SLIDE – czyli „poślizg” na Forex i opcjach binarnych

Nie każdy początkujący trader – inwestor może zdawać sobie sprawę, że nie zawsze jego pozycje inwestycyjne  otwierane są po tym samym kursie, który początkowo widział na ekranie podczas otwierania inwestycji. Jest to temat budzący wiele sporów i kontrowersji i jak zawsze w takich przypadkach opinie są podzielone: jedni uważają, że dostawca usług handlowych (broker) oszukuje manipulując kursem, inni obwiniają system informatryczny używany na platformie  handlowej a jeszcze inni całą winą obarczają dużych inwestorów (banki, duże firmy inwestycyjne) „Markets Maker”, którzy swoim ogromnym kapitałem inwestycyjnym sterują rynkiem. Zjawisko to nazywa się poślizgiem walut i w rzeczywistości jest całkowicie legalną i normalną praktyką na każdym rynku inwestycyjnym. Niezależnie od tego, gdzie planujecie Państwo swoje inwestycje na rynku Forex, opcjach binarnych,  czy wysokobudżetowych inwestycyji na giełdzie, każdy inwestor  boryka się z niedopasowaniem poziomów kursów podczas otwierania  pozycji.

Zjawisko poślizgu dla rynku Forex i opcji binarnych. Ogólna teoria

Poślizg (z ang. SLIDE) – różnica pomiędzy wybraną przez inwestora wartością otwarcia a kursem początkowym przyjętym przez system transakcyjny. Stanowi więc odmienną wartość poziomu kursu (lepszą lub gorszą) niż ta, którą wysłaliśmy jako żądanie otwarcia pozycji u swojego brokera. Różnice czasami osiągają wartość kilka punktów, co prowadzić może od znacznych strat lub ograniczenia wysokości zysku. Na przykład, chcemy sprzedać parę walutową EURUSD po bieżącej cenie 1.0600, a w końcu sprzedamy po 1.0557 i teraz zmuszeni jesteśmy do pogodzenia się ze startą lub przesunięcia Stop-loss-u.

Możliwe są różne pośrednie powody mające wpływ na zjawisko poślizgu:

• wyjście ważnych wiadomości ekonomicznych,

• przebicie historycznych, kilkumiesięcznych lub nawet kilkuletnich wartości poziomów maksimów lub minimów,

• luka cenowa (gap),

• działania dużego inwestora (Market maker), przy masowym zakupie lub sprzedaży,

• problemy techniczne platformy brokerskiej.

Autorzy niniejszego artykułu spędzili dziesiątki godzin nad analizą zjawiska poślizgu wyciągając konstruktywne wnioski, którymi chcą się z Państwem podzielić. Głębsze zrozumienie istoty tego zjawiska w praktyce jest bardzo proste, wystarczy mieć przynajmniej pobieżnie znajomość rynku i wziąć „pod lupę” przebieg zmienności cen par walutowych. Niestety, wielu traderów rynku Forex i opcjach binarnych takich możliwości nie zna lub na rynkach zagranicznych są one zwyczajnie niedostępne. Do ogólnego zrozumienia przygotowaliśmy dla Państwa mały (rysunek 1) przykład przebiegu (log stream) z Giełdy w Chicago (CME) obrazujący przebieg zgłoszeń kupna / sprzedaży kontraktów terminowych na rynku notowań dla pary walutowej EURUSD.

slide

Rys. 1. Plik logowania  z Giełdy w Chicago (CME) obrazujący przebieg zgłoszeń kupna / sprzedaży kontraktów terminowych na rynku notowań dla pary walutowej EURUSD

Na niebiesko zaznaczone są oferty kupna (kupujący), a na czerwono oferty sprzedaży (sprzedający). Przy każdej cenie, istnieje pewna ilość zgłoszeń jak również tych. którzy chcą dokonać transakcji. Poślizg występuje, gdy zdecydujemy się kupić lub sprzedać po określonej cenie, a kontraktów dla tego poziomu już nie ma (zostały wyczerpane, wysprzedane). Ostatecznie nasz dostawca usług transakcyjnych oferuje nam realizację zakupu po innej cenie. W opcjach binarnych zauważyć to można często w postaci długiego oczekiwania na odpowiedź systemu transakcyjnego (popularnie zwanym reakcją systemu), lub odpowiedzi serwera o niemożliwości otwarcia pozycji na żądany przez Państwa czas (częsty komunikat podczas silnych wydarzeń ekonomicznych na np. platformie IQ). Rozwiązanie może w takich przypadkach przynieść zmiana czasu wygaśnięcia opcji lub zmniejszenie kwoty planowanego kontraktu (może jeszcze coś się znajdzie po kwocie żądania, lecz w mniejszej ilości).

