Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

1 Finansovye rynki i ih uchastniki

Witam! W tym artkule opowiemy o rynku finansowym i jego uczestnikach.

Dziś dowiesz się:

 1. Czym jest rynek finansowy;
 2. Jaka jest struktura rynku finansowego;
 3. Kto należy do podstawowych uczestników rynku;
 4. Kim są wybitni brokerzy polskiego rynku?

Gdy zaczyna się rozmawiać o pojęciu rynku w skali państwowej czy międzynarodowej, najczęściej wyobrażana jest wymiana towarów lub surowców na znaki pieniężne. Odpowiednio, coś materialnego jest sprzedawane za środki likwidne. Zwykły człowiek praktycznie nie może wyobrazić sobie, że z każdej strony takiej wymiany mogą znajdować się pieniądze w różnej formie występujące w postaci towaru. Jaka dziwna nie wydawała by się ta rola na pierwszy rzut oka, to właśnie ona leży u podstaw rynku finansowego, zarówno wewnętrznego, jak i światowego.

Czym jest rynek finansowy

Rynek finansowy – to dobrze ugruntowany system handlu pieniędzmi lub ich ekwiwalentem, za pomocą którego odbywa się ciągły ruch środków pieniężnych między inwestorami, państwem, przedsiębiorstwami i innymi uczestnikami.

Ze względu na szeroki zakres różnorodnych interesów możliwe jest zidentyfikowanie i wyeliminowanie kilku rodzajów relacji, które istnieją na rynku.

Jedną z ważnych cech naszego stulecia jest zapotrzebowanie w takim pojęciu jak terminowość. Jak wiadomo, popyt generuje podaż, a elastyczny rynek finansowy w odpowiednim czasie dostarcza pieniędzy tym, którzy ich potrzebują i są gotowi zapłacić za pieniądze więcej niż są one w rzeczywistości warte z powodu nagłej potrzeby lub w nadziei na wielokrotny wzrost dochodów w przyszłości.

To właśnie poziomem aktywności kapitałów pieniężnych wyznacza się „zdrowie” gospodarki państwa. Można dokonać tutaj porównania z cyrkulacją krwi w ciele. Tak jak w zdrowym organizmie, krew aktywnie przepływa z jednego narządu do drugiego, nasycając je tlenem, tak samo w prosperującej gospodarce płynne fundusze szybko przenoszą się z jednego hosta do drugiego, odpowiadając na potrzeby i wymagania uczestników rynku.

Dzięki stałemu ruchowi, redystrybucji i akumulacji kapitału, podaż i popyt na nią mają tendencję do równowagi.

W dzisiejszym świecie prawie żaden kraj nie może istnieć w izolacji od innych. Z ekranów coraz częściej słyszy się pojęcie globalizacji. Teraz finanse krajowe nie kręcą się w jednym państwie, ale raczej wychodzą poza nie, co pozwala nam mówić o globalnym rynku finansowym.

Światowy rynek finansowy jest zorganizowanym systemem interakcji między krajowymi i międzynarodowymi rynkami finansowymi, gdzie przepływ kapitału odbywa się pomiędzy podmiotami na skalę światową.

Zasoby pieniężne są tu redystrybuowane na zasadach konkurencyjnych między państwami, ich regionami i sektorami.

Oto kilka przykładów przepływu kapitału w celu zilustrowania funkcjonowania rynku finansowego.

Przykład 1. Załóżmy, że przedsiębiorca zdecydował się na rozszerzenie produkcji mebli, ale nie ma środków do kupienia niezbędnego sprzętu. Następnie, jeśli jego firma ma formę publicznej spółki akcyjnej, może emitować dodatkowe akcje.

Inwestorzy, wierząc w sukces swojej firmy, kupują udziały, aby lokować swoje pieniądze i pragną zarobić na wzroście ceny akcji. Sprzęt jest kupowany, handel rośnie, a zyski, akcje rosną w cenę, inwestorzy sprzedają je za więcej niż kupili, tym samym osiągając zysk.

