Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

1 investicii 562954j7

Cześć, W tym artykule omówimy efektywność zarządzania inwestycjami na poziomie przedsiębiorstwa i poszczególnych osób.

Dziś dowiesz się:

 1. Jakie rodzaje inwestycji istnieją;
 2. Jak prawidłowo zorganizować proces zarządzania inwestycjami;
 3. Do czego potrzebni są brokerzy i czy można sobie bez nich poradzić.

Zarządzanie finansami w dziedzinie inwestycji

Celem każdego komercyjnego przedsiębiorstwa i działalności każdego człowieka jest uzyskiwanie zysku na własne potrzeby. Aby zarabiać, najpierw trzeba zainwestować własne pieniądze w jakiś biznes, a następnie oczekiwać wzrostu kapitału. Taki proces jest inwestycją.

Proces inwestowania to zdobywanie pieniędzy z kapitału początkowego. Jesteś inwestorem, jeśli otworzyłeś depozyt w banku lub zainwestowałeś na giełdzie papierów wartościowych. Sfery inwestycji mogą być bardzo różne: wszystko zależy od kapitału początkowego i pragnień właściciela funduszy.

Aby uzyskać najlepszy wynik, należy odpowiednio zarządzać swoimi pieniędzmi. Na szczeblu przedsiębiorstwa odpowiedzialność za zarządzanie finansami ponosi osoba zarządzająca lub kompetentni specjaliści.

Wybrane podejście do inwestowania kapitału jest odpowiedzialnym procesem, który może przynieść wysokie zyski lub spowodować bankructwo firmy. Aby tego uniknąć, zarządzanie inwestycjami finansowymi stało się odrębną dziedziną biznesu, wymagającą rozległej wiedzy i jednocześnie rozwiniętej intuicji.

Dlaczego zarządzanie inwestycjami jest dochodowym biznesem?

Inwestowanie wolnego kapitału w zyskowne projekty jest ważną zachętą do rozwoju przedsiębiorstwa. Aby pieniądze dawały zysk, powinny one ciągle pracować. Natomiast żeby zyski służyły interesom firmy, trzeba nimi kompetentnie zarządzać.

Ze względu na przepływ środków z inwestycji można uzyskać dodatkowy dochód. Pieniądze te można wykorzystać do zakupu sprzętu dla przedsiębiorstwa, zakupu surowców, otwarcia nowych oddziałów i tak dalej.

Istnieje wiele różnych kierunków inwestycyjnych, dlatego niedoświadczony inwestor może stracić część oszczędności, rozpoczynając działalność w innym kierunku. To właśnie przemyślany i ustrukturyzowany management inwestycyjny pozwala poprawnie dokonywać podziału pieniędzy między różnymi obiektami inwestycyjnymi oraz uzyskiwać wysokie dochody.

Przy prawidłowym zarządzaniu inwestycjami można uzyskać stabilny zysk z kapitału początkowego.

Im więcej pieniędzy otrzymuje inwestor, a jednocześnie im mniej traci, tym szybciej będzie mógł zainwestować swoje pieniądze w nowe linie biznesowe. Skuteczny system zarządzania inwestycjami gwarantuje dobrobyt biznesu i pozwala dawać jedynie pozytywne prognozy dotyczące jego rozwoju.

Zarządzamy inwestycjami w krótkim oraz długim okresie

Te inwestycje, które przynoszą dochody w najbliższej przyszłości, nazywane są krótkoterminowymi. Czas ich obrotu wynosi kilka miesięcy, nie więcej jednak niż jeden rok. Takie inwestycje są najmniej ryzykowne, ale przynoszą niewielki dochód.

Inwestor może z wyprzedzeniem przygotować prognozę na przyszły rok na rozwój swojego przedsiębiorstwa, przewidzieć i zapewnić wszelkie możliwe niuanse w zakresie finansów. Pozwala to uzyskać dochód z inwestowania środków w projekty krótkoterminowe.

