Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

1 portfel investicyy 568329

Witam! W tym artykule powiemy o portfelach inwestycyjnych.

Dzisiaj dowiecie się:

 1. Czym są portfele;
 2. Jak zacząć zajmować się inwestowaniem;
 3. Co zrobić, by pieniądze dawały jeszcze więcej pieniędzy.

Czym jest portfel inwestycyjny?

Jak we wszystkich naszych artykułach na temat inwestycji, zaczniemy od ogólnie przyjętego powiedzenia, do którego powinien stosować się każdy przedsiębiorca, a mianowicie:

pieniądze powinny zarabiać pieniądze.

Jest to prosta fraza, której znaczenie wykracza daleko poza słowa w niej zawarte. Jest jedną z zasad inwestowania, kamieniem węgielnym piramidy skutecznego inwestora, a także rozsądnym podejściem do inwestowania wolnych środków pieniężnych.

Właśnie w celu zwiększenia dochodów, nawet będąc w tej samej pozycji i otrzymując tylko indeksację wynagrodzeń, tak naprawdę możesz zarobić fortunę angażując się w inwestycje.

Z teoretyczną podstawą w kontekście „Dlaczego w ogóle tego potrzebuję?”.

Przejdziemy teraz do portfeli inwestycyjnych. Ta koncepcja może mieć dwa znaczenia: szerokie i wąskie. Zaczniemy od wąskiego.

Portfel inwestycyjny to zestaw papierów wartościowych, w które inwestuje inwestor, aby osiągnąć zysk. Mogą to być akcje, obligacje, opcje, kontrakty futures, kontrakty handlowe, giełdowe instrumenty finansowe itp. Łączy je jedna rzecz - są to papiery wartościowe, w których inwestycja z pewnym prawdopodobieństwem przyniesie zysk.

Wąskie znaczenie tej definicji jest bardziej odpowiednie dla profesjonalnych inwestorów, będących głównymi graczami na rynku finansowym. Jednym z głównych inwestorów w Europie są banki i fundusze inwestycyjne. Rozważmy na ich przykładzie specyfikę inwestycji portfelowych oraz ich różnicę od bezpośrednich.

Inwestycje portfelowe zawsze wykonują jedno konkretne zadanie: przynoszą zysk właścicielowi. Przynoszą zysk po prostu będąc w portfelu. Aby w pełni zrozumieć znaczenie, rozważ małą teorię dotyczącą inwestycji bezpośrednich.

Inwestycje bezpośrednie - inwestycje w akcje spółki w celu uzyskania znaczącego/głównego udziału w Radzie Nadzorczej. Oznacza to, że inwestycja bezpośrednia jest zakupem 51% udziałów dowolnej firmy w celu pełnego podporządkowania jej sobie.

Ponownie wróćmy do przykładu banków. Kupują udziały w firmach ubezpieczeniowych i zmuszają je do działania we własnym interesie. Ubezpieczają depozyty, ludzi, ich zdrowie, krewnych i inne operacje, w celu maksymalizacji dochodów. Jednocześnie takie inwestycje są opłacalne, pod warunkiem, że spółka, której akcje zostały nabyte, działa w interesie większego "kolegi".

I to właśnie dzięki temu można zauważyć różnicę. Inwestycje bezpośrednie mają na celu „podporządkowanie” spółki poprzez zakup lwiej części udziałów i późniejsze uczestnictwo w zarządzaniu, podczas gdy inwestycje portfelowe mają na celu generowanie dochodu.

Owszem, cel końcowy jest taki sam - zarabiać pieniądze. Należy jednak pamiętać, że inwestorzy zachowują się w różny sposób. Według statystyk, w perspektywie średnioterminowej inwestycje portfelowe przynoszą znacznie więcej zysków (nawet o 15-25% więcej).
Z wąskim rozumieniem wydaje się, że wszystko jest jasne.

Teraz przeanalizujemy znaczenie szerokie.

Portfel inwestycyjny w szerokim znaczeniu jest zbiorem wszystkich inwestycji inwestora. Zalicza się zatem do niego: depozyty w bankach, kupowanie udziałów w startupach, a nawet pożyczanie pieniędzy. Ponadto, w szerokim znaczeniu, portfel inwestycyjny obejmuje rzeczywiste inwestycje, takie jak inwestycje w nieruchomości.

Portfel inwestycyjny w ujęciu szerokim jest nieco bardziej codziennym pojęciem niż w znaczeniu wąskim. Nie ma sensu go rozważać, ponieważ bardzo wiele osób wie o inwestowaniu w banki, nieruchomości lub po prostu poprzez pożyczanie pieniędzy znajomym. W tym artykule poruszone zostaną dokładnie inwestycje portfelowe w papiery wartościowe.

2 portfel investicyy 568329

Zalety i wady inwestycji portfelowych

Zacznijmy od najważniejszej kwestii: zalet i wad inwestycji portfelowych. Przede wszystkim rozważmy kwestie pozytywne.

