Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

1 Investicii dlya nachinayushchih 375jf5

Witam! Dziś porozmawiajmy o inwestowaniu dla początkujących, ponieważ coraz więcej osób jest zainteresowanych inwestycjami jako sposobem na zwiększenie swoich dochodów.

Dziś dowiesz się:

 1. Jakie zasady obowiązują na rynku inwestycyjnym;
 2. W co lepiej zainwestować środki osobiste;
 3. Jak zminimalizować ryzyko;
 4. Jaką dobrą radę dają doświadczeni inwestorzy dla osób początkujących.

Czym jest inwestowanie?

Inwestowanie – to sposób uzyskania zysków przy jednoczesnym nieznacznym nakładzie czasowym.

Ta forma pasywnego dochodu nie wiąże się z pracą fizyczną, co pozwala na zwiększenie swoich finansów w dowolnym momencie. Dobrze znani ekonomiści określają inwestowanie jako wkład w ich własną prosperującą przyszłość, która może później zostać uwolniona od materialnych problemów.

Dla większości ludzi inwestycje wiążą się ze złożonym procesem, milionami transakcji, w których uczestniczą tylko duże korporacje.

Najczęstszymi mitami są:

 • Inwestowanie jest dostępne tylko dla zamożnych przedsiębiorców. Każda osoba może zostać inwestorem, a wkład nie ma minimalnego progu. Nawet kwota 100 złotych zainwestowanych w zakup waluty może z czasem przynieść dobre skutki.
 • Inwestor musi mieć kierunkowe wykształcenie i doświadczenie w biznesie. Ten rodzaj aktywności wymaga raczej rozsądnego i logicznego myślenia, zrozumienia procesów ekonomicznych. Jeśli nie chcesz zagłębić się w strukturę piramid finansowych lub wahań cen, możesz ograniczyć swoje depozyty bankowe i długoterminowe depozyty przy minimalnym ryzyku.
 • Wszystkie transakcje są bardzo ryzykowne. W rzeczywistości inwestycje mają wiele opcji, z których każda jest zagrożona. Jednak każde przedsiębiorstwo lub własna firma nie jest ubezpieczona od utraty środków, pożarów lub katastrof spowodowanych przez człowieka, które mogą spowodować straty dla właściciela.

Inwestowanie to interesujący sposób na zarabianie pieniędzy, który nie ma ograniczeń. Zacznij od niewielkich kwot i powoli przechodź do celu.

Rodzaje inwestycji

W pracy ekonomistów stosuje się klasyfikację inwestycji kapitałowych opartych na kilku podstawach.

Zależna jest ona od:

 1. Wybranej formy własności: prywatna lub publiczna. Separacja oznacza to, kto zapewnił fundusze na projekty lub wkłady.
 2. Obiektu: rzeczywisty, finansowy i spekulacyjny. Pierwszy obejmuje zakup praw majątkowych, nieruchomości, patentów. Spekulacje opierają się na zmianie ceny aktywów (wahania notowań walut, wartość metali szlachetnych). Finansowanie oznacza eksploatację metali szlachetnych, udziałów lub walut.
 3. Czasu trwania inwestycji: krótkoterminowa (trwająca nie dłużej niż rok), średnioterminowa (trwająca nie dłużej niż 5 lat), przez dłuższy okres (trwająca ponad 5 lat).
 4. Celów inwestycji: bezpośrednie (nieruchomości komercyjne lub mieszkalne), rzeczywiste inwestycje (w budowę produkcji lub surowców), niefinansowe (projekty intelektualne, rozwój naukowy).

U początkujących traderów często pojawia się pytanie: jak odróżnić zwykłą inwestycję pieniędzy od spekulacji finansowych? Mają one wiele wspólnych cech, dlatego nie jest to łatwe zadanie. Większość ekonomistów dzieli je według warunków inwestycji - jeśli dotyczą okresu krótszego niż jeden rok, kwestia dotyczy spekulacji.

Inwestycje finansowe

Dla początkującego prywatnego inwestora najciekawsza jest inwestycja finansowa. Zawsze ma na celu uzyskanie dochodu materialnego. Przedmiotem transakcji są wszelkiego rodzaju papiery wartościowe, akcje i udziały w projektach. Obejmuje to zakup akcji i dłużnych papierów wartościowych, pożyczek handlowych i rachunków.