Jeśli zdecydujesz się zainwestować swoje aktywa na dłuższy czas, taka metoda inwestycji nazywa się długoterminową. Jest ona uważana za najbardziej ryzykowną, ponieważ nie można przewidzieć, co stanie się z Twoją firmą za 3, 5 lub 10 lat.

W tym okresie prawdopodobieństwo wystąpienia różnych zdarzeń, w tym niekorzystnych, jest wysokie: kryzys gospodarczy, klęski żywiołowe lub nawet problemy osobiste, które nie pozwalają na angażowanie się w twój biznes.

Zarządzanie długoterminowymi inwestycjami wiąże się z wysokim ryzykiem i odpowiednim zwrotem w przypadku pozytywnego obrotu wydarzeń. Inwestycja tego typu jest bardziej charakterystyczna dla doświadczonych inwestorów, którzy są pewni swoich możliwości i posiadają rezerwowe fundusze na rozwój firmy.

Różnice w zarządzaniu inwestycjami finansowymi i rzeczywistymi

Inwestor, który chce inwestować swoje zyski w projekty pieniężne, realizuje inwestycje finansowe.

Przykład: jako osoba fizyczna wpłacasz pieniądze do banku dla uzyskania odsetek. Jeżeli przedsiębiorca wniósł część kapitału do udziałów w spółkach, wówczas również angażuje się w inwestycje finansowe.

Zarządzanie tego rodzaju inwestycją oznacza kontrolę nad inwestowaniem środków pieniężnych w:

 • Papiery wartościowe;
 • Rynek walutowy;
 • Depozyty;
 • Fundusze wzajemne i inne.

 Realne inwestowanie obejmuje:

 • Zakup nieruchomości, sprzętu;
 • Inwestycje w aktywa materialne (własne wyposażenie).

Innymi słowy, jeśli jesteś gotowy zainwestować w zakup działki lub kompleksu nieruchomości, staniesz się uczestnikiem procesu prawdziwego inwestowania.

Zarządzanie inwestycyjne aktywami finansowymi to częściej zarządzanie krótkoterminowymi projektami. Zakup dużych obiektów jest inwestycją długoterminową.

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym i inwestycjami bezpośrednimi

Jeśli zdecydujesz się zainwestować w jedną rzecz, to jest to bezpośrednia inwestycja. Na przykład kupiłeś udział w jednej firmie. Wtedy dochód będzie składał się tylko z odsetek otrzymanych ze sprzedaży papierów wartościowych.

Takie podejście do inwestowania jest raczej konserwatywne i irracjonalne. Jednak w tym przypadku można określić przybliżony dochód, a w przypadku depozytu bankowego, w ogóle znać ostateczną kwotę zysku.

Inną rzeczą jest inwestowanie w różne sfery: taki rodzaj inwestowania zwany jest portfelowym. Na przykład kapitał można podzielić na zakup obligacji, udziałów w funduszach inwestycyjnych i zakup nieruchomości.

W związku z tym zbierasz portfel z różnych źródeł, które w przyszłości przyniosą zysk. Ten rodzaj inwestycji jest bardziej opłacalny, ponieważ pozwala uzyskać maksymalny dochód.

Zarządzanie inwestycjami portfelowymi jest niezwykle złożonym procesem. Każda czynność powinna być przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, jeśli inwestor chce pozostać na plusie i uzyskać wysokie odsetki. Ten rodzaj inwestycji jest bardziej odpowiedni dla doświadczonych menedżerów, którzy czują niuanse rynku i są w stanie działać mobilnie, w każdej chwili zmieniając obiekty inwestycji.

2 investicii 562954j7

Jak prawidłowo kontrolować inwestycje pasywne i aktywne?

Inwestycja pasywna polega na tym, że zainwestowałeś pieniądze i zapomniałeś o nich przez pewien czas. Jesteś pewny, że kapitał przynosi dochód i możesz wycofać odsetki po zakończeniu, na przykład, lokaty bankowej. Ten rodzaj inwestycji nie wymaga od Ciebie straty prywatnego czasu: pieniądze oszczędzają się same, bez Twojego udziału. Zysk z tego rodzaju działalności jest niewielki, ale stabilny.