Zalety

Płynność. Pierwszą i najważniejszą przewagą inwestycji portfelowych w papiery wartościowe jest płynność inwestycji. W większości przypadków inwestorzy umieszczają swoje pieniądze w wysoce płynnych lub średnio płynnych papierach wartościowych, tak aby w razie potrzeby można było łatwo się ich pozbyć, bez znaczącej utraty wartości (a często nawet z zyskiem).

Dzieje się tak dlatego, że w ciągu jednej lub dwóch godzin można sprzedać wszystkie swoje papiery wartościowe bez utraty wartości. Jest to najważniejsza zasada.

Ta reguła jednak nie dotyczy wszystkich papierów wartościowych. Pomimo tego, że znajdują się w obrocie giełdowym w każdej chwili, na niektóre papiery wartościowe popyt może pojawić się dopiero za 2-3 dni lub nawet później. Kategoria ta obejmuje przeważnie mało znane firmy, w których pracuje nieznaczna liczba traderów. Odpowiednio, poziom zaufania do takich giełd jest dość niski, a papiery są kupowane na nich z dużą ostrożnością, chociaż takie inwestycje są często uzasadnione.

Otwartość. Rynek papierów wartościowych jest wystarczająco otwarty dla ogółu społeczeństwa. Dotyczy to zarówno mechanizmów ustalania cen, jak i obrotów handlowych. Nie ma potrzeby niezależnego badania danych statystycznych w celu określenia, przy jakim koszcie będzie konieczne sprzedanie tego lub innego papieru. Wszystko to jest w domenie publicznej dla każdego - wystarczy wejść na stronę zaufanej Giełdy Papierów Wartościowych.

Otwartość pozwala zobaczyć nawet najbardziej niedoświadczonemu człowiekowi kilka czynników: dynamikę cen w różnych okresach czasowych, wielkość inwestycji w wybrany rodzaj papierów wartościowych, a także spread – różnicę między ceną zakupu i ceną sprzedaży.

Dane te są zawsze podawane do wiadomości publicznej, dzięki czemu każdy może ocenić efektywność inwestycji. Tego nie da się powiedzieć o innych rodzajach inwestycji, takich jak nieruchomości, biznes, fundusze inwestycyjne czy depozyty bankowe. Mechanizmy ustalania cen są bardziej mgliste, a ceny zmieniają się w zależności od dziwnych czynników.

Wydajność. Papiery wartościowe można natychmiast przypisać wysoko rentownym instrumentom finansowym. Ponadto, akcje jako jeden z najbardziej rentownych rodzajów papierów wartościowych mogą przynieść pieniądze na raz w dwóch przypadkach: płacąc dywidendy i zwiększając wartość samego papieru.

Jeśli spojrzeć w przyszłość to inwestycje w akcje przynoszą inwestorom ogromny zysk w przypadkach, gdy nieznana firma włamuje się na rynek.

Łatwość w zarządzaniu. Papiery wartościowe są uważane za dobre rozwiązanie, ponieważ można kupić wysoce niezawodne akcje i po prostu o nich zapomnieć. Dywidendy zostaną przekazane na Twoje konto bankowe bez Twojego bezpośredniego udziału.

Niemniej jednak jest to miecz obosieczny. Z jednej strony mamy dość dobry dochód pasywny, ale z drugiej strony, przy odpowiednim zarządzaniu, wydajność znacznie wzrośnie.

Ogólnie rzecz ujmując, papiery wartościowe mają dość sporo zalet, które czynią je raczej opłacalnym sposobem inwestowania, jeżeli znajdują się w rękach profesjonalistów. W przypadku początkujących inwestorów zyski będą umiarkowanie zadowalające.

Oprócz zalet inwestycje portfelowe w papiery wartościowe posiadają też szereg wad.

Wady

Ryzykowność. Główna zasada finansowania - im większe ryzyko, tym wyższy dochód. A jeśli papiery wartościowe są wysoko rentownym aktywem, wówczas ryzyko będzie odpowiednio wysokie.

Wymagania dotyczące wiedzy. Wspinaczka bez podstawowej znajomości rynku papierów wartościowych jest zbliżona do samobójstwa. Nie dzieje się tak dlatego, że w sferze inwestycyjnej pracują tylko rekiny, z których każdy jest gotów zarobić na osobach początkujących. Jest to stereotyp. Tylko bez podstawowej wiedzy, nawet przy odrobinie szczęścia, bardzo szybko obniżysz całe konto inwestycyjne bez zwiększania swojego kapitału.

Inwestowanie można porównać do pokera. Nawet najszczęśliwszy gracz, który nie zna teorii, a tylko podstawowe zasady gry, prędzej czy później znajdzie się w sytuacji, w której doświadczeni traderzy po prostu zmiażdżą go swoją wiedzą oraz umiejętnościami. Nie może być tak, że zawsze będziesz osiągał sukces, dlatego nie warto zaczynać inwestowania bez posiadania bazy teoretycznej. Zwłaszcza jeśli nie masz szalonego szczęścia.

Analiza. Jest to największy problem. Niemożność przeanalizowania sytuacji przez wiele osób może po prostu zrujnować ich konto inwestycyjne. Aby właściwie inwestować, nie musisz mieć ogromnej wiedzy i specjalnych umiejętności. Wystarczy umieć budować poprawne związki przyczynowo-skutkowe oraz orientować się w temacie.