Przykład 2. Aby otworzyć własną firmę, dana osoba zwraca się do banku i pobiera kwotę pożyczki. Bank jako przedsiębiorstwo komercyjne udziela pożyczki wraz z odsetkami. Pieniądze te sam pozyskuje od Banku Centralnego również z procentami, ale niższymi niż ustalone dla kredytobiorcy. W związku z tym bank komercyjny ostatecznie zarabia na różnicy procentowej.

Instrumenty finansowe są nierozerwalnie związane z pojęciem rynku finansowego.

Instrumenty finansowe to tak zwane „quasi-pieniądze”, a więc można powiedzieć też, że są to „nie do końca pieniądze”. Dotyczy to papierów wartościowych, zobowiązań pieniężnych, waluty, kontraktów terminowych i opcji.

Rodzaje instrumentów finansowych

Ustaliliśmy już, że przedmiotem sprzedaży i zakupu na rynku finansowym są same pieniądze.

Nawet pieniądze to też zróżnicowana koncepcja. Pieniądze mogą być w złocie, w papierach wartościowych, w walucie i w formie jakichkolwiek zobowiązań. Określa to zasadniczą różnicę w samych transakcjach.

Dlatego rynek finansowy działa nie jako monolit, ale ma strukturę, która jest miażdżona zarówno przez rodzaje operacji, jak i "przez interesy" uczestników.

Rozważmy tę strukturę w formie tabeli.

Rodzaj rynku

Istota

Przykład

Rynek kredytowy

Jest to nazwa przestrzeni gospodarczej, w której wolne środki są przekazywane tym, którzy ich potrzebują, od tych, którzy są gotowi zapewnić je na korzystnych warunkach. Głównym celem transakcji w tym segmencie jest uzyskanie oprocentowania. Operacja jest bardzo powszechna zarówno wśród firm, jak i zwykłych obywateli.

Na przykład, gdy obywatel pobiera kredyt hipoteczny w banku. Bank wypłaca wnioskodawcy pełną kwotę natychmiast po zakupie, co zobowiązuje kupującego do zwrotu, także odsetek od programu pożyczkowego.

Rynek walutowy (rynek Forex)

Zapewnia międzynarodowe transakcje płatnicze. Wiąże uczestników rynku globalnego. Towarem jest tutaj sama waluta, czyli jednostki monetarne różnych krajów. Kurs walutowy jest określony przez stosunek podaży do popytu dla określonej waluty.

Zakup lub sprzedaż waluty obcej przez klienta banku według stawki ustalonej przez bank. Zgodnie z prawem te operacje mogą być przeprowadzane tylko w banku.

Rynek papierów wartościowych

Jest to odrębna struktura ekonomiczno-prawna, w której papiery wartościowe są emitowane, są w obiegu i sprzedawane (stąd inna nazwa - rynek papierów wartościowych). Obejmują one rachunek, czek, obligacje, kontrakty futures, opcje, akcje i inne. Zasada działania - przekazanie środków pieniężnych w papiery wartościowe.

Zakup akcji przedsiębiorstwa, mający na celu doczekanie się, kiedy ich cena wzrośnie, a po osiągnięciu tego celu dokonanie sprzedaży.

Rynek inwestycyjny

Najczęściej odnosi się do długoterminowych projektów i inwestycji. Oprócz gotówki mogą inwestować w nieruchomości ruchome i nieruchome, prawo do użytkowania ziemi, przedmioty prawa autorskiego.

Spółka emituje akcje w celu przyciągnięcia środków finansowych do rozwoju nowego kierunku produkcji, na który brakuje gotówki. Kupują je inne firmy lub osoby prywatne. W ten sposób następuje redystrybucja kapitału.

Rynek ubezpieczeń

Forma zarządzania relacjami walutowymi, w centrum której znajduje się ochrona ubezpieczeniowa. Ubezpieczeniu może podlegać życie, zdolność do pracy, zdrowie, ryzyko biznesowe.

Przedsiębiorstwo za pośrednictwem firmy ubezpieczeniowej może zabezpieczyć się przed przestojami w produkcji. Na przykład z powodu pożaru lub klęski żywiołowej.

Rynek złota

Handel detaliczny i hurtowy sztabkami złota.