Zysk można uzyskać na dwa popularne sposoby:

 • Wypłata odsetek w sposób stały i regularny;
 • Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych po podwyższonej cenie.

Początkujący inwestor musi sam decydować o rodzajach inwestycji finansowych, z którymi będzie pracował. Niektórzy wolą długoterminowe inwestycje i stabilny dochód w niewielkiej ilości. Fani szybkiego zwrotu wybierają bardziej ryzykowne operacje z akcjami i obligacjami.

Słownik początkującego inwestora

Najlepiej zaczynać pracę z inwestycjami od zbadania podstawowych pojęć i definicji, które są aktywnie używane w pracy przez specjalistów.

Najczęściej spotykanymi są:

 • Aktywa - wszystko, co może przynieść inwestorowi zyski: akcje spółek, różne nieruchomości, metale szlachetne;
 • Dywidendy - stanowią pewną część dochodu netto spółki komercyjnej, która jest dystrybuowana wśród jej akcjonariuszy. Pojęcie to nie dotyczy zysków uzyskanych w projektach inwestycyjnych;
 • Notowanie - cena lub stała stopa aktywów lub instrumentów finansowych, dla których planowana jest transakcja;
 • Trader - osoba, która angażuje się w aktywny handel na rynku finansowym, wykorzystując pieniądze od inwestorów;
 • Giełda - rynek dla różnych aktywów finansowych: waluty, złota lub udziałów. Jest to podmiot prawny, który jest rodzajem pośrednika między inwestorami, sprzedającymi oraz kupującymi aktywa finansowe;
 • Płynność - pojęcie oznacza zdolność danego aktywa do szybkiego wprowadzenia go do obrotu, jeśli to będzie konieczne;
 • Kuchnia - to firma inwestycyjna, która nie przeprowadza transakcji na prawdziwym rynku, grając przeciwko własnym klientom;
 • Agresywni inwestorzy – gracze, którzy z chęci dużych zysków są gotowi podjąć nawet wysokie ryzyko;
 • Zaufany menedżer - w czasie trwania transakcji zarządza aktywami za określony procent, jednak gotówka pozostaje w rękach właściciela;
 • Depozyt - pewna kwota zdeponowana w depozycie banku w celu bezpiecznego przechowywania, która może przynieść zyski w formie odsetek.

Oprócz ogólnych koncepcji, początkujący inwestor powinien znać też bardziej specjalistyczne pojęcia. Zaliczyć do nich można następujące:

 • Projekty HYIP - specjalnie zaprojektowane programy inwestycyjne, które mogą przynieść duże dochody. Zdecydowana większość inwestorów przypisuje je do kategorii ryzykownych piramid finansowych.
 • Piramida Ponziego - struktura, w której inwestorzy osiągają zyski kosztem przyciągania nowych członków. Aktywnie pracowała na początku lat 90., przyciągając ludzi do osiągania dużych zysków w jak najkrótszym czasie.
 • Konto PAMM. Specjalistyczne konto handlowe z modułem zarządzania procentowego podziału finansów między wszystkimi uczestnikami. Jego główną funkcją jest zarządzanie całkowitym kapitałem kilku inwestorów oraz kierownika konta PAMM. Ten ostatni otrzymuje stały procent dochodów, a ostateczna kwota zysku jest automatycznie rozdzielana pomiędzy wszystkich inwestorów.
 • Kapitał konta PAMM – ogólna kwota wszystkich inwestycji, które są akumulowane na otwartym koncie.
 • Oferta zarządzającego – specjalnie przygotowana umowa z inwestorem, w której omówiono procent lub kwotę z uzyskanego zysku, reguły podziału zyski oraz inne ważne niuanse.
 • Fundusze inwestycyjne – wyspecjalizowane firmy, które zajmują się przyciąganiem inwestycji pieniężnych z dalszym ich umieszczeniem na kontach PAMM, startupach, uczestnictwem w transakcjach giełdowych itd.

Jest to tylko minimalny zestaw pojęć, które zostaną uzupełnione podczas pracy z inwestycjami. Dodatkową pomocą w tym zakresie będą kolejne badania kursów internetowych, które coraz częściej będą przeprowadzane przez różnych handlowców, ośrodki szkoleniowe i firmy inwestycyjne.

