Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

1 kuda investovac 71953h8

Dziś porozmawiajmy o inwestycjach. Wszyscy, od dzieciństwa, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że aby zarabiać pieniądze, konieczne jest nieustanne podejmowanie pracy, oddanie prawie wszystkich sił fizycznych i intelektualnych. Niestety właśnie ten model zachowania jest najbardziej powszechny i typowy dla ludzi.

Warto pamiętać, że ludzkie siły również mają swój limit. Poza tym, dlaczego ktoś potrzebuje pieniędzy skoro nawet nie ma czasu, aby je wydać, gdyż jest zawsze w pracy? Właśnie w tym przypadku, kiedy są pieniądze, ale nie ma gdzie ich wydać lub kiedy trzeba je pomnożyć, na ratunek przychodzą inwestycje.

Czym są inwestycje

Inwestycje to inwestowanie pieniędzy w różne instrumenty finansowe w celu osiągnięcia zysku.

Rzućmy okiem na przykłady tego, czym są inwestycje, co stanowi ich istotę:

Przykład 1: Załóżmy, że kupiłeś kurę, a następnie sprzedajesz ją w tej samej cenie i dostajesz za nią pieniądze. Inwestujesz? Jeszcze nie.

Przykład 2: Jeśli odczekasz chwilę, aż cena kury wzrośnie, a następnie sprzedajesz ją już po wyższej cenie, zarabiasz. To już jest inwestycja.

Przykład 3: Czekałeś, aż kura zacznie nieść jaja i sprzedajesz już nie samą kurę, ale same jaja. Sprzedajesz je aż zysk ze sprzedaży jaj zaczyna przekraczać koszty, które poniosłeś, by kupić kurę. Zaczynasz zarabiać: kura niesie jajka, sprzedajesz je, dostajesz pieniądze. Kura znowu znosi jajka, sprzedajesz je ponownie i znowu zyskujesz. Jest to inwestycja w jej czystej postaci.

Przykład 4: Kupiłeś kurę, zniosła Ci jajka, sprzedałeś je, znowu kupiłeś kurę. Już 2 kury znoszą jajka, które możesz sprzedać i otrzymać za nie pieniądze. Następnie możesz kupić coraz więcej kur, będą one znosić więcej jaj, a Ty będziesz miał wystarczająco dużo pieniędzy, aby zaspokoić swoje potrzeby i pragnienia, żyć tylko dzięki kontrolowaniu procesu zakupu kur, sprzedaży jaj i osiąganiu zysków.

W rozpatrywanych przykładach kura jest rozumiana jako źródło dochodu, to znaczy, składnik aktywów, a jako jaja - dochód pieniężny generowany przez składnik aktywów. Wszystkie kury razem wzięte - to kapitał lub inaczej portfel inwestycyjny.

Inwestowanie zakłada, że ​​inwestujesz wolne środki w wybrane aktywo, a ten zasób zapewnia jednorazowy lub systematyczny zysk w dowolnym momencie. 

Pierwsze kroki

Inwestowanie bez powodu, bez podstawowej wiedzy, nie jest tego warte. Inwestowanie dokonywane tylko dlatego, że „znajomy inwestuje tam pieniądze i mnie proponuje” albo „w telewizji pokazali i powiedzieli, że jest to opłacalne, a telewizja nie oszukuje!” nie doprowadzi do niczego dobrego.

Aby zrozumieć, w jaki sposób prawidłowo inwestować, zastanówmy się, jakie wolne środki można zainwestować, gdzie można je zainwestować (w jakie narzędzia), na jak długo, jaki zysk można uzyskać z każdego rodzaju instrumentu i jakie ryzyko to wszystko ze sobą niesie.

 Źródła inwestycji

Zaczniemy od tego, że branie kredytu w celu inwestowania jest złym pomysłem. Rzeczywiście, inwestycje są różne i aby inwestować w otwieranie firmy, często naprawdę koniecznym jest zaciągnięcie pożyczki.

W takim przypadku trzeba obliczyć maksimum dla wszystkich swoich wydatków na kredyt, ponieważ stawka, która jest wskazana we wszelkiego rodzaju reklamach jest kompletnym kłamstwem. Rzeczywista stawka jest zawsze znacznie wyższa.