Sytuację taką możemy również zaobserwować podczas odpowiedzi systemu transakcyjnego mającego na celu zatwierdzenie otwarcia pozycji inwestycyjnej. Niejednokrotnie okres oczekiwania jest nieco dłuższy co z reguły jest związane z prośba brokera o potwierdzenie otwarcia pozycji po nowej cenie znacznie odmiennej niż ta, którą widzieliśmy podczas przycisku rozpoczynającego zakup lub sprzedaż. Dzieje się tak, ponieważ dla wybranej przez nas oferty już nie ma żadnych kontraktów. Takie zjawisko nazywa się "Rekwotowanie" (Requote).

Poślizg dla inwestora – to oznaka realnego, rzeczywistego rynku, na którym handluje. Otwieranie pozycji po cenach idealnie zgodnych co do wartości jak w chwili wysłania zlecenia jest realizowane tylko u fałszywych brokerów, a kontrakty takie nie są nie są realnie wypuszczane na rynek (możliwość oszustwa). Nie należy także mylić zjawiska poślizgu ze spread-em, który jest różnicą między ceną kupna (Bid) i sprzedaży (Ask) w danym momencie.

Kilka sposobów radzenia sobie z poślizgiem a tym samym zmianą cen otwarcia transakcji na rynku Forex i opcjach binarnych:

1. W pierwszej kolejności należy zapewnić wysokiej jakości połączenie internetowe, które pozwoli nam uzyskać stabilne i szybkie połączenie z serwerem brokera. O ile w przypadku domowego internetu taki problem odchodzi na drugi plan, to dla transmisji sygnału 3G — jest to dość częsty przypadek (np. w przypadku handlu z urządzenia mobilnego duże opóźnienia). Staraj się otwierać transakcje w miejscach z dobrym sygnałem sieci i wysoką prędkością transmisji danych, a dla niezwykle silnych wydarzeń ekonomicznych o bardzo dużej dynamice przebiegu zmienności korzystaj z szybkiego internetu dostarczanego przewodem lub światłowodem.

2. Nie inwestuj pochopnie w chwilach zbyt wysokiej zmienności na rynku i momentach wyjścia ważnych wiadomości ekonomicznych z krajów, których waluta stanowi parę mającą ulec licytacji (nie dotyczy to oczywiście strategii wydarzeń ekonomicznych). Ponadto powinniśmy być ostrożni przy otwieraniu pozycji na historycznych szczytach i minimach wybranego instrumentu finansowego.

3. Użyj w definicji zleceń limitów cenowych (Buy/Sell Limit). Dobrym sposobem otwierania transakcji w sposób znacznie ograniczającym poziom ryzyka jest ustalenie limitu ceny zlecenia (Limit order), które zakłada wejście w pozycję w najlepszej cenie. Przy czym ważne jest, aby je odróżnić od zleceń stop, ograniczających dalsze starty w przypadku niekorzystnego dla inwestora trendu.

4. Ustaw maksymalne odchylenie ceny kwotowej w ustawieniach terminala. Taka opcja jest dostępna przy otwieraniu transakcji na przykład na platformie Metatrader. Parametr znajduje się na samym dole okna z nowym zleceniem.

W przypadku handlu opcjami binarnymi na platformie brokera takich ustawień nie ma, ale możliwe są ich odpowiedniki.

Niebezpieczeństwo poślizgu dla krótkoterminowych opcji, przyczyny ich występowania

Dla niektórych strategii handlowych poślizg jest absolutnie nie do przyjęcia, więc trzeba szukać takich sytuacji, gdy czynnik ten jest całkowicie wyeliminowany. Doskonałym przykładem takiej strategii jest skalpowanie na opcjach turbo, gdy transakcje otwierają się tylko na kilkadziesiąt - kilkaset sekund.