Krótkoterminowe inwestowanie w papiery wartościowe, rynek walutowy przy jednoczesnej zmianie narzędzi zarobków jest oznaką aktywnych inwestycji. Cały czas poszukujesz zysków i starasz się uzyskać maksymalny dochód przez krótki czas. W takim przypadku ważne jest posiadanie rozwagi, która nie pozwoli stracić wszystkich Twoich zasobów. Ta metoda inwestowania jest raczej ryzykowna. Wymaga dużej wiedzy i agresywnej postawy inwestora.

Funkcje zarządzania aktywnymi inwestycjami zajmują honorowe miejsce w działaniach organizacji. Na ich podstawie budowana jest przyszłość potencjalnego przedsiębiorstwa, a jego kapitał się akumuluje.

Fundusze prywatnego inwestora oraz przedsiębiorstwa

Inwestycje mogą być realizowane na poziomie:

 • Państwa jako całości;
 • Poszczególnych regionów;
 • Osób prawnych;
 • Prywatnych inwestorów.

Główna różnica między inwestowaniem kapitału firmy i osoby fizycznej leży w kwocie pieniężnej. Zasady i cele inwestycji pozostają niezmienione. Głównymi kryteriami przy wyborze narzędzi zarobkowania jest inwestowanie jak najbardziej efektywne oraz osiąganie zysków.

Korporacyjne zarządzanie inwestycjami firmy jest bardziej globalnym procesem, nad organizacją którego niekiedy pracuje kilkadziesiąt osób (jeśli jest to duża organizacja). Ponieważ tutaj figurują wysokie kwoty, przedmioty inwestycji są również większe. Także zyski w takim przypadku będą dość wysokie.

Osoba prywatna jest bardziej ograniczona w wyborze narzędzi inwestycyjnych. Dochód z takich transakcji jest mniej znaczący. Jednak mimo to zarządzanie kapitałem jednostki jest procesem złożonym, wymagającym dużej wiedzy i przygotowania. Jako inwestor bierzesz pełną odpowiedzialność za wynik transakcji samodzielnie lub ufasz pobierającym opłaty profesjonalistom.

Zarządzanie inwestycjami wymaga starannych umiejętności na każdym z poziomów: zaczynając od zarządzania inwestycjami publicznymi, a kończąc kontrolą inwestycji jednostki. Znaczącą rolę odgrywają również skala transakcji oraz narzędzia inwestycyjne. 

Efektywność wykorzystania kapitału własnego oraz pożyczonych środków

Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie pozwala na wykorzystanie nie tylko własnych aktywów, ale także pożyczonych środków dla uzyskania zysków. Ważną rolę odgrywa wskaźnik rentowności, który jest obliczany w następujący sposób: pożyczone środki/wielkość inwestycji. Wartość ta jest wyrażona procentowo.

Przyciąganie pieniędzy kredytowych w celu poprawy rentowności jest ważnym aspektem w zarządzaniu inwestycjami. Jeśli udało Ci się uzyskać pożyczkę, a dzięki niej zwiększyć dochód firmy, to jesteś kompetentnym i obiecującym zarządzającym.

Ważnym warunkiem jest to, że otrzymane zyski pokrywają odsetki funduszy kredytowych. Jeśli zostanie to zaobserwowane, firma wygra. Główną zasadą przy korzystaniu z pożyczonych środków jest posiadanie 100% pewności, że zysk z nich pokryje nie tylko kwotę pożyczki, ale także odsetki.

Wzięcie pod uwagę rentowności biznesu w połączeniu ze stopą pożyczkową wymaga wielu obliczeń i prognoz na przyszłość. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z kredytu bankowego jako dodatku do zysku, możesz skorzystać z krótkoterminowego wycofania się z obrotu aktywami i inwestowania w zyskowne transakcje. Jednak tutaj musisz być niezwykle ostrożny. Takie działania w przypadku popełnienia najmniejszego błędu mogą zakłócić normalny rozwój firmy i spowodować pewne problemy.

