Prawie każdy inwestor doświadczył na rynku walutowym nieoczekiwanych ruchów notowań tworzonych przez bardzo silne trendy. Chwile takie stwarzają doskonałą okazję do zarobku, pozostaje nam tylko zrozumieć, kiedy możemy się spodziewać podobnych przypadków. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na ruchy rynku walutowego jest – decyzja w sprawie stóp procentowych FED USA.

Już dość dawno zrozumieliśmy jak duży profit można uzyskać w dniu publikacji wyników decyzji. Przyjrzyjmy się razem wspólnie w sposób dokładny temu wydarzeniu, zastanawiając się również nad tym jak można na nim zarobić.

Stopa procentowa FED

System rezerw federalnych USA (FED) – federalny organ w USA sprawujący nadzór nad systemem bankowym w szczególności podejmuje decyzje w sprawie wysokości stóp procentowych w kraju. Jeśli przeprowadzić analogię z Rosją, Polską czy strefą Euro - to Bank Centralny USA. W FED skład wchodzi 12 głównych banków, znajdujących się w największych miastach Ameryki, inne krajowe i banki zjednoczone.

Oprocentowanie stanowi kwotę odsetek, które płacą do banku centralnego inne banki (instytucje kredytowe). Te ostatnie z kolei udzielają kredytów dla ludności kraju. Tym samym FED i jego decyzje wpływają na zarządzanie gospodarką kraju co jest niezwykle interesujące dla inwestorów.

Wszystkie decyzje FED podejmowane są przez radę prezesów składającą się z 7 osób. Osoby te są mianowane przez prezydenta i zatwierdzane przez senat USA. Obecnie przewodniczącą FED jest pani Janet Yellen. Okres jej mianowania to aż 10 lat począwszy od 2014 a skończywszy na 2024 roku. Dodatkowo jest ona dość znaną i wpływową osobą w kręgach gospodarczych, dlatego też każde jej publiczne wystąpienie również wywierają silną presję na notowania walut.

Powody, dla których wysokość stóp procentowych ma wpływ na rynek walutowy:

• Atrakcyjność inwestycyjna środków finansowych pod kątem większych odsetek od lokat. Wszyscy chcą inwestować swoje pieniądza z możliwie największym zyskiem. Jest to powód dla którego wysokość stóp procentowych jest tak ważna, gdyż zwiększeniu ulega wysokość odsetek od lokat kapitałowych w bankach, wpływa na zwiększenie liczby inwestorów a wraz z napływem inwestycji wpływa na wzmocnienie waluty a tym samym gospodarki kraju.

• Dynamika zmienności stawek odzwierciedla sytuację gospodarczą państwa. Wraz ze wzrostem inwestorów i liczby inwestycji zmniejszeniu ulega liczba tych podmiotów, którzy biorą kredyty. Powód jest oczywisty -nikt nie chce brać pieniędzy na wysokie oprocentowanie. Państwo podnosi stopy procentowe dla ograniczenie poziomu inflacji (spadek wartości pieniądza i towarzyszący mu wzrost cen), a obniża je aby uniknąć recesji (brak wzrostu gospodarczego). Co w mocnej i rozwiniętej gospodarce oznacza bardziej silną walutę.

Termin posiedzenia FED przy podejmowaniu decyzji ma wymiar 2 dni. W ciągu roku odbywa się 8 takich spotkań. Chcemy tu także zaznaczyć, iż wpływ na rynek wywierany jest nie tylko w dniu posiedzenia, ale i po spotkaniu, kiedy to publikowane są protokoły (zwykle przez okres 3 tygodni). Myśląc o prawdziwym tradingu powinni Państwo zapoznać się z harmonogramem spotkań i terminarzem publikacji protokołów na 2017 rok.

Data posiedzenia - Data publikacji protokołów

pl dates of fed publications

Śledzenie terminarza spotkań w danej strefie czasowej można przeprowadzić za pomocą kalendarza ekonomicznego. Na przykład obecnie spodziewamy się posiedzenia, które odbędzie się 15 marca o 19:00 czasu polskiego.

publication fed decision march

Większość analityków przewiduje podniesienie stawki. Osobiście też skłaniamy się do tego, ponieważ po ostatnich posiedzeniach pani Janet Yellen wprost mówiła o zamiarze podniesienia stawki procentowej w ciągu tego roku. Zaznaczając, że najlepiej byłoby to wykonać nie jednokrotnie podwyższając ją o 0,5%, lecz dwukrotnie po 0,25%. Zapowiada się tym samym dwukrotnie w tym roku niesamowita okazja do powiększenia Państwa i naszych depozytów!