Niebezpieczeństwo poślizgu na opcjach krótkoterminowych (od 30 sekund do 5 minut) postrzega się w kilku aspektach:

• znacznie zmniejsza się prawdopodobieństwo zyskownej transakcji, co może wpłynąć na wynik długoterminowy,

• przypomina to handel "w ciemno", ponieważ brakuje systemowego wejścia w pozycję, a poziom cenowy otwieranej transakcji daleko odbiega od założeń wynikających z analizy technicznej lub przyjętego modelu strategii,

• zwiększenie napięcia emocjonalnego podczas handlu, zwiększa się wpływ czynników psychologicznych związanych w wysokim ryzykiem utraty depozytu. Bardzo niebezpieczne i niestety nienajzdrowsze zjawisko.

Zysk w opcjach z zakresu strategii skalpowania uzyskuje się poprzez minimalną zmianę ceny na ilość punktów. W rezultacie, po otwarciu takich pozycji bardzo ważna jest precyzja w ich wykonaniu, bez jakiegokolwiek odchylenia od założonego poziomu. W przeciwnym razie, prawie wszystkie transakcje będą nieopłacalne (stratne).

Przyczyny poślizgu na opcjach binarnych są identyczne z tymi na rynku Forex – wysoka zmienność plus słaba komunikacja z brokerem. Dlatego też, jeżeli naszym celem jest zarobek musimy zadbać o odpowiednie narzędzia pracy – dobry lub bardzo dobry internet i analiza wydarzeń ekonomicznych odnośnie rynków finansowych.

Początkujący inwestor – amator może poprzez opisywane zagrożenia zacząć wątpić w skuteczność zastosowanej strategii a i profesjonalistom trudno będzie zachować wiarę w skuteczność wybranych metod, gdy ich transakcje przyniosą 10 razy z rzędu stratę. Najważniejsze jednak, aby zarówno jedni jak i drudzy zdali sobie sprawę, że przyczyną pasma porażek mógł być SLIDE i wiedzieli jak w przyszłości unikać przykrych niespodzianej z nim związanych.
Warto też zwrócić uwagę na fakt fakt, że większość brokerów oferujących możliwość obrotu opcjami binarnymi z krótkoterminowym czasem wygaśnięcia pozycji (czas trwania pozycji) nie ma wcześniej wspomnianych spreadów. W przeciwieństwie do Forex czynnik ten ma bardzo pozytywny wpływ na strategię skalpowania i znacznie redukuje wpływ poślizgu na handel.

Zjawisko poślizgu w opcjach binarnych. Część praktyczna.

Mamy nadzieję, że część teoretyczna przybliżyła Państwu zjawisko poślizgu. Poznaliśmy jego przyczyny oraz niesione przez nie zagrożenia. O ile pomiędzy wydarzeniami ekonomicznymi w pozycjach otwieranych na podstawie analizy technicznej wykresów stanowiących przebiegi par walutowych zjawisko SLIDE-u ma znikomy wpływ na wartość początkowego kursu pary walutowej o tyle podczas gry na wydarzeniach ekonomicznych jego znaczenie jest wręcz ogromne! Może (i w niektórych przypadkach niestety decyduje) o powodzeniu lub całkowitej klęsce otwartej pozycji.

Zbyt wolno działający internet, słaba koncentracja inwestora, zbyt wolna reakcja systemu informatycznego brokera (platformy obrotu) to czas. A czas w przypadku dużej dynamiki wydarzeń przekłada się proporcjonalnie na poziom cenowy walut. Każde wydarzenie ma swoją dynamikę i siłę. Jedne są łagodniejsze z wolniejszą reakcją rynku a inne – te najlepsze, stwarzające najlepszą możliwość uzyskania wysokich profitów – są jak błyskawica! Sekunda do trzech spóźnienia i po herbacie! Zamiast cieszyć się powiększeniem depozytu zaczynamy się martwić jak tu odrobić poniesione starty… Ale taki jest rynek i musimy go zaakceptować w formie takiej jaką jest.