Podstawy zarządzania inwestycjami

Istnieją pewne zasady, które są podstawą zarządzania aktywami.

Należą do nich:

 • Podejmowanie takich działań, które pomogą szybciej podjąć decyzję;
 • Gromadzenie i przygotowanie określonej ilości wymaganych kosztów materiałowych;
 • Rozwój organizacji na podstawie przyspieszonego programu;
 • Zmniejszenie ryzyka i wzrost zysków;
 • Utrzymywanie płynności kapitału, inwestowanie uzyskanych z niego zysków w nowe projekty;
 • Terminowa modernizacja produkcji i wzrost aktywnej sprzedaży;
 • Ciągłość zarządzania i ustalania nowych zadań;
 • Szybka reakcja na obecną sytuację na rynku;
 • Regularna analiza nisz rynkowych i wyników finansowych firmy.

Współczesne realia nie pozwalają firmom rozwijać się powoli. Aby uzyskać wysokiej jakości wyniki swojej pracy, inwestor musi działać intuicyjnie, szybko reagować na najmniejsze zmiany w sferze gospodarczej i podejmować mądre decyzje.

Znalezienie alternatyw dla projektu o niskiej wydajności jest kolejnym ważnym aspektem. Jeśli narzędzie inwestycyjne można zastąpić innym, bardziej rentownym, doświadczony inwestor nie przegapi takiej szansy.

3 investicii 562954j7

Zadania zarządzania inwestycjami

Zanim zaczniesz inwestować, musisz zrozumieć cel, dla którego to robisz. Po jego ustaleniu ważne jest określenie zadań do wykonania w procesie inwestycyjnym.

Ogólne cele zarządzania inwestycjami to:

 • Uzyskanie maksymalnego zysku w bieżącym okresie;
 • Jeśli jest to możliwe, wyeliminowanie wszystkich istniejących zagrożeń;
 • Maksymalizacja płynności wszystkich dostępnych aktywów (kapitał musi pracować);
 • Zastąpienie wszystkich projektów o niskiej rentowności lub nieprzynoszących zysku bardziej efektywnymi;
 • Uzyskanie wymaganego sprzętu i materiałów w wystarczających ilościach;
 • Prawidłowa korelacja równowagi między potrzebami firmy i jej szansą na osiągnięcie zysku.

Ta lista dotyczy nie tylko bieżących decyzji. Zadania są realizowane zarówno krótkoterminowo, jak i długoterminowo. Maksymalne przywiązanie do nich w procesie zarządzania inwestycjami pomoże w jakościowej dystrybucji funduszy firmy i osiągnięciu nowego poziomu.

Którą strategię wybrać?

Istnieją tylko trzy podstawowe strategie zarządzania inwestycjami:

 1. Klasyczna (konserwatywna);
 2. Umiarkowana;
 3. Agresywna.

Konserwatywny rodzaj inwestycji oznacza inwestowanie pieniędzy w sferę niskiej zyskowności. Dochody wynoszą do 20% rocznie. Ryzyko utraty środków jest prawie zerowe.
Do tej kategorii należą:

 • Depozyty;
 • Zakup obligacji rządowych;
 • Programy ubezpieczeniowe.

Umiarkowana polityka zarządzania inwestycjami pozwala zarobić do 50% rocznie.

Rozważamy tutaj obiekty bardziej dochodowe o średnim stopniu ryzyka (oznacza to, że niektóre inwestycje mogą zostać utracone w przypadku zastosowania analfabetyzmu).

Inwestowanie jest możliwe w:

 • Akcje;
 • Rynek walutowy;
 • Obiecujące start-upy.

Agresywny rodzaj inwestycji jest najbardziej opłacalny. Można wówczas zarobić nawet do 1000% rocznie! Istnieje jednak takie samo prawdopodobieństwo pozostania bez pieniędzy.