Od czego zacząć inwestować? Przydatne wskazówki

Od niewielkich inwestycji osobistych oszczędności rozpoczynało wielu znanych bogatych przedsiębiorców.

W autobiografiach i przydatnych artykułach chętnie dzielą się z początkującymi pożytecznymi zaleceniami, które można wykorzystać na wstępnym etapie:

 1. Zbadaj podstawy inwestowania. Aby pracować w tym obszarze, nie jest konieczne posiadanie wykształcenia ekonomicznego i doświadczenia w pracy na giełdzie. Jednak znajomość podstawowych terminów i metod jest niezbędna do zrozumienia procesów, pomoże Ci samodzielnie studiować wiadomości na rynku i rozmawiać z brokerami. Aby zdobyć wiedzę, możesz regularnie uczestniczyć w seminariach, zapoznawać się z artykułami znanych inwestorów i menedżerów, czytać książki o podobnych tematach.
 2. Ustal konkretny cel. Po przestudiowaniu ważnych fundamentów inwestowania, musisz wyznaczyć cel: jaki dochód powinien zostać uzyskany? Osiągnięcie tego progu stymuluje i zachęca do działania. Lepiej jest podzielić wielki globalny cel (zarobić milion dolarów) na kilka rzeczywistych etapów.
 3. Wybierz styl pracy. Istnieje agresywny i konserwatywny sposób prowadzenia inwestowania. Konserwatyści są bardziej oszczędni, próbują inwestować w aktywa o niskim ryzyku. "Agresorzy" nie boją się podejmować ryzyka, aby uzyskać duże zyski. Dalsza taktyka pracy i sposób oceny ryzyka inwestycyjnego zależą od wybranej metody.
 4. Wyznacz limit finansowy. Inwestowanie warto zacząć od obliczenia własnych wolnych środków pieniężnych. Nie warto od razu inwestować wielkich kwot uzyskanych w postaci kredytu. Najlepiej rozpoczynać od niewielkich inwestycji, których strata nie doprowadzi Cię do stresu. Trzeba wyznaczyć konkretną minimalną kwotę dla startu, której utrata nie stanie się dla początkującego inwestora globalną stratą.
 5. Znajdź brokera. Jest to poważny krok, który trzeba dokonywać najbardziej uważnie. Dobry specjalista finansowy ma sporo rekomendacji i klientów. To od jego mobilności i szybkości reakcji zależy wynik końcowy.
 6. Oceń poziom ryzyka. Każda transakcja w inwestowaniu zawsze będzie miała pewien procent ryzyka. Wybór strategii jest bezpośrednio powiązany z celem końcowym inwestora: jeśli chcesz szybkich zysków dla zakupu vouchera wakacyjnego, będziesz musiał zwrócić uwagę na transakcje o wysokim stopniu ryzyka. Jeśli zadaniem jest zebranie dodatkowego dochodu na emeryturę, możesz ograniczyć się do pracy ze sprawdzonymi aktywami finansowymi (długoterminowe lokaty bankowe).
 7. Wybierz pole do działalności. Na początkowym etapie lepiej jest dzielić finanse i spróbować pracy z różnymi rodzajami inwestycji w celu zakupu waluty, zapasów i depozytów. Po podsumowaniu pierwszych wyników i osiągnięciu zysku łatwiej będzie początkującemu inwestorowi określić kierunek pracy.
 8. Dywersyfikacja inwestycji. Jest to podstawowa zasada każdego inwestora, który polega na użyciu kilku narzędzi jednocześnie. Na przykład dobrym rozwiązaniem byłoby otwarcie długoterminowych depozytów, zakup metali szlachetnych i uczestnictwo w funduszach inwestycyjnych, które przyniosą zysk w różnym czasie i zapewnią inwestorowi stabilny dochód.
 9. Częściej dokonuj przeglądu swojego portfela. Pracując jednocześnie z kilkoma rodzajami projektów finansowych, powinieneś ciągle monitorować poziom cen, wiadomości rynku finansowego. Cena niektórych papierów wartościowych może nagle wzrastać lub spadać, dlatego początkujący powinien śledzić bilans swoich aktywów.

O tych reguły pracy początkujący inwestor powinien pamiętać i aktywnie wykorzystywać je w różnych sferach: nieruchomościach i depozytach bankowych, na rynku walutowym i w innych analogicznych dziedzinach działalności.