KRÓTKIE PODSUMOWANIE:

• Decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych podejmuje FED pod przewodnictwem pani Janet Yellen. FED sprawuje kontrolę nad całym system bankowym USA.

• Wysokość stóp procentowych bardzo mocno wpływa na rynki finansowe poprzez przyciągnięcie nowych inwestorów w kraju, a także odzwierciedla dynamikę wzrostu gospodarczego w USA.

• Na rok 2017 zaplanowanych jest tylko 8 posiedzeń, które można śledzić za pomocą kalendarza ekonomicznego.

Wzrost wysokości stóp procentowych FED

W wyniku posiedzenia FED możemy mieć do czynienia z trzema przypadkami: zwiększeniu, zmniejszeniu lub pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Każdy z scenariuszy na swój sposób odbija się na notowaniach walut. Na początku rozważmy założenia ogólne, a nieco poniżej wspólnie z Państwem rozpatrzymy bardziej szczegółowo plan działania w każdym z przypadków.

Poprzednie posiedzenie FED dnia 1 stycznia 2017 podjęło decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie – 0,75%. Jako przykład do naszych rozważań weźmiemy popularną parę walutową EUR/USD, a także zwrócimy uwagę na indeks dolara USA DXY. W momencie publikacji wyników na wykresie indeksu mogliśmy zauważyć następującą sytuację:

dxy pl

Jak możemy zauważyć - dolar zaczął się osłabiać w stosunku do innych walut światowych. Początkujący inwestor może mieć kłopoty ze zrozumieniem tych zależności, przecież stawka pozostała bez zmian. No tak, ale z drugiejh strony bardzo dużo zależy od oczekiwań. Pani Janet Yellen obiecała wzrost poziomu, który nie nastąpił. Kurs dolara na skutek zapowiedzi był dość poważnie wywindowany w górę i po neutralnych wynikach inwestorzy zaczęli wysprzedawać kupionego wcześniej dolara amerykańskiego – licząc na dobrą cenę.

W momencie publikacji można było otwierać opcje na wzrost pary walutowej EUR/USD. Wykres przebiegu wspomniane pary walutowej korelował (odwrotnie-proporcjonalnie) z indeksem USA DXY.

eurusd pl

Warto również zauważyć, że nie należy zbytnio się spieszyć z otwieraniem pozycji bezpośrednio po publikacji danych, ponieważ dynamika i zmienność rynku w tym pierwszym okresie jest ogromna. Lepszym rozwiązaniem jest odczekanie kilkunastu, kilkudziesięciu minut a nawet kilku godzin do uspokojenia sytuacji i uformowania jednolitego, pewnego trendu.

Następstwo wydarzeń ogłoszenia wyników FED trwa zwykle w ciągu całego dnia handlowego, a niejednokrotnie i znacznie dłużej. W sumie można przyjąć, iż ogólny trend wynikający z nastawienia inwestorów trwa jeszcze miesiąc po wydarzeniu. Jeśli otwierają Państwo pozycje średnioterminowe z czasem wygaśnięcia na przykład na tydzień, to określenie kierunku trendu nie będzie sprawiać kłopotu.

A teraz zwróćmy uwagę na reakcję rynku po publikacji protokołu z ostatniego posiedzenia FED. Ponownie rozpatrzymy parę EURUSD na M15 (15 minutowy okres budowania pojedynczej świecy).

eurusd2 pl

Jak można zauważyć, protokół posiedzenia jest nie mniej ważny dla rynków finansowych niż sam dzień, kiedy zapadła decyzja.

Strategie, które można zastosować w momencie publikacji wysokości stóp procentowych FED:

• Skalpowanie;
• Strategia pozycyjna (strategia za trendem);
• Inwestycje średnioterminowe.

Rozwińmy troszkę zagadnienie tych strategii.

Skalpowanie ( scalping) warto stosować w ciągu pierwszych 30 minut po publikacji danych w wysokości, ponieważ właśnie w tym momencie na rynku występuje niezwykły silny ruch i wysoka zmienność. Jednak taka strategia wymaga dużego doświadczenia inwestycyjnego, konieczna jest szybka reakcja i doświadczenie w określaniu nastroju na rynku. TimeFrame – M1, zalecany czas wygaśnięcia — 1 minuta.

Zalety: szybki i duży zysk w momencie wyjścia danych.

Wady: możliwość skutecznego handlu tylko w ciągu pierwszych 30 minut po publikacji wyników. Konieczność ciągłego monitorowania przebiegów, wymaga doświadczenia i jest trudna w stosowaniu.