Dodatkowo trzeba wziąć pod uwagę sytuację, w której firma, w którą zainwestowano pieniądze, nie zarobi dla Ciebie odpowiednio do Twoich oczekiwań. Co w sytuacji jeśli Twoje pieniądze znikną? Jak spłacisz pożyczkę? Na wszystkie te pytania powinieneś mieć jasne odpowiedzi przed podjęciem takiego obciążenia.

Zaletą takiego źródła inwestowania jest to, że odpowiednia kwota może natychmiast i w dużych ilościach być pod ręką, natomiast wadą jest to, że za to, jak i za wszystko, musisz zapłacić także z odsetkami. To samo można powiedzieć o pożyczaniu pieniędzy od przyjaciół lub znajomych: instrument, w który inwestujesz może nie przynosić zysków, a dług musi być spłacony w każdym przypadku.

Jeśli jednak masz wolne fundusze, oszczędności, itp., oraz jesteś gotowy, aby nie wydawać ich, ale inwestować - śmiało! Plus drugiego źródła polega na tym, że to tylko Ty jesteś odpowiedzialny za własne fundusze, chcesz - wydajesz, chcesz - inwestujesz, nikt nie musi za to płacić. Minusem jest to, że aby zebrać pewną kwotę, trzeba zaoszczędzić pieniądze, które często są zarabiane z wielkim trudem. Inwestować jednak możesz, mając nawet niewielką kwotę.

Gdzie inwestować?

Napisaliśmy już artykuł o tym, gdzie inwestować pieniądze. Nie rozważyliśmy w nim jednak najczęstszych sposobów inwestowania.

Aby zrozumieć, w co możesz inwestować, najpierw warto ustalić, jakiego rodzaju inwestycję Cię najbardziej interesują. Różni autorzy, nauka i praktyka dzielą inwestycje na ogromną liczbę gatunków, typów o różnych cechach itp. Ważne jest, aby wiedzieć, w jaki sposób inwestycje są klasyfikowane zgodnie z ich podstawowymi cechami.

2 kuda investovac 71953h8

Rodzaje inwestycji

W zależności od tego, w CO inwestujesz, czyli od OBIEKTU inwestowania:

Realne inwestycje to zakup nowych budynków, sprzętu, czyli wszelkich materialnych obiektów, które mogą później generować zyski, na przykład inwestycje w nieruchomości. Ponadto inwestycje mogą być ukierunkowane nie na sam zakup wartości materialnych, ale na ich naprawę.

Dodatkowo realnymi można nazwać inwestycje powiązane z nabyciem wartości niematerialnych, które mogą również przynieść zysk: prawa autorskie, patenty, znaki towarowe itp. Nawet inwestowanie w edukację też odnosi się do realnych inwestycji.

Realne inwestycje są dobre, ponieważ mają większą odporność na różne wahania rynkowe, a w niektórych przypadkach także większą rentowność w porównaniu z inwestycjami finansowymi. Często ryzyko utraty inwestycji jest również niewielkie: na przykład, nawet jeśli jakakolwiek firma, w którą zainwestowałeś zbankrutowała, inwestor zawsze ma możliwość odzyskania swoich strat poprzez sprzedaż nieruchomości przedsiębiorstwa. To nie jest częsta opcja, ale nie warto o niej jednak zapominać.

Inwestycje finansowe to inwestycje w instrumenty finansowe, na przykład w akcje, obligacje, udziały itp., w sposób naturalny, w celu osiągnięcia zysku. Inwestycje finansowe mogą obejmować nawet kredyty bankowe na rozwój działalności, a w niektórych przypadkach też leasing.

Istnieją również spekulacyjne instrumenty finansowe, na przykład futures, opcje, indeksy itp.

Według celów inwestycyjnych:

Inwestycje bezpośrednie to inwestycje, które są podejmowane w celu uzyskania kontroli nad przedsiębiorstwem poprzez nabycie pakietu kontrolnego w tym przedsiębiorstwie.

