Niezawodny broker, sygnały online i robot!
Lepiej razem niż osobno!
Zacznij zarabiać
LINK

Dzienne wahania stawki nawet najbardziej niezawodnej kryptowaluty czasem sięgają 20-30%. Taka zmienność daje ogromne szanse na zarabianie, ale jednocześnie niesie ze sobą znaczne ryzyko dla inwestorów.

Portfel kryptowalut to wygodne narzędzie dla inwestorów, dzięki któremu można dywersyfikować ryzyko inwestycji i odpowiednio alokować kapitał, aby osiągnąć cel.

Czym jest portfel kryptowalutowy?

1 crypto portfel 47657

Portfel kryptowalutowy to złożona kombinacja różnych aktywów kryptowalutowych inwestora we właściwej proporcji. Kluczowym zadaniem portfela kryptowalut jest zapewnienie minimalnego ryzyka i maksymalnego zysku dla inwestora.

W przeciwieństwie do portfela inwestycyjnego rynku akcji, dywersyfikacja ryzyka w tym przypadku odbywa się nie poprzez inwestowanie w różne aktywa, ale poprzez nabycie jednego aktywa - kryptowaluty w różnych tokenach.

Jeżeli, według ekspertów finansowych, tradycyjny portfel inwestycyjny powstaje tylko z wystarczająco dużym kapitałem, wówczas dla rynku kryptowalutowego utworzenie portfela jest faktyczne nawet dla niewielkich inwestycji. Zatem oprócz dywersyfikacji ryzyka, portfel kryptowalut pozwoli na udział w większej liczbie projektów, inwestycje do których na początkowym etapie mogą przynieść wysoki zysk w przyszłości.

Dlaczego konieczne jest utworzenie inwestycyjnego portfela kryptowalutowego?

Do chwili obecnej istnieje ponad 1000 odmian kryptowaluty, ale nie wszystkie mogą stać się opłacalne dla inwestora. Inwestując swój kapitał inwestycyjny w jeden rodzaj kryptowaluty, inwestor ryzykuje utratę wszystkich inwestycji w wyniku spadku kursu walutowego. Stworzenie portfela kryptowalut pozwala zmniejszyć ryzyko straty i zneutralizować je poprzez zwiększenie wartości innych kryptowalut.

Na przykład, jeżeli cały kapitał inwestycyjny został zainwestowany w jeden typ kryptowaluty, to w przypadku obniżenia kursu o 20% inwestor traci odpowiedni procent swojego kapitału. A jeśli inwestycje zostały podzielone pomiędzy trzema kryptowalutami w równych częściach, to w przypadku zmniejszenia wartości jednej waluty o 20% i wzrostu dwóch pozostałych o 10% inwestor nie ponosi strat i może bezpiecznie przeczekać moment obniżenia wartości. Nawet jeżeli wartość pozostałych aktywów nie jest w pełni wystarczająca, żeby przebić straty, na łącznej wartości inwestycji taki spadek będzie nadal odbijał się znacznie mniej. 

2 crypto portfel 47657

Należy pamiętać, że bez względu na to, jak stabilny będzie koszt tokenów lub monet, zawsze będzie on podlegał wahaniom, a jedynie właściwy podział inwestycji może uczynić inwestora odpornym na takie zmiany.

Wśród dodatkowych zalet tworzenia portfela kryptowalutowego z różnych tokenów można wyróżnić wzrost szans na pomyślną inwestycję. Rynek kryptowaluty jest wystarczająco młody, ale szybko się rozwija. Nie wszyscy inwestorzy mają czas, aby docenić perspektywy inwestowania w kryptowaluty, ale ostatnio nastąpił wzrost popytu i zainteresowania, co może doprowadzić do stabilnego wzrostu wartości monet jakiegokolwiek stosunkowo udanego projektu. Większość żetonów to obiecujące projekty, które mogą być użyteczne dla ludzkości, co przyciąga nową publiczność na rynek oraz nowe przepływy inwestycyjne.

Jak wiadomo, wraz ze wzrostem inwestycji wartość monet zawsze rośnie, ale prawie niemożliwe jest dokładne oszacowanie, jaki rodzaj projektu przyciągnie najwięcej inwestycji. Wybierając strategię inwestycyjną tylko w zrealizowanych i pomyślnie funkcjonujących projektach, takich jak bitcoin i etherium, można liczyć na minimalne ryzyko, jednak nie należy oczekiwać szybkiego wzrostu ich wartości.