Ta polityka zarządzania jest odpowiednia dla inwestora o dojrzałej psychice i bardzo dużych dochodach. Duża zmienność rynku natychmiast pochłonie mały kapitał.

Do inwestycji tego typu zaliczają się:

 • Piramidy finansowe;
 • Niesprawdzone start-upy;
 • Nowe technologie

Najkorzystniejszą metodą zarządzania inwestycjami jest połączenie rodzaju zachowawczego i agresywnego. Na przykład, można przydzielić 80% kapitału na zakup obligacji, a pozostałe środki przeznaczyć na zakup akcji nowych firm na giełdzie.

Etapy zarządzania inwestycjami

Zarządzanie inwestycjami w przedsiębiorstwie jest złożonym procesem, który obejmuje następujące obowiązkowe kroki:

 • Analiza poprzednich inwestycji (brane są pod uwagę ich skuteczność: rentowność, warunki, udogodnienia);
 • Prognoza przyszłych celów (z uwzględnieniem analizy);
 • Wybór obiektu inwestycyjnego (papiery wartościowe, nieruchomości, metale szlachetne);
 • Poprawki do projektu na etapie kalkulacji wskaźników;
 • Badanie możliwych konsekwencji;
 • Kontrola nad kapitałem podczas obrotu w celach inwestycyjnych.

Wszystkie działania muszą być wykonywane sekwencyjnie, skoki przez niektóre z nich nie są dozwolone. Inwestor powinien dokładnie przeprowadzić wszystkie obliczenia, najmniejszy błąd w przyszłości może spowodować utratę zainwestowanych pieniędzy.

Jeśli czujesz, że straciłeś chwilę w poprzednim kroku, nikt nie zakazuje powracania i wprowadzania zmian. Lepiej jest dostrzec błąd o czasie niż zamknąć cały projekt.

Prognozowanie jest jednym z najważniejszych etapów. Pozwala dowiedzieć się, jaka będzie opłacalność inwestycji i jaki będzie to miało wpływ na przedsiębiorstwo. Konieczne jest rozważenie kilku wariantów rozwoju zdarzeń, w tym także tych niekorzystnych.

4 investicii 562954j7

Co obejmuje zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym?

Niemożliwe jest przewidzenie wyniku działalności przedsiębiorstwa w 100%. Wszelkie, nawet najdokładniejsze obliczenia, mogą prowadzić do dużych strat w związku z sytuacją zewnętrzną w kraju, zmianami legislacyjnymi lub niepowodzeniami w pracy nad produkcją. Wiąże sie to z występowaniem ryzyka. Aby zmaksymalizować zyski, inwestorzy często jednak podejmują ryzyko. Jest to ważny aspekt, który występuje w dużej liczbie przedsiębiorstw. Rezultatem może być spory przychód lub odwrotnie, odczuwalne straty.

Ważne jest, aby zrozumieć, że im większą rentowność przedsięwzięcia obiecuje projekt, tym większe jest ryzyko samo w sobie. Na podejmowanie ryzyka i zaznanie dużych strat może pozwolić sobie tylko duża firma, która posiada rezerwowy zapas funduszy lub jest reprezentowana na rynku przez rozgałęzioną sieć.

Ryzyko jest uzasadnione tylko wtedy, gdy na skutek transakcji inwestor może osiągnąć nowy poziom. Jeśli projekt ma przynieść przeciętny zysk, nie należy go uwzględniać w swoich działaniach.

Ryzyko istnieje zawsze i wszędzie, dlatego też na etapie planowania inwestycji należy uważnie przestudiować konsekwencje wszystkich wariantów rozwoju wydarzeń.

Monitorowanie zainwestowanych środków

Inwestując środki w celu uzyskania zysku, inwestor może o nich zapomnieć tylko dzięki konserwatywnemu systemowi zarządzania inwestycjami. Jeśli posiadasz w banku depozyt, nie możesz zmienić jego warunków przed datą wygaśnięcia umowy. Można to zrobić tylko razem z utratą odsetek od bieżącego depozytu.

