie popularne. Tikery lub oznaczenia instrumentów i notowania są zbieżne zarówno na stronach brokerów Forex, jak i na giełdach, na których zawierane są transakcje papierami wartościowymi.

Każda giełda ma indeks, który zawiera "niebieskie żetony". Tak zwane akcje największych, stabilnych i płynnych przedsiębiorstw. Wartość indeksów jest względna i można je sprzedawać oraz kupować za pomocą kontraktów CFD. Futures indeksowe działają jako aktywa bazowe, na podstawie których ustalana jest cena, a różnica jest obliczana.

Waluty, obligacje i futures energetyczne są również sprzedawane jako kontrakty CFD. Na tym rynku przedsiębiorca znajdzie dużą liczbę ofert, ograniczoną jedynie wyobraźnią i możliwościami pośrednika.

Dywidendy z papierów wartościowych

2 cfd main 7670 210 150

Niedawno uczestnicy rynku dokonywali skupu akcji w nadziei na dalszy ich wzrost, nie uwzględniono w tym czasie jednak wypłaty dywidend. Niektóre firmy i projekty biznesowe przynoszą taki zysk, że kwota płatności dla akcjonariuszy jest kilkakrotnie wyższa od oprocentowania lokat bankowych. Ten trend spowodował szybki wzrost wartości "niebieskich żetonów" i zapotrzebowanie na nie od polujących na dywidendy.

Na koniec każdego kwartału lub w różnych odstępach czasu odbywa się posiedzenie akcjonariuszy. Podsumowuje się na nim wyniki pracy i decyduje o wypłacie dywidend. Uczestnicy określają, jaki procent zysku należy wypłacić, a następnie podzielić przez liczbę papierów wartościowych. Następnie akcjonariusze ustalili termin płatności. Przed spotkaniem akcjonariuszy następuje odcięcie lub zamknięcie rejestru. Terminy takich odcięć są znane z góry. Specjalny rejestrator uwzględnia wszystkich akcjonariuszy, a jeśli podjęta zostanie decyzja o wypłacie dywidend, pieniądze zostaną przekazane na ich konta.

Nawet jeśli trader kupił akcje na kilka dni przed datą graniczną, może ubiegać się o pełną kwotę dywidend. Natychmiast po spadku wartości odcięcia papierów wartościowych. Ustawa nie przewiduje obowiązkowych płatności z tytułu dowolnych umów, w tym kontraktów CFD. Każdy broker rozwiązuje ten problem niezależnie. Informacje na temat zasad naliczania i wypłacania dywidend można znaleźć na stronach internetowych spółek oraz w tekstach umów.

Zazwyczaj dealerzy Forex postępują w następujący sposób. Jeżeli w trakcie odcięcia sprzedawca sprzedał kontrakty CFD na akcje, kwota dywidend zostanie odjęta z depozytu. W przypadku ich zakupu kwota ta zostanie obciążona. Kwota dywidend jest obliczana dla każdej akcji. W pełnym locie będzie 100 papierów wartościowych. Cena akcji jest mnożona przez liczbę papierów wartościowych wskazanych w specyfikacji do zawartej umowy.

W pewnym momencie po odcięciu odbywa się spotkanie akcjonariuszy i naliczają się płatności. Terminy odcięć, spotkań, płatności i innych danych publikowane są w mediach, w terminalu do handlu oraz na oficjalnej stronie internetowej brokera. Potencjalna kwota dywidendó ma duży wpływ na cenę akcji. Aż do momentu ich odcięcia, ich koszt może wzrosnąć, a po jego ukończeniu - szybko się obniżyć.

Zniżka oferowana osobom, które nabyły akcje po odcięciu, nazywa się luką dywidendy. Uczestnicy rynku, którzy pracują z takimi zasobami, stale monitorują wiadomości korporacji w poszukiwaniu szybkich pieniędzy. Pogłoski o wypłacie dużych dywidend nazywane są trendami. Jednak inwestor nie powinien ufać tylko im. Konieczne jest uwzględnienie ogólnego stanu gospodarki i stanu rzeczy na rynku.