Często inwestorzy zagraniczni dokonują inwestycji w tym celu, a sytuacja wygląda następująco: organizacja nie ma środków do życia, pilnie potrzebny jest inwestor, nie ma takiego w danym kraju Okazuje się, że inwestorzy zagraniczni z przyjemnością zainwestują w każdy obiecujący projekt, ale tylko pod warunkiem, że kontrolny pakiet akcji pozostanie u inwestora i to on w przyszłości będzie mógł podejmować główne decyzje dotyczące spółki.

Zakup nie odbywa się w pełni, ale w rzeczywistości inwestor uzyskuje pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem. Atrakcyjność inwestycji zagranicznych jest popularna w naszym kraju z uwagi na fakt, że nie ma obiecujących projektów dla chętnych do inwestowania w ich własnych krajach.

Inwestycje portfelowe - inwestycje w „zestaw” papierów wartościowych, czyli w tzw. „portfel”. Dochodzi do kupna kilku rodzajów papierów wartościowych różnych firm, nie istnieje żaden cel kontrolowania firmy, tylko chęć zarobienia na wzroście wartości tych papierów. Jest to tak zwane pasywne posiadanie papierów wartościowych.

Dlaczego nie kupić akcji jednej niezawodnej firmy? Po co inwestować w kilka naraz? Odpowiedź na to pytanie brzmi w następującym pytaniu: dlaczego wielu chce być właścicielami firm? Zgadza się. Aby na właściciela pracowali inni ludzie, którzy dzięki swojej pracy przyniosą mu zysk.

To samo można powiedzieć o inwestycjach portfelowych: jesteś właścicielem firmy sp. z o.o. „Portfel Inwestycyjny”, a Twoi pracownicy są Twoimi aktywami finansowymi, które pracują dla Ciebie i Ty nimi zarządzasz. Pracowników (instrumenty finansowe), którzy nie przynoszą zysku, odrzucasz (usuwasz z portfela), a tych, którzy działają dobrze, zostawiasz. Ponadto dobierasz nowych, aby zwiększyć przepływy pieniężne. Dlatego potrzebujesz inwestycji portfelowych.

Inwestycje niefinansowe - związane z zakupem patentów, licencji, praw autorskich itp.

Podział według terminów:

 • Inwestycje krótkoterminowe - inwestycje, które opłacają się i przyniosą zysk w ciągu 1 roku;
 • Inwestycje średnioterminowe - inwestycje, które opłacają się i przyniosą zysk w okresie od 1 do 3 lat;
 • Inwestycje długoterminowe - inwestycje, które opłacają się i przyniosą zysk w okresie 3 lat i więcej.

Podział według stopnia ryzyka:

 • Agresywne (wysokie ryzyko, wysoki możliwy zysk);
 • Konserwatywne (średnie ryzyko, średni możliwy zysk);
 • Umiarkowane (niskie ryzyko, niski możliwy zysk).

Zwykle ryzyko i rentowność są wprost proporcjonalne: im wyższe ryzyko, tym wyższa wydajność instrumentu inwestycyjnego, i odwrotnie: im mniejsze ryzyko, tym niższa wydajność.

Często wysokie ryzyko powstrzymuje inwestorów, nawet pomimo wysokiej rentowności. Rozwiązaniem tego problemu może być dywersyfikacja, czyli podział własnego portfela na aktywa wysokiego ryzyka, o średnim ryzyku i o niskim ryzyku.

Zatem masz również narzędzia, z których najprawdopodobniej będziesz czerpać zyski, ale małe, jak i narzędzia, dzięki którym możesz, ale niekoniecznie osiągniesz duży zysk. Na naszej stronie internetowej postaramy się dać zalecenia dla tych, którzy nie wiedzą, jakiej strategii inwestycyjnej warto oddać przewagę i jak dywersyfikować własny portfel inwestycyjny.

Najważniejszą rzeczą, o której trzeba pamiętać przy inwestowaniu i ocenie potencjalnego ryzyka jest wyobraź sobie, że straciłeś wszystkie zainwestowane pieniądze. Tak, weź i wyobraź sobie najgorszy wynik. A teraz zastanów się i odpowiedz szczerze: czy jesteś na to gotowy? Jak przetrwasz ten wynik? Czy będziesz miał za co mieszkać? Co będziesz robić dalej? Teraz, jeśli wszystkie te pytania nie wywołują nudności, bólu głowy i kolki - inwestuj bezpiecznie.

