Dzisiaj obiecany wcześniej niezwykle ważny, ale również drażliwy i niebezpieczny temat. Motoryzacja. Cały świat używa obecnie pojazdów mechanicznych, których historia ma już lub tylko niewiele ponad 100 lat. Rozwój główny przemysłu motoryzacyjnego i bezpośrednio z nim związanego przemysłu przeróbki ropy naftowej nastąpił w początkach XX wieku i jak wszyscy wiemy zapoczątkowany był przez Henrego Forda (jednego z naszych inwestycyjnych idoli i mentorów) właściciela firmy Ford Motor Company. Należy wspomnieć, że w okresie produkcji 1908-1927 wyprodukowano ponad 15 milionów egzemplarzy pojazdów – i to bez robotów. Henry Ford posiadał niezwykły dar do tworzenia biznesów (a przerwał edukację szkolną) a produkcja samochodów przyniosła mu całkiem wysokie zarobki. Model T jednak był samochodem tanim, dostępnym dla większości osób z klasy średniej natomiast pensje pracowników zakładów Forda były jednymi z najwyższych w kraju. Henry Ford jednak zarabiał krocie. Dlaczego? Przyczyna była niezwykle prosta. Zajął się nie tylko produkcją taniego pojazdu, ale wyposażył Amerykę w system przerobu, dystrybucji i sprzedaży paliw do wyprodukowanych przez siebie samochodów. Z biznesowego punku widzenia dobre to zbyt mało – to wręcz genialne!

Dobro motoryzacji

Rys. 1. Świat zza szyb – radość jazdy

Przesłaniem głównym naszego serwisu jest edukacja finansowa i pomoc naszym użytkownikom w uzyskaniu finansowej wolności. Niestety dość częstym powodem nie rozwijania zdolności inwestycyjnych jest brak środków finansowych. Powody takiego stanu rzeczy mogą być różne. Często jest to niski standard życia wynikający z niskiej wysokości pensji lub braku stałej pracy, ale również przyczyną takiego stanu rzeczy równie często jest brak właściwego planu finansowego. Niewłaściwie prowadzony bilans finansowy wydatków osobistych (i rodzinnych) w stosunku do przychodów prowadzi z reguły do finansowej katastrofy lub do nieustannego borykania się z chronicznym brakiem pieniędzy.

Jest wysoce prawdopodobne, iż właściciele serwisu BinarOptionPL napiszą artykuł dotyczący osobistego bilansu pieniężnego (przepływu pieniężnego). To ważny temat a tylko ściśle określony cel i właściwie przeprowadzone zestawienie finansowe może być podstawą początku Państwa drogi do finansowej wolności.

Skąd wziąć pieniądze na inwestycje

Większość (niestety) osób na co dzień otacza się zbędnymi w sumie mało przydatnymi rzeczami, które bawią nas tylko przez chwilę. Nie mamy nawyku oszczędzania i nic w tym dziwnego, gdyż na żadnym nam znanym etapie edukacji nie uczono nas zarządzania finansami osobistymi. Zajęcia takie nie są realizowane ani w szkole podstawowej, ani w średniej czy też na studiach wyższych. Ba, nawet studenci uczelni ekonomicznych uczeni są często finansów korporacyjnych nie osobistych. Nic dziwnego. Szkoła ma wychować dobrego obywatela i.... pracownika płacącego podatki – nie zaś osobę niezależną. Tacy są dla systemu państwowego zwyczajnie nieprzydatni (chyba, że utworzą nowe miejsca pracy).

Jak już wspominaliśmy w artykule Quo Vadis naszym zdaniem jest edukacja finansowa i związane z nią metody poszukiwania przychodów. Dlatego też musimy nauczyć się poznawania rzeczy uszczuplających nasze własne, obobiste budżety. Jednym z głównych pasywów, powodujących odpływ środków finansowych z naszej kieszeni jest motoryzacja.

Jednocześnie chcieliśmy Państwa poinformować, iż jest to nasza własna opinia i oczywiście niektórzy z was mogą się z nią nie zgadzać. Każdy podąża swoją własną drogą, co doskonale rozumiemy i szanujemy!