Pozycyjny trading można stosować przez 1-2 godziny po publikacji danych, kiedy rynek będzie bardziej spokojny. Taka metoda jest zalecana dla początkujących, ponieważ jest łatwa do zastosowania. Wystarczy optycznie ocenić kierunek trendu i zgodnie z nim otworzyć pozycje. TimeFrame – M5, M15. Czas wygaśnięcia – od 15 do 60 minut.

Zalety: możliwość pełnego wykorzystania potencjał wydarzenia w zakresie rentowności całego dnia handlowego, łatwy w stosowaniu.

Wady: praktycznie brak (nie znaleźliśmy takowych).

Średnioterminowe inwestycje również są tu bardzo pożądane – możemy ich użyć od 1-2 godziny po ogłoszeniu wyników, kiedy rozpoznamy i zrozumiemy panujący na rynku nastrój. TimeFrame – H1. Czas wygaśnięcia – 1 tydzień.

Zalety: łatwy w stosowaniu.

Wady: niska wydajność (zyskowność) w porównaniu z poprzednimi dwoma sposobami.

KRÓTKIE PODSUMOWANIE:

• Posiedzenie FED może podjąć trzy decyzje: wzrost, spadek, bez zmian.

• Wpływ na notowania walut zależą nie tylko od tego wzrostu czy też braku zmiany wysokości stóp, ale także od oczekiwań uczestników rynku.

• Oprócz wykresu przebiegu określonej pary walutowej, dobrze jest również obserwować wykres indeksu dolara USA DXY, który oblicza się na podstawie koszyka sześciu głównych walut światowych.

• Realizacji zysków na decyzji FED można dokonać przez takie strategie jak: skalpowanie, pozycyjna (strategia trendu) i inwestycje średnioterminowe.

• Doświadczeni inwestorzy łączą startegie. Wykorzystują wszystkie dostępne metody w celu maksymalizacji zysków: skalpowanie, pozycyjna i średnioterminowa. Dla początkujących traderów godnymi polecenia strategiami są: pozycyjna i średnioterminowa.

Myśląc nad planem inwestycyjnym dotyczącym wysokości stóp procentowych musimy zacząć od analizy przebiegu wydarzeń poprzednich. Bez wyraźnego uzmysłowienia sobie kierunku trendów przed i w trakcie wydarzenia nie mamy możliwości podjęcia słusznych inwestycyjnie decyzji. Przebiegi powinny być przeanalizowane dla wszystkich par walutowych związanych z dolarem amerykańskim jak również dla złota. Wiadomą rzeczą jest fakt, iż umocnienie dolara wpływa w sposób znaczący na spadek ceny złota i odwrotnie. Osłabienie dolara amerykańskiego w stosunku do innych walut powoduje dynamiczny wzrost ceny złota.

Prześledźmy dwie podstawowe sytuacje, z którymi możemy mieć do czynienia (może teoretycznie być jeszcze jedna – obniżka stóp procentowych, lecz taki przebieg wydarzeń jest praktycznie w 100% nieprawdopodobny).

Tak, więc możemy spodziewać się podwyżki stóp procentowych, za czym przemawiają wcześniejsze wyniki gospodarcze, prognozy większości analityków (ponad 80%) z całego świata, oświadczenia członków FED i prognoza mówiąca o zwiększeniu wysokości stóp procentowych z 0,75% do 1,00%.
Więc zaczynamy.

1. Wyniki pozytywne. FED podniósł stopy procentowe.

14 grudnia 2016. FED obiecywał podwyżki stóp procentowych przez cały rok. Jednak dopiero w grudniu prognoza zawarta w kalendarzu ekonomicznym dała wyraźną nadzieję na ich podniesienie.

Przyjrzyjmy się wynikowi poprzedniemu (previous), prognozie (forecast) oraz aktualnie opublikowanemu wynikowi:

fed positive desicion

Na kilka dni przed planowanym wydarzeniem FED w prognozie opublikował zapowiedź podwyższenia wysokości stóp procentowych. Nastroje na rynkach finansowych uległy znacznej poprawie. Dolar amerykański zaczął się umacniać już przed wydarzeniem. O godzinie 19:00 GMT (20:00 czasu polskiego) został ogłoszony wynik zgodny z prognozą. FED podniósł stopy o 0,25%.

Poniższe diagramy przedstawiają przebiegi par walutowych i złota w całym dniu dotyczącym wydarzenia oraz dla około pierwszych 12 godzin dnia następnego.
Czas publikacji wydarzeń został na każdym wykresie oznaczony strzałką.