Niestety doświadczenie pokazuje, że większość inwestorów o tym zapomina. Kompetentna analiza pozwoli Ci zidentyfikować negatywny trend na kilka dni przed jego rozpoczęciem, zminimalizować ryzyko i uzyskać maksymalny zysk nawet w momencie, gdy rynek się obniży.

3 portfel investicyy 568329

Rodzaje inwestycji portfelowych

Przejdziemy teraz do podstawowych rodzajów inwestycji portfelowych. Jest to bardzo ważna informacja, która pozwoli Ci sformułować własne pryncypia inwestowania. Najpierw zaczniemy od najbardziej popularnej, a jednocześnie najbardziej ogólnej klasyfikacji.  

Portfel konserwatywny.  W połowie XX wieku konserwatyzm był najważniejszą zasadą inwestycji. Lepiej było otrzymywać mniej pieniędzy niż je całkowicie stracić.

Konserwatywny portfel inwestycyjny opiera się na zasadach wysokiej płynności i minimalnego ryzyka. W konsekwencji, w przeważającej części będą to obligacje, instrumenty finansowe i kilka procent akcji.

Odpowiedni dla początkujących ze względu na niewielkie wymagania dotyczące wiedzy i umiejętności. Takie inwestycje pozwalają zdobyć doświadczenie i uzyskać pierwsze dochody, które można skierować na coś bardziej interesującego i opłacalnego.

Agresywny portfel. Zawiera wysoko wydajne papiery wartościowe. Jak już rozumiesz, im wyższy zysk, tym większe ryzyko. W związku z tym przeważają w nim akcje, rzadziej instrumenty finansowe, a bardzo mała część to obligacje.

Jest odpowiedni dla doświadczonych graczy, którzy nie boją się podejmować ryzyka, są w stanie prawidłowo ocenić perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa, rentowność i, ogólnie rzecz ujmując, mogą przewidzieć zachowanie rynku. Dla początkujących ten styl nie jest zalecany, natomiast uwielbiają go traderzy posiadający średnie fundusze inwestycyjne. 

Połączony, mieszany lub umiarkowany. Portfel inwestycyjny, w którym równie dobrze przestrzegane są warunki wiarygodności i rentowności. Nie oznacza to, że jest to złoty środek ze względu na fakt, że niektóre papiery wartościowe będą przeszacowane przez rynek, nawet jeśli firmy są wysoce wiarygodne, a niektóre dość dochodowe akcje będą miały minimalne ryzyko.

Formowanie portfela inwestycyjnego ma miejsce wtedy, gdy lepiej jest wybierać skrajności niż łączyć style.

Można również dokonać klasyfikacji na podstawie stopnia przewagi papierów wartościowych - zdywersyfikowany (portfel o przybliżonym równym udziale różnych papierów wartościowych, bez silnej przewagi jednego) oraz z przewagą samych papierów wartościowych.

Pierwszy jest bardziej zrównoważony, ponieważ wiele różnych inwestycji kompensuje się w przypadku wypłat. Przewaga jednego papieru wartościowego zmusza inwestora do robienia zakładów na niego, a inne wykorzystywać tylko dla ubezpieczenia siebie od poważnej porażki.

Również według metody generowania dochodu można zidentyfikować:

 • Portfel wzrostu. Skupia się na nabyciu akcji, których wartość będzie rosnąć;
 • Portfel dochodów. Skupia się na zakupach papierów wartościowych, które przyniosą dochody (ze spłaty, dywidendy itp.);
 • Portfel krótkoterminowy. Koncentruje się na zakupie wysoce płynnych udziałów w celu odsprzedaży;
 • Portfel długoterminowy. Zakup akcji (bez względu na płynność) w celu uzyskania stabilnego dochodu;
 • Portfel regionalny. Kupowanie papierów wartościowych z jednego regionu. Pozwala skoncentrować się na węższym segmencie rynku;
 • Portfel branży. Zakup papierów wartościowych jednej branży. Tak jak w poprzednim przypadku - wykorzystanie wiedzy do zawężenia pola inwestycji;

Znajomość klasyfikacji pozwala na pełniejsze i bardziej kompetentne wyobrażenie sobie, jak podążać ścieżką rzetelnego finansisty, w co inwestować pieniądze i w jakich przypadkach. Teraz warto przejść do przybliżenia zasad inwestycji.

Zasady portfelowego inwestowania

Porozmawiajmy teraz o zasadach tworzenia portfela inwestycyjnego.

Ukierunkowanie na cel. Jest to najważniejsza zasada inwestycji w ogóle, a w szczególności tworzenie portfela. Najważniejsze, o czym musisz zdecydować, to dlaczego inwestujesz w papiery wartościowe.

Może być kilka opcji: oszczędzanie pieniędzy (indeksowanie pod względem inflacji), uzyskiwanie maksymalnego zysku, zdobywanie początkowych doświadczeń inwestycyjnych, nabywanie umiejętności analizy rynku papierów wartościowych w czasie rzeczywistym, tworzenie całkowicie pasywnego dochodu itp. Tę listę można kontynuować bez końca.