Pojazd i my - my i nasz pojazd. Czy nas na to stać i ile to rzeczywiście kosztuje

Pojazd powinien z samego założenia służyć ściśle określonym celom tj. transportowi towarów i ludzi. Jeżeli takie właśnie zadania wykonuje to używany jest zgodnie z przeznaczeniem. Samochody ciężarowe przewożą towary, autobusy ludzi. Trudno nam jest obecnie wyobrazić sobie życie bez pojazdów mechanicznych. Ponad 90% towarów przewożone jest po drogach. W Polsce zarejestrowanych jest obecnie ponad 25 milionów pojazdów, co jest widoczne na naszych ulicach.

W ciągu ubiegłego 2016 roku zwiększył się w Polsce znacząco wskaźnik liczby pojazdów zarejestrowanych na 1000 mieszkańców do 653 sztuk. Oznacza to, że Polska przekroczyła średnią unijną wynoszącą 484 samochody zarejestrowane na 1000 mieszkańców [1].

Samochód jest nie tylko środkiem transportowym, ale niestety także wyznacznikiem poziomu zamożności. Z naszych obserwacji wynika, iż często kupujemy samochody poświęcając na to wszystkie zgromadzone ciężką pracą pieniądze, niejednokrotnie nawet się zapożyczając. Z finansowego punktu widzenia jest to ruch dość mało roztropny – a to dopiero początek wydatków.

Samochód jest drogi i nie odnosi się to tylko do przypadku zakupu pojazdu nowego w salonie. Samochód używany jest również drogi. Zakup pojazdu jest początkiem niekończącego się pasma wydatków, na końcu którego po 5-ciu latach sprzedamy pojazd za mniej więcej 50% jego początkowej wartości. W trakcie wspomnianego okresu przeżyjemy chwile dobre (podróż na wakacje), momenty groźne o podwyższonym poziomie emocji (niebezpieczne sytuacje drogowe, kolizje, wypadki, stłuczki itd.), upadki (awarie, holowania, kosztowne naprawy, akty wandalizmu a nawet kradzieże), by na koniec podjąć decyzję o sprzedaży pojazdu, stracić dużo pieniędzy i... podjąć kolejną raczej błędną decyzję o kupnie drugiego. Historia lubi się powtarzać.

Czy można się w dzisiejszych czasach obyć bez samochodu osobowego? Oczywiście! Nie jest to rzeczą łatwą, ale jak najbardziej wykonalną. Jest to szczególnie łatwe w aglomeracjach miejskich z dobrą siecią komunikacji miejskiej. Przy dużej ilości pojazdów uczestniczących w ruchu może (i niejednokrotnie ma to miejsce) w nich dojść do sytuacji, w której przemieszczenie się pojazdem własnym jest znacznie dłuższe niż pokonanie tego samego odcinka środkami komunikacji miejskiej czy nawet rowerem. W tym przypadku pojazd przyczynia się do straty czasu oraz środków finansowych.

Inaczej sytuacja będzie się przedstawiać w małych miejscowościach i wsiach o słabo rozwiniętym systemie komunikacji zbiorowej. Duże odległości dojazdu do pracy, szkoły czy lepiej zaopatrzonego sklepu sprawiają, iż posiadanie samochodu osobowego z reguły będzie koniecznością a tanie życie na wsi czy też dalekich przedmieściach okazać się może całkiem kosztowne.

Każdy z nas musi wybrać swój własny sposób przemieszczania się. Założeniem artykułu jest jedynie zwrócenie uwagi na zalety i wady posiadania własnego pojazdu nie tylko ze względu na wygodę transportu, ale również obowiązki i koszty z tym związane. Wydaje się, że zalety są dość często podkreślane, szczególnie przez reklamy w środkach masowego przekazu, a wady niestety pomijane o kosztach rzeczywistych nawet nie wspominając. Znalezienie rzetelnego zestawienia kosztów w postaci przepływu pieniężnego dla pojazdów samochodowych jest co najmniej trudne.

Przyjrzyjmy się zatem poniższym tabelom. Tabela 1 zawiera zestawienie straty wartości pojazdu na przestrzeni 5 lat dla samochodów nowych (dane z roku 2017) i samochodów używanych 5-cio letnich popularnych marek.

Tab.1. Spadek wartości pojazdów 3 wybranych modeli samochodów w okresie 5-cio letniej eksploatacji

Dobro motoryzacji

Analiza zestawienia zawartego w tabeli 1 prowadzi do wniosku, iż w ciągu 5-ciu lat eksploatacji w każdym z wybranych modeli mamy do czynienia z spadkiem wartości mieszczącym się w przedziale od 33 do 53%. Koszty te będą wyższe dla samochodów nowych o wyższej cenie zakupu i niższe dla samochodów 5-cio letnich, co nie zmienia faktu, że każdy (bardziej lub mniej zamożny) w podobny sposób odczuje tą stratę przy odsprzedaży.