Jak łatwo jest zauważyć wydarzenie charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką. Pierwsze 12-15 minut to czyste szaleństwo. Dolar amerykański umocnił się w 50% zmienności dziennej w ciągu zaledwie kilku minut. Później następuje lekka korekta trwająca około 20-30 minut (delikatne osłabienie dolara) a następnie następuje dalsza fala umocnienia trwająca do końca dnia (a dla niektórych par jeszcze przez kilka tygodni). To doskonała okazja do licytowania z trendem, ale niestety także zwiększone ryzyko dla wydarzeń ekonomicznych publikowanych w innych krajach, mających wymienność walutową z dolarem amerykańskim. W tym czasie strategia wydarzeń ekonomicznych dla innych państw może nie działać...

usd chf reaction up

usd jpy reaction up

usd eur reaction up

usd aud reaction up

gold reaction up

Wykres dla złota – wyraźny spadek wartości w stosunku do USD

A teraz najlepsze: próba odpowiedzi na pytanie jak otwierać pozycje dla tak ważnego wydarzenia.Tutaj będzie potrzebne odpowiednie zarządzanie środkami depozytu. Możemy rozważać do trzech (a nawet czterech) wejść w przypadku stóp procentowych o pozytywnych wynikach.

Jeżeli prognoza jest optymistyczna (świadcząca o wzroście wartości) możemy otworzyć przed publikacja wyników wejścia spekulacyjne na umocnienie USD z czasem wygaśnięcia na 1,5h po samym wydarzeniu. Powinno to dotyczyć wszystkich dostępnych par walutowych z dolarem amerykańskim i oczywiście złota.Tak, więc otwieramy:

USD/JPY w Górę
USD/CHF w Górę
USD/CAD w Górę

I pozycje z dolarem na drugim miejscu:

EUR/USD w Dół
AUD/USD w Dół
Złoto (GOLD) w Dół.

Naszą zasadę Money Managment w przypadku tak sprzyjających okoliczności możemy troszkę nagiąć i zwiększyć wartość pojedynczej opcji powyżej ogólnie przyjętych 1-3% wartości depozytu. Możemy zainwestować np. ok. 5% na każdą opcję.

W chwili publikacji wyników możemy zawierać opcje krótkoterminowe 2-5 minut, lecz ich wydajność będzie znacznie ograniczona poprzez długie czasy reakcji platform brokerskich. Dynamika wydarzenia może także doprowadzić do chwilowego zwrotu trendu i utraty zainwestowanych pieniędzy. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na grę na opcjach short – kwota inwestycji powinna nie przekraczać 1-3 % wartości depozytu!

W chwili publikacji możemy otworzyć opcje na umocnienie dolara z czasem wygaśnięcia na 1,5h – schemat identyczny jak w przypadku wejść spekulacyjnych.

Od chwili publikacji do około 12-14 minut po – możemy w przypadku wyników pozytywnych otworzyć (a nawet powinniśmy otworzyć) opcje na umocnienie dolara i spadek ceny złota do końca dnia – na najbardziej odległą z możliwych godzinę wygaśnięcia.

Schemat zawierania kontraktów handlowych jak poprzednio z najdłuższym czasem wygaśnięcia.

UWAGA! Jeżeli opublikowane wyniki nie będą pozytywne – NIE OTWIERAMY POZYCJI PO PUBLIKACJI!

Jesteśmy wtedy najprawdopodobniej stratni na wejściach spekulacyjnych. W takim przypadku należy rozważyć wejście korekcyjne na osłabienie dolara do końca dnia.

2. Wyniki neutralne. FED nie podniósł stóp procentowych.

Tu możliwe są dwa scenariusze a ich kierunki zależą od wartości prognozy.

1a. I tak, jeżeli prognoza jest identyczna co do wartości wyników poprzednich a inwestorzy mieli nadzieję na podniesienie stóp procentowych pomimo neutralnej prognozy.