Złoto może być również wykorzystywane do płatności międzynarodowych.

Uczestnicy rynku finansowego – kim oni są?

Uczestnikami rynku finansowego są banki, międzynarodowe organizacje monetarne i finansowe, firmy maklerskie, firmy ubezpieczeniowe i inwestycyjne oraz fundusze, waluta i giełdy, handel zagraniczny i firmy produkcyjne.

Niezależnie od roli uczestnika na rynku finansowym, jego głównym celem jest osiągnięcie dla siebie korzyści. Jeśli nie brać pod uwagę abstrakcyjnego zaangażowanego inwestora, który inwestuje w krajowy program kosmiczny wyłącznie ze względu na dumę z osiągnięć swojego kraju, ta korzyść zawsze ma charakter rzeczowy.

Zastanów się, kim są ci ludzie i jak zarabiają dzięki przepływom kapitału.

Na rynku finansowym istnieją dwie wielkie kategorie:

 • Sprzedawcy i kupcy (jedna osoba może być na przemian każdym z nich)
 • Pośrednicy.

Pierwsza kategoria działa we własnym interesie i przy wykorzystaniu swojego kapitału. Pojęcia przedsiębiorcy i handlu są ściśle związane. Biorąc pod uwagę złożoność rynku finansowego, potrzebuje on pewnej warstwy w postaci pośredników, których zadaniem jest być łącznikiem między sprzedawcą i kupującym. Pośrednik może po prostu doradzić kupującemu lub podjąć się jego zakupu i sprzedaży, będąc jego oficjalnym przedstawicielem.

Lista ta może być modyfikowana w zależności od rodzaju rynku. Na przykład w sektorze ubezpieczeniowym ubezpieczeni i ubezpieczyciele są wyodrębniani jako kredytobiorcy i pożyczkodawcy, na rynku papierów wartościowych - emitenci (ci, którzy emitują papiery wartościowe) i inwestorzy.

Rozważ te kategorie oddzielnie.

2 Finansovye rynki i ih uchastniki

Kim są traderzy?

Po wymówieniu słowa „trader” wyobrażamy sobie osobę, która siedzi przed kilkoma monitorami i ściśle śledzi zmiany w wykresach i schematach. To prawda, ponieważ współczesny "kupiec" nie siedzi już jamie na giełdzie, ale na jego oczach dzięki platformom internetowym pojawiają się wszystkie niezbędne informacje do zawierania umów.

Trader ściśle monitoruje zmiany kursów walut, akcji i innych papierów wartościowych, czyta wiadomości. Musi być bardzo zdyscyplinowany, aby cierpliwie czekać na korzystny cytat. Jego praca składa się z dwóch części: dokładnie analizuje, a następnie dokonuje transakcji.

Traderzy to profesjonaliści i amatorzy. Specjaliści wyróżniają się specjalistycznym wykształceniem i stałym miejscem pracy w biurach maklerskich, bankach lub centrach analitycznych. Wymagane jest posiadanie licencji na odpowiednią działalność, która jest obecnie wydawana przez Centralny Bank Polski.

Jest to bardzo ważna praca, ponieważ celowa lub przypadkowa porażka tradera może zagrozić firmie ogromnymi stratami. Historia zna kilka takich przypadków. Na przykład w 2011 roku szwajcarski bank UBS stracił ponad dwa miliardy dolarów z powodu nieautoryzowanych działań jego tradera, Kveka Adoboli.

Istnieje kilka odmian traderów: arbitrzy, inwestorzy, spekulanci, hedgerzy. Specyfika ich działalności jest określona przez cele, które sami sobie wyznaczyli przy przeprowadzaniu transakcji. W przyszłości poświęcę oddzielny artykuł handlowcom.

Amatorscy handlowcy tworzą całą armię, która chce się wzbogacić w obrocie instrumentami finansowymi. Aby to zrobić, nie trzeba mieć żadnego wykształcenia. Żeby rozpocząć wystarczy kilka tysięcy rubli i chęć opanowania nowego pola działania. Zazwyczaj początkujący handlowcy poszukują porady profesjonalnych kolegów lub korzystają z usług brokerów pośredniczących.

