Witamy Państwa!

Dział ten będzie poświęcony w całości w sposób bezpośredni lub pośredni tematyce związanej z osiąganiem sukcesu. Prawidłowe zrozumienie zagadnień psychologii osiągnięć ma decydujący wpływ na działalność człowieka w całym jego okresie życia, pozwala wytyczyć cele oraz znaleźć drogi ich realizacji, wpłynąć na samoocenę poprzez realizację kolejnych, zaplanowanych działań i wreszcie zapewnić nam wolność finansową.

Czy jest to łatwe? Dla osób, które będą nad sobą pracować – TAK! Dla innych, a tych niestety jest więcej, którzy nie zdecydują się na zmianę swojego życia – niewykonalne.

Omawiać zatem będziemy zagadnienia podstaw finansów (codziennych i inwestycyjnych), wyjaśnimy i nauczymy się rozpoznawać pasywa i aktywa, zajmiemy się magią procentu składanego, omówimy sposoby stania się lepszym inwestorem (i człowiekiem) oraz jeszcze pewnie mnóstwo spraw mających na celu osiągnięcie sukcesu.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z tej jakże ważnej i życiowo przydatnej wiedzy.

Życzymy wielu sukcesów!

Anna i Paweł

abi robot

Форекс каталог