Dlatego też wychodząc naprzeciw przyszłym ewentualnym problemom – poznajmy na konkretnych przykładach zjawisko slide-u, przyzwyczajmy się do niego, nauczmy się nad nim panować a może z czasem będziemy mogli nawet jego złe cechy zamienić w nasze mocne strony!

No to czas na to co lubimy najbardziej. Przykłady.

Podczas naszej wieloletniej praktyki dotyczącej obrotu aktywami ze zjawiskiem poślizgu walut zetknęliśmy się wiele razy (więcej niż 100). Niektóre bardziej spektakularne przebiegi a szczególnie te, które przyniosły nam stratę poddawaliśmy analizie, zapisując ich wyniki w naszej bazie danych. Jest to niezmiernie ważny element, na który zwracamy uwagę podczas tworzenia strategii dla usługi VIP Chat PRO. Prześledźmy więc jedno a może nawet kilka przykładów zjawiska poślizgu.

10 stycznia 2017 roku.

Tego dnia na godzinę 00:30 GMT zaplanowano w Australii ogłoszenie wyników jednego z lepszych wydarzeń ekonomicznych – Sprzedaży detalicznej. Lubimy wydarzenia ekonomiczne z tego Państwa, ponieważ charakteryzują się wysoką powtarzalnością i z reguły przynoszą nam całkiem niezły dochód.
Zwróćmy uwagę na wynik poprzedni i prognozę. Jak widać prognoza była gorsza niż wynik poprzedni 0,4% < 0,5%, lecz jej różnica nie była na tyle duża, aby wprowadzić jakieś straszne zamieszanie spekulacyjne na rynku walutowym. Analitycy spodziewali się co prawda gorszych wyników, ale znacznie lepsze też były możliwe, co w efekcie zaowocowało umocnieniem się dolara australijskiego AUD przed publikacją wyników.

Wyniki ogłoszono idealnie o czasie co do sekundy. Kolor czerwony już świadczył o ich pogorszeniu a wynik liczbowy był aż o 50% gorszy od prognozy. Spowodowało to jakże dynamiczne osłabienie AUD! Patrz rysunek 2. Wszyscy traderzy wybierali opcję NA SPADEK – put.

Ogromna część zwolenników strategii wydarzeń ekonomicznych otwiera pozycje krótkoterminowe z czasem wygaśnięcia 120 – 300 sekund (w tym także właściciele serwisu BinarOption). Przypatrzmy się przebiegowi pary AUDUSD. Para walutowa szybko spadła osiągając w ciągu 14-44 sekund swoje 7 minutowe minimum. Powodzenie wyników otwarcia pozycji zależne było tylko i wyłącznie od czasu reakcji inwestora i czasu odpowiedzi systemu informatycznego platformy brokerskiej a tym samym o kupnie części kontraktu sprzedaży NA SPADEK na poziomie cenowym z pierwszych maksymalnie 4 sekund po wydarzeniu. Szczegóły zawarte są na rysunku 3. Każda kolejna opcja oparta na kontrakcie w okresem rozpoczęcia od 5-60 sekund po wydarzeniu otworzona na czas wygaśnięcia 60-300 sekund przyniosła stratę. Para walutowa AUDUSD osiągnęła swoje minimum po 44 sekundach i zaczęła odrabiać straty. Każda opcja niezgodna z wynikami wydarzenia zawarta na WZROST CALL (czas wygaśnięcia 60-300 sekund) przyniosłaby zysk. Taka licytacja przeciw wynikom jest bardzo trudnym elementem decyzyjnym. Mało kto na takie ryzyko się zdecyduje bez dokładnej znajomości stryktury przebiegu wydarzenia.

slide

Rys. 2. Sprzedaż detaliczna w Australii – wyniki. 10 stycznia 2017. Źródło: https://uk.investing.com/economic-calendar/

slide 3

Rys. 3. Przebieg zmienności pary walutowej AUD/USD 10.01.2017 godzina 00:30GMT

Aby do końca nie wystraszyć się zjawiskiem slide-u należy Państwa uspokoić, iż tak dynamiczny i nieoczekiwanie zmienny przebieg charakteryzuje tylko kilka wydarzeń ekonomicznych. Przyjrzyjmy się temu samemu wydarzeniu i tej samej parze walutowej w dalszym trakcie następstw ogłoszonych wyników. Posłużymy się w celu jego omówienia rysunkiem 4.