Tu przy wynikach zgodnych co do prognozy a tym samym neutralnym będziemy mieć do czynienia a osłabieniem dolara amerykańskiego zamiast jego umocnienia. Spowodowane jest to po pierwsze brakiem atrakcyjności waluty amerykańskiej – nie można otworzyć nowych, jeszcze bardziej atrakcyjnych inwestycji (np. dla inwestorów z Japonii (ujemna stopa procentowa a tym samym niższe oprocentowanie lokat terminowych) każda inwestycja w walutę posiadającą dodatnią stopę procentową jest bardzo atrakcyjna szczególnie przy jej wzroście) dających możliwość powiększenia kapitału a z drugiej powrotem poziomu pary walutowej do poziomu z przed wzrostowego trendu. W takim przypadku trader musi charakteryzować się większym opanowaniem i znajomością rynku forex. Aby mieć jasność sytuacji należy prześledzić wykresy związane ze wspomniana sytuacją. W zeszłym, 2016 roku mieliśmy ich kilka. Prześledźmy ostatnią taka sytuację mającą miejsce 1.02.2017 roku. Nastroje inwestorów zapowiadały podniesienie stóp procentowych. Jednak ogłoszone wyniki były takie same jak prognoza i wynik poprzedni. Poniżej kilka wyników charakteryzujących opisywana sytuację. Po publikacji dolar osłabił się. Wahania poziomów w pierwszych kilkunastu minutach związane były z wejściami spekulacyjnymi i licytacjami wielkich podmiotów zwanych Market Makers (banki, duże platformy inwestycyjne, instytucje finansowe itd.) Średnio od 14 minuty po publikacji większość walut się uspokoiła i przyjęła jeden, wspólny kierunek mający na celu osłabienie USD.

usd cad reaction neutral

usd jpy reaction neutral

usd eur reaction neutral

usd gbp reaction neutral

Czy przebieg walut w przypadku neutralnych wyników daje podstawy do wyznaczenia jednoznacznej strategii inwestycyjnej?

To częste pytanie, zadawane przez początkujących inwestorów. Odpowiedź jest dość trudna i niestety niejednoznaczna. Z reguły w takich sytuacjach możemy się spodziewać osłabienia dolara amerykańskiego, jednak wyznaczenie odpowiedniego, najbardziej atrakcyjnego inwestycyjnie punktu wejścia jest rzeczą niezwykle skomplikowaną.

Jak otwierać pozycje w przypadku prognoz i wyników neutralnych?

Wejścia spekulacyjne przed wynikami:

W przypadku prognoz neutralnych (o tych samych wartościach co wyniki poprzednie) nie zalecamy otwierania wejść spekulacyjnych. Ryzyko jest zbyt duże...

Publikacja wyników:

W chwili publikacji wyników możemy brać pod uwagę wejścia opcji krótkich (2,5 minuty) na osłabienie dolara.

I tak naszą uwagę możemy skupić na jednej może maksymalnie dwóch pozycjach (na więcej nie wystarczy nam czasu!

USD/JPY w Dół
USD/CHF w Dół
USD/CAD w Dół

I pozycje z dolarem na drugim miejscu:

EUR/USD w Górę
AUD/USD w Górę
Złoto (GOLD) w Górę

Pojedyncza kwota inwestycji nie powinna przekraczać 1-3% wartości naszego depozytu. W czasie publikacji wyników możemy także otworzyć pozycje na osłabienie dolara z czasem wygaśnięcia na 1-1,5h po publikacji. Schemat taki sam jak opisany poprzednio.

Najbardziej jednak odpowiednimi pozycjami będą tutaj opcje z czasem wygaśnięcia do końca dnia – także na osłabienie dolara amerykańskiego. Pozycje należy otwierać w chwili publikacji lub po pierwszej korekcie 12-14 minut od ogłoszenia wyników nie naruszając zasady Money Managment.

Wnioski końcowe.

Decyzja odnośnie stóp procentowych w USA jest jednym z najmocniejszych wydarzeń ekonomicznych jakie istnieją na rynkach światowych. Wydarzenie w niektórych ma wpływ na rynki finansowe przez długi czas sięgający nawet kilku tygodni. Najlepszą sytuacją dla inwestorów jest ta, w której stopy procentowe ulegają podniesieniu. Możemy wtedy licytować spekulacyjnie, w trakcie wydarzenia jak również w opcjach z czasem wygaśnięcia do końca dnia. Prawdopodobieństwo nieudanych transakcji jest znikome.

Neutralna prognoza jak również neutralne wyniki są dość trudną sytuacją inwestycyjną. Wejścia spekulacyjne są co najmniej dyskusyjne ( można rozważać na osłabienie USD, ale przy pozytywnych opiniach jest to bardzo ryzykowne). Wejścia w pierwszych minutach po publikacji będą miały bardzo dynamiczny przebieg i mogą być niepewne. Najlepszym rodzajem tradingu wydają się opcje otwierane na koniec dnia.

Anna I Paweł

 

Polecane

 • Sygnaly online

  Sygnaly online

 • Vip chat PRO

  Vip chat PRO

 • Ranking brokerów

  Ranking brokerów

 • Robot Abi

  Robot Abi

 • Strategie

  Strategie

 • Wykres Online

  Wykres Online

 • Narzędzia tradera

  Narzędzia tradera

728x90

Chcesz dochodowej strategii od traderów Anny i Pawła?

Dodaj komentarz

2banner forex en 160600

Форекс каталог