Jeśli inwestor przeznaczył swój kapitał na różne inwestycje, to prawie codziennie musi monitorować efektywność inwestycji. W tym celu w przedsiębiorstwach tworzone są całe działy oraz rekrutowani są wykwalifikowani pracownicy.

Monitorowanie inwestycji oznacza ciągłe porównywanie rentowności z różnych instrumentów i terminową zmianę obiektów inwestycyjnych. Kiedy inwestor zauważa, że akcje jakiejś firmy poszły na marne, sprzedaje je i kupuje bardziej opłacalny pakiet. 

Monitorowanie jest konieczne dla przeprowadzania skutecznych inwestycji. Pozwala na maksymalizację zysków i sprawia, że ​​fundusze przedsiębiorstwa stają się bardziej płynne.

Aktywa firmy są stale inwestowane w różnorodne projekty. Jeśli któryś z nich przestanie przynosić początkowy zysk, natychmiast wyklucza się go z inwestowania. W jego miejsce wchodzi  bardziej opłacalny pod względem materialnym obiekt.

Inwestujemy efektywnie

Skuteczność zarządzania inwestycjami analizowana jest na dwa sposoby:

 1. Dynamiczny;
 2. Statystyczny.

Na podstawie uzyskanych wartości obliczana jest efektywność proponowanego projektu. Jeżeli ryzyko przekroczy rentowność, wybrana metoda inwestycyjna zostanie odrzucona.

Analiza statystyczna uwzględnia wskaźniki uczestnictwa we wcześniejszych projektach. Porównywane są wszystkie cechy poprzednich inwestycji i ich wyniki. Wynikiem analizy jest utworzona lista tych obiektów inwestycyjnych, które przy niewielkim ryzyku przyniosły maksymalny zysk.

Ocena inwestycji zazwyczaj obejmuje przegląd następujących pojęć:

 • Zyski;
 • Zagrożenia;
 • Oprocentowanie kredytu (jeśli została wykorzystana pożyczka);
 • Poziom inflacji;
 • Okres inwestowania.

Inflacja i ryzyko są często łączone w konserwatywnym rodzaju inwestycji. Tutaj ważne jest, aby poziom deprecjacji waluty nie przekraczał odsetek od depozytu, w przeciwnym razie ta metoda inwestycji przyniesie tylko straty.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Każde duże przedsiębiorstwo ma specjalny fundusz inwestycyjny. To zestaw funduszy zaprojektowanych specjalnie pod kątem inwestycji.

Łączy on środki:

 • Własne (zysk za pewien okres lub aktywa obrotowe);
 • Przyciągnięte (są to inwestycje w przedsiębiorstwo: sprzedaż akcji lub nieodpłatna pomoc z budżetu państwa);
 • Pożyczone (kredyty, leasing lub sprzedaż obligacji).

Całość wszystkich powyższych funduszy jest rozdzielana pomiędzy zyskownymi projektami. Taki fundusz przyczynia się do szybkiego gromadzenia środków na ich dalszy obrót.

Ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że firma będzie mieć trudności, gdy nie sięgnie po pożyczone lub dołączone fundusze. Przez pewien czas możesz istnieć na własny koszt, ale w przyszłości takie przedsięwzięcie zacznie przynosić straty. 

Fundusz inwestycyjny firmy koncentruje się właśnie na tym kapitale, który w każdej chwili można przesłać do innych projektów. Jego dostępność zapewnia rozwój firmy, a jej zysk netto wówczas tylko wzrośnie.

Co powinien umieć inwestor?

Aby uzyskać godziwy dochód z kapitału własnego, potrzebujesz:

 • Rozumieć rynek;
 • Widzieć związek między wydarzeniami gospodarczymi i wskaźnikami rynkowymi;
 • Mieć pokaźną wiedzę w temacie branży, którą reprezentuje jest przedsiębiorstwo;
 • Umieć przewidywać rentowność oraz ryzyko.