Czym zajmują się brokerzy?

Brokerzy to są osoby prawne, które reprezentują interesy swoich klientów za prowizję - to znaczy są pośrednikami finansowymi.

Brokerzy potrzebują również licencji od Centralnego Banku na zakup i sprzedaż papierów wartościowych.

Obecnie Internet wypełniony jest ofertami firm brokerskich skierowanych do prostych użytkowników Internetu, którzy chcą zwiększyć swoje fundusze. Zwykle na ich portalu istnieje możliwość założenia konta osobistego, otwarcia konta, przeglądania samouczków wideo na temat zasad handlu, a nawet uzyskania praktycznych szkoleń na platformie demonstracyjnej z kontami demo.

Nowy trader, analogicznie do taryf operatorów telefonii komórkowej, wybiera najbardziej odpowiednią taryfę handlową i może zainstalować bezpośrednio na swoim komputerze wersję przeglądarki platformy transakcyjnej oferowanej przez brokera. Na przykład platformę MetaTrader 4 lub 5. Ponadto specjalną wersję platformy można pobrać na urządzenie mobilne.

Dobry broker zawsze będzie zainteresowany tym, by jego klient odnosił sukcesy w handlu, ponieważ przychód użytkownika określa wysokość prowizji. Sukces natomiast zależy w dużej mierze od umiejętności przedsiębiorcy, zatem brokerzy często oferują klientom bezpłatne szkolenia.

Dealerzy i firmy handlowe

W przeciwieństwie do brokerów, dealerzy są bardziej niezależnymi pośrednikami między sprzedawcą i kupującym. Jeśli broker jest “niewolnikiem”, który nie staje się właścicielem aktywów, nie może ich sprowadzić na giełdę i realizować transakcji wyłącznie na koszt klienta, wówczas dealerzy mogą umieścić aktywa w bilansie przechowując je dla siebie i prowadząc całą działalność tylko na własny koszt. Zgodnie z polskim prawem tylko podmiot prawny może być sprzedawcą. Najczęściej rolę tę pełnią banki, fundusze, instytucje ubezpieczeniowe.

Sytuacja z niezawodnością i popularnością brokera może się zmieniać. Traderzy powinni śledzić bieżące rankingi brokerów, które są ustalane głównie przez głosowanie samych traderów. 

Światowe finansowe rynki-giganty

Pomimo nieuniknionych procesów globalizacji, kilka głównych giełd wyróżnia się na krajowych rynkach finansowych. Dzięki nawiązanym kontaktom z innymi strukturami międzynarodowymi, dużemu doświadczeniu i mądremu zarządzaniu, giełdy te są znane daleko poza ich ojczyzną. Obserwowane są przez traderów z całego świata.

 1. NYSE Euronext - New York Stock Exchange, która w 2007 roku połączyła się z Europejską Giełdą Papierów Wartościowych. Wraz z nimi wspomina się rynek pozagiełdowy NASDAQ, w którym firmy high-tech oferują papiery wartościowe. Amerykańskie giełdy słusznie są uosobieniem władzy i sukcesu, nie są gorsze od nikogo pod względem kapitalizacji rynkowej.
 2. Giełda w Tokio. Ustępuje tylko giełdzie w Nowym Jorku. Jest uważana za jedną z najstarszych giełd papierów wartościowych - została założona pod koniec XIX wieku. Stanowi ponad 80% całkowitego obrotu giełdowego w Japonii.
 3. London Stock Exchange - giełda londyńska. Charakteryzuje się wysokim internacjonalizmem - ponad 50% wszystkich operacji spada na międzynarodowy obrót akcjami. Wymiana jest również najstarsza - jej historia rozpoczęła się w połowie XVI wieku.

Nikt nie może zaprzeczyć, że nowa moda na pracę na rynkach finansowych przyciąga tłumy, które chcą się uczyć zawodu tradera, ale nie tylko. Jak w każdym biznesie, tutaj nowicjusz finansista musi bezinteresownie się uczyć i śmiało iść naprzód. To jest właśnie to, czego życzymy naszym drogim czytelnikom!

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?