Podstawowe sposoby inwestowania dla początkujących

Analizując działalność doświadczonych inwestorów, poziom ich zysków oraz preferencje, możesz dokonać pewnego rodzaju oceny przystępnych cenowo i prostych rodzajów inwestycji dla początkujących.

Depozyty bankowe

Ten instrument finansowy jest uważany za najbardziej wiarygodny i przystępny cenowo, ponieważ oddziały banków istnieją nawet w małych miastach. Pozytywne cechy obejmują ubezpieczenie depozytu na ponad 100000 złotych, co prawie w 100% gwarantuje zwrot zainwestowanych pieniędzy. Jest to odpowiedź na pytanie: “w co inwestować bez ryzyka?”. Obecność specjalnych programów i pokoi online dla użytkowników ułatwia inwestorowi śledzenie stawek i pojawianie się nowych lukratywnych ofert.

Z momentów negatywnych warto wspomnieć tutaj dość niskie odsetki w depozytach, a więc brak możliwości uzyskania zbyt wysokich zysków. Inwestowanie w depozyty bankowe jest bardziej odpowiednie dla długoterminowych inwestycji na przyszłość, co da dobry dodatek do emerytury lub pomoże zebrać pieniądze na zakup nieruchomości dla rodziny.

Papiery wartościowe w dowolnej formie

Ten rodzaj inwestycji wymaga zaawansowanych umiejętności ekonomicznych. Jako papiery wartościowe są odpowiednie akcje, obligacje lub rachunki. Wybór powinien być rozsądny i praktyczny, oparty na trendach rynkowych, danych analitycznych. Alternatywnie możesz powierzyć swoją inwestycję profesjonalnym graczom na rynku.

Zysk z papierów wartościowych nie ma maksymalnych rozmiarów, ale jednocześnie ten rodzaj inwestowania nie daje 100% gwarancji uzyskania tego zysku. Istnieje sporo przypadków, kiedy akcje mało znanej firmy za kilka lat przynosiły zysk, który był wielokrotnie większy, niż początkowe inwestycje.

Nabywanie nieruchomości

Inwestowanie w zakup nieruchomości jest popularną opcją wśród inwestorów na różnych poziomach. Obiekty budownicze cieszą się znacznym popytem, dlatego zawsze można je sprzedać na rynku wtórnym.  Główną trudnością jest uzależnienie cen od stanu gospodarki w regionie lub kraju.

W przypadku nieruchomości inwestor może uzyskać dochód na dwa sposoby:

 1. Aktywny (jego wdrożenie);
 2. Pasywny (wynajem).

Wśród profesjonalistów istnieją całe schematy pracy z nieruchomościami, które dają dość dobre zyski.

W tym celu mieszkania i domy mogą być kupowane:

 • Na etapie powstawania fundamentów i przed wzniesieniem całego kompleksu mieszkaniowego, gdy cena jest najniższa;
 • W momencie maksymalnego obniżenia ceny na rynku nieruchomości ze względu na sytuację gospodarczą lub polityczną;
 • W warunkach niemieszkalnych, przeprowadza się wówczas naprawy przy minimalnych kosztach, a zatem mieszkanie sprzedaje się z wysoką marżą.

W ostatnich latach zyskuje na popularności następujący rodzaj pasywnego dochodu: inwestor kupuje mieszkanie na pierwszym piętrze budynku, zamienia je na lokal niemieszkalny i wynajmuje go jako biuro, sklep lub aptekę stronom trzecim. Jest to bardzo opłacalna forma, ponieważ miesięczny czynsz jest 3-4 razy wyższy niż płatności za obiekt mieszkalny.

Inwestycje na rynku Forex

Taką opcję często spotykają aktywni użytkownicy Internetu. Forex to międzynarodowy rynek finansowy, na którym wymieniane są waluty po nieodpłatnych cenach. Jest otwarty i dostępny dla początkujących i doświadczonych inwestorów, osób prywatnych. Istnieją specjalne programy szkoleniowe, które bezpłatnie przedstawiają zasady pracy na rynku. Jeśli nie chcesz zrozumieć zawiłości transakcji walutowych, możesz skorzystać z usług sprawdzonych traderów.

Metale szlachetne

Zakup produktów i wlewków z metali szlachetnych można nazwać najstarszym rodzajem inwestycji na świecie. Oprócz złota, dobre dochody mogą również przynieść platyna, srebro i pallad. Tylko w ciągu ostatniej dekady wartość rynkowa złota wzrosła sześciokrotnie.