Najważniejszą rzeczą, o której należy pamiętać jest konieczność określenia jasnego celu, którego realizacja będzie kluczem do właściwej i udanej inwestycji. 

Po utworzeniu zadania konieczne jest ustalenie mniejszych celów:

 • Znaleźć wysoce płynne papiery wartościowe w celu odsprzedaży;
 • Stworzyć konserwatywny portfel inwestycyjny dla pasywnego dochodu;
 • Kupić akcje, które w przyszłości będą rosły, aby zmaksymalizować zyski;
 • W trakcie obrotu na giełdzie wykorzystywać dźwignię finansową, aby tworzyć umiejętności handlowe w granicach jednodniowego handlu.

Może istnieć wiele celów, a przynajmniej jeden.

Bilans ryzyka i dochodów. Bilans ryzyka i dochodów to najbardziej kontrowersyjny punkt, w którym inwestorzy wciąż nie mogą znaleźć kompromisu. Niektórzy twierdzą, że samo zarabianie jest bardzo ważne, inni uważają, że właśnie te wysokie wskaźniki powodują, że rynek papierów wartościowych jest tak atrakcyjny.

Każdy musi decydować na podstawie swoich celów, jak zachować równowagę na granicy ryzykownych operacji i zysków. Nie zapominaj, że w niektórych przypadkach wysokie zyski nie wiążą się z większym ryzykiem. Jest to rzadkie, ale również zdarza się.

Płynność. Nie warto zapominać o płynności swoich papierów wartościowych. Musisz kupować i sprzedawać za każdym razem, dlatego wysoka „zdolność do sprzedaży” sprawi, że Twoje aktywa będą bardzo atrakcyjne.

Istnieje jedna ciekawa opinia - aktywa o niskiej płynności mogą być bardziej opłacalne. Jest to prawdą, ponieważ niska płynność wiąże się z papierami wartościowymi trzeciego rzutu czyli mało znanymi firmami będącymi oryginalnymi ciemnymi końmi.To z powodu niedoszacowania papierów wartościowych jednego lub drugiego emitenta powstaje tak olbrzymi, na pierwszy rzut oka, zysk.

Dywersyfikacja. Rozłożenie ryzyka pomiędzy kilkoma aktywami jest czymś, bez czego nie może pracować żaden inwestor. Nie chodzi tu o to, że trzeba balansować między wysokodochodowymi i niezawodnymi papierami wartościowymi. Po prostu portfele z dużą liczbą różnych aktywów dają inwestorowi więcej swobody działania, aby zmienić zestaw papierów wartościowych.

Jeśli u Ciebie jeden rodzaj akcji przeważa nad większością, oznacza to, że nie można ich usunąć z portfela inwestycyjnego z prawdopodobieństwem 90%, nawet jeśli okaże się, że są one nieopłacalne. Jeśli natomiast w równych częściach znajduje się kilka artykułów, to oddzielenie od jednego z nich stanie się mniej bolesne.

4 portfel investicyy 568329

Z czego zbudowany jest portfel inwestycyjny?

Do portfelu inwestycyjnego zaliczyć można następujące aktywa:

 • Akcje;
 • Obligacje;
 • Futures;
 • Opcje;
 • Depozyty bankowe;
 • Walutę;
 • Metale szlachetne;
 • Prawdziwe inwestycje.

Akcje i obligacje są swoistymi antagonistami w świecie papierów wartościowych. Podczas gdy pierwsze z nich są ryzykowne, przynoszą większą zyskowność i mogą sprawić, że osoba stanie się milionerem na odległość, drugie są bardziej konserwatywne, nie są przystosowane do krótkoterminowego i średnioterminowego handlu oraz są przeznaczone dla pasywnych inwestorów.

Inwestowanie w akcje oznacza ciągły nadzór nad działalnością spółki, podczas gdy obligacje, wręcz przeciwnie, prawie nie wymagają uwagi. Nie bez przyczyny zasoby są wykorzystywane do gromadzenia kapitału początkowego większości firm, a rząd preferuje obligacje na pożyczkę od ludności.

Instrumenty finansowe, takie jak kontrakty futures i opcje, są interesującym rodzajem inwestycji na rynku papierów wartościowych. Mówiąc bardzo ogólnie, są to zakłady na wydarzenia gospodarcze. Korzystanie z tych narzędzi wymaga pewnej wiedzy i umiejętności, ale mimo to rynek terminowy jest “dobry” dla początkujących.

Depozyty i oszczędności na koncie bankowym. Banki, bez względu na obecną sytuację w sektorze bankowym, są nadal najbardziej niezawodnym sposobem inwestowania małych i średnich kwot.

Dla tych, którzy chcą stworzyć dla siebie całkowicie pasywny dochód, depozyty bankowe będą doskonałym sposobem na pokrycie inflacji i stworzenie małej "poduszki powietrznej", jeśli zacznie się kolejny kryzys, a papiery wartościowe wybranych emitentów gwałtownie spadną na sam dół.