Każdy użytkownik musi wykupić ubezpieczenie. Tu rzecz będzie troszkę bardziej skomplikowana, gdyż koszt wiązać się będzie z wybranym wariantem (samo OC czy też OC plus AC), posiadanymi zniżkami, firmą ubezpieczającą, miejscem zamieszkania, wiekiem oraz typem pojazdu itd. Ponieważ jednak obawa przed utratą pojazdu na skutek ewentualnej kradzieży lub całkowitego zniszczenia uniemożliwiającego dalszą eksploatację jest bardzo duża – do dalszych obliczeń wybrano wariant ubezpieczenia kompleksowego OC plus AC, którego roczny koszt oscyluje w granicach 10% wartości pojazdu. Taka właśnie kwota obliczona jako średnia dla trzech wybranych samochodów używanych, 5-cio letnich została wstawiona do tabeli 2. W tabeli zamieszczono także wartość szacunkową obsługi technicznej pojazdu (bieżące naprawy, wymiany płynów eksploatacyjnych, wymiana opon itd.) oraz koszt paliwa przy założeniu przebiegu rocznego 17 000km, średnim zużyciu paliwa wynoszącym 8,5 l/100km i cenie paliwa 4,7zł za jeden litr PB95 - (marzec 2017).

Tabela nie zawiera kosztów napraw nie wynikających ze zużycia (stłuczki, drobne kradzieże, akty wandalizmu), mandatów drogowych, płatnych parkingów, kosztów rejestracji, przeglądów technicznych, usług czyszczących itd.

Tab. 2. Średnie, miesięczne i roczne koszty (utraty wartości + eksploatacji) posiadania pojazdu samochodowego na przestrzeni 5 lat eksploatacji

Dobro motoryzacji

Ostatnie dwa wiersze zawierają powstałe sumy w skali roku jak również jednego miesiąca. Kwota 1250 zł miesięcznie dla większości obywateli w Polsce stanowić będzie wyraźne uszczuplenie budżetu domowego. Używanie komunikacji zorganizowanej jak również okresowe korzystanie z usług taksówek może okazać się znacznie tańsze. 

Jeżeli ktoś z Państwa nie jest jeszcze przekonany zachęcam w ramach ćwiczeń do analizy tabeli 3. Wyniki uzyskane na końcu nie są spektakularne. One są zwyczajnie powalające. Ponad 2,5 miliona złotych – fajna wygrana w Totka. Warto zatem uczyć się inwestycji, jak również podnosić poziom naszej świadomości finansowej.

Tab. 3. Koszty eksploatacji pojazdu na przestrzeni lat w porównaniu do zysków inwestycyjnych od tych samych kwot w analogicznym okresie czasu

tab3 dobro motyryzacji 780 02

 Ropa naftowa i jej wydobycie, paliwo i nieco ekologii

Wiemy już, że kupno pojazdu i jego eksploatacja są kosztowne. Jednak decydując się na rezygnację z pojazdu kosztem osiągnięcia wolności finansowej możemy a nawet będziemy mieć na początku różnego rodzaju rozterki. Inni jeżdżą a my jak biedacy nie.

To dość trudna decyzja z czym trudno się nie zgodzić. Można ją jednak wzmocnić wiadomościami dotyczącymi zależnością ceny paliw w stosunku do ceny ropy naftowej. Kolejnym argumentem jest dzienna ilość wydobycia surowca bazowego – liczona w milionach baryłek. Wtedy okazać się może, że rezygnacja z dobra motoryzacyjnego nie stawia nas w szeregu zacofanych ciemniaków, lecz pozycjonuje nas w pierwszym szeregu osób o wyprzedzającej epokę świadomości ekologicznej. Posiadanie samochodu związane jest nieodłącznie z koniecznością „karmienia” pojazdu benzyną lub też olejem napędowym (tzw. ropy). A te wykonuje się poprzez proces destylacji podstawowego nośnika energetycznego – czyli ropy naftowej.