W dużej mierze lista ta dotyczy inwestorów, którzy posiadają inwestycje portfelowe. Muszą oni posiadać nie tylko całą wiedzę, która przyczynia się do skutecznego zarządzania inwestycjami kapitałowymi, ale także mieć inne cechy, pozwalające na szybką i skuteczną modernizację własnej produkcji.

Inwestor powinien być w stanie wykorzystywać nie tylko własne środki, ale także przyciągać środki zewnętrzne. Kapitał firmy może utrzymać stabilne niskie dochody, a tylko dzięki pożyczonym środkom można osiągnąć nowy poziom i rozwijać swój biznes.

Właściciel środków powinien nie tylko zajmować niszę rynkową, ale także stale rozwijać własne horyzonty. Przyczynia się to do modernizacji technologii i przydatnych innowacji. Właściwy inwestor jest zawsze w pracy, jego firma nigdy nie zatrzymuje się na obecnym poziomie dochodów. A inwestycje pomagają w zwielokrotnianiu kapitału na te cele.

5 investicii 562954j7

Czym zajmują się pośrednicy?

W przypadkach, w których inwestor nie ma czasu na zajmowanie się własnymi finansami lub brakuje mu wiedzy i doświadczenia, w tych celach zwraca się on do pośredników o wykwalifikowaną pomoc. Tak samo postępują zarówno osoby prywatne, jak i różne firmy.

Pośredniczące firmy na rynku inwestycyjnym to cała nisza biznesu istniejąca od kilku lat. Jej popularność rośnie, ponieważ wiele osób chce uzyskać dochód wyższy niż odsetki bankowe, ale nie wiedzą, jak to zrobić.

Pośrednicy oferują następujące usługi za określoną prowizję:

 • Zarządzanie Twoim kontem (dla osób indywidualnych - indywidualnym kontem inwestycyjnym);
 • Wybór obiektów inwestycyjnych;
 • Przydzielanie osobistego menedżera w celu konsultowania klienta na temat każdej transakcji.

Usługi te świadczone są przez specjalnych brokerów lub inne organizacje zatrudniające pracowników profesjonalnych. Ci ostatni wybiorą dla Ciebie najbardziej dochodową ofertę inwestycyjną i będą zawierać transakcje.

Istota zaufanego zarządzania inwestycjami polega na tym, że brokerzy zarządzają ogromnymi kwotami pieniędzy od wszystkich klientów. Kapitał ten uczestniczy w rynku giełdowym lub jest wykorzystywany w innych inwestycjach. Ze względu na to, że kwota jest duża, zysk również okazuje się dość wysoki. Podpisując umowę, masz prawo wybrać najbardziej akceptowalne warunki. Na przykład możesz wybrać transakcje z gwarantowanym dochodem.

Obecnie wiele banków lub pojedynczych firm oferuje usługi pośrednictwa. Oszczędzają Twój czas i pozwalają Ci na prowadzenie własnej działalności gospodarczej bez martwienia się o zainwestowane fundusze.

Porady dla inwestorów 

Aby właściwie zarządzać swoimi inwestycjami w Polsce, warto stosować się do następujących zaleceń:

 • Aby uzyskać wysoki zwrot ze średnim poziomem ryzyka, zainwestuj więcej niż 60% kapitału w konserwatywne inwestycje;
 • Angażuj niezależnych, kompetentnych ekspertów do analizy projektów;
 • Badaj wskaźniki w dynamice (jeśli jakiś wskaźnik ulegnie zmniejszeniu, nie oznacza to, że trzeba przestać pracować nad całym projektem, być może w przeszłości ten wskaźnik był większy i w przyszłości również może jeszcze wzrosnąć);
 • Wybierz dla siebie najbardziej akceptowalny poziom między podejmowanym ryzykiem i uzyskiwanym dochodem;
 • Nie bój się inwestować i popełniać błędy. Twoje własne doświadczenie doprowadzi Cię na właściwą drogę;
 • Nie wierz w projekty, które obiecują wysokie zyski przy zerowym ryzyku. Ufaj tylko określonym liczbom;
 • Jeśli jest to możliwe, skorzystaj z usług pośredników.
Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?