Waluta i metale szlachetne. W tym przypadku pożądane jest, aby wybrać walutę w oparciu o aktualną sytuację gospodarczą na świecie, trzeźwo oceniając perspektywy danego kraju.

W przypadku kryzysu w Europie, zawsze należy patrzeć na dolara, w przypadku kryzysu w Ameryce - na euro lub funt. Dodatkowo kryptowaluta zyskuje na popularności, wiodącą nadal jest bitcoin.

Jest to świetny sposób na pokrycie inflacji, ponieważ trend ten jest taki, że w ciągu ostatnich kilku lat waluta wciąż rośnie, a po około 15-20 latach jej produkcja całkowicie się zatrzyma, co może sprawić, że bitcoiny będą analogiczne do złota.

Jeszcze trochę o metalach szlachetnych. Bezosobowy depozyt metali jest jednym z najciekawszych rodzajów inwestycji. Możesz inwestować pieniądze, a otrzymasz certyfikat, że posiadasz pewną ilość metali szlachetnych.

Oprocentowanie zostanie naliczone, w takim przypadku będziesz mógł wypłacić pieniądze, a wraz ze wzrostem wartości metalu, Twoje konto również powiększy się. Bezosobowy wkład metalu jest sposobem długoterminowych inwestycji lub sposobem oszczędzania przed kryzysem. 

Realne inwestycje - inwestycje w nieruchomości, biznes, udział w startupie i inne aktywa, których można w pewnym stopniu doświadczyć. W Polsce kultura prawdziwych inwestycji wciąż nie jest rozpowszechniona, a dla zwykłych ludzi najpopularniejszą opcją są nadal inwestycje w nieruchomości mieszkalne. 

Przyjrzyjmy się teraz z czego może składać się portfel inwestora. Rzeczywiście, nie może w nim być jednoznacznie ustalonych pozycji, na przykład narzędzi, realnych inwestycji, metali oraz waluty. W tym samym czasie można stwierdzić, że szkielet jednak składa się z papierów wartościowych, głównie obligacji, a w przypadku bardziej konserwatywnych inwestorów lwią część stanowią depozyty bankowe.

Instrukcja krok po kroku odnośnie kształtowania portfela inwestycyjnego

Przejdziemy od teorii do części praktycznej, a mianowicie instrukcji krok po kroku w zakresie tworzenia własnego portfelu inwestycyjnego.

Krok 1. Wybór celów inwestycyjnych

Jak już mówiliśmy wcześniej, pierwsze, co musisz zrobić, to wybrać własny cel. Trzeba podejść bardzo na poważnie do poszukiwania odpowiedzi na pytanie „Po co inwestuje własne pieniądze?”, przydatne w tym będą informacje zaprezentowane wyżej.

Cele można podzielić na dwie grupy:

 1. Po co inwestuje;
 2. Na ile inwestycje.

Tylko po odpowiedzi na te dwa pytania można przejść do kolejnego kroku.

Krok 2. Definiowanie strategii

Po wybraniu celów musisz zdecydować, którą strategię zastosować. Agresywna strategia pozwala na zarabianie na ryzyku, konserwatywna pozwala przetrwać inflację i mieć pasywny dochód, mieszana strategia natomiast znajduje się na pograniczu i nie doprowadzi do żadnych skutków.

Nie należy sądzić, że zwolennicy agresywnych strategii bezmyślnie kupują akcje, cena których może wzrosnąć. Biorą również pod uwagę ryzyko, spodziewane zyski i są zaangażowani w prognozowanie zachowania cen dla aktywów.

W rzeczywistości odróżniają się od konserwatystów przedmiotem inwestycji: agresywni inwestorzy wolą inwestować udziały w nieznanej firmie, która może osiągnąć dobre wyniki, podczas gdy konserwatyści wolą sławę i niezawodność.

Krok 3. Poszukiwanie brokera

Następnie powinieneś znaleźć dobrego pośrednika. Nie warto mówić o brokerach giełdowych przez długi czas. Wystarczy przeanalizować działalność kilku firm, dowiedzieć się, czy w danym regionie istnieją banki świadczące usługi maklerskie, a jeśli nie - skontaktować się z wyspecjalizowanymi firmami.

Krok 4. Wybór obiektów inwestowania

Najtrudniejsze przed nami. Nadszedł czas, aby zdecydować o przedmiocie inwestycji. W ciągu pierwszych 4-6 miesięcy lepiej być konserwatystą. Studiuj rynek, pytaj o cenę, zdobądź doświadczenie. Wskazane jest inwestowanie w najbardziej wiarygodne akcje (niebieskie żetony), około 1-5% w państwowe obligacje (choć szczerze mówiąc ich rentowność w 2017 roku była niższa niż na lokatach bankowych).

Kilka statystyk: rachunek inwestycyjny w całości traci 5 na 100 inwestorów, dzieje się to najczęściej w ciągu kilku lat. Jeśli nie angażujesz się w bezmyślną grę/handel na giełdzie, utrata pieniędzy będzie bardzo trudna. Zyski osiąga  ponad połowa inwestorów.