Dobro motoryzacji

Rys.2. Pompy ropy naftowej w Pensylwanii USA

Ropa naftowa – zwana czarnym złotem. To ogromny biznes dla krajów posiadających jej złoża. Co najmniej kilka z nich jest uzależniona w sposób całkowity od jej sprzedaży i właśnie od tego zależy stopień stanu gospodarki tychże państw. Krajami tymi są między innymi: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt, Rosja, USA, Kanada i inne.

Ile wydobywamy ropy naftowej z ziemi? No właśnie. Są to ilości, które wręcz trudno sobie wyobrazić. Dzienne zapotrzebowanie na ten surowiec wynosi obecnie na świecie ok. 10 milionów baryłek, a baryłka to całkiem spora beczka o pojemności około 159 litrów. Czy ropa jest przetwarzana tylko i wyłącznie na paliwo? Oczywiście nie! Główna jej ilość służy do wyrobu plastików (polimerów) a nie paliw. Wyrobów plastikowych produkujemy obecnie około 150 milionów ton rocznie!
A z plastikami mamy problem... Kiedyś musi nas to zabić...

Tabela 4 zawiera porównanie ilości wydobycia ropy do objętości 10-piętrowego wieżowca o wymiarach 35x35x12 metrów.

Tab. 4. Ilość wydobycia ropy naftowej na świecie

Dobro motoryzacji

Dziennie zatem wydobywamy z ziemi objętość równą ponad tysiąca bloków 10 piętrowych a rocznie stanowi to ponad 367 tysięcy takich bloków. Nie wiemy, co nam nasza kochana Matka Ziemia takiego uczyniła, że ją tak każemy a robimy to od początku XX wieku. Nie dziwmy się zatem, że po takim zmniejszeniu objętości warstw planety mamy ruchy tektoniczne, trzęsienia i tsunami. Akcja i reakcja – na własne życzenie. A ropa to tylko jeden z surowców, które eksploatujemy. Jeżeli zatem coś wyciągniemy z dołu - to co jest na górze musi się osunąć tak? Siła grawitacji działa wszędzie. Zatem zewnętrzna skorupa naszej planety jest coraz bliżej niezwykle gorącego jądra Ziemi? Ciekawe czy ma to wpływ na topnienie lodowców i zalewanie powierzchni lądów, które są coraz to niżej.... Czy mamy na to wpływ – naszym zdaniem niewielki, ale dobrze jest mieć świadomość takiego właśnie stanu rzeczy.

Kolejnym elementem jest cena paliw. Środki masowego przekazu niejednokrotnie informują nas o podwyżce cen paliw związanych ze wzrostem cen ropy naftowej. Dlatego też postanowiliśmy Państwu pokazać stosowne zestawienie pokazujące wpływ ceny ropy naftowej (baryłka) na cenę 1 litra benzyny bezołowiowej w Polsce. Przypuszczamy, że ta sama sytuacja dotyczy większości krajów świata. Przypatrzmy się rysunkowi 3.

Dobro motoryzacji

Rys. 3. Cena benzyny PB95 w porównaniu do ceny baryłki ropy na przestrzeni ostatnich 9-ciu lat - dane dla Polski

Jeżeli zatem cena nośnika bazowego w roku 2008 wynosiła ponad 150 dolarów amerykańskich za baryłkę a cena 1 litra benzyny wyliczona została w tym okresie na 4,70 zł to obecnie przy cenie ropy w okolicach 50 dolarów, paliwo powinno być trzykrotnie tańsze – w okolicach 2 zł. Czy taką właśnie cenę zauważyli Państwo na stacjach benzynowych? Wiemy, że nie.

Mamy wrażenie, że każdy, najmniejszy pretekst jest dobry do podwyższenia ceny paliw, natomiast ich obniżenie jest procesem bardzo opornym. Trudno się temu zjawisku dziwić, cena wyprodukowania paliw jest znikomą częścią nośnika bazowego. Resztę stanowią podatki (obrotowy, dochodowy i akcyzowy) – te zaś zasilają budżet państw. Łatwo się przyzwyczaić do wpływów pieniężnych, gorzej jednak jest zaakceptować ich odpływ. Cena paliw ma niebagatelny również wpływ na cenę towarów i usług. Wszystko trzeba dowieźć. Nie czują się Państwo po przeczytaniu niniejszych informacji lekko wykorzystywani? My mamy takie odczucia... Kolejne podatki ściągane od najbiedniejszych a przecież już są one nakładane przy wypłatach naszych poborów.