Zalety i wady kontraktów różnicowych

3 cfd main 7670 210 150

Popularność CFD na rynku jest wynikiem kilku ich zalet:

 • Dostępność dla małych inwestorów. Aby wejść na giełdy światowe, nowy uczestnik powinien posiadać od 5000 dolarów. Uczestnik będzie musiał kupić od 10 akcji, a broker zapewnia dźwignię od 1 do 3. Średnia zmiana wartości akcji wynosi 30% rocznie. Brokerzy na rynku Forex dają traderom dźwignię, która może wzrosnąć nawet do 1 na 500. Można handlować na giełdzie akcji, mając depozyt w wysokości zaledwie 100 USD;
 • Minimalne koszty. Jedną z cech CFD są minimalne stawki finansowania i prowizji. Tym CFD są bardziej wygodne w porównaniu z innymi instrumentami;
 • Ogólne konto i terminal. Akcje mogą być przedmiotem obrotu na różnych platformach. W takim przypadku konta są udostępniane przez brokera za pośrednictwem giełd i instrumentów. Wysokie wymagania regulatorów utrudniają klientom dostęp do platform transakcyjnych, z powodu czego uczestnicy nie mogą odwiedzać wszystkich giełd, którymi są zainteresowani. Są zmuszeni dzielić fundusze, przekazując pieniądze na kilka kont lub otwierać je w różnych firmach.

Platformy handlowe na giełdach również mogą się znacznie różnić. Nie mają przecież zunifikowanego zasięgu.

Wady CFD

CFD posiadają również wady. Do tych, które są najbardziej poważne zaliczyć można:

 1. Trader, który niewłaściwie rozważył tzw. „efekt dźwigni", może wówczas stracić cały depozyt;
 2. Broker może mieć problemy z papierami zezwalającymi. Istnieje również ryzyko, że kontrahent nie wywiąże się ze swoich zobowiązań;
 3. Ponieważ trader nie ma prawa własności, kwota dywidend i fakt ich wypłaty pozostają w gestii pośrednika. Istnieje wiele ukrytych szans na handel CFD. Jeśli jesteś rozczarowany pracą z parami walut, wypróbuj giełdę, która jest uważana za bardziej przewidywalną.

Wartość akcji stale rośnie. Trader musi jedynie kompetentnie złożyć portfel, rozkładając ryzyko. Kontrakty CFD są dostępne od brokera Forex, a wyspecjalizowane firmy i fora służą do wyboru firm.

W postaci przykładu mogę podać firmę brokerską 24option, która znajduje się w pierwszej dziesiątce. Ta jednostka specjalizuje się w akcjach, a przy jej pomocy trader szybko nauczy się, jak handlować kontraktami CFD.

Strategie stosowane dla portfelu inwestycyjnego CFD

Większość traderów, którzy pracują z CFD na akcjach, kupuje je. Aby zidentyfikować rosnące trendy, używane są średnie kroczące. Ustawienie okresu może wynosić 200, 100 lub 50.

Często używane są też oscylatory, na przykład MACD. Jest to rodzaj filtra, którego celem na rynku jest zapobieganie wyprzedawaniu i wykupieniu. Aby określić, jak bezpieczny jest zakup CFD, użyj taktyki „Trzech ekranów” pochodzącej od Alexandra Eldera. Często uczestnicy rynku wykorzystują wskaźniki poziomów Murray’a i DeMark’a.

Jeśli nigdy nie doświadczyłeś handlu CFD, powinieneś przynajmniej spróbować. Kontrakty wymiany zapewniają przedsiębiorcy więcej możliwości i różnorodność niż par walutowych. Być może ten rodzaj handlu jest idealny dla Ciebie i możesz zbudować optymalny portfel inwestycyjny przy użyciu najlepszych strategii CFD.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?