Zatem nie bój się inwestować w papiery wartościowe. Na początek, w pierwszym roku działalności inwestycyjnej zalecamy, abyś zatrzymał około 50% swoich środków w banku, kierując zyski na zwiększenie inwestycji.

Krok 5. Analiza stworzonego portfela inwestycyjnego

Następnie nadchodzi najciekawszy czas. Będziesz musiał śledzić wyniki, które Twoje portfolio pokazuje od czasu do czasu. Jeśli jesteś konserwatywny, wystarczy okresowo monitorować kurs i co najmniej raz w tygodniu obejrzeć wiadomości o firmach, w które zainwestowałeś.

Jeśli wybierzesz styl agresywny, będziesz musiał częściej obserwować rynek. Konieczne jest nie tylko czytanie wiadomości na stronie internetowej firmy, ale także codzienne przyglądanie się wycenom, ciągłe poszukiwanie firmy "słabszej" - niedocenianej nowicjuszki rynkowej, by patrzeć na tych, którzy są przeceniani. Jest to trudne zadanie analityczne, które przyniesie duży dochód, jeśli wszystko zostanie wykonane prawidłowo.

Krok 6. Optymalizacja portfela inwestycyjnego

Optymalizacja wynika z analizy. Jeśli emitująca firma, w którą zainwestowałeś, wykazuje złe wyniki, spadają dywidendy, wyniki finansowe są konsekwentnie ujemne, wtedy powinieneś rozstać się z tymi papierami wartościowymi. Możesz je też zachować, pozostając w przekonaniu, że ich cena wzrośnie ponownie wypychając się z dna kryzysu.

Podejście do optymalizacji portfela jest dla każdego indywidualne. Konserwatyści rzadko zmieniają swój wybór, agresywni gracze sprzedają akcje raz w tygodniu lub w miesiącu, a przeciętni gracze próbują ich sprzedać, gdy cena jest powyżej oraz kupować, gdy mocno spada.

Krok 7. Uzyskanie zysku i jego wykorzystanie

Ostatni i najbardziej przyjemny krok. Osiąganie zysku jest czymś, po co wszyscy ludzie inwestują własne pieniądze. Jeśli nie jest to Twoje pasywne źródło dochodu, powinieneś wykorzystać zysk, aby zwiększyć swoją inwestycję.

To Ty decydujesz, jaką część zysku wkładasz z powrotem w biznes. Doświadczeni gracze zalecają robienie tego w wysokości 70/30.

Mały sekret: wiele osób zaangażowanych w inwestycje portfelowe osiągnęło duży wynik w czasach kryzysu. W momencie, gdy rynek jest przesycony, bańka finansowa pęka, większość firm bankrutuje – tak zaczyna się prawdziwy raj dla tych, którzy potrafią ocenić rzeczywiste perspektywy firm bez paniki. Wystarczy spojrzeć na film " The Big Short", który opowiada, jak kilka finansistów zobaczyło ekonomiczną bańkę na rynku nieruchomości w Ameryce i skorzystało z tej sytuacji.

Nie wymieniliśmy tutaj jednego bardzo ważnego kroku. Nawet zanim zaczniemy ustalać cele inwestycyjne dla siebie, należy przestudiować niezbędną teorię. Nie trzeba dokładnie analizować zasad ustalania cen.

Mała dygresja dotycząca płatnego szkolenia online w zakresie gier hazardowych, inwestowania i innych podobnych rzeczy. Często jest to kompletna bzdura i próba sprzedania Ci wiedzy, którą możesz zdobyć za darmo. Możesz studiować inwestycje: na forach, czytając literaturę specjalistyczną (jest darmowa, ale warto kupić wersję papierową) oraz wgłębiając się w blogi odnoszących sukcesy inwestorów. Oczywiście, od czasu do czasu zdarzają się też bardzo dobre kursy.

W tej sytuacji najbardziej skuteczną będzie metoda, którą tak dobrze sformułował Brian Tracy: “Dowiedz się, jak odnoszą sukcesy w Twojej dziedzinie skuteczni ludzie i powtórz za nimi. Zbieraj myśli i umiejętności odnoszących sukcesy inwestorów, a możesz zarabiać nie gorzej niż oni”. 

5 portfel investicyy 568329

Pośrednicy finansowi

Nie możemy nie dotknąć tematu pośredników finansowych. W tym celu zwrócimy się do doświadczenia Stanów Zjednoczonych, gdzie kultura inwestycji finansowych rozwija się znacznie lepiej niż w Polsce. Każda rodzina zachodnia i amerykańska ma w swoich aktywach akcje 2-3 spółek i jest gotowa zainwestować niewielką kwotę w nową, obiecującą firmę.

Oprócz inwestowania na własną rękę istnieje wiele funduszy inwestycyjnych, do których ludzie przenoszą swoje pieniądze w celu generowania dochodu. Fundusze działają na koszt klientów, gwarantując im stały dochód. Jeśli wykazują duży zysk, to pobierają prowizję.

Kultura inwestycji w Polsce dopiero się kształtuje, a zatem i profesjonalni finansowi pośrednicy w kraju wykonują dość nową profesję, w której nadal brak ekspertów.