Plusy i minusy inwestowania

Zalety inwestowania:

 • Możesz otrzymać stabilny i wysoki zysk, podczas gdy nie musisz wykonywać normalnej pracy 24 godziny na dobę;
 • Twoim głównym zadaniem jest wybór odpowiednich narzędzi inwestycyjnych, a one już będą zarabiać dla Ciebie;
 • Możesz zarobić dużo pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie, jednak często zależy to od początkowej kwoty inwestycji;
 • Inwestycje nie mają „góry”, inwestuj tyle, ile chcesz i gdzie chcesz;
 • Zdolność do ominięcia inflacji. W Polsce oficjalna inflacja wynosi średnio 4-5% rocznie, a nieoficjalna do 10% rocznie. Niekoniecznie za pomocą inwestycji możesz pokryć całą inflację, zwłaszcza nieoficjalną, ale przynajmniej część Twoich pieniędzy może zostać zwrócona;
 • Inwestycje chronią nie tylko przed inflacją, ale także przed innymi katastrofami: spadek kursu złotego lub dolara, bezrobocie itp;
 • Inwestowanie jako takie automatycznie zwiększa Twoją znajomość finansów. Czynnik ten jest często ważniejszy niż same przychody. Na przykład, jeśli zrestartować obecny system finansowy: wziąć i rozdać wszystkim ludziom po 10 000 $, to za rok część ludzi stanie się milionerami, a część - biednymi. Milionerami będą raczej ci, którzy byli bogaci przed „restartem” systemu finansowego. Wszystko dlatego, że mają umiejętności finansowe, są w stanie zarządzać swoimi pieniędzmi i pomnażać je.

Minusy inwestowania:

 • Inwestowanie zawsze stanowi ryzyko. Nie ma inwestycji bez ryzyka. Ten, kto mówi Ci wprost przeciwnie, naprawdę chce Cię oszukać;
 • Inwestycje „bez niczego”, bez kapitału początkowego nie istnieją. Początkowo musisz zainwestować co najmniej niewielką ilość pieniędzy;
 • Zdolność do zarabiania częściej wynika nie tylko z dostępności pieniędzy początkowych, ale także z ich wielkości. Im więcej inwestujesz, tym większa szansa na osiągnięcie większego zysku. Ryzykować jest lepiej własnymi pieniędzmi, a nie pożyczonymi, gdyż zawsze istnieje ryzyko nagłej przegranej;
 • Często inwestycje postrzegane są jako drobiazg, jako coś, co nie wymaga czasu i przygotowania. To nie jest tak. Aby nauczyć się kompetentnie inwestować, potrzeba czasu i pieniędzy;
 • Jeśli nie masz czasu, aby nauczyć się inwestować, musisz skontaktować się ze specjalistą (to również będzie kosztować). 

Podsumowanie

W tym artykule przeglądowym przyjrzeliśmy się inwestycjom i dowiedzieliśmy się, że aby zainwestować, trzeba dysponować środkami, które można wydać w tym celu. Najwięcej jednak zyskują ci inwestorzy, którzy posiadają nie tylko środki, ale również odpowiednią wiedzę i siłę psychiczną.

Możesz inwestować w różnego rodzaju instrumenty, zarówno w realnym sektorze gospodarki (biznes), jak i w sektorze finansowym.

Istnieje wiele instrumentów do inwestowania w każdym z sektorów, a wszystkie inwestycje, w zależności od warunków inwestowania są podzielone na te, które się opłacają i szybko przyniosą zyski (w średnim okresie) oraz na te, z których na zyski będziesz musiał czekać kilka lat. W takim przypadku zwykle im większy zysk można uzyskać z instrumentu, tym większe ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych pieniędzy i na odwrót.

Niepokojącym biznesem są te inwestycje! Ale jeśli zrozumiesz wszystkie niuanse – Twoja sprawa będzie tego warta! Zdolność do prawidłowego i racjonalnego zarządzania zasobami pieniężnymi jest niezwykle ważną umiejętnością, ponieważ pieniądze we współczesnym świecie oznaczają możliwość dogodnego życia.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?