slide

Rys. 4. Przebieg zmienności pary walutowej AUD/USD 10.01.2017 godzina 00:30 – 01:00GMT

Po 8 minutach wzrostu (od 44 sekund po wydarzeniu) para walutowa AUD/USD zaczęła przybierać trend zgodny co do kierunku z ogłoszonymi wynikami. Każda normalna opcja NA SPADEK PUT z czasem wygaśnięcia na godzinę 00:45 lub 01:00 GMT przyniosła zysk.

Dlatego też w przypadku silnych wydarzeń ekonomicznych połączonych z wydłużoną reakcją odpowiedzi platformy brokerskiej i zauważalnym bardzo dynamicznym ruchem cenowym czasami lepiej jest zaniechać otwarcia opcji krótkoterminowej (60-300 sekund) i anulować pozycję CANCEL (rysunek 5). Po uspokojeniu się rynku należy wtedy otworzyć opcję z normalnym czasem wygaśnięcia (15-60 minut) w kierunku wyników.

slide

Rys. 5. Zatwierdzenie (Buy) lub anulowanie pozycji (Cancel). Źródło: IQ options

Kolejny przykład dość dynamicznego przebiegu zmienności pary walutowej rynku forex. Tym razem prześledźmy Wskaźnik ISM dla usług (ISM Non-Manufacturing PMI). Wartość tego wskaźnika jest odpowiednikiem europejskiego PMI (ang. Purchasing Managers Index) i jest miarą aktywności gospodarczej w sektorze usług (Non-Manufacturing) lub produkcyjnym (Manufacturing). Wartości ponad 57-58 (czasami ponad 67-70) są dobrym lub nawet bardzo dobrym wynikiem świadczącym o dobrze rozwijającej się gospodarce państwa, wartość 50 oznacza neutralność (ale dobrze już nie jest) a wynik w okolicach 40 to już kryzys.

5-go kwietnia 2017 roku o godzinie 14:00GMT zostały ogłoszone w USA wyniki tego wyprzedzającego koniunkturę wskaźnika. Jego wartości jak możemy zauważyć na rysunku znacznie spadły w porównaniu do poziomu poprzedniego i przewidywań analityków zbliżając się swoją wartością do przedziału neutralnego. Reakcja rynku polegająca na osłabieniu dolara amerykańskiego była natychmiastowa. Para walutowa USD/JPY zaczęła gwałtownie spadać a najbardziej w ciągu pierwszych kilku sekund. Podobnie jak poprzednio traderzy masowo wykupywali kontrakty na sprzedaż. Otwarcie opcji krótkiej na 2,3 czy 5 minut w chwili wyników przyniosłoby pewny zysk, lecz opóźnienie reakcji systemu i brak możliwości kupna kontraktów na sprzedaż PUT po dobrej cenie (czas 01-23 sekund) w opcjach krótkoterminowych dało stratę. Przebieg reakcji rynku przedstawia rysunek 7.

slide

Rys. 6. USA 5-04-2017 Wskaźnik ISM Non-Manufacturing PMI – wyniki. Źródło: https://uk.investing.com/economic-calendar/

slide

Rys. 7. Przebieg zmienności pary walutowej USD/JPY 05.04.2017 godzina 14:00 – 14:06GMT

Podobnie jak w przypadku poprzedniego analizowanego zdarzenia po około 5 minutach od chwili publikacji wyników rynek się uspokoił a para walutowa USD/JPY powróciła do przebiegu zgodnego z kierunkiem wyników i w opcjach 15 i 30 minutowych przyniosła zysk co przedstawia rysunek 8.

slide

Rys. 8. Przebieg zmienności pary walutowej USD/JPY 05.04.2017 godzina 13:45 – 14:20GMT

Czy zjawisko poślizgu ma zawsze tak gwałtowny przebieg? Z reguły tak. Zależne jest to według naszych analiz od siły wydarzenia i zaangażowania dużych graczy (Market makers) mających decydujący wpływ na dynamikę zmian poziomów cenowych walut a więc tym samym na wykupowanie kontraktów.