Kolejnym negatywnym punktem jest liczba fałszywych plonów. Fundusze inwestycyjne na swoich stronach wykazują zysk roczny - 60%. Oczywiste jest, że wynik ten nie jest niczym więcej, jak tylko liczbami, ponieważ po prostu niemożliwe jest pokazanie takich wskaźników przez więcej niż jeden okres, gdyż fundusze inwestycyjne są przede wszystkim zainteresowane stałym dochodem, a nie dużymi liczbami.

Należy jednak zwrócić uwagę na dwóch pośredników finansowych.

Fundusze wspólnego inwestowania

Lub w skrócie FWI. Zasada ich działania jest następująca: kupujesz udział inwestycyjny za z góry ustaloną cenę i zgodnie z „zakupionym” udziałem, pod koniec okresu (najczęściej w ciągu roku) otrzymasz zwrot pieniędzy, a także zgromadzone odsetki.

Na pierwszy rzut oka wszystko jest bardzo atrakcyjne. Po prostu inwestujesz pieniądze, a profesjonaliści pracują i uzyskują dla siebie prowizję, jeśli wyjdą na plus. W rzeczywistości jednak wszystko nie jest aż tak różowe. Przedstawiane liczby, duże ryzyko, okresowe zamykanie banków – wszystko to jest rzeczywistością i odpowiednio może prowadzić do utraty funduszy inwestycyjnych klienta. W ogóle istniejąca sytuacja daje tak naprawdę nie najlepsze wyniki.

Niemniej jednak pod koniec 2016 roku działania na rynku inwestycyjnym zaczął mocno kontrolować Bank Centralny. Oznacza to, że w nieodległej przyszłości możemy oczekiwać na pojawienie się dość rygorystycznych aktów prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych. Zatem w tej dziedzinie nie pozostanie miejsca dla ukrywania zysków, a inwestorzy będą musieli przedstawiać faktyczne kwoty swoich zarobków, które będą według przewidywań 1,5-2 razy większe niż depozyt bankowy.

Banki-brokerzy

W tym przypadku działa inna zasada pośrednictwa finansowego. Brokerzy zapewniają możliwości i narzędzia do obrotu na rynku papierów wartościowych. Jednocześnie wykonują wszystkie operacje na podstawie Twoich zaleceń. Ale istnieje jeden trik – zawsze możesz porozmawiać z pracownikami banku o przedmiotach inwestycji, ilości i strategii inwestowania pieniędzy.

Pracownicy każdej firmy brokerskiej są świadomi tego, co dzieje się na rynku, dlatego chętnie doradzają swojemu klientowi. Rozmawiając z nimi, możesz uzyskać praktyczne porady na temat tego, co jest teraz odpowiednie dla inwestycji, czego się pozbyć i co jest przewartościowane.

Broker jest zainteresowany Twoim zyskiem, ponieważ otrzymuje prowizję od Twoich transakcji. Dlatego jego zespół pomoże Ci w każdy sposób.

Analiza efektywności portfela inwestycyjnego

Skuteczność portfela inwestycyjnego jest nieco niejasną koncepcją. Dla niektórych jest to zachowanie gotówki, dla innych stały wzrost dochodów. Inni generalnie wolą tworzyć pasywny dochód przez 5-10 lat. Mimo to analiza efektywności portfela inwestycyjnego ma wspólny punkt.

Inwestorzy są przede wszystkim zainteresowani pieniędzmi. Jest to ich dochód. Dlatego główną zasadą portfela inwestycyjnego jest rentowność. Nie powinien on powodować szkód. Za każdym razem powinieneś otrzymać zysk netto ze swoich inwestycji. Oznacza to, że trzeba zablokować inflację i prowizję firmy brokerskiej, która pozwala na prowadzenie działań na giełdzie.

Najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposobem analizy skuteczności portfela inwestycyjnego jest spojrzenie na odległość czy zyski z zainwestowanych środków rosną. Jeśli stają się większe oznacza to, że pracujesz lepiej niż 80% inwestorów. Jeśli zysk mniej-więcej stabilny, otrzymujesz dochód bez rozwijania się jako inwestor. Jest to dobre dla tych, którzy tworzą pasywny dochód przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku.

Jeśli jednak zysk maleje, a rachunek inwestycyjny wykazuje straty, należy podjąć kroki w celu optymalizacji portfela inwestycyjnego.

Optymalizacja portfela

Stworzenie optymalnego portfela inwestycyjnego po raz pierwszy jest mało prawdopodobne. Rynek jest niestabilny, a to, co wczoraj wydawało się rentowne i stabilne, teraz przynosi tylko straty. Dlatego konieczna jest optymalizacja portfela inwestycyjnego przynajmniej raz w miesiącu.

Analizujesz zachowanie swoich papierów wartościowych w ciągu kilku tygodni i jeśli wykazują one konsekwentnie słabe wyniki finansowe, będziesz musiał zrobić kilka rzeczy:

 1.  Znaleźć przyczynę;
 2.  Wykonać prognozę;
 3. Postępować zgodnie z prognozowaniem.

Tutaj wszystko naprawdę jest proste.