Projekty, które pojawiły się na rynku niedawno niosą perspektywę rentowności w tysiącach procent pod warunkiem udanego wdrożenia, chociaż ryzyko inwestycji finansowych w nie jest również wielkie. W związku z tym, inwestując niewielkie kwoty w różne projekty, inwestor rozwija dla siebie perspektywę rentowności, zachowując przy tym stabilność przy sprawdzonych inwestycjach.

Jak zebrać portfel kryptowaluty?

Główną zasadą prawidłowej alokacji aktywów w portfelu inwestycyjnym jest różnorodność aktywów. Portfel kryptowaluty powinien zawierać wszystkie narzędzia do zarabiania i zmniejszania ryzyka we właściwych proporcjach. Większość jego składników powinna zawierać popularne kryptowaluty ze stabilnym wzrostem i popytem wśród użytkowników. Doświadczeni inwestorzy opracowali kilka optymalnych strategii tworzenia portfela kryptowalut.

3 crypto portfel 47657

W celu dokonania ostrożnych inwestycji z najmniejszym ryzykiem trzeba:

 • 80% całkowitego kapitału inwestycyjnego zainwestować w monety o stałej stopie procentowej i zajmujące wiodącą pozycję w rankingu kryptowaluty;   
 • 15% przeznaczyć na nowe tokeny o wysokiej płynności i średniej stawce;
 • 5% zostawić na tokeny obiecujących projektów, które są na początkowym etapie rozwoju i mają niski koszt.

Jak wiesz, wraz ze wzrostem ryzyka inwestycji w przyszłości, rentowność również rośnie. W przypadku bardziej ryzykownych inwestycji w portfel, możliwe jest uwzględnienie projektów ICO, które są w stanie generować imponujące dochody przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

W takim przypadku aktywa należy podzielić według następującej zasady:

 • 60% na inwestowanie w podstawowe kryptowaluty;
 • 25% przeznaczyć do popularnych altcoinów ze stabilnym kursem i perspektywą wzrostu;
 • 15% na inwestycje w tokeny ICO.

Najlepszy portfel walut kryptograficznych – to ten, który jest tworzony na podstawie sprawdzonych strategii. W przeciwnym razie błędna alokacja środków może zrekompensować straty, ale w ogóle nie przynieść dochodów. Zbyt wysokie wartości inwestycji wysokiego ryzyka mogą negować dochody z rentownych projektów. 

Zasady wyboru walut do inwestowania

Portfel inwestycyjny kryptowalut składa się głównie z monet o wysokim stabilnym wzroście wartości. Na ich koszt dokonuje się dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego. W roli takiej waluty może wystepować bitcoin lub etherium.

4 crypto portfel 47657

Altcoiny wypełniające pozostałą część portfela kryptowalutowego powinny być wybrane na podstawie analizy perspektyw monet.

 • Perspektywność projektu, który stoi za monetą zapewni dalszy wzrost tokena. Jeśli zespół programistów jest w stanie zaproponować nowy pomysł lub znacząco poprawić istniejący, token będzie popytem i będzie stopniowo wzrastał.
 • Analiza notowań i wolumen obrotu na monecie pokaże aktualne zapotrzebowanie i napływ inwestycji. Jeżeli wolumen obrotu stale rośnie, to z czasem całkowita kapitalizacja waluty i odpowiednio jej koszt.
 • Maksymalna emisja monety to również ważny wskaźnik. W niektórych przypadkach maksymalna emisja może być większa aniżeli faktyczny popyt na monety. W takim przypadku osiągnięcie wysokiej wartości tokenów będzie bardziej problematycznym zadaniem..
 • Zespół programistów musi koniecznie prowadzić aktywne działania w celu poprawy i promocji projektu. Perspektywa pomysłu nie przyniesie zysku, dopóki opinia publiczna nie będzie tego świadoma. Preferowana część inwestorów wskazuje strategię Buy & Hold, której istotą jest zdobycie kryptowaluty na potrzeby długoterminowego przechowywania wraz ze wzrostem ceny.

Eksperci zauważają, że ostatnio najbardziej obiecującą inwestycją są monety zaprojektowane w celu modyfikacji gospodarki i zwyczajowego życia ludzkości, które zaistniały przed pojawieniem się technologii blockchain. Wśród takich walut można wymienić: EOS, NEM, NEO, IOTA.

Wiarygodna jest inwestycja w TOP-20 rankingu kryptowalut. Często te waluty mają stabilny kurs, wysoką płynność i tendencję do stałego wzrostu. Portfel kryptowaluty powinien być stale reinwestowany i modyfikowany. Kryptowaluta może stracić popularność, zejść z rynku, zostać nieopłacalną, ale na jej miejsce przychodzą nowe, które w perspektywie mogą doprowadzić do jeszcze większych zysków. Dla inwestora kryptowalutowego ważne jest, aby śledzić trendy rynkowe, by wiedzieć, kiedy pozbyć się nierentownych monet i uzupełnić swój kapitał nowymi.