Prześledźmy jeszcze jeden, ostatni już w tym materiale przykład przykład, mający nieco mniej dynamiczny charakter, choć także ściśle związany ze zjawiskiem SLIDE-u. Wydarzenie ekonomiczne z Kanady dotyczące zmiany zatrudnienia 7-04-2017. Stwierdzenie, że wyniki były pozytywne to zbyt mało – one były dla Kanady wręcz doskonałe! Przebiły prognozę o 400%! Dolar kanadyjski zaczął się szybko umacniać (USD/CAD w dół). Tu zjawisko slide-u mogło przynieść stratę w opcjach otworzonych od 35-80 sekund po ogłoszeniu wyników. Skalpowanie przebiegu w opcjach turbo w tym okresie to pewna utrata zainwestowanych pieniędzy. Każda opcja zawarta zgodnie z wynikami po upływie 2 minut otwarta na normalny, najbliższy czas wygaśnięcia przyniosła zysk. Wyniki ogłoszeń zawarte są na rysunku 9 a przebieg zmienności pary walutowej USD/CAD przedstawiony jest na rysunku 10.

slide

Rys. 9. Kanada 7-04-2017 Zmiana zatrudnienia (Employment Change) - wyniki. Źródło: https://uk.investing.com/economic-calendar/

slide

Rys. 10. Przebieg zmienności pary walutowej USD/CAD 07.04.2017 godzina 12:25 – 12:48GMT

Krótkie podsumowanie czyli – wnioski

Na podstawie naszych doświadczeń i obserwacji możemy powiedzieć a nawet stwierdzić, iż zjawisko poślizgu może być przyczyną negatywnego wyniku zawieranych transakcji. Prawdopodobieństwo takiego przebiegu zdarzeń jest większe w przypadku gry na opcjach krótkich podczas silnych wydarzeń ekonomicznych zarówno dla rynku forex jak dla opcji binarnych.

Spowodowane jest ono dużą zmiennością poziomów w czasie, co jest następstwem ogromnej ilości zgłoszeń kupna / sprzedaży kontraktów w trakcie publikacji ważnych dla rynków finansowych wydarzeń ekonomicznych.

Czas otwarcia pozycji inwestycyjnych ma tu decydujące znaczenie i dlatego też pozycje powinny być otwierane niemalże błyskawicznie – do czego potrzebny jest nie tylko refleks i szybki internet, ale także doświadczenie inwestycyjne i szybka analiza wyników.

Nie wszystkie silne wydarzenia ekonomiczne są obarczone zjawiskiem poślizgu, a te w których ono występuje wpływ slide-u jest zróżnicowany. Dlatego też ważnym elementem znacznie obniżającym poziom ryzyka jest znajomość poprzednich wyników i przebiegów analizowanego wydarzenia.

Dobrym rozwiązaniem jest np. korzystanie ze strategii sprawdzonych serwisów (np. VIP Chat PRO) lub wykonywanie własnych analiz.

Każdy inwestor musi zdawać sobie sprawę podczas handlu aktywami krótkoterminowymi z czyhających zagrożeń i odpowiednio dostosować do ich wielkości kwotę inwestycyjną (Money managment).

Zjawisko poślizgu podczas wydarzeń ekonomicznych występuje tylko w pierwszej, najbardziej dynamicznej części przebiegu zaraz po ogłoszeniu wyników. Po kilku minutach rynek się uspokaja i aktywo przejmuje trend zgodny w ogłoszonymi wynikami.

Mamy nadzieję, że materiał zaprezentowany w tym artykule się Państwu podobał a my przyczyniliśmy się troszkę do podniesienia Państwa wiedzy inwestycyjnej.

Jeżeli nasunęły się Państwu jakieś pytania czy wątpliwości – PISZCIE!

Pozdrawiamy
Niech zieleń opcji będzie z Wami!

Zespół BinarOption
Anna i Paweł

Polecane

 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Vip chat PRO

  Vip chat PRO

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od traderów Anny i Pawła?

Dodaj komentarz

2banner forex en 160600

Форекс каталог