Jeśli akcje pokazują negatywne wyniki, przyczyny tego mogą być następujące:

 • Negatywna sytuacja ekonomiczna w państwie;
 • Spadek w pewnym sektorze gospodarki;
 • Wewnętrzne problemy firmy;
 • Zmiana na kierowniczych stanowiskach;
 • Niepoprawna ocena kosztu akcji;
 • Próby uregulowania kosztu akcji.

Rozważmy podstawowe przyczyny, które powodują potrzebę wymiany papierów wartościowych:

 • Spadek w pewnym sektorze gospodarki;
 • Próby uregulowania kosztu akcji;
 • Problemy wewnętrzne firmy;
 • Negatywna sytuacja ekonomiczna lub polityczna w państwie.

Są tak umiejscowione, ponieważ upadek branży jest głównym powodem pozbycia się papierów wartościowych spółki. Jeśli przemysł stanie się nieopłacalny, oznacza to, że sytuacja będzie jeszcze gorsza.

Przykład: firmy naftowe w latach 2014-2016. W tym czasie firmy te poniosły ogromne straty w związku ze spadkiem ceny ropy naftowej, a generalnie cena ich akcji powinna była znacznie zmniejszyć się gdyby nie rządowe wsparcie, które pokryłoby wszystkie ich straty. Były jednak znaczące wypłaty, zwłaszcza na tle rosnącego dolara.

Kiedy rynek „otwiera oczy” i zdaje sobie sprawę, że przeceniał tę lub inną firmę, rozpoczyna się masowa sprzedaż papierów wartościowych. Po tym następuje gwałtowny wzrost, a nawet stopniowe „wznoszenie”. Dlatego, gdy tylko zobaczysz, że rynek „zobaczył światło”, możesz śmiało sprzedawać papiery wartościowe.

Wewnętrzne problemy firmy są powodem do pozbycia się papierów w agresywnej grze. Aby zrozumieć dlaczego, po prostu odwołajmy się do historii słynnego Apple. Gdy tylko media odkryły, że Steve Jobs jest chory, udziały firmy Apple zaczęły szybko tracić. A gdyby nie olbrzymia popularność marki i odpowiednia rewaluacja, do tej pory nie doszliby do siebie.

Negatywna sytuacja w gospodarce kraju jest ostatnim, ale nie tak jednoznacznym problemem, jak może się to wydawać. Z jednej strony trzeba pozbyć się nierentownych papierów, a z drugiej strony w całym kraju jest kryzys, dlatego w wielu branżach i firmach będzie taka sama sytuacja.

Są to przyczyny do optymalizacji portfela. Sam proces optymalizacji tak naprawdę jest bardzo prosty – trzeba sprzedawać papiery jak tylko pojawia się poczucie, że wycisnąłeś z nich wszystko, co było możliwe.

Podstawowe błędy początkujących

Teraz porozmawiamy o dwóch podstawowych błędach początkujących inwestorów.

Błąd 1. Brak celu.

Jest to najbardziej poważny błąd, o którym mówiliśmy już na samym początku artykułu. Inwestowanie bez posiadania celu jest faktycznie tym samym, co gubienie swoich środków. Jeśli nie rozumiecie, w jakim celu powierzacie swoje oszczędności – nie warto w ogóle podejmować działalności na rynku papierów wartościowych.

Błąd 2. Uchylenie od strategii.

Każdy inwestor osobiście kształtuje strategię inwestycyjną. Można też skorzystać z opracowań innych osób, ale i tak strategię czyjąś powinno się przystosować do osobistego stylu handlu. Należy zawsze trzymać się własnej strategii, jest tylko jedna sytuacja, w której można od niej odstąpić - jest zbyteczna na średnim lub długim dystansie.

Aby zrozumieć czy podejmowane przez Ciebie decyzje są poprawne, trzeba działać co najmniej miesiąc. O zyskach możesz zapomnieć, jeśli co tydzień zmieniasz główne założenia i podejście do wyboru papierów wartościowych..

Podsumowanie

Inwestycje portfelowe są rodzajem inwestycji finansowych, których głównym celem jest osiągnięcie zysku. Przedmiotem inwestycji portfelowych są papiery wartościowe, depozyty bankowe, waluty, metale i prawdziwe rodzaje inwestycji, które obejmują nieruchomości, udziały w biznesie, budownictwo, start-upy itd.

Główną zasadą inwestycji portfelowych jest dywersyfikacja ryzyka. Oznacza to, że musisz podzielić środki na kilka kierunków lub papierów wartościowych. Odbywa się to w celu zminimalizowania strat i umożliwienia bezpiecznego pozbycia się tego lub innego zasobu.

Aby rozpocząć zbieranie portfela inwestycyjnego, musisz ustawić zadanie, znaleźć brokera i kupić niezbędne papiery wartościowe. Następnie powinno nastąpić analizowanie rentowności własnych papierów wartościowych, ich zmiana w przypadku wskaźników ujemnych i czerpanie zysków.

Pamiętaj, że inwestowanie nawet w przypadku braku specjalnej wiedzy często przynosi zysk.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?