Gdzie można utworzyć portfel kryptograficzny?

dop crypto portfel 4657

Najłatwiejszą metodą tworzenia portfela kryptowalut jest giełda. Na niej można łatwo kupić portfel kryptowalutowy, po czym aktywa zostaną rozdzielone według rodzajów i będą wyświetlane na koncie osobistym. Ponadto jest to wygodny sposób na monitorowanie wartości waluty i wolumenu obrotu, co pomoże z czasem zauważyć trend spadkowy i sprzedać nierentowne aktywa. Jedyną wadą tego sposobu magazynowania to jego niewiarygodność. Większość giełd przechowuje zaszyfrowane klucze prywatne w portfelach użytkowników na swoich serwerach, bez przekazywania ich użytkownikom, czyli w rzeczywistości nie posiadasz swoich zasobów.

Aby zapewnić bardziej niezawodne przechowywanie, konieczne jest użycie wielofunkcyjnych portfeli desktopowych lub sprzętowych (takich jak Ledger Nano S lub Trezor).

Aplikacje do tworzenia portfela kryptowalut

Opracowano również specjalne aplikacje, które umożliwiają tworzenie i pracę z portfelami kryptowalut. Za ich pomocą można importować dane z portfeli lub giełd kryptowalut oraz wygodnie obliczać inwestycje.

Nazwa produktu programowego

Charakterystyka

Cryptocompare Portfolio

Program umożliwia tworzenie jednego lub kilku portfeli kryptowalut online przy użyciu różnych strategii, co pozwala zaspokajać różne potrzeby użytkowników. Oprogramowanie dostarczane jest bezpłatnie jako strona internetowa lub aplikacja. Aplikacja ma wbudowaną grafikę i system kalkulacji ryzyka.

Delta

Aplikacja obsługuje import danych z giełdy kryptowalutowej i aplikacji, pozwala śledzić całkowitą kapitalizację i obroty kryptowaluty, a także zapewnia możliwość przeprowadzania obliczeń na podstawie prowizji. Dostępne są bezpłatne wersje mobilne na Androida i iOS, a użytkownicy, którzy zakupią pełną wersję, mogą skorzystać z dodatkowych korzyści.

CoinTracking

Narzędzie jest dostępne za pośrednictwem witryny i urządzeń mobilnych. Obsługuje język rosyjski oraz szeroką listę giełd i kryptowalut. Dla użytkowników dostępny jest również program skierowań z nagrodą w wysokości 20%.

Blockfolio

Darmowa aplikacja mobilna, która pozwala śledzić aktywa, koszty i wiadomości. Dostępna jest w języku rosyjskim i zawiera obszerną listę kryptowalut, która stale się rozwija.

Zalety tworzenia portfela kryptowalutowego

dop crypto portfel 460857

Tworzenie portfela kryptowalut pozwala inwestorowi na możliwie jak najbardziej efektywną alokację kapitału inwestycyjnego, zmniejszenie ryzyka związanego z wysoką zmiennością kursu walutowego oraz rozpoczęcie produktywnej pracy w celu poprawy sytuacji finansowej.

W przypadku wysoce ryzykownych inwestycji w kryptowaluty jest to integralna część udanych inwestycji. Korzystając tylko z portfela kryptowaluty, można polegać na względnej stabilności rentowności i ryzyka w szybko rozwijającym się świecie kryptowalutowym. Nawet inwestowanie w bitcoin jest dość ryzykowne, ponieważ często zdarza się, że najbardziej stabilna kryptowaluta traci na wartości, ale czasami na tym tle altcoiny zaczynają się rozwijać i będą w stanie częściowo lub całkowicie pokryć straty.Podczas inwestowania w kryptowaluty obniżenie wartości aktywów bazowych często wywołuje panikę, wobec której niedoświadczony inwestor skłania się do sprzedaży swoich aktywów po koszcie strat, a właściwa dywersyfikacja ryzyka redukuje wskaźnik strat krytycznych i pozwala czekać z podekscytowaniem.

Wnioski

Portfel kryptowalutowy jest niezbędnym atrybutem udanej inwestycji w kryptowaluty. Przydzielając aktywa między różne kryptowaluty, należy przestrzegać sprawdzonych strategii rozwoju, a także preferować kryptowaluty z perspektywą wzrostu. Właściwe przechowywanie i konserwacja aktywów jest ważna. Nie powinno się zaniedbać technologii bezpieczeństwa i ciągłego monitorowania rynku.

Polecane
 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od tradera Anny?