Czy możemy zatem coś z ty zrobić? Najprawdopodobniej na skalę globalną nie. Możemy tylko przestać korzystać z usług stacji benzynowych powodując wzrost naszego poziomu zamożności oszczędzając jednocześnie naszą planetę i otaczające ją powietrze.

Ceny paliw na świecie są różne... Ich zestawienie przedstawia rysunek 4. Wahają się od 0,25$ (nawet 0,01$) do 1,91$ za 1 litr benzyny PB95 w Hong Kongu. Paliwo w Polsce jest tańsze niż w Niemczech zaś dwukrotnie droższe niż w Rosji czy na Białorusi. A to wszystko tak blisko...

Gasoline Prices, 20-Mar-2017

(liter, U.S.Dollar)

Dobro motoryzacji

Rys. 4. Ceny 1 litra benzynyPB95  na świecie w USD. Dane na marzec 2017 [2]

Podsumowanie

Czy postępując tą trudną drogą zawsze będziemy skazani na brak pojazdu? Oczywiście, że nie. Nie chcemy, aby Państwo odbierali to w ten sposób. Zadaniem niniejszego materiału jest pokazanie kierunku strefy działań życia codziennego człowieka mającej na celu znalezienie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje. Tym samym materiał ten charakteryzuje się dbałością o zabezpieczenie przyszłości finansowej Państwa i Państwa rodzin. Trud poświęcony na naukę (jak to niejednokrotnie w swoich materiałach uprzejma była wspominać Ania) - naukę nowego zawodu tradera zwrócić się może Państwu stukrotnie.
Jedną z dróg uzyskania środków inwestycyjnych jest motoryzacja a dokładnie jej właściwe używanie / ograniczenie... Rezygnacja czy też ograniczenie liczby pojazdów w swoim gospodarstwie domowym i zastąpienie jej np. komunikacją zbiorczą stanowić będzie na początku nie lada wyzwanie (choć nie koniecznie tak musi być). Jednak w tym samym czasie będziemy uczyć się inwestować zaoszczędzone pieniądze dynamicznie je pomnażając. Z czasem nasz kapitał będzie coraz większy a nasze zabezpieczenie coraz lepsze. Nie przerwiemy procesu inwestycyjnego i nadal będziemy się rozwijać. Ostatecznie osiągniemy stan wolności finansowej. Nie będziemy potrzebowali pracy a zyski pasywne wynikające z naszych inwestycji będą większe niż nasze rozchody. Zakup samochodu i jego utrzymanie nie będzie miało żadnego, najmniejszego wpływu na stan naszych finansów. Będziemy samochody kupować tak jak Tic Tac-ki w kiosku. Czy kupowali Państwo takie cukierki w kiosku? Pewnie tak. A czy odczuli Państwo po tym jakieś straszne uszczuplenie Waszego budżetu osobistego? Pewnie nie. Tak samo może być z samochodami.

Zastanówcie się Państwo również nad tym, czy osoby wydające swoje pensje w 100% lub nawet czasami w większej ilości (raty, kredyty) - na motoryzację, zabawki elektroniczne, przyjemności - jednocześnie nie poświęcające swojego czasu na naukę inwestycji finansowych mają kiedykolwiek szanse na osiągnięcie wolności finansowej. Według nas nie, chyba że wygrają w LOTTO a i z tym pewnie nie do końca sobie poradzą szybko wydając wszystko, co spowodowane jest brakiem umiejętności zarządzania finansami. Takie postępowanie prowadzi do nikąd. No może nie końca, ale skazuje nas na całkowite uzależnienie od systemu emerytalnego państwa (często w postaci żałosnej jałmużny).

Aby uświadomić sobie to w sposób bardziej obrazowy zachęcamy do obserwacji zakupów w sklepie mięsnym i obserwacji poziomu zamożności społeczeństwa. Kilka plasterków dość kiepskiej wędliny kupionych przez osoby w dojrzałym już wieku daje dużo do myślenia... Wyprzedźmy czas, podejmijmy wczesne działania.Mamy nadzieję, że materiał ten się Państwu spodobał i skłonił do refleksji.

Pozdrawiamy
Zespół BinarOptionPL

1. Statystyki SI CEPiK, www.cepik.gov.pl/statystyki 2017
2. Ceny paliw na świecie, www.globalpetrolprices.com

Polecane

 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Vip chat PRO

  Vip chat PRO

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od traderów Anny i Pawła?

Dodaj komentarz

2banner forex en 160600

Форекс каталог