Drogie metale nie podlegają deformacji i korozji, są stabilne nawet w czasie kryzysu gospodarczego. W każdej sytuacji są łatwe do wdrożenia i uzyskania z nich pieniędzy.

Oprócz kupna złomu i biżuterii, istnieje kilka sposobów inwestowania:

 • Nabycie udziałów w spółce wydobywczej złota;
 • Kupowanie wysokiej jakości wlewków;
 • Otwarcie bezosobowego konta metalowego;
 • Otwarcie specjalnego „złotego” depozytu w banku.

Ostatnia z podanych opcji pozwala najszybciej uzyskać zysk, a ponadto ma najmniejsze ryzyko. Odsetki w takim depozycie można odbierać w dowolnej walucie, jak przy normalnym depozycie bankowym.

Wzajemne fundusze inwestycyjne

Istotą funduszu inwestycyjnego (funduszu powierniczego) jest zbycie aktywów, które inwestorzy zapewniają na podstawie umowy. Eksperci funduszu inwestują je w dochodowe projekty komercyjne, papiery wartościowe przedsiębiorstw, otrzymujące odsetki od zaufanego zarządzania pieniędzmi. Relacje między stronami reguluje specjalna umowa. 

Pozytywne strony inwestowania we wzajemne fundusze inwestycyjne:

Profesjonalizm pracowników, którzy są doświadczonymi inwestorami;

 • Dostępność dla każdej osoby;
 • Kontrola państwa nad funduszami inwestycyjnymi;
 • Brak opodatkowania dochodów.

Udział w funduszach inwestycyjnych daje średnio 20-30% zysków, co znacznie przewyższa stopy depozytów znanych banków.

Startupy z dobrą perspektywą

Jest to dość ryzykowny sposób inwestowania dla początkujących. Dobre zyski daje tylko każdy 4 lub 5 projekt, ponadto powinno się posiadać pewien przedsiębiorczy talent do zdefiniowania projektu z dobrą perspektywą.

Możesz znaleźć projekt inwestycyjny na specjalnych stronach lub oferując swoje usługi usługi bycia inwestorem przedsiębiorczym przyjaciołom. Wybór kierunku jest nieograniczony przez rodzaj projektu lub jego geografię: nowoczesne technologie nie wymagają obecności inwestora w zespole, zatem możesz inwestować w krajowe lub zagraniczne startupy.

Jeśli sporządzać analizę porównawczą wszystkich opisanych opcji dla początkującego inwestora, to bardziej zrozumiała będzie wówczas, gdy zostanie przedstawiona w postaci tabeli.

Sposób inwestowania

Okres zamieszczenia aktywów

Zalety sposobu

1

Depozyty bankowe

Co najmniej rok

Niski idsetek ryzyka w przypadku dokonania depozytu

2

Papiery wartościowe w dowolnej formie

Nie ma wyznaczonych limitów

Nie ma ograniczeń na rozmiar zysków

3

Nabywanie nieruchomości

Ponad 3 lata

Obra płynność aktywa, dostępność pasywnych zarobków

4

Rynek Forex

Nie ma wyznaczonych limitów i terminów

Szybki zwrot z inwestycji i niski kapitał początkowy

5

Metali szlachetne

Ponad 5 lat

Stały wzrost cen, wysoka płynność

6

Wzajemne fundusze inwestycyjne

Co najmniej 3 miesięcy

Nie wymaga wiedzy i umiejętności, możliwość otrzymania przyzwoitego dochodu

7

Startupy z dobrą perspektywą

Co najmniej 6 miesięcy

Duży wybór ciekawych i obiecujących projektów

Początkujący inwestor nie powinien zajmować się aktywnie nieznanymi rodzajami inwestowania. Najlepiej jest przekazywać swoje pieniądze w maksymalnie zbadany instrument rynku lub skorzystać z usług doświadczonych traderów lub funduszy inwestycyjnych. Dywersyfikacja dokonywana od razu w kilku kierunkach pozwala uzyskać wysoki zysk i obniży ryzyko strat.

Jak uniknąć ryzyka inwestycyjnego?

Uzyskanie zysku z inwestycji prawie zawsze wiąże się z ryzykiem. Im jest ono większe, tym większy jest przewidywany zysk od dokonania transakcji, inwestycji lub depozytu.

Nie istnieją absolutnie bezpieczne instrumenty finansowe i nawet najbardziej zaufany bank o wysokim poziomie stabilności może zbankrutować w warunkach kryzysu ekonomicznego.

Dlatego zadaniem inwestora jest nauczenie się minimalizacji własnego ryzyka.

Eksperci z dziedziny inwestowania podają kilka przydatnych wskazówek, które pomogą nowicjuszowi uniknąć niepowodzeń i uzyskać pierwszy dochód:

 1. Trzeba inwestować kwoty, które nie są przeznaczone dla potrzeb rodziny (produkty spożywcze i mieszkaniowe). Lepiej zarządzać „wolnymi” finansami, których utrata nie doprowadzi do obniżenia poziomu życia;
 2. Należy pamiętać o regule dywersyfikacji: nie inwestować wszystkich wolnych funduszy w jeden projekt, a podzielić je między kilka;
 3. Powinno się wypłacać pieniądze i uzyskane z projektu dochody przy najbliższej okazji, we właściwym czasie przeglądać status wszystkich inwestycji;
 4. Szukać pomocy specjalistów, wybierać traderów na podstawie opinii i zaleceń;
 5. Nie poddawać się emocjom i wewnętrznemu głosowi, który będzie naciskał na podjęcie impulsywnych decyzji w nadziei na szybki zysk. Wszelką inwestycję należy rozważyć z każdej strony.

Jak każdy rodzaj biznesu, inwestycje mają pułapki i tajemnice, które ujawniają się stopniowo. Droga do sukcesu przebiega przez serię niepowodzeń i zyskownych transakcji, a zdobyte doświadczenie pomaga lepiej działać w dalszej pracy.

Powszechne błędy początkujących inwestorów

Głównym błędnym przekonaniem jest to o konieczności posiadania dużej kwoty wejściowej przed początkową pracą. Wielu inwestorów zaczęło od zainwestowania niewielkich oszczędności osobistych, które powróciły wraz z dochodami. Każdy finansista potwierdzi, że lepiej jest wprowadzić je do obiegu niż czekać na „czarną godzinę”, aby je spożytkować.

Początkujący inwestor może szybko stracić własne fundusze, gdy będzie dopuszczał do takich oto błędów:

 • Nie zajmowanie się rozwojem osobistym i nie badanie podstaw inwestowania. Kompletność informacji i umiejętność ich analizy ma wielkie znaczenie, pomoże zminimalizować ryzykowne transakcje;
 • Obawianie się całkowitej porażki. Inwestowaniu zawsze będzie towarzyszyć ryzyko utraty części kapitału. Rozsądne podejście i ciągłe badanie trendów pomoże rozwinąć poczucie profesjonalizmu, szybko poruszać się w zakresie fluktuacji kursów;
 • Oczekiwanie na wysokie zyski. Wielu inwestorów woli mieć stałe transakcje z zyskiem 10-15%, które mają minimalne ryzyko. Pozwala to zwiększać kapitał stopniowo, bez straty lub frustracji w wybranej działalności;
 • Korzystanie z kredytów i pożyczek. Utrata tych kwot doprowadzi do dużej straty i konieczności spłacenia dodatkowych odsetek z własnych pieniędzy;
 • Ślepe zaufanie do rankingów. Początkujący inwestor powinien stale rozważać informacje, które pomogą wybrać najlepszy projekt. Ocena powinna być poparta osobistą wiedzą, analizami najnowszych wiadomości z giełd lub rynku;
 • Bycie leniwym. Ci, którzy chcą czerpać więcej zysków z inwestowania, powinni pamiętać, że ten rodzaj działalności jest przeznaczony dla osób aktywnych. Możesz wziąć udział w szkoleniu na temat zarządzania czasem, poświęcić więcej czasu na motywowanie i komunikowanie się z dynamicznymi przedsiębiorcami oraz rozpocząć naukę języków obcych.

Zatem można stwierdzić, że inwestowania jest poważnym i interesującym rodzajem działalności, zdatnym przetworzyć pasywne oszczędności na stabilny dochód. Być może ten fascynujący proces spodoba się początkującym inwestorom, którzy chcą uczynić z niego podstawową i ulubioną pracę.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?